přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - obslužnost venkova

31.5.2017

Zemědělec, 29. května 2017

Jedním z mých dlouhodobých cílů je starat se, aby se lidem na venkově dobře žilo a pracovalo. Proto by jim měly být lehce přístupny všechny důležité služby. Je ale potřeba v tom postupovat koordinovaně. Nejen náš resort zemědělství, ale také všechny ostatní resorty a instituce, kterých se to týká, by měly propojit své úsilí a prostředky. Jen tím dosáhneme co nejefektivnější podpory venkova.

Vypracovali jsme proto na Ministerstvu zemědělství materiál, který předkládám svým kolegům na vládě. Naším záměrem je najít konkrétní možnosti podpory obslužnosti venkova. Touto problematikou se doposud nikdo systematicky nezabýval. Řešením by mohla být například veřejná podpora prodejen v malých obcích, kde obchody končí, protože jsou kvůli malému obratu ztrátové. Náš materiál navrhuje také využití současných podpor jednotlivých resortů. Například program na posilování konkurenceschopnosti malých podniků v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu nebo programy na rozvoj regionů či regeneraci sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Důležité je také kvalitní internetové připojení, které v odlehlých oblastech napomáhá zajišťovat služby i zaměstnanost při práci z domova. Jsem přesvědčen, že pokud by se podařilo všechny aktivity jednotlivých resortů i institucí vzájemně propojit, našemu venkovu a jeho obyvatelům to významně prospěje.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem