přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - půda

4.6.2019

Zemědělec, 3. června 2019

Půda je základním výrobním prostředkem každého zemědělce a zaslouží si zvláštní ochranu. Proto nyní intenzivně diskutujeme o novele zákona o půdě. Z pohledu zemědělského sektoru je nepochybně nejdůležitějším bodem, že by zemědělci měli mít i v budoucnu při koupi půdy přednost před spekulanty. Tímto záměrem se v současnosti zabývají právníci, kteří mimo jiné vyhodnocují zkušenost Slovenska s obdobným ustanovením, kde je ale právě omezení prodeje půdy předmětem sporu u tamního ústavního soudu. Analyzují i jiné právní úpravy týkající se zejména prodeje a užívání zemědělské půdy, například ve Francii a Německu. Tam jsou při nákupu upřednostňováni zemědělci, kteří aktivně hospodaří. A právě to pomáhá zamezit spekulacím s půdou.

Jak jsem uvedl, toto téma je předmětem intenzivních diskusí, ze kterých by nejpozději do roka měl vzniknout návrh novely. Určitě uvítám i rychlejší postup, protože můj primární zájem je ochrana našeho půdního fondu i péče o půdu. Je naší povinností zachovat ji v dobré kondici i dalším generacím. Proto už nyní musí zemědělci splňovat takzvané standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy známé pod zkratkou DZES. Ty stanovují například podmínky ochrany proti erozi a dodávání organické hmoty do půdy. Nejdůležitější je DZES 5, který je směřován na ochranu půdy proti vodní erozi. Plochy standardem chráněné půdy, na které se přísnější režim vztahuje, se od letošního ledna více než zdvojnásobily, a to z 11 na 25 procent.

Zemědělci si také mohou v registru půdy zkontrolovat vrstvu erozní ohroženosti svých pozemků a podle toho určit, jak a kam vysít vhodné plodiny. Jako Ministerstvo zemědělství  jsme také upravili takzvané půdoochranné technologie na erozně ohrožených pozemcích a některé postupy jsme zpřísnili – uvedu pro příklad zdvojnásobení šíře ochranných pásů na 22 metrů.

Nové je rovněž omezení ploch, které bude platit od příštího roku. Plocha jedné zemědělské plodiny už nebude moci zaujímat více než 30 hektarů, pokud bude tato plodina růst na půdě ohrožené erozí. To znamená, že chceme, aby zemědělci rozdělovali souvislé plochy buď ochranným pásem, nebo na jednom větším pozemku prostřídali několik různých plodin. Další zpřísňování pravidel se určitě promítne v nastavování nové Společné zemědělské politiky.

Jsem však přesvědčený, a v praxi jsem si to i mnohokrát ověřil, že řada zemědělců již nyní hospodaří správně, protože si uvědomuje zodpovědnost vůči krajině i k půdě jako svému základnímu výrobnímu prostředku.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem