přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - pěstování brambor

15.6.2017

Zemědělec, 12. června 2017

Brambory byly na území České republiky vždy tradičně pěstovanou plodinou a my se snažíme, aby takovou zůstaly. Proto poskytujeme pěstitelům brambor například dobrovolnou podporu vázanou na produkci, která ročně dosahuje 135 milionů korun. Začínající pěstitelé mohou také čerpat pobídky na zahájení své činnosti. Další příspěvky jsou určené na uvádění na trh zemědělských produktů nebo na investice do zemědělských podniků, jako na výstavbu a rekonstrukci skladů brambor.  Přichystali jsme i příspěvky z národních zdrojů, ty jdou například na ozdravování plodin, na šlechtitelské stanice nebo výzkumná pracoviště. V posledních letech se tak díky tomu rozloha bramborových polí stabilizovala. S rozvojem sektoru brambor počítá Strategie resortu do roku 2030. Plochy konzumních brambor by měly vzrůst na 21 000 hektarů a plochy brambor k výrobě škrobu na 6 000 hektarů. Dalším cílem je zlepšit zatím negativní bilanci dovozu a vývozu této komodity. Snahy pěstitelů i Ministerstva ale budou úspěšné, jen když se do nich zapojí i třetí strana, tedy spotřebitelé. Pokud začnou vyhledávat a upřednostňovat naše brambory jako výbornou, kvalitní a zdravou zeleninu, která k nim nemusela cestovat z nekonečné dálky, zajistí tím jejich odbyt, a tím i pokračování tradice, na kterou můžeme být hrdi.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem