přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - kroky proti suchu

28.8.2018

Zemědělec, 27. srpna 2018

Letošní rok je kvůli extrémnímu suchu pro všechny zemědělec mimořádně náročný. I přes nedostatek vláhy po většinu roku jsou nakonec výsledky žni poměrně dobré. Nepamatuji, že by bylo všechno obili z poli sklizeno tak brzy, v některých letech nám v tomto obdobi zbývala na polích ještě třetina úrody. Pokud jde o výnosy, zemědělci letos sklidili v průměru 5,3 tuny I veškerého obili z jednoho hektaru. U naší hlavni obilniny, ozimé pšenice, je průměrný výnos 5,6 tuny na hektar. I přes sucho je, až na výjimky z nejvíce postižených oblastí, kvalita obilnin na dobré úrovni. Pokud jde o řepku, její výnosy jsou letos mírně nadprůměrné, a to 3,45 tuny na hektar. Rovněž všechna řepková pole jsou v současnosti již zcela sklizená.

Chci ujistit všechny zemědělce, že pokud budou žádat kompenzace za škody způsobené letošním suchem a vláda je schválí, je Ministerstvo zemědělství připravené opětovně otevřít program pro řešeni rizik a krizí v zemědělství. Jeho pomoci můžeme část škod zemědělcům nahradit. Zemědělci budou také moci letos čerpat zálohu až do výše 70 procent přímých plateb již v říjnu. Chceme rovněž co nejdříve dotáhnout do konce přípravy Fondu těžko pojistitelných rizik. Díky němu by zemědělci získali jistotu, že ani při opakovaných krizích, jako jsou sucho nebo jarní mrazy, jim nebudou hrozit existenční problémy.

Je však zřejmé, že podobné počasí, jaké panuje letos, nebude do budoucna výjimečné a zemědělci se mu budou muset přizpůsobit Na Ministerstvu zemědělství se intenzivně zabýváme řešením problematik}- hospodařeni s vodou jak ve vztahu životního prostředí, tak ve vztahu k zachováni zemědělské produkce a soběstačnosti. Řešit tyto problémy je třeba na lokální a následné regionální úrovni se zapracováním a využitím přístupů, které situaci vodních poměrů zlepší.

Je třeba se zaměřit především na zlepšeni vlastnosti půdy a zabezpečeni možnosti závlah. S tím souvisí vybudování vodních zdrojů s dostatečnou kapacitou pro překlenutí suchých obdobi. Bude třeba dlouhodobá péče o zbrzděni odtoku srážek z velkých ploch, a to jak vhodnou úpravou velikosti a členění půdních bloků, tak vhodným výběrem plodin. Je rovněž nesmírně důležité, aby se nadále nesnižovaly stavy dobytka, protože živočišná výroba produkuje potřebnou organickou hmotu, kterou musíme dostat na naše pole, do naší půdy. Ta je tím nejcennějším, co máme, a proto musíme chránit její kvalitu i do budoucna.

Čeká nás náročné obdobi a za sebe zde mohu říct, že udělám vše pro to, aby se nám podařilo ho společně zvládnout

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem