přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Účet zemědělců za sucho: 11 miliard

27.8.2018

ČT24 – Události, komentáře, 24. srpna 2018

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor

Až na 11 miliard korun odhadují zemědělci škody, které letos napáchalo sucho. Od státu budou chtít odškodnění alespoň ve výši 2 miliard. Nejvíc se nedostatek vláhy podepsal na obilovinách, chmelu nebo cukrové řepě. Naopak řepce suché počasí nevadilo.

Petr ŽEBRÁK, výrobní ředitel, Agro Jesenice

V současné době je tady na té hromadě zhruba 150 tun pšenice, obvykle do této haly dostaneme víc jak 800 tun. Jak sami vidíte, je úplně prázdná.

Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka

Zrno, které sklidili, je navíc menší. Podle odhadů statistiků bude pšenice o 8,5 % méně, než obvykle, příčina je doteď vidět na místních polích. Suchá a popraskaná půda bez vody. Tady v okolí Hodkovic u Prahy se to podepsalo i na kukuřici. Poškozená je až polovina úrody.

Petr ŽEBRÁK, výrobní ředitel, Agro Jesenice

Je nevyvinutá, vlastně tohle to tam chybí, jo, normálně by byla, co zrníčko, tak ty zrníčka by vypadaly takhle, neopylený.

Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka

Kvůli suchu byla všude sklizeň o několik týdnů dřív. Na Přerovsku teď přišel na řadu chmel. I tady už počítají ztráty.

Vladimír LICHNOVSKÝ, předseda, ZD Kokory

Chmelaři brečí nejvíce nad tím, že jsme neměli srážky. V podstatě ten chmel jenom přežíval, některé porosty dokonce jen zaklekly a vůbec nevyhlávkovaly. Ty ani nebudeme sklízet.

Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka

Svaz pěstitelů chmele předpokládá, že úroda bude o zhruba 30 % nižší oproti průměru. Kvůli suchu taky na polích mnohem častěji hořelo. Ne každý zemědělec ale na suchém počasí prodělá. Ti, kteří vyseli řepku, hlásí lepší úrodu. Odhady mluví o víc než 12 %.

Jaroslav BROŽKA, předseda Krajské agrární komory Ústeckého kraje

Je to v obou směrech výborná předplodina. A říkám znova, ekonomicky nesmírně výhodná.

Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka

Zřejmě i proto se letos pěstuje na největší ploše za posledních 5 let. 5letý průměr výrazně převyšuje i úroda ovoce. U jabloní, které jsou u nás hlavním ovocným druhem, je to 18 %.

Jana ZIKMUNDOVÁ, Sad Nebílovy

Cukru mají díky tomu slunci hodně, ale nemají takový ten hezký vzhled, protože není ráno ta rosa, ta vlhkost, která by prostě potom přes ten den, když svítí to sluníčko, to jablíčko dobarvilo.

Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka

Ještě víc se urodilo švestek. I 200 kilo na jednom stromu. V boršickém sadu jich řada takovou tíhu neunesla. Lámaly se nejen větve. V suché půdě kmeny nenašly dostatečnou oporu a některé dopadly takhle. Navzdory tomu ale mají sadaři radost. Zvlášť, když loni byla kvůli jarním mrazům sklizeň hodně chudá. Tereza Stárková, Česká televize.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

A do Českých Budějovic teď zdravím ministra zemědělství Miroslava Tomana. Dobrý večer.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /nestr. za ČSSD/

Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Pane ministře, Agrární komora, jak už jsme řekli, odhaduje škody na 9 až 11 miliard korun a chce 2 až 2,5 miliardy náhrady, přitom ještě nejsou vypořádané ty z loňska. Vy už jste avizovali, že jste ochotní pomoci těm, kteří mají škody více než 30%, jak to budete hodnotit, aby to rozdělování peněz mezi zemědělce bylo spravedlivé?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /nestr. za ČSSD/

Tak ještě jednou dobrý večer. Já jsem předpokládal, že s tímto požadavkem Agrární komora přijde, protože jsem v kontaktu se zemědělci. Víme, že ty škody nastaly, takže já jsem před 14 dny žádal určité definice, aby se nadefinovalo vlastně, jak to můžeme ohodnotit tyto škody, jak můžeme spolupracovat, to znamená, myslím, že během týdne, 10 dnů budeme mít nějaký návrh, který bude objektivně posuzovat způsobené škody a ať se to týká chmelnic přes obilí až po kukuřici, a tento materiál předložíme na vládu, kde požádáme o peníze.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Kolik z té ztráty dostanou zemědělci potenciálně nebo můžou dostat zpátky a kolik půjde na vrub, řekněme, riziku podnikání?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /nestr. za ČSSD/

Tak v podstatě tak, jak řekla Agrární komora, já bych byl velmi rád, kdybychom se pohybovali okolo těch 2,5 miliardy korun, nicméně uvidíme, jak se ty škody sečtou, podle toho, jak si to vyhodnotíme, protože musíme si nastavit přesnou definici, co to vlastně bylo sucho, kde bylo sucho, jaké byly způsobené škody a my ty škody chceme nahrazovat pouze těm firmám a těm zemědělcům, které to postihlo, 30 % a více.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

A vy uvažujete, aby se to nemuselo řešit každoročně ad hoc o zřízení takzvaného fondu těžko pojistitelných rizik, abych byl přesný, z něhož by zemědělci dostávali kompenzace právě kvůli těm jevům, kvůli kterým se, jak už jsme logicky řekli, z toho vyplývá, dá jenom velmi obtížně pojistit, jsou to jevy klimatické například. Je tohle to tedy to systémové dlouhodobější řešení?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /nestr. za ČSSD/

Je to ta jedna z cest, kterou chceme udělat, to znamená fond těžko pojistitelných rizik je v přípravě, začali s tím již naši předchůdci nebo moji předchůdci, a předpoklad je, že by to mohlo být v roce 2020, protože to musí projít legislativním procesem. A fond bude založen na tom, že stejnou částkou bude přispívat stát a stejnou částkou zemědělci tak, abychom se vyhnuli těmto nenadálým placením, to znamená, aby si zemědělci vytvářeli společně s námi stabilní finanční rezervu.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Myslíte si, že se podaří přesvědčit zemědělce, aby do tohohle fondu, který by dlouhodobě byl tedy v jejich prospěch, dávali ony peníze?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /nestr. za ČSSD/

Tak samozřejmě bude záležet na podmínkách, na kterých se domluvíme, ale v tuto chvíli, jak jsem mluvil s panem prezidentem Jandejskem a s Agrární komorou dneska na představenstvu, tak samozřejmě zájem o to je.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

TOP 09 dnes prohlásila, že zemědělcům je potřeba pomoci, ale že změny, které navrhuje vláda ANO a ČSSD, jsou pouze kosmetické a teď dovolte, abych citoval: "Jednou z cest je zásadní změna hospodaření v krajině, odklon od obrovských vyprahlých lánů s degradovanou půdou a přesměrování podpory směrem k malým a středním zemědělcům a pestré krajině. To je ovšem v přímém rozporu s kroky současné vlády a jejího předsedy. Vaše reakce, pane ministře?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /nestr. za ČSSD/

Tak já opět musím zdůraznit, že než se rozjelo malé a velké, buď je ten sedlák dobrý a nebo je špatný bez ohledu na to, jakou má výměru. Co se týká úprav v krajině, takže dneska jsem jednal například s rektorem Vysoké školy zemědělské nebo Zemědělské univerzity v Praze, dohodli jsme se, že například budeme dělat pozemkové úpravy, domluvíme se o péči o krajinu tak, aby tyto věci odpovídaly správné zemědělské praxi. A zemědělci, kteří tyto věci nebudou dodržovat, tak samozřejmě můžou být kráceny na dotacích. A týká se to třeba, včetně velikosti půdních bloků. Takže to, co říká TOP 09 od začátku, říkám, ano, pojďme dodržovat pravidla, pojďme uplatňovat správnou zemědělskou praxi, ale odmítám zásadně dělit zemědělce na malé a velké. Buď ten zemědělec je dobrý nebo špatný, dodržuje správnou zemědělskou praxi, nebo nedodržuje.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Vy to odmítáte dělit, ale samotní zemědělci někteří právě hovoří o tom, že velcí zemědělci a velké podniky jsou například v péči o erozi půdy a tak dále na tom daleko hůře, než někteří menší, ale nechme tohle téma teď být. Co můžou udělat zemědělci samotní a jak je chcete přimět k tomu, nějakými pobídkami, aby právě věci, o kterých hovoříme, sami dělali?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /nestr. za ČSSD/

Tak od příštího roku, od roku 19 od ledna by měli, měla platit zpřísněná pravidla, takzvaný /nesrozumitelné/, což je pro laickou veřejnou správná zemědělská praxe, kde budou určeny tvrdší podmínky, to znamená dělící, širší dělící pásy, svažitost pozemků, správný, správný osobní postup a tak dále, to znamená, ti, kteří to nebudou dodržovat, jak jsem řekl, budou postiženi na dotacích a bude se to pravidelně vyhodnocovat. Zároveň připravujeme, nebo respektive spolupracujeme s ministrem životního prostředí na takzvané protierozní vyhlášce, která by měla vstoupit v platnost od příštího roku. A věřím, že, a budeme také sledovat erozi, erozní události tak, aby k těmto věcem nedocházelo a budeme si to postupně vyhodnocovat a bude to mít dopady právě na výplatu dotací.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Pane ministře, zůstaňte prosím ve studiu, ještě se k vám vrátíme, dalším naším hostem je Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství. I vám dobrý večer.

Josef STEHLÍK, předseda, Asociace soukromého zemědělství ČR

Také dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Pane Stehlíku, co můžou teď udělat zemědělci samotní na jedné straně, aby se suchem lépe vypořádali a co by mělo udělat v té úvodní fázi, bezprostřední fázi ministerstvo zemědělství?

Josef STEHLÍK, předseda, Asociace soukromého zemědělství ČR

Tak samozřejmě těch možností se nabízí několik, i když jsou svým způsobem omezené. Zemědělci jako takoví vlastně v současné době, to, co můžou dělat, je připravit se, co třeba mají zvířata, aby měli dostatek krmiva, protože jedna z nejvíce asi postižených oblastí bude právě výroba krmiv, druhé seče, kukuřice, už to zaznělo v tom příspěvku, to, co ministerstvo zemědělství, tak zřejmě předpokládáme, že bude v současné době monitorovat, jak, jakým způsobem a kde to sucho dopadlo. Už to zaznělo také v tom příspěvku, že některé oblasti té České republiky byly více postiženy, například na výnosech obilí, obilovin jako takových, bohužel se ale to sucho prodlužovalo dál, takže si my, tak jak si děláme sběr dat, tak zjišťujeme, že například na té krmivové základně, která je velice důležitá pro dobré přezimování samozřejmě a další produkci pro příští rok, tak budou postiženi téměř všichni zemědělci na území České republiky, protože zkrátka to červencové a srpnové sucho se zásadním způsobem podepíše na množství a kvalitě produkované píce.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Když jste zmínil tu otázku dobytka, která je velmi důležitá, vy sám Agrární komoře a velkým podnikatelům vyčítáte, že prosazují velké zatížení dobytkem a naopak říkáte, že počet dobytka musí odpovídat místu tak, aby ho například během sucha bylo tedy čím živit. Jak byste tohle to rád změnil?

Josef STEHLÍK, předseda, Asociace soukromého zemědělství ČR

No, tak zatím v současné době jsme, nám jako asociaci se podařilo přesvědčit ty protistrany, že ministerstvo zemědělství nešlo do nějakých enormních zatížení dobytčíma jednotkama, ale tak vždycky ta, ten požadavek vypluje najednou na povrch a přijde někdo, kdo začne zvedat znova tu problematiku vyššího zatížení a my jsme přesvědčeni, že zkrátka v současné době i vzhledem k tomu vývoji počasí, klimatu by bylo velice nezodpovědné tlačit přímo jakoby podmínkou zemědělce do toho, aby zvyšovali zatížení dobytčími jednotkami, než třeba současných těch 0,3 dobytčích jednotek. Už i tak to bude dělat spoustě našich kolegů problémy přes to zimní období, aby vlastně dokázali udržet to zatížení, protože mimo jiné je to také podmínkou pro, letos poprvé, pro výplatu těch podpor v méně příznivých oblastech, takže samozřejmě každý bude mít zájem, aby zvířata udržel, ale bude limitován tím množstvím toho krmení, které vyrobí.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Vy státu mimo jiné vyčítáte, že jeho role je nedostatečná, alespoň jste to řekl v jednom z rozhovorů, protože na stejné dotace má nárok ten, kdo hospodaří správně a zároveň ten, kdo se o půdu nestará, nezabraňuje například erozi odtékání vody z té půdy a tak dále. Jak si tedy představujete, že by ten systém měl fungovat tak, aby zemědělci byli motivováni k těmto úpravám?

Josef STEHLÍK, předseda, Asociace soukromého zemědělství ČR

Tak my to zmiňujeme dlouhodobě. Ta situace kolem například eroze půdy v době, kdy jsou velké deště, a samozřejmě pokud budou dlouhá sucha, tak může být eroze z důvodu větrného působení, tak my prostě spíš odmítáme takovou tu, ten postup, kdy se administrativně nastavují určité plošné podmínky pro to, zemědělec plní podmínky, jako je například boj proti erozi, a spíše se přikláníme k tomu, aby skutečně byli postihováni ti, kteří na těch svých pozemcích tu erozi mají. Nakonec pan ministr to zmínil v tom svém příspěvku, že existuje tady monitoring eroze, to znamená, že vlastně dneska existuje systém, který dokáže pracovat s těmi živými erozemi, to znamená, že skutečně dokáže administrativa, pokud bude chtít, postihnout toho, kdo tu erozi na svých pozemcích má, nebo kdo špatně hospodaří s konkrétním pozemkem. A jenom takový jeden trošku paradox, vlastně my jako zemědělci jsme například povinni plnit podmínky časného hlášení přesunu zvířat, narození zvířat a tak dále a zatím tak, jak máme informace už dlouhodobě nazpátek, tak mnohem víc zemědělců bylo postižené za to, že například pozdě nahlásilo změnu přesunu jednoho zvířete na druhé hospodářství, než zemědělců, kteří byli postiženi za to, že měli prokazatelnou erozi, to znamená, že jim odtekla půda, ta nejkvalitnější ornice jim odtekla z pozemku.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Pane předsedo, děkuji i vám za rozhovor. A zpět ještě k vám, pane ministře, slyšeli jsme řadu připomínek, co z nich je pro vás přijatelné, například ta část, která se týkala eroze toho, aby byli zemědělci daleko více postiženi nebo postihováni kvůli tomu, pokud se nestarají o svou půdu dostatečně. Je tohle to věc, a ta vyhláška, kterou jste také zmínil, která je "zaparkovaná" v tuto chvíli na ministerstvu zemědělství, pardon, na ministerstvu životního prostředí, je tohle to věc v kombinaci s tím, co zmiňoval pan předseda, co byste chtěl dále prosazovat?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /nestr. za ČSSD/

Tak to, co říkal pan kolega Stehlík, tak já mu za to chci v principu poděkovat, protože tentokrát jsme se shodli a jsem za to rád, protože my nechceme v žádným případě zvyšovat zatížení velkou dobytčí jednotkou, naopak chceme udělat některé úlevy právě proto, že je neúroda krmné píce a tak dále, to znamená, v tom se shodujeme a už jsme oslovili Brusel, abychom mohli některé věci odpustit zemědělcům. Zemědělci s tím seznámí během týdne. A uvidíme, jak to bude pokračovat. Co se týká eroze vlastní, tak tam se shodujeme, protože vlastně my chceme stanovit pravidla, jak se mají dodržovat ty osobní postupy, chceme dát pravidla, aby nedocházelo právě k tomu smyvu orné půdy, a samozřejmě souhlasím s tím, že zemědělec, který to nebude dodržovat, nebo respektive, který bude způsobovat erozi, musí být postižen, ale nemůže, prosím, to dělit opět na malé a velké.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Pane ministře, i pane předsedo, děkujeme vám za rozhovor oběma.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem