přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Souboj s řetězci

16.6.2014

Otázky Václava Moravce, 15. června 2014

Václav MORAVEC, moderátor

Pane prezidente Tomane, vy nemáte z pohledu dodavatel obchodních řetězců obavy, že ty náklady, které budou mít obchodní řetězce, tak to budou předávat do těch soukromoprávních vztahů na vás jako na dodavatele, ať to bude, ať to budou nekvalitní výrobky, nebo věci, které se týkají označování a podobně?

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Tak řetěze to do dneška dělají, takže oni přefakturovávají ty pokuty na dodavatele, snaží se o to samozřejmě, že ještě dochází k tomu, že si k tomu ještě malinko něco přirazí...

Václav MORAVEC, moderátor

Nebude to horší po té novele zákona o potravinách?

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Ne, tak určitě ne, ta novela o potravinách to naprosto přesně definuje, takže já si myslím, že pokud budeme dbát dodržování zákona, takže tam by neměl být zásadní problém.

 Václav MORAVEC, moderátor

A to, že tam je možný výklad některých těch paragrafů, že stejně se bude pokračovat  a ta tvrdší ruka, která měla regulovat řetězce,  dopadne na vás jako na dodavatele.

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Tak co se týká zákona o potravinách, tak my k tomu nemáme, nemáme žádné zásadní připomínky. My s tím zákonem souhlasíme, co se týká zákona o potravinách. Souhlasíme s nastavením pokut s tím, že samozřejmě jde o to, v jakém rozsahu se budou využívat, protože v minulém, nebo v tom starém zákoně byl maximální pokuta byla myslím 3 miliony korun, nebylo to nikdy použito, takže je otázka prostě, jakým způsobem k tomu budou přistupovat inspekční orgány. Já věřím, že budou postupovat striktně podle zákona a pak to bude v pořádku. Pokud někdo dělá chyby, nebo podvádí spotřebitele, tak se nedá nic dělat.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak já bych tady chtěl říct asi zhruba dvě klíčové věci. Jedna věc je tato novela zákona o významné tržní síle. To, že vnímám i zase ze strany obchodních řetězců, že jsou, řekněme, zaskočeni tím rychlým průběhem projednávání této novely. Já, když jsem před, s nimi před 14 dny měl setkání na ministerstvu, tak jsem říkal, že budu ještě rád, když pošlou své při..., připomínky tak, abychom případně ty věci ještě mohli prodiskutovat v rámci projednávání ve druhém čtení Poslanecké sněmovně...

 Václav MORAVEC, moderátor

Teď se, teď se bavíme o zákonu o potravinách, nebo o zákonu o významné tržní síle?

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství

O zákonu o významné tržní síle se bavíme.

Václav MORAVEC, moderátor

Tak jenom dodám, jenom dodám jenom pro, pro diváky, že to je návrh, který dokončil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ten ještě není zatím ani ve vládě, ani v Poslanecké sněmovně.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Co nevidět asi bude.

Václav MORAVEC, moderátor

Bude? U vás ve vládě?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Co nevidět asi bude. Ano.

Václav MORAVEC, moderátor

Co nevidět říkáte jakému asi časovému ...

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství

V řádu asi týdnů. Ale a ale chtěl bych říct, jedna věc je vymezovat pravidla, vymezovat legislativní pravidla, ale druhá věc, která si myslím, že je mnohem důležitější, a to je pracovat s tím fenoménem, že dneska opravdu společnost sleduje nejenom kvalitu potravin, ale také cenu a to, odkud jsou vyrobeny. Podle mě je v zájmu všech obchodníků v České republice především dokázat vydělávat a mít zisk. A tady si myslím, že je potřeba, aby si i obchodní řetězce uvědomily jednu věc, která tady platí. Jestliže budu mít silné domácí výrobce, kteří budou schopni dávat práci lidem, posilovat naše zemědělství, posilovat zaměstnanost, tak my také roste v České republice kupní síla a to znamená to, co u mne zákazníci mohou, mohou  nakoupit a, a logicky i to postavení  těch obchodních řetězců v rámci té globální sítě.

Václav MORAVEC, moderátor

Říkáte, silné domácí výrobce. Co ale považujete vy jako ministr zemědělství za silného domácího výrobce, když většina z těch domácích výrobců v potravinářském odvětví jsou vlastně zahraniční výrobci, protože to jsou stejně jako u řetězců, jsou to nadnárodní koncerny, vezmete-li si Plzeňský Prazdroj, je to silný domácí výrobce, byť je vlastněn zahraničním vlastníkem?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak to je samozřejmě silný výrobce, který působí v České republice, dává zaměstnanost českým lidem a i

Václav MORAVEC, moderátor

Tak je to domácí výrobce nebo není?

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Je to, je to domácí výrobce, ale já jsem teď hovořil především o domácích výrobcích, kteří jsou, jak tady mám třeba toto pivo, které je vyloženě z pivovaru regionálního charakteru, takže jsou opravdu vlastněni i tuzemskými vlastníky. A tudíž je zde, řekněme, daleko větší předpoklad, že nebude provádět daňovou optimalizaci a vyvádět a danit v těch zemích, kde sídlí matka toho obchodního řetězce, kde jsou třeba daňově výhodnější podmínky a u těchto výrobců, kteří hovořím já, kteří jsou opravdu i vlastněni českými občany, tak ty daně a ty odvody skončí v České republice, v pokladně státního rozpočtu. To jsou pro mě ti klíčové, pro které já chci vytvářet velice pozitivní podmínky, aby oni se mohli rozvíjet.

Václav MORAVEC, moderátor

A když u toho ještě zůstanu a podíváme se na data. Tak Česká tisková kanceláře počátkem měsíce zveřejnila přehled, jaký podíl českých potravin, tedy potravin od českých výrobců se dá najít v největších tuzemských řetězcích. Tady jsou ta data. ČTK vycházela z interních údajů samotných obchodníků. Řetězec Coop tvrdil, že domácí produkce jsou tři čtvrtiny potravinového sortimentu. Penny Market a Tesco mluví o 70 %. Následuje Globus, který odhadl podíl českých potravin na 65-70 %. Billa je na 65 %. Albert odhaduje podíl domácí produkce v potravinách 60-70 %. Makro uvádí 54 %. Lidl necelých 41 %. U Kauflandu najdeme položku 40% zastoupení tuzemských potravin a řetězec tak skončil na posledním místě v tom zveřejněném žebříčku. Věříte těm datům, pane ministře?

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já si myslím, že asi ta data mohou být pravdivá, protože já jsem je obdržel i před tím jednáním s obchodními řetězci, kdy samy obchodní řetězce nám tato čísla dodaly. Ale tady se právě ukazuje na tom, že jsou obchodní řetězce, které se snaží jít tou cestou a nakupovat opravdu od domácích producentů...

Václav MORAVEC, moderátor

Není to tak, že tam započítali ně.., něco jiného? Je, vy berete ta data opravdu jako relevantní, že mají jednotnou metodiku? Miroslav Toman kroutí hlavou. Vy nevěříte, pane, pardon, pane prezidente, těm datům?

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Jsou to rozdílná data, než ty, co máme my k dispozici. Ty data podle mého názoru jsou u některých řetězců trošku přifouknutá protože my s těma řetězcema spolupracujeme, já s nima jednám prakticky každý týden, jednou za 14 dní...

Václav MORAVEC, moderátor

Můžete mi říci, u kterého řetězce, když se znovu podíváme na ten graf, se přifukovalo? A který...

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Já řeknu, kde by to tak odpovídalo. Já si myslím, že určitě má nejnižší podíl Lidl a Kaufland, a pak samozřejmě dle našich zjištění má největší podíl Billa, má, má, Coop samozřejmě, jsem zapomněl na Coop, Coop má největší podíl. U toho Coopu to odpovídá, tam se pohybuje někde okolo 75 %, 80. Tam to odpovídá. U těch ostatních to s bídou dosahuje těch 50, 60 %.

Václav MORAVEC, moderátor

Nafukuje se tedy u Tesca, když se díváme na ta data?

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Jsem o tom přesvědčen.

Václav MORAVEC, moderátor

A u Globusu, který to odhaduje na 65-70 %?

 Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Tam to odpovídá realitě.

Václav MORAVEC, moderátor

Tam to odpovídá, odpovídá realitě. Ano, pane ministře? Já jsem vám vstoupil do řeči. Tady pan prezident poopravil ta data. Podle zase dat a metodiky Potravinářské agrární komory.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Samozřejmě, je na debatu, abychom třeba s Českým statistickým úřadem si vydefinovali a zadali, jakým způsobem budeme tady toto přesně v příštích letech měřit. Ale já si myslím, že teďka je klíčový ten trend. A to, dokázat posílit tady to procentické zastoupen našich výrobců a našich českých potravin. A na druhou stranu musím uznat jeden třeba relevantní skutečně poznatek, který jsem slyšel také od zástupců obchodních řetězců, a to je třeba v případě ovoce. Některé druhy ovoce prostě u nás nakoupit nelze, protože my nejsme schopni v tom objemu, který by oni potřebovali, vůbec vyprodukovat. My máme tak malou plochu skleníků v České republice že nejsme schopni produkovat kvalitní rajčata a  okurky a myslím si, že my, nebo já jako spotřebitel už toho mám dost kupování těch moučných rajčat, které jsou bez chuti, prostě vůbec je potom zbytečné jest, a i proto se snažíme dneska jako ministerstvo zemědělství od příštího roku daleko více podporovat sektory ovoce, zeleniny, investici třeba i do těch skleníků, do závlah a tak dále, abychom v těch příštích letech dali šanci, aby tyto výrobky mohly na pultech českých obchodníků být.

 Václav MORAVEC, moderátor

Změní se tedy výrazně podle vás ta, ta tabulka, kterou jsme ukazovali, ta data Českého, České tiskové kanceláře, které částečně zpochybňuje u některých velkých obchodních řetězců pan prezident Toman, tak změní se zásadně až bude rok v platnosti, dva roky v platnosti, ta novel zákona o potravinách?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Zemědělství není obor, kde můžete dělat a dokážete dělat změny ze dne na den lusknutím prstu. Je to otázka opravdu dlouhodobější, minimálně dvou, tří let, kdy se začne, začnou projevovat ta čísla. Protože jestliže mám některé opravdu komodity, kde je dneska nejsem schopen je vůbec vyprodukovat z pohledu té poptávky spotřebitel v České republice, tak tam to prostě nenaroubuju nějakým umělým způsobem, ale ano, jsou tady komodity, kde jsme soběstační, nebo máme nadprodukci, ale na pultech českých obchodů se tady tohoto potenciálu nevyužívá a tomu by třeba mohla ta novela zákona o významné tržní síle ně..., nějakým způsobem napomoci.

Václav MORAVEC, moderátor

Paní prezidentko, když se podíváte na navýšení toho podílu potravin. Vy jste v první hodině naznačila, že na Slovensku to nepřineslo výrazné změny v tom podílu tuzemských potravin, slovenských potravin.

 Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Já si myslím, že primárně vy jste tady položil otázku metodiky zjišťování českých potravin. V té, v té otázce není jasná odpověď doposud a předpokládám, že to bude naše doufám společná práce s odbornými útvary ministerstva zemědělství, protože se na těch prováděcích předpisech budeme podílet.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže to bude klíčová věc?

 Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Ano.

 Václav MORAVEC, moderátor

Zjistit metodiku, abychom se tady nebavili o, o statistice, kterou dodá individuálně každý obchodní řetězec, část z toho může zpochybnit Potravinářská agrární komora, což se stalo...

Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Takže, když bychom, i kdybychom vzali ten podíl v nějakém průměru, že dneska je zhruba 60 % výrobků českých, v uvozovkách českých, protože metodika pro to zásadní není, a 40 % tedy je dovozový. Když bychom se na to podívali, jsou potravinářské podniky, těch 40 % objemu schopný vyvézt? Já se domnívám, že nikoliv. To znamená tady v České republice není plná soběstačnost v potravinách. Už to tady říkal i pan ministr. Tady si myslím, že je třeba si říci, že zaplaťpánbůh za to, že dneska máme desetitisíce a statisíce položek prodávaných a nikoliv do tisíce položek, jako to bylo ještě před revolucí. Já si to období docela dobře pamatuju a myslím, že žádný náš spotřebitel by se do této doby nechtěl vrátit. A tehdy jsme měli téměř 100% českých potravin.

 Václav MORAVEC, moderátor

Vy musíte, pokud ten zákon vstoupí v platnost, což by asi neměl být problém a Senát by ho, pane ministře, nevrátí ho do Poslanecké sněmovny, podle těch...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já to nepředpokládám.

Václav MORAVEC, moderátor

Nepředpokládáte, že ten zákon bude v následujících týdnech vrácen do Poslanecké sněmovny, tak bude to na vás jak na obchodnících, abyste od 1. ledna fungovali podle toho zákona včetně označování složek těch regálech. My slýcháváme od obchodníků, že se informace nepodaří vměstnat u pultů s nebaleným zbožím. Ovšem informaci o této změně máte vlastně s velkým předstihem. Není to spíš výmluva?

Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Víte, ono je velmi obtížné, pokud nám výrobci nebo dodavatelé tu informaci nedají, tak tu informaci zjistit. A bylo tady řečeno, že vlastně tahle ta povinnost není přenesená na výrobce. Takže jak jí ten obchod má tu informaci skutečně relevantně zjistit, aby za ni mohl být pokutován.

Václav MORAVEC, moderátor

U těch nebalených výrobků tedy to podle vás bude problém.

Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Tak ono, že jo, musíme rozlišovat samozřejmě pro velké řetězce, které mají informační systémy, které jim umožní celou řadu informací získat a musíme si uvědomit také, že je tady velký počet malých potravinových prodejen, které budou mít poměrně velké problémy.

 Václav MORAVEC, moderátor

Kroutí hlavy, hlavami oba dva ministři, bývalý i, i současný. Pane ministře a pak pane prezidente?

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já si tady, já si tady dovolím nesouhlasit, že obchodní řetězce v rámci svých smluvních vztahů s dodavateli jsou schopni si zajistit spoustu jiných věcí, tvrdých věcí, se kterými mají dodavatelé velké problémy. Tak si myslím, že vynutit si, nebo mít tu informaci o tom, kdo ten výrobek vyrobil, odkud je a tak dále, tak to si myslím, že to, to poslední a navíc podle mě ten výrobce to velice rád poskytne, protože to je řekněme i reklama pro něj, pro to, aby jeho kvalitní výrobek, pokud je, měl větší odbyt.

Václav MORAVEC, moderátor

A co se týče ještě, zůstanu-li u vás, tak kontroloři, jak jsem četl ten návrh zákona o potravinách, který prošel Poslaneckou sněmovnou a teď je v Senátu, tak kontroloři Státní zemědělské a potravinářské inspekce budou posuzovat správnost údajů na těch obalech, protože potraviny budou muset být lépe značeny. Mluví se i o tom, co je hlavní složka u některých potravin. Tady nebude prostor pro tu právní bitvu? Protože tam není příliš jednoznačný výklad. Byť jsem, říkám, právní laik.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tady jsem si samozřejmě vědom, že to nebude vůbec jednoduché dokázat to v té vyhlášce kvalitně specifikovat, ale předpokládám, že dokážeme se na tom shodnout, já předpokládám i nějakou opravdu debatu a dialog na ...

 Václav MORAVEC, moderátor

Nejtěžší tedy bude, připouštíte, že nejtěžší ve vyhlášce bude definovat, co to je hlavní složka té potraviny?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Neříkám, že to bude nejtěžší, ale nebude to jednoduché. A samozřejmě taky budeme řekněme říkat kategorie výrobků, u kterých to budeme vyžadovat. To není předmětem návrhu toho zákona, to bude předmětem právě té dotčené vyhlášky.

Václav MORAVEC, moderátor

U kterých výrobků to bude vy, vyžadovat a budete klást důraz na hlavní složku?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já předpokládám, že to budou výrobky, které jsou ty nejvíce obrátkové, ty u kteréch, u kterých dnes zákazník tu informaci nemá, takže některé vybrané masné výrobky, které jsou předmětem pultového prodeje, pečivo a tak dále.

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Já potvrzuju to, co řekl pan ministr. Bude to upravovat jednotlivé vyhlášky, podle návrhu ministerstva zemědělství, co to je hlavní složka, co se do toho započítává. Neumím si představit, že by někdo neřekl, kolik obsahuje který salám masa.

Václav MORAVEC, moderátor

Chystáte další, pane ministře?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak to jsou ty, o kterých jsme hovořili před půl rokem, tak teď to přijde teprve příští týden.

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Ne, takže já si myslím, že, že to značení výrobků v pultě nebude zásadní problém, protože uvádět výrobce, uvádět, co výrobek obsahuje, co je hlavní složka, to znamená, kolik obsahuje masa, a tam bude problém nadefinovat si vlastně co se do toho masa započítává. To je to, co řekl pan ministr. Ale jinak tam nevidím zásadní problém. Bude se to týkat dle mého názoru těch hlavních věcí, mléčných, masných a pekárenských. Protože veškeré, veškeré údaje, které jsou dneska vyžadovány u pultového prodeje, již dneska výrobci uvádějí u těch výrobků, které se prodávají jako balené. To znamená výrobce to sdělí v okamžiku, kdy to vstoupí v platnost, kdy to po něm obchodní řetězec bude chtít. Tam není žádný zásadní problém, protože všechny výrobky už ví každý, co v tom obsahuje...

Václav MORAVEC, moderátor

Ani, ani množství těch informací, že to opravdu na těch pultech...

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Tam není zásadní, zásadní množství, tam je jenom hlavní složka, výrobce a, a, a odkud to pochází...

Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

No, já se domnívám, že těch informací je tam docela dost. Bude to znamenat výrazně větší teda označení toho zboží. Můžeme to řešit podobně, jako na Slovensku nějakými katalogy, do kterých se nikdo nedívá, takže je otázka, do jaké míry je skutečně spotřebitele ty informace zajímá.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže půjdu k pultu, třeba masných výrobků a tam si budu moci číst katalog?

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Ne, já, já se omlouvám, paní prezidentko, já jenom upozorním na jednu věc, že někteří vaši členové to již uvádějí dneska, takže, takže když se zeptám vejde na ty zápichy, že já dneska nevidím problém, aby se tam nevešlo po 1. 1. 2015.

Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Jestli, ne, ne, jestli my dostaneme ty informace, tak my je samozřejmě zveřejňovat budeme. Já jsem slyšela celou řadu námitek právě od členů Potravinářské komory, že to pro ně bude problém, především u masných výrobků, ale pakliže tady pan prezident Toman tvrdí, že nikoliv, tak my budeme jenom potěšeni.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, abychom tu, tu část dokončili. Tak ta vyhláška, která bude rozvíjet ten zákon o potravinách, tak myslíte, do kdy by mohla být, aby se na to stihli připravit potravináři, zemědělci i obchodníci?

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já jak jsem říkal v úvodu, já předpokládám září, nejpozději říjen by to znění vyhlášky mělo být připraveno tak, aby bylo dostatečný prostor řekněme těch dvou, tří měsíců se na ty věci připravit. Ale znovu říkám, já nepředpokládám, že by třeba pro výrobce to znamenalo úplně nějaké dramatické změny, spíše to bude opravdu na straně těch jednotlivých obchodníků, aby tam poskytli ty informace a proto, to je i pro mne jako pro spotřebitele, jestliže přijdu k pultu, kde se prodává maso, a vidím jenom názvy jednotlivých výrobků, tak já opravdu chci vědět, kdo to vyrobil, jaký je tam podíl čisté svaloviny a to dneska ne vždy mám tu informaci. Takže já si myslím, že tady se bavíme o tom, že to je ku prospěchu nás jako zákazníků.

 Václav MORAVEC, moderátor

Řetězce pronikly do programového prohlášení vlády, připomeňme si tu klíčovou pasáž. Cituji: Vláda se zaměří na zvýšení ochrany spotřebitelů a bezpečnosti potravin v České republice prostřednictvím efektivního dozoru nad trhem s potravinami s primárním cílem zamezit klamavým praktikám. Vláda zavede přísná pravidla pro obchodní řetězce, aby došlo ke zlepšení kvality prodávaných potravin a vytvoří větší prostor pro kvalitní české potraviny. Vláda bude usilovat o zvyšování povědomí spotřebitelů o kvalitních parametrech produkce včetně jejího původu. To je konec citátu z programového prohlášení a tím se dostáváme k tomu zákonu o významné tržní síle, jak jste o tom, pane ministře, mluvil. Vy říkáte, že to bude během několika týdnů. Co bude zákon o významné tržní síle. Tedy přísnější regulace obchodních řetězců, i vlastně dodavatelů obchodních řetězců, kteří mají obrat, pokud se nemýlím nad 5 miliard korun. Je to tak?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tam si myslím, že nehovoříme o limitu 5 miliard, to byla ta otázka informační, informovační, nebo informační povinnosti, ale já si myslím, že ta debata ještě bude ho..., hodně klíčová v těch příštích týdnech, protože jedna věc je, jak vůbec teďka vypořádá úřad vlády a pan premiér, který je v této věci ten, který je předkladatelem potom na vládu a na Posl..., do Poslanecké sněmovny, protože to není úplně standardní věc. Standardní by bylo z mého pohledu tuto novelu gestčně předkládat ministerstvo průmyslu a obchodu, což se teď neděje, dobře, je to takový nestandardní úplně legislativní proces...

 Václav MORAVEC, moderátor

Takže sou..., souhlasíte s těmi námitkami, které zaznívají, protože když to pro diváky hodně zjednoduším, tak ten, tu novelu zákona o významné tržní síle, která má přísněji regulovat obchodní řetězce, tak si napsal antimonopolní úřad. Už sami obchodníci říkají, že to je poněkud zvláštní, že si antimonopolní úřad píše novelu zákona o významné tržní síle je tato námitka oprávněná?

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já si myslím, že něco na té námitce je, myslím si, že do značné míry oprávněná je, protože to nepovažuju za normální stav v legislativním procesu. To je úplně stejné, jako kdyby u nás psal zákon veterinární zákon, aby mi ho psala Státní veterinární správa. To přece, tak to nemůže úplně fungovat, máme tady nějaký legislativní odbor, máme tady odbory ministerstva a máme postupovat s nějakým zadáním. Ano, je to připomínkové místo, nebo komunikujeme s nimi ty jejich technické parametry a dopady. Tady si myslím, že to úplně standardní není.

Václav MORAVEC, moderátor

A stejně tak považujete za nestandardní, že si to pod sebe vzal premiér?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

V tomto případě si myslím, že u některých věcí to, to můžu, mohu respektovat. Ale mně jde především o to, ano, může to být novela, která třeba i tvrdě nakonec ve svém důsledku dopadne na obchodní řetězce, ale to, co už jsem říkal před 14 dny, co nepovažuju za úplně standardní, je to, že o tom není s nimi včas a řekněme férovým způsobem komunikováno. To myslím, že tady ta, ta debata schází, ale říkal jsem to i na tom jednání s obchodními řetězci, máme zde po..., pořád minimálně měsíc, možná dva měsíce prostor, abychom i třeba potom na půdě zemědělského výboru před druhým čtením, se dokázali o těch věcech pobavit. Ale já na rovinu nevím, jakým způsobem vypořádá premiér a úřad vlády připomínky, které vzešly z meziresortního připomínkového řízení, které teď probíhalo.

Václav MORAVEC, moderátor

A vy jste i v rámci KDU-ČSL jako strany vládní koalice naznačili, že by tak zásadní novela zákona o významné tržní síle měla být dána tradičně gestčnímu ministerstvu, tedy ministerstvu průmyslu a obchodu, které mají sociální demokraté?

 Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My jsme to přímo na půdě KDU-ČSL nějaké podrobněji neprobírali. My tady respektujeme jednu věc, a to, že tady byl schválen harmonogram legislativních úkolů na rok 2014, kde se jasně hovoří v druhém pololetí tady tuto novelu předkládá premiér.

 Václav MORAVEC, moderátor

Jak je navržen zatím ten, ta novela zákona o významné tržní síle? Může to poškodit vztahy odběratelů a, a dodavatelů, pane prezidente, ta novela?

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Tak ty vztahy dneska mezi odběrateli a dodavateli samozřejmě jsou velmi, velmi vyhrocené. Je to naprosto ale přirozená záležitost, obchodník chce nakoupit co nejlevněji, výrobce chce prodat co nejdráž. Naprosto standardní věc. Nicméně přece není možné, aby my jsme dostávali platbu za delší dobu než 30, 30 dní. Jestli to někomu vadí, tak výborně, jestli dneska se vymáhají platby za fiktivní služby, jestli tam je vytváření smluvní nerovnováhy mezi stranami, jestli tam je neodůvodněné přenesení sankcí na dodavatelů, o kterém jsme mluvili, je tam vratka zboží, dneska naprosto, naprosto standardně, retroaktivní změny ve smlouvách, protože teďka naposled...

Václav MORAVEC, moderátor

Není škoda, když už tady popisujete tyto praktiky, že zákon o významné tržní síle jde jenom na jedno odvětví, tedy právě na zemědělské a potravinářské a není v jiných, v jiných odvětvích, kde tyto vztahy mohou být také pokřivené, jako je stavebnictví a podobně?

 Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Já si nedělám právo mluvit za ostatní obory, nicméně tak, jak jsem mluvil s kolegama, tak oni zatím s tím nemají zásadní problém, co, o čem jsem mluvil...

 Václav MORAVEC, moderátor

Takže to největší, největší problém je právě u těch potravin.

 Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Největší problém je jednoznačně u potravin jako rychloobrátkového zboží a právě tato novela, která je připravovaná, reaguje na ty zjištěné, které ÚOHS zjistil já se tady částečně musím ÚOHSu zastat. ÚOHS pouze navrhl ministerstvu průmyslu a obchodu, jak by tento zákon měl asi vypadat, jaká jsou jeho zjištění a je potřeba upozornit ještě na jednu věc, tento zákon už proběhl jednou připomínkovým řízením. Za vlády Jiřího Rusnoka. Tato vláda ho, a teď se omlouvám, pane ministře, jestli řeknu v březnu ministerstvo průmyslu a obchodu stáhlo to, tento, tento zákon, tento zákon už prošel jednou standardním připomínkovým řízením, prošel podnikatelskou radou a tento zákon je předkládán znovu s jedním jediným rozdílem, že se to rozšiřuje jak na odběratele, tak na ty dodavatele, což já si myslím, že je velmi špatně, protože nikde /nesrozumitelné/ to není a ještě jeden paradox. Byl připraven pozměňovací návrh, který neprošel, technický, v rámci zákona o potravinách, kde byly technické věci na, na přípravu tohoto zákona. Ten samý den, nebo den před tím, probíhal evropský hospodářský a sociální výbor v Bratislavě, který vyhodnotil, že tento návrh zákona, který je připraven v České republice, je ta cesta, který by se měla Evropa ubírat a paradoxně to neprošlo. Nicméně respektujeme to, protože jsme slyšeli, že to jsou přílepky. Respektuju v plném rozsahu. A právě tato nová novela reaguje na ten starý zákon plus na ty zjištění, které ÚOHS zjistil, takže já tam nevidím žádné standardní věci, co se týká, co se týká průběhu. Samozřejmě nebudu zasahovat do toho, jestli to předkládá pan premiér, nebo ministerstvo průmyslu, protože to není moje kompetence.

Václav MORAVEC, moderátor

My když se podíváme na žebříček největších obchodníků v České republice, tak ten žebříček vede Kaufland s ročními tržbami ve výši 45,5 miliard korun bez DPH, tedy obratu víc než 40 miliardové sumy utržily Tesco, Scors, Ahold, který provozuje řetězce Albert a Albert Hypermarket, dříve tedy Hypernova. Kolem 30 miliard ročně utrží Makro, následují Penny Market, Globus, Lidl a Billa, která se ještě pohybuje těsně nad 20 miliardovou hranicí. Naopak pod ní je Geco a SPAR. Jak ale zdůrazňují autoři průzkumu ze společnosti Incoma GfK, pořadí je orientační, protože zahrnuje různá období v letech 2011-2013 a výsledky se opírají o dostupné účetní závěrky. Paní prezidentko, vy jste dali premiérovi stanovisko k té navržené novele zákona o významné tržní síle. Jaké věci, protože tady pan ministr připustil, že vidí některé ne zcela šťastné věci v souvislosti se vznikem té novely zákona o významné tržní síle co se týče samotného obsahu, kde jsou nejslabší místa v tom aktuálním návrhu?

Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Tak já děkuju panu ministrovi, že se nás zastal minimálně v tom, že tedy ten zákon probíhá do značné míry nestandardně. Opravdu se nedomnívám, že je stát v takové krizi, aby ve zkráceném řízení muselo probíhat ještě nestandardním způsobem projednávání tohoto zákona. My jsme dostali na připomínkování 10, 10 praco..., 10 kalendářních, nikoliv pracovních dnů a další nestandardní věci jsou tam, mně to trošku připomíná jako když policie umístí na nějaké místo dopravní značku a pak se postaví za keř a vybírá pokuty. Tak tohle to mi připadá, že je přístup úřadu pro hospodářskou soutěž, který místo toho, aby tedy skutečně vyhodnocoval hospodářskou soutěže nejen mezi obchodníky a dodavateli, ale i mezi dodavateli, tak mi to připadá hodně ulehčení vlastní práce. Vy jste tady vzpomínal ty podíly. Ani jeden z vyjmenovaných řetězců nemá více než 10% podíl na trhu. Tudíž skutečně z pohledu hospodářské soutěže není dominantní. Můžeme si samozřejmě říci, že má tržní sílu vůči dodavatelům, obzvlášť vůči drobným dodavatelům a tady my jsme vyzvali, musím říct, že opět na do jisté míry popud pana ministra Jurečky, my jsme vyzvali k diskusi, jak Potravinářskou komoru, tak Agrární komoru a domníváme se, že primárně je zapotřebí hledat konsensus v narovnání těchto vztahů. Myslíme si, že dohoda v podobě etického kodexu, ke které nás vy..., vyzývá nakonec i eurokomers a potažmo Evropská komise, která má v červnu nebo v červenci předkládat návrh na řešení legislativy v téhle té oblasti, tak domnívám se, že toto je cesta, kterou bychom primárně měli začít. Ne tedy primárně regulací, a to ještě regulací jednostrannou, protože ...

Václav MORAVEC, moderátor

Kdybych vám ale namítl, že, že tady už jste čas promarnili, i v tomto pořadu se o, o etických kodexech obchodníků mluví bohužel mluví 12 let, samoregulace jste nebyli schopni. Proto se nedivte, že tady přichází bič na vás.

Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Já tomu rozumím. Věřme tomu, že já dejme tomu budu tím prvním hybatelem, který v současné době tu diskusi otevře. My už jsme se s pane prezidentem Tomanem na tom domluvili...

Václav MORAVEC, moderátor

Kdy bude tedy etický kodex obchodních řetězců?

Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Já jsem přesvědčená, že bychom ho mohli mít k platnosti novely zákona o potravinách, to znamená k 1. lednu.

Václav MORAVEC, moderátor

Je vaše předsevzetí, aby byl etický kodex těch největších obchodních řetězců...

 Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Já myslím, že členů Svazu obchodu a cestovního ruchu primárně a my bychom rádi, aby tenhle ten etický kodex přijali i ty čle..., i ty obchodní řetězce, které zatím nejsou členové Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Václav MORAVEC, moderátor

A co v tom kodexu bude, že tady říkáte, vyhoďte novelu zákona o významné tržní síle, nebo zrušte úplně zákon o významné tržní síle, protože to budeme řešit samoregulací? Co vy tam...

Marta NOVÁKOVÁ, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu

Tak já se domnívám, že samoreg..., semor..., samoregulace je jednak prostřednictvím etického kodexu a jednak prostřednictvím legislativy, kterou už máme a kterou bychom měli a mohli uplatňovat. Ať se bavíme o občanském zákoníku, nebo o zákonu o hospodářské soutěži, mohli bychom jít také německou cestou soutěžního práva, to je, to jsou další otázky. V kodexu by měly být samozřejmě témata, která nás tady zajímají. Některá témata už pan prezident Toman vzpomenul a prostě budeme se o nich bavit a budeme hledat... Tak víte, ona když se podíváte na ty statistiky z celé Evropské unie, tak Česká republika není jako bych řekla v té korelaci k placení faktur podle smluv, napro..., naprosto žádnou výjimkou, to procento faktur placených po termínu je naprosto odpovídající tomu, co se děje v západní Evropě, takže je otázka, jestli je to vždycky jenom neochota, nebo nechuť platit včas.

 Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Já bych to jenom velmi krátce okomentoval. Co se týká etického kodexu. Etický kodex není vymahatelný v žádném případě a bavíme se o tom 5, 6 let a nefungovalo to. Já si myslím, že kdyby se mělo platit do 30 dnů, tak už se to dávno mohlo udělat, vymáhání poplatků. Teď naposled nám ho rozesílají tři řetězce zase retroaktivní platby, doplňují další bonusy a tak dále a tak dále. To znamená...

 Václav MORAVEC, moderátor

Které řetězce to jsou?

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Já vo nic teďka momentálně nebudu mluvit, protože to ohledně obchodního jednání. Samozřejmě my to odmítáme v tuto chvíli platit, protože není možné, aby jedna firma najednou zaplatila 4krát po jednom milionu korun za to, že je někdo mimořádně zařadí do letáků. To je poslední, poslední hit, který teďka je, je to tejden starý, týden starý, bavíme se o tom, jestli v tom budem pokračovat, nebo nebudeme. My tady ten podnět...

Václav MORAVEC, moderátor

Neměl, neměl, ale počkejte, na to narovnání vztahů nemělo by větší váhu to, kdybyste řekl, o jaké řetězce jde, že při...

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Větší váhu bude mít to, že my to dáme na ÚOHS, pane, pane redaktore, my tady ty věci pošleme na ÚOHS, aby se to řešilo standardní cestou.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže existují tři obchodní řetězce, které chtějí po dodavatelích...

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Ano.

Václav MORAVEC, moderátor

Peníze za to, že jejich výrobky budou v letáku?

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Takhle, v principu to chtějí všichni... Nicméně teďka tři řetězce to začaly rozesílat. A nejsou...

 Václav MORAVEC, moderátor

Takže vy máte písemné důkazy a obrátíte se...

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor

Na OHÚS, na ÚOHS, jako tedy na antimonopolní úřad jako potravinářská a agrární...

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Ano, jako Potravinářská komora.

Václav MORAVEC, moderátor

A tam je možnost jakých sankcí tedy?

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Tam bude ÚOHS rozhodovat podle postupu, podle zákona o takzvané tržní síle a tam je ten problém, protože tam je to porušování, trvalé porušování, nebo dlouhodobé porušování a tak dále. A pokaždé to porušování je nové, to znamená poruší to jednou, dvakrát a pak se změní nový model. To znamená ÚOHS to velmi špatně vymáhá, a to, o to jde v té novele nového zákona, aby ÚOHS mohl trestat tyto prohřešky, které jsou.

Václav MORAVEC, moderátor

Nebudete tedy souhlasit s kodexem, který by nahradil novelu zákona o významné tržní síle?

Miroslav TOMAN, prezident, Potravinářská komora, Agrární komora

Ale my jsme schopni se domlouvat skoro na všem, ale my už jsme ten kodex jednou vyzkoušeli a nefungoval. Nehledě na to, že členy Svazu obchodu a cestovního ruchu nejsou všechny řetězce, jak řekla paní prezidentka naprosto přesně a už tenkrát, když se to mělo podepisovat, tak některé řetězce to odmítly podepsat. To znamená, víte, i dítě šáhne na tu horkou plotnu jenom jednou. My jsme si to jednou vyzkoušeli prostě a nevidíme důvod, a nemáme důvod zatím tomu věřit. Přeci není žádný problém, aby řetězce  začaly platit do 30 dnů a co se týká průměru Evropy, já to jenom krátce okomentuji. Já jsem mluvil s třemi kolegy před týdnem, deseti dny z Evropy, ano, dochází k překračování doby splatnosti, ale doba splatnosti je v průměru 14, 15 dní u rychloobrátkového zboží. Když jsem jim řekl 30 dní, tak na mě koukali, jako, že jsem opravdu spadnul odněkud, jako že jsem mimozemšťan, jak se používá, takže říkal, to není možný, přece to zboží se prodá, je první, druhý, třetí den, není důvod, aby se drželo zboží, cena, nebo respektive peníze 3 týdny. Takže já jsem k tomu skeptický, nicméně potvrzuji, že jsme se s paní prezidentkou sešli, že si nadefinujeme základní problémy, které jsou mezi obchodníkama a zpracovatelema a s tím, že se to budeme snažit řešit. To je pravda, to potvrzuju.

 Václav MORAVEC, moderátor

Poslední slovo ministra zemědělství.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já bych tady chtěl říct dvě věci. Etický kodex ve vztahu odběratel - dodavatel je jedna věc, a tady bych byl velice rád, kdyby obchodní řetězce udělaly ještě etický kodex ve vztahu ke svým zaměstnancům. Protože to jsem říkal, i na tom jednání s obchodními řetězci, aby každý, kdo je vysoký manažerem a, a ředitelem toho obchodního řetězce v České republice, aby byl schopen si stoupnout na tu nejnižší pozici toho zaměstnance v tom obchodním řetězci a aby tam dokázal měsíc za těch podmínek a za těch platových podmínek pracovat. To je jedna věc. Druhá věc, ještě je potřeba si uvědomit, že to je klíčové je, že ten vztah a tu pozici obchodních řetězců především určujeme my zákazníci a výrobci. A tady je potřeba trošku, abychom si i hlavně i my zákazníci začali některé věci uvědomovat. Abychom začali nakupovat opravdu potraviny třeba z, z, z toho regionu, od výrobců, které znám, vím, kam ty peníze směřují, vím, kde ten výrobce platí, ale také u záka..., u dodavatelů, u výrobců také musí někdy být nastat určitá hrdost, a to už jsem zažil a vím, že někteří majitelé některých potravinářských podniků jsou toho schopni, že prostě od toho jednání odejdou, zvednou se a řeknou, tak prostě za těchhle podmínek obchodovat nebudeme a klidně rok do toho obchodního řetězce nedodávají. A už nastávají situace, že po roce se znovu vrátí, sám obchodní řetězec nabídne podmínky, které byly lepší, protože prostě mu chybí v tom sortimentu kvalitní zboží. A to si myslím, že je také jedna z cest, abychom, a když říkal pan prezident Toman, že někdo neplatí, no, i kdyby mi někdo nezaplatil do 30 dnů a řekněme nebyl s ním na tom domluven, tak přece mám možnost na každé faktuře to máme, vypálit mu penále. Tak ať to i ti dodavatelé udělají. Já vím, že to je někdy potom těžké, že potom začíná vstupovat do oboustranné války, ale potřeba si říct, že někdy i ty nástroje má i ten dodavatel, tak ať je začíná také uplatňovat, ať je to prostě fér hra.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem