přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - bílkovinné plodiny

5.2.2019

Zemědělec, 4. února 2019

Na bruselském jednání jsme minulý týden s kolegy ministry diskutovali o takzvaném Proteinovém plánu Evropské unie, jehož cílem je posílit soběstačnost Unie v oblasti bílkovinných plodin. Cílem je snížení naší závislosti na dovozech především ze Severní a Jižní Ameriky.

Já osobně toto „odvětví“ rostlinné výroby považuji za velmi přínosné jak z hlediska pozitivního vlivu na zvyšování organické hmoty v půdě, její strukturu, obsah dusíku v půdě, tak v neposlední řadě z hlediska významného protierozního efektu pěstovaných bílkovinných plodin.

V Evropské unii je po rostlinných bílkovinách velká poptávka – v letech 2016 a 2017 představovaly přibližně 27 milionů tun hrubé bílkoviny. Ke krmným účelům se jich dováží 95 procent. Závislost na dovozu je tedy obrovská a Evropa musí jednoznačně zvýšit svoji soběstačnost. V této souvislosti je tedy určitě dobrou zprávou, že od reformy Společné zemědělské politiky v roce 2013 se v Evropské unii plocha, na níž se pěstuje sója, zdvojnásobila na téměř jeden milion hektarů. Podobně se od roku 2013 téměř ztrojnásobila produkce luštěnin.

Proto považuji za důležité, aby Společná zemědělská politika i po roce 2020 pěstování bílkovinných plodin dostatečně podporovala. Důležité je ale také posílení jednotlivých prvků vědy a výzkumu v oblasti těchto plodin.

Jsem rád, že se daří zvyšovat produkci bílkovinných plodin také v České republice. Mezi lety 2013 a 2017 se jejich plocha více než zdvojnásobila, a to i díky dobrovolné podpoře vázáné na produkci. Zatímco v roce 2013 se u nás bílkovinné plodiny, tedy sója, hrách, bob, lupina, vojtěška a jetel, pěstovaly na ploše 17 851 hektarů, v roce 2017 to bylo 42 857 hektarů, což znamená zvýšení o 240 procent.

V diskusi o Proteinovém plánu EU s členskými státy, Evropským parlamentem a dalšími zainteresovanými subjekty budeme samozřejmě pokračovat. Má-li být Unie v produkci bílkovinných plodin více soběstačná, je k tomu potřebná aktivní součinnost všech států. Také proto jsem na zmíněném bruselském jednání podpořil francouzskou deklaraci o potřebě akčního plánu Evropské unie týkajícího se bílkovinných plodin.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem