přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Studie projevů sucha ve vazbě na degradaci půd v extrémním roce 2013

Studie se bude zabývat vyhodnocením projevů sucha ve vazbě na degradaci půdy v roce 2013. Návrh na zpracování studie podali členové tematické pracovní skupiny "SUCHO", která funguje v rámci CSV Jihomoravského kraje.

Rok vydání:2013
Tématické oblasti: Pozemkové úpravy, Dotace a podpory, strukturální politika, Půda a evidence půdy, Rozvoj venkova
Vydal:Ministerstvo zemědělství, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Studie navazuje na výsledky výstupu „Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí" z roku 2012. Struktura studie, zaměření a rozsah jednotlivých kapitolkorespondují s postupem z roku 2012. Tímto způsobem je dosaženo snadnější orientace ve výstupech z obou let a efektivního meziročního srovnání.
Studie byla vypracována na základě doporučení odborné tematické pracovní skupiny, která pracuje v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov v Jihomoravském kraji (TPS „Možnosti zachování plnohodnotného života v aridních oblastech ČR") a při získávání podkladů byla realizovaná spolupráce s podobně tematicky zaměřenou odbornou skupinou Středočeského kraje (TPS „Ochrana půdního fondu, vodních zdrojů a ochrana proti povodním").

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem