přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
17.10.2014

Studie "Řešení obnovy zemědělské půdy v rámci rekultivací v Ústeckém kraji" PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 10 MB)

Studie vznikla na základě jednání TPS, na němž byla, v rámci řešení vodního režimu v krajině, nastolena i otázka rekultivací. Studie obsahuje vědecké řešení problematiky krajiny s ohledem na vodní režim a kvalitu půdy v rekultivovaných územích.


27.12.2013

Místní akční skupiny Zlínského kraje - Prezentace úspěšných projektů PRV 2007–2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Publikace Místní akční skupiny Zlínského kraje - Prezentace úspěšných projektů PRV 2007–2013.


13.12.2013

LEADER V KRAJI VYSOČINA PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 9 MB)

Brožura představuje úspěšně realizované projekty kraje Vysočina v rámci IV. osy PRV.


6.12.2013

Studie projevů sucha ve vazbě na degradaci půd v extrémním roce 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 11 MB)

Studie se bude zabývat vyhodnocením projevů sucha ve vazbě na degradaci půdy v roce 2013. Návrh na zpracování studie podali členové tematické pracovní skupiny "SUCHO", která funguje v rámci CSV Jihomoravského kraje.


3.12.2013

Studie proveditelnosti "Vzdělávací centrum pro uchování tradičních venkovských řemesel a zpracování místních produktů" PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Cílem vydané studie bylo posouzení vhodných aktivit a jejich využití v rámci budoucího vzdělávacího a popularizačního programu. Tento program bude následně oživovat místní řemeslné tradice, tradice zpracování místních produktů a motivovat k jejich případnému uplatnění jako zdroje ekonomických aktivit obyvatel na venkově.


29.11.2013

Manuál sestavený z analýzy zabývající se opatřeními k zachování vodního režimu ve sledovaném území PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Manuál představuje metodický postup pro komplexní řešení erozních procesů v krajině a pro identifikaci problémových bodů v krajině.


3.10.2013

Reportáže z míst, kde pomohly MAS - Zajímavé projekty Programu rozvoje venkova v Olomouckém kraji

Dostává se Vám do rukou publikace s názvem „Zajímavé projekty Programu rozvoje venkova v Olomouckém kraji“.


2.9.2013

MAS Pardubického kraje PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 34 MB)

Leták MAS Pardubického kraje


8.3.2013

Celostátní síť pro venkov Jihomoravský kraj, aktivity partnerů, realizace projektů PRV v regionu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 41 MB)

Brožura obsahuje informace o činnosti CSV JMK, TPS JMK, spolupráci s NS MAS JMK, příklady dobré praxe projektů PRV.


21.1.2013

Aktivity Celostátní sítě pro venkov a jejích partnerů - příklady dobré praxe PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Brožura Aktivity Celostátní sítě pro venkov a jejích partnerů - příklady dobré praxe.


17.1.2013

Publikace "máme rádi brambory" PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Publikace hodnotí význam brambor pro výživu člověka s uvedením ověřených receptů z brambor, informuje o správných postupech v hospodářské praxi a o úspěšných projektech Programu rozvoje venkova.


14.12.2012

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 6 MB)

Brožura představuje příklady zajímavých projektů z PRV z daného regionu a je tak inspirací pro potenciální žadatele z PRV. Dále informuje o konkrétních partnerech CSV a dalších aktivních subjektech v regionu.


11.12.2012

OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI - příklady z praxe PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Publikace představuje projekty realizované prostřednictvím místních akčních skupin na území Jihočeského kraje


24.10.2012

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Tato publikace představuje úspěšné projekty Programu rozvoje venkova.


8.8.2012

Místní akční skupiny Ústeckého kraje PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 54 MB)

Brožura Místní akční skupiny Ústeckého kraje a úspěšně realizované projekty Programu rozvoje venkova podává informace o dobré praxi při realizaci projektů v rámci PRV.


12.6.2012

Procházka po českém venkově PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Publikace vydaná Ministerstvem zemědělství na začátku roku 2012, která přehledně a ilustrativně informuje o úspěšně realizovaných projektech spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova.


Regiony Olomouckého kraje PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Seznam obcí a mikroregionů Olomuckého kraje vč. příkladů dobré praxe a úspěšných projektů PRV.


16.1.2012

Jak na faremní prodej ze dvora PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 MB)

Přehled předpisů, požadavků a příkladů dobré praxe pro zájemce o podnikání v oblasti "prodeje ze dvora".


20.12.2009

Leader – budoucnost venkova 2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 26 MB)

Ucelený přehled místních akčních skupin působících na území České republiky doplněný o informace o metodě LEADER a Celostátní síti pro venkov.


7.10.2009

Dotační možnosti pro obce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Ucelený přehled finančních zdrojů evropských, národních i regionálních.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední