přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - včelařství

6.6.2018

Zemědělec, 4. června 2018

Podle posledních čísel je v České republice přes 64 tisíc včelařů s více než 673 tisíci včelstvy. Včelařství je důležitým profesním oborem a sdružování včelařů ve spolky má v naší republice historické kořeny. Připomněli jsme si to opět při nedávném Světovém dni včel a rád bych se této spolkové činnosti, často spojené s ekonomickým a společenským rozvojem venkova či regionu, věnoval i dnes. Naše země totiž dlouhodobě významně přispívá k rozvoji a podpoře včelařství, díky finanční podpoře ze strany Evropské unie a národních dotací napomáhá zkvalitnit a udržet chovy včel u nás na dostatečné úrovni. Tyto podpory jsou zaměřené do pěti opatření, a to Technická pomoc, což je vzdělávání včelařů i mládeže a pořízení technických vybavení, Boj proti varroáze, Racionalizace kočování včelstev, Úhrada nákladů na rozbory medu a Obnova včelstev. A pokud jde o boj proti chorobám včel, které jsou v současné době jedním z hlavních problémů ve včelařství, zadalo Ministerstvo zemědělství víceleté projekty zaměřené na vývoj efektivnějších léčiv proti kleštíku včelímu a bakteriózám.  

Jak už jsem zmínil, silnou stránkou včelařského oboru v naší republice je vysoká organizovanost českých včelařů. Jejich odbornou úroveň zajišťuje systém vzdělávání prostřednictvím různých přednášek, kurzů a seminářů, které vedou zkušení lektoři. I toto včelařské vzdělávání s možností získat profesní kvalifikace má u nás dlouholetou tradici.

Významné pro včelařství pak jsou včelí farmy s počtem včelstev nad 150. V loňském roce bylo na našem území 102 včelích farem a výjimkou nejsou farmy, které mají více než tisíc včelstev. Kromě toho, že tyto farmy mnohdy zajišťují v regionech, kde je obtížné sehnat práci, zaměstnanost, stávají se často i centry propagace nových metod. Současně se podílejí i na zlepšování odborné úrovně chovu včel u drobných chovatelů, pro které svými přidruženými aktivitami zajišťují například výrobu včelařských pomůcek, ale i odbyt části jejich produkce, kterou drobní včelaři nedokážou sami uvést na trh. To vytváří bázi pro globální rozvoj včelařství v ČR. I díky tomu je naše země v rámci mezinárodní spolupráce velmi aktivní.

Včela medonosná je kromě jiného významným bioindikátorem kvality životního prostředí. Proto je nutné se zaměřit na ochranu přírodních ekosystémů, které mají významný vliv na zdravý rozvoj včel. Včelařství je důležitým oborem, protože ovlivňuje nejen životní prostředí, ale také produkční zemědělství, ovocnářství, zelinářství a zahradnictví.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem