přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - koronavirus

8.4.2020

Zažíváme mimořádné, velmi těžké období. Přitom těch nelehkých časů nebylo v posledních letech právě málo. Ať už to byly povodně, sucho, kůrovec nebo africký mor prasat či ptačí chřipka.

Nyní jsme se ale ocitli ve zcela nové situaci. V ní je naším prvořadým úkolem zajistit zdraví obyvatel a dostatek potravin. Denně na ministerstvu monitorujeme situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledáme možnosti, jak sektoru co nejúčinněji pomoci. Denně jsem v kontaktu s podnikateli v zemědělství a potravinářství, kteří pro zajištění dodávek potravin vynakládají enormní úsilí.

Ano, mnoho lidí pracuje ve ztížených a rizikových podmínkách, především lékaři nebo prodavači. Neméně důležití jsou ale i ti, kteří sice nejsou tolik vidět, ale bez jejichž obětavé práce bychom se neobešli. Jste to vy, zemědělci a také potravináři. Vaši velmi důležitou a nepřetržitou práci oceňují a děkuji za ni. Díky vám máme na trhu dostatek potravin i v této složité době, přestože se potýkáte například s nedostatkem pracovníků či ochranných pomůcek.

Zemědělství a potravinářství patří ke strategickým odvětvím, bez kterých se za žádné situace neobejdeme. Proto se snažíme přijímat cílená opatření na eliminaci budoucích ztrát. Vytvořit zemědělcům a potravinářům takové podmínky a programy, aby byl zajištěn rozvoj do budoucna, kromě jiného zajistit potravinovou soběstačnost obyvatel České republiky. Pokud jde například o obilí, jsme soběstační přes 130 %, u mléka je to více než 120 %, u hovězího masa přes 100 %. Horší to však je s vepřovým masem, kde je to něco přes 50 %, u drůbežího masa 70 % a u vajec necelých 90 %. Naším cílem je snížit závislost na dovozech. I proto je nutné zabezpečit zemědělcům další rozvoj, tedy musíme jim v současné situaci zabezpečit plynulý tok peněz. Proto jsme přišli s balíčkem opatření, a na dalších samozřejmě pracujeme, na pomoc zemědělcům. Kromě jiných to je prodloužení termínu podávání žádostí a dokumentace projektů, zjednodušení a snížení počtu kontrol, možnosti odkladu splátek u stávajících komerčních úvěrů a vytvoření nových programů. Chceme rozvinout podpory v Programu rozvoje venkova, kde bychom rádi investovali do zpracování a výroby potravin. Tyto programy se tedy budou týkat zejména těch, kteří mají snahu rozvíjet výrobu. Velmi dobře si totiž uvědomujeme, jak důležití zemědělci a potravináři pro zvládnutí současné krize jsou. Jejich zodpovědnosti a pracovitosti si cením.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem