přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - Zemědělec roku

4.12.2018

Zemědělec, 4. prosince 2018

Podzimu každoročně patří vyhodnocování soutěže Zemědělec roku. Bylo tomu tak i minulý týden, kdy byly uděleny dvě desítky ocenění. Všichni víme, že, přestože se soutěž jmenuje Zemědělec roku, nedá se zemědělská práce zúžit na jediný rok, je to výsledek mnohaletého, často generačního úsilí. Přitom každý rok je pro zemědělce jedinečný, protože vždy přináší nové výzvy. Kromě trhu ovlivňuje výsledek naší práce počasí, které se v posledních letech projevuje zejména suchem. Ministerstvo zemědělství se snaží zemědělcům ztráty kompenzovat a podporovat i různorodost pěstovaných plodin. Naším cílem je vytvářet podmínky, které jejich práci usnadní a pomohou jim v dalším rozvoji. A to bez ohledu na to, zda jde o velké nebo malé zemědělce. Musím zdůraznit, že nedělám rozdíl mezi velkými a malými zemědělci, pro mě je důležité, jak se kdo chová k půdě, jak hospodaří a pracuje. Jaké za ním jsou výsledky. Není možné paušalizovat například podle velikosti, či podle toho, kdo má jaké výrobní podmínky, či zda chová zvířata.

Diskuse o malých, středních a velkých je sice líbivá, ale lichá. Všechny typy podniků mají v našem zemědělském a potravinářském sektoru svoje místo: velcí se mohou zaměřit například na efektivitu produkce, malí na diverzifikaci výroby a specializaci, ekologické zemědělství.

Je potřeba uvědomit si, že malé a střední podniky mají pozitivní diskriminaci. Například v Programu rozvoje venkova jsou zvýhodňovány preferenčními kritérii, a čím menší podnik, tím více bodů nebo vyšší míra podpory. Dále mají vlastní finanční obálku na takzvané malé projekty do jednoho milionu korun a 150 hektarů. Malé chceme ve společné zemědělské politice 2020+ podporovat dotacemi na první hektary. Velké podniky jsou naopak kráceny v rámci přímých plateb při výměře nad 1150 hektarů, a to formou takzvané degresivity. Tyto prostředky se následně přesouvají do rozpočtu Programu rozvoje venkova. K uplatnění zmíněné degresivity dochází také v opatření ANC, tedy v oblastech s přírodními nebo jinými zvláštními znevýhodněními, které zabírají přes 50 procent zemědělské půdy.

Například dnes začíná náš Státní zemědělský intervenční fond poskytovat platby zemědělcům dodržujícím zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, a to přes 6,5 miliardy korun, na dobrovolnou podporu vázanou na produkci více než 3,3 miliardy a na přechodnou vnitrostátní podporu 650 milionů korun.

Abych se ale vrátil k ocenění Zemědělec roku. Je dobře, že se tento titul uděluje, protože naši zemědělci a potravináři si zaslouží úctu a podporu i touto formou. Zvlášť v posledních letech, kdy jejich práci stále více ztěžuje již zmíněné extrémní počasí. Čeká nás náročné období a za sebe zde mohu říct, že udělám vše pro to, aby se nám podařilo ho společně zvládnout. Vím, že práce zemědělce není snadná, o to více šijí vážím a upřímně za ni děkuji.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem