přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Publikace z oboru

V tomto průběžně aktualizovaném přehledu jsou uvedeny publikace související s oborem pozemkových úprav.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední

Bonitace a oceňování zemědělské půdy ČR

Publikace známého odborníka v oboru bonitací.


Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny

Od A-horizontu až po žulu. Výkladový slovník pojmů z ekologie, krajinné ekologie a souvisejících oborů s barevnou fotografickou přílohou.


Revitalizace vodního prostředí

Tato publikace se zabývá obnovou přirozeného rázu a přirozených funkcí vodní složky naší krajiny, nápravou škod způsobených jednostranně technickými zásahy.


Voda v České republice

Autorský kolektiv k knize soustředil velké množství informací o vodě, vodním prostředí a vodohospodářství v České republice.


České katastry od 11. do 21. století

Je to první souvislá kniha s podobnou tematikou na našem trhu, která je určena geodetům, studentům, milovníkům historie, čtenářům literatury faktu a všem technicky zaměřeným čtenářům.


Říční krajina a její ekosystémy

Říční krajina zabírá 10 % plochy ČR a je nejdůležitější krajinou Země. Kniha popisuje všechny její vodní i suchozemské části, jejich sukcesi od hor do nížin, oživení, funkce, služby i význam.


7.10.2015

Pozemkové úpravy - krok za krokem PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Brožura zaměřená na pozemkové úpravy a realizaci společných zařízení financovaných z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.


Pozemkové úpravy – nástroj pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru

2. aktualizované vydání publikace určené pro širokou veřejnost.


Půda a její hodnocení v České republice, díl I.

Kniha „Půda a její hodnocení v České republice“, díl I. (Jan Vopravil a kolektiv), byla vytvořena podle posledních nejnovějších poznatků a její obsah je rozdělen do dvou dílů.


Situační a výhledová zpráva: půda

Situační a výhledová zpráva Půda 2009 je již šestou zprávou od vzniku ČR. Zpráva analyzuje a hodnotí zemědělský půdní fond České republiky.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední