přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra – informační povinnost dovozců

30.9.2014

Zemědělec, 29. září 2014

Mezi prvořadé úkoly Ministerstva zemědělství patří ochrana českých spotřebitelů s ohledem na bezpečnost, kvalitu a původ potravin uváděných v České republice na trh. Pro tyto účely mohou podle evropských předpisů přijímat členské státy opatření a nástroje, které bezpečnost a kvalitu potravin zajistí. Česká republika stanovila přijetím příslušných opatření nezbytný rozsah informační povinnosti dovozcům a obchodníkům s vybranými potravinami rostlinného a živočišného původu. Cílem navržené právní úpravy je zajistit důležité podklady pro stanovení nediskriminačního plánu úředních kontrol produktů přicházejících z ostatních členských států Evropské unie. Přijatá opatření rovněž umožní rychlou reakci dozorových orgánů v případě aktuálního ohrožení nebo při nebezpečí, že by se na trh mohly dostat potraviny neodpovídající kvality nebo klamavě označené. V praxi tak budou dozorové orgány Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce znát základní výčet informací o druhu potraviny, množství, místě dodání a identifikaci podniku, který bude potraviny dovážet, a to 48 hodin před uvedením na trh v České republice. V případě potravin živočišného původu měl dosud dovozce tuto povinnost pouhých 24 hodin před tím, než zboží překročilo české hranice. Obě nařízení poslouží ke zlepšení situaci na trhu s potravinami.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem