přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - priority

22.1.2018

Zemědělec, 22. ledna 2018

Dovolte, abych vám všem nejprve popřál úspěšný nový rok.

Lidé se mě často ptají, proč jsem funkci ministra zemědělství přijal, když politická situace je nepředvídatelná. Odpovídám: Chci pomoct. Celý svůj život se pohybuji v zemědělství, jeho problémy znám z praxe, a proto věřím, že spolu s dalšími odborníky můžeme přinést i účinná řešení.

Priority jsou jasné. Zásadní je vyjednat v EU nový rámec společné zemědělské politiky se silným rozpočtem a zaměřením na posílení konkurenceschopnosti našich farmářů a potravinářů. Jsem pro spravedlivý přístup v dotacích pro podniky různé velikosti, vyšší příspěvky pro živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity. Důležité je také posilovat naši soběstačnost u základních potravin a rovněž podporovat vědu a aplikovaný výzkum, inovace a sociální i precizní zemědělství.

Za více než měsíc ve funkci jsem se seznámil s chodem ministerstva, pozval zástupce nevládních organizací a vyslechl jejich problémy. Na setkání s ministry rozšířené V4 v rámci mezinárodního veletrhu Internationale Grüne Woche jsme jednali o pozici pro Budapešťskou deklaraci k budoucnosti společné zemědělské politiky a deklaraci k jejímu financování. Obě budou podepsány 25. ledna. Stanovisko České republiky je jasné: zastropování přímých plateb má být dobrovolné nebo vůbec.

Jednou věcí však jsou vize, druhou konkrétní opatření v praxi. Razím politiku otevřené komunikace a jsem toho názoru, že bez ohledu na politickou situaci je potřeba společně pracovat ve prospěch českého zemědělství.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem