přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - pracovní cesta na Ukrajinu

21.2.2017

Zemědělec, 20. února 2017

V uplynulém týdnu jsem se při pracovní cestě na Ukrajinu potkal i se zástupci našich firem, kteří se účastnili česko-ukrajinského podnikatelského fóra. Byli mezi nimi například dodavatelé technologií pro zemědělství a potravinářský průmysl, výrobci prostředků na ochranu rostlin, zemědělské techniky a traktorů. Jejich počet vypovídá o tom, že Ukrajina je stále považována za strategického partnera České republiky. Naším zájmem je podporovat české subjekty při jejich působení na Ukrajině, díky tomu se může rozvíjet naše vzájemná spolupráce. Myslím, že máme co nabídnout. Ať už jde o spolupráci při budování farem pro chov skotu a živočišnou výrobu, v lesním hospodářství, pěstování chmele nebo třeba potravinářství. Pro posílení vzájemného obchodu proto budou zřízeny pozice takzvaných místních sil pro zemědělství při zastupitelských úřadech. Hlavním úkolem takového zaměstnance bude usnadňovat přístup českým subjektům na místní trh, tedy například monitoring trhu a možností uplatnění českých výrobků, poskytování informací a vytipování vhodných partnerů. Bude spolupracovat se zastupitelskými úřady, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství při realizaci projektů na podporu ekonomické diplomacie či asistenci při organizaci obchodních cest do daného teritoria.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem