přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Tematická pracovní skupina Komplexní pozemkové úpravy – efektivní prezentace a propagace projektů

Cílem tematické pracovní skupiny je řešení aktuální problematiky rozvoje venkovského prostoru s důrazem na priority obnovy struktury krajiny s cílem eliminace především eroze, ale i další degradace zemědělské půdy, zlepšení vodohospodářkých poměrů a ochrany vodních útvarů prostřednictvím pozemkových úprav.

Požadavek na vznik TPS, která by řešila komplexně problematiku pozemkových úprav, opatření na zlepšení jejich implementace a čerpání finančních prostředků opatření I.1.4 Pozemkové úpravy a zajištění předávání příkladů dobré praxe v této oblasti vznikl v rámci 12. zasedání MV PRV.

Do realizace komplexních pozemkových úprav, které jsou významnou prioritou Ministerstva zemědělství a mají velmi pozitivní dopad na ekologickou stabilitu krajiny, je potřeba více zapojit širokou veřejnost, a to nejen ve fázi využívání realizované pozemkové úpravy, ale již ve fázi její přípravy. Tento přístup aktivního zapojení veřejnosti do přípravy pozemkových úprav velmi pozitivně ovlivní celkové vnímání realizovaných aktivit v krajině.

 

Přílohy