přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Venkov

Celostátní síť pro venkov

Vítejte na subportálu Venkov, který je součástí portálu eAGRI.

 

Portál Venkov byl vytvořen z iniciativy Celostátní sítě pro venkov, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství v listopadu 2008 jako komunikační platforma Programu rozvoje venkova. Činnost Celostátní sítě pro venkov pokračuje i v období 2014-2020, přičemž došlo k rozšíření jejich cílů.

Portál Venkov je určen nejen všem partnerům zapojeným do aktivit Celostátní sítě pro venkov, ale i celé odborné i široké veřejnosti zajímající se o problematiku rozvoje venkova a zemědělství.


zobrazit po
16.1.2012

Jak na faremní prodej ze dvora PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 MB)

Přehled předpisů, požadavků a příkladů dobré praxe pro zájemce o podnikání v oblasti "prodeje ze dvora".


Datum konání: 1.1.2012  6:00 – 30.6.2012 

Rekvalifikační kurz pro zemědělce-SZVŠ Lanškroun

Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun nabízí rekvalifikační vzdělávací program schválený MZe-tzv."zemědělské minimum"


Datum konání: 14.11.2011  – 16.11.2011 

Národní Konference Venkov 2011

Pro splnění cílů rozvoje venkova, tedy obcí, zemědělství a lesnictví, malých podniků, neziskových organizací a spolků, bude třeba v letech 2014 až 2020 minimálně 275 miliard korun…


25.10.2011

Hodnocení místních akčních skupin 2011

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Téměř 80 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů.


18.10.2011

Společný metodický pokyn ÚPÚ a ČÚZK k otázce šetření hranic PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 945 KB)

Metodický pokyn ze dne 12. 9. 2011 k otázce šetření hranic a některých náležitostí v případě pozemků v pozemkových úpravách neřešených ve smyslu ust. § 2 zákona č. 139 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


10.10.2011

V Přelouči se diskutovalo o možnostech spolupráce mezi ČR a SR v oblasti LEADER

Strategický dokument Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS) České republiky k budoucnosti metody LEADER po roce 2014 byl představen v rámci neformálního jednání 8. října v Přelouči.


6.10.2011

Oranžovou stuhu 2011 získala obec Řepeč z Jihočeského kraje

Tisková zpráva – Držitelem titulu Oranžová stuha ČR roku 2011 se stala obec Řepeč z Jihočeského kraje. Na druhém místě skončil Pěnčín z Olomouckého kraje, třetí je obec Šípy ze středních Čech. Vyhlášení celostátního kola Oranžové stuhy se konalo ve Zlínském kraji v obci Komňa, která je držitelem titulu Vesnice roku 2011.


21.9.2011

Nabídka mezinárodní spolupráce finské MAS PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 618 KB)

Finská místní akční skupina hledá partnery pro spolupráci v oblasti šíření ekologického povědomí mezi veřejností, zejména co se týče kvality vodních ploch.


15.9.2011

Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce

Pilotní seminář na téma: úspory energie, využití obnovitelných zdrojů energie, využití dobrých nápadů a příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru.


7.9.2011

Metodický postup pro aktualizaci BPEJ dle vyhlášky č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

zobrazit po

Aktuální témata

Kalendář