přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - sucho

3.6.2020

Zemědělec, 1. června 2020

Nejhorší zemědělské sucho první poloviny roku máme podle odborníků za sebou. Pokud jde o suché roky, ty máme od roku 2014 prakticky bez přerušení. Máme mnohem vyšší průměrné teploty, voda se tedy více vypařuje, takže i kdyby pršelo stejně jako dříve, budeme se se suchem potýkat, protože voda bude krajině stále chybět. Řešení sucha, které je často neprávem dáváno za vinu zemědělcům, věnujeme na ministerstvu hodně sil. Myslím, že tento pohled není spravedlivý. Je přeci nutné, jako ostatně ve všech oborech, rozlišovat dobré a špatné hospodáře, a v Česku se většina zemědělců o půdu stará dobře. Veškeré naše úsilí, záměry a plány směřují k tomu, aby naše krajina byla zdravá, tedy dobře obhospodařovaná, kulturní. Abychom měli na poli dostatek organické hmoty, pravidelně střídali plodiny a meziplodiny a podle toho, kde a v jakých podmínkách se půda nachází, měli i protierozní opatření. Od letošního 1. ledna tak platí na erozně ohrožených půdách omezení výměru jedné plodiny na 30 hektarů, od příštího roku to bude platit pro veškerou ornou půdu, nutíme zemědělce dělat ochranné pásy a pobírání dotací je už dnes v Česku podmíněné šetrným hospodařením na půdě. Zemědělci musí plnit řadu podmínek, kromě jiného standardy dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy, aby na plnou částku dotací dosáhli. Mnoho podpor je nastaveno motivačně tak, aby ti, kteří se dobrovolně starají o krajinu, byli zvýhodněni. Podporujeme precizní zemědělství, agroforestry, budování mokřadů, remízků, rybníků a další opatření pro zadržování a distribuci vody v krajině. V loňském roce jsme na veškerá opatření celkem dali 13,7 miliardy korun, v letošním roce to bude minimálně stejná částka a snažíme se ji ještě navýšit. Záleží kromě jiného na tom, jak se bude vyvíjet evropský Program rozvoje venkova. V souvislosti s uvedenou částkou je však důležité říct, že jsou to peníze, které jdou na komplexní řešení sucha. Zkrátka jedno souvisí s druhým, je to provázané. V souvislosti se suchem v zemědělství bych ještě rád zmínil meliorace a závlahy, o nichž se v poslední době dost hovoří. Před několika dny jsem zadal zpracování analýzy, které z předešlých plánů na zavlažovací soustavy můžeme použít a kolik to bude stát. Materiál dostanu tento měsíc a na jeho základě budeme moc rozhodovat o dalších opatřeních. Meliorace a závlahy mají svůj historický vývoj a současné diskuse kolem klimatické změny je u nás opět vrací do hry. Proto i k tomuto řešení přistupujeme aktivně. 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem