přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - Pravidla ekologického zemědělství

20.5.2015

Zemědělec, 18. května 2015

Česká republika zaujímá v Evropě, pokud jde o podíl ploch v ekologickém zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy, přední místa. O nových pravidlech pro ekologickou produkci jsme v uplynulém týdnu jednali s kolegy v Bruselu. Jedním z důležitých témat zasedání Rady pro zemědělství a rybářství EU v posledním roce totiž je, jak zajistit kontrolu a dodržování pravidel ekologického zemědělství. Cílem je kompromisní návrh, na kterém by se shodly všechny členské státy Unie. My považujeme za nezbytnou každoroční kontrolu, kdy inspektoři přijdou osobně na ekologickou farmu nebo do podniku. Tak totiž udržíme transparentnost a důvěryhodnost podnikání v ekozemědělství. Spotřebitel se pak může spolehnout, že produkty, které kupuje, jsou oprávněně označeny certifikátem bio. Zároveň ale musí být systém nastavený tak, aby zbytečně nezatěžoval drobné ekologické zemědělce a potravináře. Tedy ty, kteří se při svém hospodaření chovají šetrně k životnímu prostředí a poskytují základ pro produkci kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou hodnotou. A není jich málo, vždyť od roku 1990, kdy byly registrovány první tři ekologické farmy, jejich počet k poslednímu prosinci loňského roku vzrostl na více než 4000 certifikovaných ekologických farem obhospodařujících téměř 500 000 hektarů zemědělské půdy.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem