přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

zobrazit po
Zveřejněno: 25.11.2020 - 14.12.2020

Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Luna Sensation (oprava) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 764 KB)

Číslo jednací: UKZUZ 216566/2020

Adresát: Právnické a fyzické osoby informované prostřednictvím úřední desky

dokumenty k přípravkům na ochranu rostlin zveřejňované na úřední desce MZe

Zveřejněno: 25.11.2020 - 31.12.2021

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2021_č.j. 57174-2020-MZE-18141 ze dne 19.11.2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Číslo jednací: 62674/2020-MZE-18141


Zveřejněno: 24.11.2020 - 9.12.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení speciálních plodin v odboru zemědělských komodit PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 480 KB)

Číslo jednací: 62309/2020-MZE-11131


Zveřejněno: 23.11.2020 - 11.12.2020

CALLISTO 480 SC - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do svazenky shloučené PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 760 KB)

Číslo jednací: UKZUZ 191009/2020

Adresát: Právnické a fyzické osoby informované prostřednictvím úřední desky

dokumenty k přípravkům na ochranu rostlin zveřejňované na úřední desce MZe

Zveřejněno: 23.11.2020 - 8.12.2020

Rozhodnutí o odvolání - podjatost PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 591 KB)

Číslo jednací: 41431/2020-MZE-15111


Zveřejněno: 20.11.2020 - 5.12.2020

Oznámení o pokračování v řízení PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 399 KB)

Číslo jednací: 61526/2020-MZE-15111

Oznámení o pokračování odvolacího řízení proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 046058/2015/KUSK ze dne 29.06.2015, kterým byl schválen manipulační řád „ Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650“.


Zveřejněno: 19.11.2020 - 4.12.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada/právník v oddělení správy povodí v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 473 KB)

Číslo jednací: 61233/2020-MZE-11131


Zveřejněno: 19.11.2020 - 4.12.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 477 KB)

Číslo jednací: 61246/2020-MZE-11131


Zveřejněno: 13.11.2020 - 9.8.2023

Nařízení ÚVS SVS č.j.: SVS/2020/131356-G ze dne 12.11.2020 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření AMP na území ČR_v oblasti s intenzivním odlovem 2020 - Liberecký, Ústecký kraj

  • Nařízení ÚVS SVS č.j.: SVS/2020/131356-G ze dne 12.11.2020 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření AMP na území ČR_v oblasti s intenzivním odlovem 2020 - Liberecký, Ústecký kraj PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 518 KB)
  • Zadost_o_proplaceni_ulovenych_divokych_prasat.pdf PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 199 KB)
  • Objednavka_laboratorniho_vysetreni_ulovenych_divokych_prasat_na_africky_mor_prasat.pdf PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 236 KB)

Číslo jednací: 59864/2020-MZE-18141


Zveřejněno: 5.10.2020 - 2.2.2021

Opatření obecné povahy - zvyšování přirozeného obsahu alkoholu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 613 KB)

Číslo jednací: 50968/2020-MZE-18124

Adresát: Vinařská sdružení, výrobci

Povolené obohacování dle nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 - zvyšování přirozeného obsahu alkoholu.

zobrazit po