přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Konference Venkov 2010 otevřela nové obzory ve směřování rozvoje venkova po roce 2013

8.12.2010

Více než 330 účastníků třídenní Národní konference VENKOV 2010 diskutovalo o budoucnosti venkova po roce 2013.

Jak by měl vypadat venkov v roce 2020 se zamýšleli zástupci obcí, zemědělců, regionů, odborných institucí a místních akčních skupin za účasti klíčových představitelů Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj a Královéhradeckého kraje. Jen týden po zveřejnění prvního návrhu směrnic Společné zemědělské politiky Evropské unie se nad zkušenostmi ze současného stavu a vývoje situace na venkově i nad výzvami ke změnám pojetí rozvoje regionů účastníci pokoušeli hledat odpověď a navrhli priority pro právě se formující politiky pro venkov.

Venkov má své ministerstvo

Na programu konference byla jednání u několika pracovních stolů, u nichž účastníci společně diskutovali o návrzích řešení budoucnosti venkova. Po celou dobu se nejrůznějších jednání a seminářů účastnil i náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, který ve svém úvodním vystoupení zdůraznil, že Ministerstvo zemědělství věnuje rozvoji venkova nemalé úsilí a prostředky a shrnul dosavadní úspěšný průběh Programu rozvoje venkova, který realizuje Ministerstvo zemědělství.

Venkov by měl být společenstvím zdravých a šťastných lidí

Návrhy a příspěvky zástupců zahraničních sítí rozvoje venkova, českých expertů a odborníků a zástupců zahraničních regionů ve třech tematických workshopech a ve společném jednání hodnotily současné neudržitelné trendy ve směřování společné zemědělské politiky i rozvojové záměry krajů a hrozící úpadek ekonomické i sociální úrovně venkovských oblastí. Hledání lepších nástrojů a cest k udržitelnému rozvoji venkova bylo hlavní náplní celého záběru jednání.

Na hlavním společném zasedání účastníci vyslechli návrhy evropských nevládních organizací ELARD a PREPARE, zástupců Spolku pro obnovu venkova, místních akčních skupin z ČR i zahraničí, Agrární komory a Národní sítě MAS. Zástupci těchto organizací kriticky hodnotili trendy nerovnosti evropských politik, slabé finanční nástroje i globální trendy zasahující venkov a představili své návrhy na změnu, lepší správu i zacílení příštích programů, promyšlené propojení financování s legislativní podporou udržení a zlepšení života venkovského prostoru jako základního bohatství a zdrojnice naší evropské identity, která by za rovných podmínek pro venkovské obyvatele měla mít sílu vzdorovat unifikaci odcizení v globálním společenství. Venkov by měl zůstat místem pro plnohodnotný život, místem spolupráce, vyváženého komplexního rozvoje místem se srovnatelnou avšak svébytnou kvalitou života.

Ve třech tematických pracovních skupinách pak účastníci navrhli priority pro další konání ve prospěch venkovských oblastí, jejich kulturního bohatství, sounáležitosti místních obyvatel na venkově, rozvoj regionálních ekonomik, pro udržení středoevropské kulturní krajiny a venkovského osídlení jako nástroje pro udržení kvality života. Specifickým tématem je v posledních letech inovativnost projektů, určení, co je to vlastně inovace, spolupráce regionů a její kvalita a podněcování pro venkov dříve typické dobrovolné angažovanosti v rozvoji místa či obce. Těmto tématům byly věnovány speciální semináře a účastnící zformulovali další úkoly k řešení.

Venkov potřebuje integrovaná řešení

Organizátoři a účastníci konference považují za užitečné, aby v příštím období vznikly pro zemědělství a venkov dvě oddělená pojetí: první zaměřené na ochranu udržitelnou produkci, krajinu, potraviny a zemědělství, a druhý rozvojový, zaměřený na ekonomiku venkova a na rozvoj spolupráce, soudržnost venkovských regionů a komunit a mobilizaci místních zdrojů, inovace a modernizaci venkovského životního stylu.

Pro období 2014-20 silně znějí převažující návrhy, aby se právě metoda LEADER stala součástí všech programů, které budou své cíle realizovat ve venkovském prostoru. Jednotlivé MAS také volají po samostatnosti, budoucí program by jim měl více důvěřovat a více než poslem opatření by měly být správci globálních grantů pro své regiony.

"Konference Venkov 2010 byla zcela jistě významným příspěvkem k diskusi o lepším přístupu k venkovu a o jeho naději na lepší budoucnost", řekl v závěru předseda Národní sítě místních akčních skupin, František Winter.

Organizátorem konference bylo Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji s podporouMinisterstva zemědělství ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s., Královéhradeckého kraje a významnou dobrovolnou pomocí jednotlivých lidí z MAS v Královéhradeckém kraji.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem