přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - klimatická změna

3.9.2019

Zemědělec, 2. září 2019

V posledních letech čelíme projevům klimatické změny, postihují nás dlouhá sucha s nerovnoměrnými srážkami, nemáme dostatek píce pro dobytek, klesají výnosy zemědělských plodin, stejně jako dostupnost vodních zdrojů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. To vše jsou důsledky několikaletého suchého období, které působí obyvatelům a zejména zemědělcům starosti o budoucnost.

Zatím se zdá, že změna klimatu je stále intenzivnější a navíc, že se zvyšuje rychlost těchto nepříznivých změn. Již loni jsme zaznamenali 47 dnů s tropickou teplotou, což je úroveň, která se očekávala až po roce 2070, kdy scénáře předpokládaly 30 až 35 dnů v roce s teplotami vzduchu nad 30 stupňů Celsia.

Tyto skutečnosti nás vedou k tomu, že není možné dále otálet s přijímáním a realizací opatření, které následky zemědělského i hydrologického sucha zmírní, a naopak posílí odolnost České republiky proti následkům změny klimatu. Ovšem všechny aktivity pro boj se suchem jsou časově náročné. Zavádění změn, které ovlivní způsob hospodaření v zemědělství, management krajiny a navýšení akumulace vody v nádržích pro posílení našich vodních zdrojů, které začaly být na hranici možností, má řadu komplikujících faktorů – zejména majetkoprávní vazby k pozemkům.

Využívání povrchové vody v zemědělství je u nás řádově nižší než v ostatních evropských státech, kdy například na jihu Evropy je pro zemědělství využíváno 40 až 50 procent, u nás naproti tomu tři procenta, a při porovnání spotřeby vody pro zavlažování je rozdíl ještě výraznější. Není divu, vždyť z původních 165 000 hektarů zavlažovatelných zemědělských ploch se nyní závlahy využívají jen na 65 000 hektarech. Zájem o obnovu a rozvoj závlah se začíná zvyšovat, zatím hlavně u zemědělců, kteří hospodaří s trvalými porosty, eventuálně při pěstování zeleniny. Tam jsou ale limitujícím faktorem pracovní síly. Zvýšení rozsahu závlah ovšem bude vyžadovat zabezpečení vodních zdrojů, a proto dotační program Ministerstva zemědělství podporuje nejen investice do závlahových zařízení, ale i do výstavby jednoúčelových nádrží na vodu pro zavlažování, které se naplní za příznivých podmínek a pak umožní překlenout sucho. Musím zdůraznit, že existuje přibližně 500 malých nádrží pro závlahy, které v minulosti vybudovala Státní meliorační správa. Po ukončení zavlažování kvůli záměně pěstovaných plodin a devastaci závlahových soustav, jsou však tyto nádrže v majetku státu pronajímány k jiným účelům, zejména ke sportovnímu rybolovu. Jsem přesvědčen, že právě teď je vhodné, aby hospodařící zemědělci opět zvážili a aktivně se zasadili o původní využití těchto nádrží.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem