přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - modernizace zemědělství

4.12.2019

Zemědělec 2. prosince 2019

Stále častěji se do naší praxe vnáší termín precizní zemědělství. Minulý týden se na toto téma konal za podpory ministerstva workshop, jehož cílem bylo vyměnit si zkušenosti a informace z praxe. Vše zkrátka k využívání nejmodernější techniky směřuje, a přestože zemědělství patří k tradičním oborům, bez modernizace se neobejde. Precizní zemědělství je jednou z priorit, o které usilujeme v nové Společné zemědělské politice - spolu se silným rozpočtem, rozvojem agrolesnictví, adaptací na změny klimatu či zachováním podpory pro citlivé komody. Je nezbytné se vývoji a změnám přizpůsobit, ať už jde o zmíněné proměny klimatu, nebo celospolečenské požadavky na zemědělství. To se bude v Evropě, kromě zajištění dostatečného množství potravin pro naše obyvatele, stále více zaměřovat i na celospolečenskou objednávku, tedy péči o dobrý stav půdy, zadržení vody v krajině či biodiverzitu a další mimoprodukční funkce. A to vše právě s využitím moderních technologií. Přechod k preciznímu zemědělství podporujeme přímo a také přes financování resortního zemědělského výzkumu.

Pokud jde o modernizaci vybavení, mohou zemědělci čerpat podpory z fondů Evropské unie, konkrétně z Programu rozvoje venkova. Maximální výše dotace na jeden investiční projekt je až 90 milionů korun, přičemž 40 až 60 procent z celkových výdajů si hradí zemědělci sami.

Podle statistik investuje do robotizace a digitalizace v České republice každý pátý zemědělec. Digitální technologie jim usnadňují řadu činností. Pomocí bezpilotních letounů a dronů mohou například monitorovat půdu, rostliny, trasy traktorů a kombajnů či průběh hnojení. Některé typy dronů jsou schopny takzvaného multispektrálního snímkování, takže díky tomu můžou zemědělci analyzovat stav půdy a rostlin, a podle toho třeba dávkovat hnojivo. Výrazně jim pomáhají i aplikace, které využívají družicových dat. Pomocí těchto aplikací je možné například předpovídat výskyt škůdců nebo odhadovat výnos plodin.

Digitalizace v zemědělství přispívá také k podpoře lepších životních podmínek zvířat i větší šetrnosti k životnímu prostředí. Díky cílené aplikaci hnojiv i osiv se snižuje nejen finanční náročnost, ale i zátěž pro životní prostředí a šetří se dávky hnojiv, které by se do půdy aplikovaly původními postupy. V neposlední řadě automatizace či robotizace pomáhá šetřit pracovní síly, kterých nebývá vždy, zejména v zemědělství a lesnictví, dostatek.

Technologie nám všem usnadňují život, jsou dobrým, užitečným a vítaným pomocníkem. Věřím však, že i v budoucnu bude vždy zemědělec chodit na pole, do chlévů a stájí a bude si vždy udržovat osobní vztah k půdě a ke svému hospodářství.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem