přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Manuál sestavený z analýzy zabývající se opatřeními k zachování vodního režimu ve sledovaném území

Manuál představuje metodický postup pro komplexní řešení erozních procesů v krajině a pro identifikaci problémových bodů v krajině.

Rok vydání:2013
Tématické oblasti: Pozemkové úpravy

Tematická pracovní skupina "Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině" navrhla vypracovat manuál, který by sloužil pro usnadnění orientace v problematice krajiných úprav, ke zdůraznění vlastností území, kterých je nutné si všímat při návrzích opatření, a orientace v nejčastějších zdrojích inrformací.

Vydaný "Manuál sestavený z analýzy zabývající se opatřeními k zachování vodního režimu ve sledovaném území" zvýší informovanost o možných postupech provedení analýz současného stavu přírodních podmínek a působení človeka na krajinu, a tím přispěje k řešení problému erozí.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem