přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Venkov

Celostátní síť pro venkov

Vítejte na subportálu Venkov, který je součástí portálu eAGRI.

 

Portál Venkov byl vytvořen z iniciativy Celostátní sítě pro venkov, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství v listopadu 2008 jako komunikační platforma Programu rozvoje venkova. Činnost Celostátní sítě pro venkov pokračuje i v období 2014-2020, přičemž došlo k rozšíření jejich cílů.

Portál Venkov je určen nejen všem partnerům zapojeným do aktivit Celostátní sítě pro venkov, ale i celé odborné i široké veřejnosti zajímající se o problematiku rozvoje venkova a zemědělství.


zobrazit po
Datum konání: 6.12.2013  9:00 – 17:00

Protipovodňová, protierozní a agroenvironmentální opatření v zemědělské praxi

CSV Písek ve spolupráci se Svazkem obcí regionu Písecko pořádá seminář na regionální úrovni zaměřený na předávání zkušeností o aktivitách CSV a PRV a k zlepšení protipovodňové a…


Datum konání: 3.12.2013  9:00 – 14:00

Setkání partnerů CSV v Pardubickém kraji

Celostátní síť pro venkov v Pardubickém kraji ve spolupráci s Místní akční skupinou Hlinecko, o.s. Vás zvou na „Setkání partnerů CSV v Pardubickém kraji“.


3.12.2013

Zhodnocení práce sítě za II. pololetí roku 2013

Celostátní síť pro venkov pro Plzeňský kraj si Vás dovoluje pozvat na setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov okresů Plzeňského kraje s názvem „Zhodnocení práce sítě za II. pololetí roku 2013“.


29.11.2013

Manuál sestavený z analýzy zabývající se opatřeními k zachování vodního režimu ve sledovaném území PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Manuál představuje metodický postup pro komplexní řešení erozních procesů v krajině a pro identifikaci problémových bodů v krajině.


27.11.2013

Slavnostní předání certifikátů místním výrobcům

Partner CSV - MAS Železnohorský region, Vás zve na Slavnostní předání certifikátů místním výrobcům ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt®.


Datum konání: 19.11.2013  8:00 – 13:00

Aktuální problematika v oblasti veterinárního dozoru

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás zveme na akci prozemědělskou veřejnost, partnery CSV, MAS, studenty středních odborných škol na téma "Aktuální problematika v oblasti…


Datum konání: 14.11.2013  6:30 – 15.11.2013  14:00

Inspirace pro zemědělské podnikatele

Regionální pracoviště Celostátní sítě pro venkov Kutná Hora Vás zve na akci "Inspirace pro zemědělské podnikatele", která se uskuteční ve dnech 14. - 15. listopadu 2013 v…


Datum konání: 12.11.2013  9:30 – 17:15

Výzvy nového programovacího období 2014 – 2020 pro venkov v České republice

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás zveme na seminář pro zemědělské podnikatele, zástupce obcí, NNO, MAS, zástupce zájmových sdružení, odbornou veřejnost na téma "Výzvy…Datum konání: 31.10.2013  9:00

Reforma Společné zemědělské politiky 2014-2020

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás zveme na konferenci "Reforma Společné zemědělské politiky 2014-2020", která se bude konat dne 31.10.2013 v kulturním…

zobrazit po

Aktuální témata

Kalendář