přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - Priority roku 2019

8.1.2019

Zemědělec, 7. ledna 2019

Máme za sebou první týden nového roku, proto chci dnešní řádky věnovat tomu, co nás v něm čeká. To však nepůjde bez alespoň krátkého ohlédnutí za rokem 2018, který se vyznačoval zejména extrémním suchem.

Sucho a zadržování vody v krajině je také prioritou našeho resortu. Je zřejmé, že počasí podobné loňskému, ale i předloňskému, nebude do budoucna výjimečné a zemědělci se mu budou muset přizpůsobit. Na Ministerstvu zemědělství se intenzivně zabýváme řešením problematiky hospodařeni s vodou jak ve vztahu k životnímu prostředí, tak ve vztahu k zachování zemědělské produkce a soběstačnosti. Řešíme samozřejmě i kompenzace zemědělcům. Z rozpočtu vláda schválila 1,15 miliardy korun, dalších zhruba 850 milionů má Ministerstvo z peněz nevyplacených za kompenzace v roce 2017. Celkem tak je alokováno na odškodnění za loňské sucho kolem 2 miliard korun.

Dalším problémem, který musíme řešit, je kůrovcová kalamita. Měníme pravidla, aby lépe odpovídala současné kalamitní situaci a vlastníci lesů mohli účinněji zasáhnout proti kůrovci. Zásady, kterými se řídili v minulosti, už nedostačují. Zvyšujeme také podporu na obnovu lesů, aby bylo možné napadené dříví včas likvidovat a lesní holiny rychleji osázet novým a odolným porostem. Hledáme i odbyt pro kalamitní dřevo. Na tento rok jsme připravili balíček mimořádných opatření a zároveň jsme zhruba dvojnásobně navýšili dotace na obnovu lesů z 630 milionů na 1,15 miliardy korun. To představuje nárůst z 550 korun na hektar na 1000 korun na hektar. Vlastníci lesa je mohou využít například na zalesnění nebo ochranu a výchovu porostů.

Prvním dnem roku 2019 začala platit nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát, která zakazují předsklizňovou aplikaci všech přípravků s touto látkou na plodiny potenciálně určené pro potravinářské účely, například obiloviny a řepku. Zemědělci by měli využívat přednostně postupy, které budou obecně minimalizovat potřebu použití chemických přípravků, tedy i glyfosátu. Připomenu jen, že za posledních šest let se u nás podařilo snížit používání pesticidů celkově o 7,1 %.

Od letošního roku se také pro zemědělce zjednoduší vykazování spotřeby zelené nafty. Novela zákona o spotřebních daních zachová současnou úroveň vratky spotřební daně zejména v živočišné výrobě a zvýšená podpora bude platit také na citlivé rostlinné komodity.

Na závěr chci ještě zmínit, že se nám podařilo dosáhnout pro Ministerstvo zemědělství na tento rok historicky nejvyšší rozpočet. Původní návrh rozpočtu od Ministerstva financí byl loni v červnu 53,4 miliardy korun, navíc se podařilo vyjednat 4 miliardy, tedy celkem 57,4 miliardy korun, včetně prostředků z EU. Ve srovnání s rozpočtem loňského roku jde o navýšení o 7,2 miliardy korun.

Tolik k úkolům, které nás čekají v roce, který právě začal. Dovolte mi, abych Vám popřál v tomto roce optimální počasí, dobrou úrodu a hlavně pevné zdraví

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem