přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rozhovor s Marianem Jurečkou

24.8.2017

Český rozhlas, Dvacet minut Radiožurnálu, 23. srpna 2017

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

České vesnice se vylidňují, mizí z nich obchody, pošty i hospody. Vláda proto vymýšlí, jak malým podnikatelům v odlehlých oblastech pomoci. Ve hře jsou zejména bezúročné půjčky nebo pomoc se splátkami pro živnostníky na venkově. Tedy opatření, která v pondělí prosadilo Ministerstvo zemědělství. Pomůže to? A nebyla to i tato vláda, kdo malé podnikatele z vesnic vyhnal? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr zemědělství a 1. místopředseda KDU-ČSL Marian Juračka. Zdravím vás, pane ministře, do českobudějovického studia Českého rozhlasu. Slyšíme se?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ano, dobré odpoledne vám i posluchačům.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Dobrý den. Pane ministře, jak vážná je situace na malých vesnicích?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Je vážná od roku 90 nám klesá počet obyvatel ve vesnicích do 500 obyvatel, klesá nám i celkový počet těchto vesnic zhruba o 6 %, o 6 % je zhruba i ten pokles obyvatel a některé vesnice, které se dostávají pod zhruba 100 obyvatel, tak jsou opravdu v kritické fázi, jestli vůbec do budoucna ta vesnice bude existovat, takže je potřeba se tím problémem zabývat.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

A jak by mohla zafungovat ta opatření, o kterých jsem hovořila v úvodu, které jste prosadili na vládě? To jsou ty bezúročné půjčky pro malé podnikatele?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já věřím, že by mohl zafungovat dobře, protože vlastně to není nějaký nový mechanismus, který bychom úplně nově objevili, ale my toto už jako Ministerstvo zemědělství nabízíme pro podnikatele v agrární oblasti, pro zemědělce, potravináře, dřevozpracovatele a další a mně bylo líto, abychom toto nabízeli jenom pro ten agrární sektor, proto jsem inicioval ten materiál to, aby se u Českomoravské záruční a rozvojové banky rozšířilo portfolio nástrojů a ta podpora úroku z úvěrů, případně poskytování úvěrů, kde bude odložená splatnost a bude případně možnost odpustit část té jistiny, podle evropských pravidel 15 tisíc euro po dobu tří let, tak mně bylo líto, abychom to nechali jenom pro agrární sektor, proto jsem to inicioval, aby se to takto rozšířilo i na ty ostatní typy podnikání na vesnicích.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

No a pane ministře, myslíte, že to zafunguje za situace, kdy si ti podnikatelé na malých vesnicích stěžují na to, že pokud má vesnice například 500 nebo méně obyvatel, tak tam zkrátka není taková kupní síla, aby uživila malý obchod nebo malou hospodu, malou restauraci. Vyřeší to tyto bezúročné půjčky?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ono to zdaleka není myšleno pouze na podnikatele, kteří mají obchod, nebo hospodu, či restauraci, ale i na ty ostatní řemeslné živnosti. Ať jsou to truhláři, různé kovovýroby a podobně. Prostě je to nabídka pro to, aby ten podnikatel, který objektivně, jak vy říkáte, může říkat, že tady nemá tak dostatečnou kupní sílu, musí materiál dovézt, musí produkty odvézt, tak aby měl určitou motivaci, že prostě, pokud podniká v takto znevýhodněné venkovské oblasti, tak ten stát mu nabídne něco navíc, než má podnikatel, který podniká v průmyslové zóně na okraji Prahy, který má o něco řekněme lepší výhody z hlediska odbytu, z hlediska logistiky a podobně.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

A tak pokud bychom řekli, že toto bude tedy zejména pomoc se vstupní investicí pro řemeslníky, živnostníky, zkrátka drobné podnikatele, tak jaká by mohla být cesta pro ty obchody, které rovněž na vesnicích zanikají a bývají často i místem, řekněme, sociálního kontaktu mezi obyvateli a tak dále?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Samozřejmě to, že ten obchod je takovým tím hlavním sociálním místem a pokud zanikne, tak vlastně potom už tam takové to místo setkávání najednou není a chybí, tak toho jsme si vědomi a my vlastně chystáme materiál, který by měl být projednán na vládě, pokud jde o obchody a obslužnost venkova do konce září. A tady si myslím, že by byla spíše ta cesta nejenom hledat nějakou dotaci té ztráty, ale mně mnoho provozovatelů obchodů řeklo, co je i ze strany starostů, dívejte se, my máme obchod a máme tam třeba 30 tisíc korun ztrátu ročně, ale kdybychom mohli vyměnit okna, zateplit, vyměnit kotel za lepší, účinnější, vyměnit třeba chladící zařízení za méně náročné na energie, tak bychom se najednou dostali do černých čísel. A já bych raději chtěl jít tou cestou nedotovat ztráty, ale především investovat do toho, aby ten provozovatel, ať již je to soukromý, či obecní, aby se dostal do černých čísel právě díky nějaké úpravě, která bude šetřit náklady.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

A v té diskusi se objevil i nápad, že by se ty malé vesnické obchody mohly stát řekněme čímsi jako veřejnou službou, zkrátka bylo by to vyňato ze standardního sektoru podnikání. Co by to potom znamenalo? Kdo by ty obchody měl potom finančně podporovat? Obce, kraje, stát?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Naším zájmem, a tak se budu snažit, abychom se pokusili nastavit i ten mechanismus, je to, aby vlastně nebyla tam jenom podpora ze strany státu, potažmo Ministerstva, ať už zemědělství nebo nějakého jiného, ale aby se na tom určitým podílem podílela i ta obec a kraj, aby vlastně i ti, řekněme v místě, to znamená obecní zastupitelstvo a ten daný kraj řekli, ano, my v této obci chceme zachovat ten obchod a zároveň k tomu chceme rozšířit to portfolio, co by ten obchod mohl nabízet, to znamená upravit případně podmínky v programu Pošta Partners, které dneska jsou poměrně řekněme přísné, tak, aby byly o něco třeba pro ty nejmenší obce flexibilnější, abychom řekněme dokázali rozšířit tu nabídku toho místa a zároveň rozšířit i ten ekonomický přínos toho, kdo to bude provozovat. Takže i toto je v jednání.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

A pojďme teď k tomu, jak jsme se do celé té situaci dostali. Ona samozřejmě vznikala dlouhou dobu, ale nebyla to třeba i vaše vláda, ve které vy působíte, která k tomu přispěla zvýšením administrativní zátěže, zavedením elektronické evidence tržeb, zavedením kontrolních hlášení, celou řadou dalších administrativních opatření, která nově dopadla na podnikatele?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Je potřeba si uvědomit, že opravdu problém obslužnosti venkova nejenom ze strany obchodů, ale dostupností ostatních služeb, je tady dlouhodobě. Já si pamatuji někdy v roce 2010 Spolek pro obnovu venkova dělal velkou konferenci na toto téma. Samozřejmě, že někdo může říkat, že EET tuto situaci zhoršilo, ale na druhou stranu já znám i spoustu podnikatelů z venkova a sám jsem z poměrně malé vesnice na Moravě, tak jsou i podnikatelé, kteří říkají, nám to přineslo určité zrovnoprávnění toho podnikatelského prostředí, ale samozřejmě je potřeba se podívat na to, že ti, kteří kvůli EET na té malé vesnici nakonec museli skončit, tak je potřeba se podívat proč končili, proč končí, že to není jenom ta administrativní náročnost, ale i jiné důvody, které souvisí třeba s otázkou férového zdanění, ale na druhou stranu my si musíme říct, že tu službu tam chceme a proto musíme najít nějakou cestu, kterou teď hledáme, o které tady teď spolu hovoříme, abychom tam tu službu zachovali. To není nic mimořádného pro Českou republiku, podobný problém řešili v Rakousku, ve Velké Británii a také tam šli určitou cestou státní podpory, protože prostě už to není čistý byznys, ale je to právě zajištění té veřejné služby.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Mimochodem a máte třeba nějakou studii, která by ukazovala, jestli kvůli elektronické evidenci tržeb skutečně nějaké obchody zanikaly?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Přiznám se, že takovou studii teď v tento okamžik nemáme. Já paradoxně, když jsem se díval třeba na zprávu Asociace malých a středních podniků, tak třeba za loňský rok je tam určitý nárůst počtu živnostníků, ale přiznám se teď, v tento okamžik vám nejsem schopen říct přesná data za obchody. Máme informace, že třeba k prosinci loňského roku končili třeba provozovatelé hospod, ale v prvním čtvrtletí zase nové osoby vznikly, že tam byl třeba nějaký důvod přerušení té kontinuity a založení třeba jiného IČA, nechci spekulovat, jaké k tomu byly důvody, ale abychom dneska mohli objektivně říci, o kolik přesně nám pokles počet obchodů a hospod z důvodu EET, tak myslím si, že taková čísla zatím dneska nikdo objektivně nemáme.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

A ještě jedno opatření vaší vlády by mě zajímalo, které často zaznívá v argumentech Asociací malých a středních podnikatelů a, a dalších zájmových sdružení. A to je otázka zvyšování minimální mzdy. Řada podnikatelů třeba i družstev, která provozují obchody, malé potraviny, si stěžují na to, že právě zvyšování minimální mzdy je pro ně neúnosné zkrátka. Jak se díváte na tento jejich argument?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já ho beru opravdu velice vážně. Proto i já, jak jsem na jednání tripartity i tento týden na vládě navrhoval určitý kompromisní návrh, zvýšení minimální mzdy o tisíc korun, což by naplnilo tu hodnotu, která je v koaliční smlouvě, abychom minimální mzdu dostali nad 40 % úrovně průměrné mzdy v České republice, nicméně ta vůle vlády a ostatních členů byla silnější pro tu variantu 1 200 korun. Ale zároveň jsem tady řekl, že chci, aby vláda připravila, a budoucí ministr práce a sociálních věcí, legislativně zakotvený mechanismus, který stanoví tu minimální mzdu na úrovni těch 40 % s ohledem na ekonomický cyklus, ať už poroste nebo bude klesat dolů, aby to bylo opravdu pro ten podnikatelskej sektor předvídatelné, protože já zase chápu i ty podnikatele, že pro ně to může být problém.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Říká Marian Jurečka, který je hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane ministře, a proč vlastně tu situaci s problémy na venkově řešíte až teď? Sám jste v jedné odpovědi zmínil, že to je dlouhodobý proces, že to sledujeme delší dobu. Nepůsobí to teď tak trochu jako lákavé předvolební téma, na kterém jde sbírat body?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ne, nepůsobí. Já musím říct, že za své působení na Ministerstvu zemědělství se tím tématem zabývám. Například 3 roky už nám tady běží podpora pojízdných prodejen, kterou mohou realizovat zemědělci, potravináři, prostě a taky to dělají, taky to nakupují ty pojízdné prodejny. Na druhou stranu tady je trošku specifická situace, kdy ta problematika venkova není jednoznačně ukotvená k jedno, k jednomu ministerstvu, prostě jde to napříč resorty a bohužel za ty tři roky tady jsme byli my jenom jako Ministerstvo zemědělství tím, kdo se tím snažil aktivně zabývat. Takže nesouvisí to s volbami. V příštích 10 letech budou každý rok volby. To bychom mohli toto klišé prostě říkat potom každý rok automaticky.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Já to chápu, ale přece jenom teď v pondělí na vládě byly schváleny ony bezúročné půjčky, na konci září jste říkal, že bude další krok v této oblasti připravený, tak přece jenom byly tady 4 roky, kdy byl čas na ta opatření.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak já mohu odkázat na to, že například to, co mluvíme o těch bezúročných nebo o těch půjčkách s odloženou platností s režimem (nesrozumitelné), to já jsem zavedl pro agrární sektor v loňském roce už. A protože se to osvědčilo, tak jsem řekl, chci to zavést i pro ty ostatní podnikatelské aktivity. Ale to spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Takže já jsem tady vlastně udělal jako něco, co není úplně ve vztahu k Ministerstvu zemědělství tou přímou vazbou. Ale prostě dělám to proto, že to vnímám, že to může tomu sektoru pomoci a máme to odzkoušené. Takže prosím pěkně, ať mě nikdo nepodezírá z toho, že to dělám účelově. Prostě to bych mohl tady v dubnu letošního ruku dát ruce v klín a říct, už nic dělat nebudu, abych nebyl podezírán z toho, že to dělám účelově.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Jaké další kroky mimochodem čekáte od vašich vládních kolegů? Jde mi o to, jestli máte připravený třeba nějakou ucelenou koncepci toho, jak venkovu pomoci?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Z hlediska podnikání, malého a středního podnikání je to opravdu záležitost Ministerstva průmyslu a obchodu a tady jsou strategické materiály, které hovoří o tom, jakým způsobem podporovat malé a střední podnikání. Já jsem teď to téma za poslední rok se snažil zacílit více na to, abychom nemluvili úplně plošně o venkovu, ale abychom se podívali na to, že na tom venkově je tady část obcí, především do 500 obyvatel, nebo místních částí, které mají výrazně větší problém než ty obce, které mají někde kolem tisíce a více obyvatel. Protože tam naopak třeba počet podnikatelů ale počet i obyvatel roste. Takže je potřeba se opravdu podívat selektivně na, na tu nejohroženější část venkova a té pomoci.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Pardon, pane ministře, a když už jsme u těch opatření, která se vztahují k vašemu resortu, Ministerstvo zemědělství rozděluje zemědělské dotace. Těmi zemědělskými dotacemi nepochybně může také pomoci nasměrovat podporu do určitých segmentů nebo typu podnikatelů. Česká republika se potýká s problémem, že velkou část těch zemědělských dotací přijímají největší zemědělští podnikatelé a těch malých rodinných farem je skutečně málo. Nebyla i tady třeba nebo není i toto cesta, jak pomáhat venkovu a podnikání na venkově?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Jednoznačně na to odpovídám čísly a praktickými kroky, které jsem za poslední 3 roky udělal. Pokud se díváme na to, že jsou tady plošné platby, které jsou odvislé od hektaru, tak tady prostě je to dáno tím, že kdo má víc hektarů, tak dostává vyšší částku, ale je to spravedlivé vůči všem. Potom tady máme investiční finanční prostředky, které když vezmu 7 let období 2007 až 2013, tak bylo malým zemědělcům nebo malým podnikatelům v zemědělství vyplaceno v projektech do jednoho milionu korun za 7 let 235 milionů, za 2,5 roku nového programového období za mého působení jsme na tyto projekty do jednoho milionu korun malým zemědělcům vyplatili přes jednu miliardu. To je moje odpověď. 7 let versus 2,5 roku obrovský rozdíl v částce. A opravdu ti malí zemědělci, když žádají, tak třeba podnikatelé, kteří dělají živočišnou výrobu a jsou malí zemědělci, byli v loňském roce uspokojeni ze 100 %. Všichni, kteří požádali, dostali. Zatímco ti velcí podnikatelé byli v těch projektech nad 5 milionů korun uspokojeni z 55 %. Takže tady je jasné zacílení mé politiky, Ministerstva zemědělství, které benefituje a podporuje ty malé podnikatele do 150 hektarů, kteří takto jsou daleko úspěšnější.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Omlouvám se, pane ministře, ale my také, pokud mám správné informace, Ministerstvo zemědělství může omezovat dotace pro ty největší podnikatele a Česká republika toho ne úplně využívá. Možná je to dáno i tím, že těch malých zemědělců je u nás také výrazně méně, než je průměr Evropské unie.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Na počet zemědělců je to zhruba tak, že 80 % z 30 tisíc zemědělců, kteří žádají o dotace, tak jsou to právě malí zemědělci, OSVČ. Ten zbytek jsou ty právnické osoby a velké. A jenom pro posluchače, abych to uvedl do korektních čísel, tak vlastně v přímých platbách zemědělské podniky nad 1 150 hektarů jsou kráceny. A tyto prostředky jsou převáděny do Programu rozvoje venkova, kde si právě na ně sáhnou ti malí a střední podnikatelé.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Ale mohly by být kráceny i více. Možnosti k tomu máme.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

A teď se dostávám k tomu, že 55 % území, takzvaných (nesrozumitelné), je krácení od 5 do 30 %. Od 350 hektarů nahoru už těm zemědělcům krátíme. A je to výrazná částka ročně, kterou zase takto převádíme do investičních opatření, kde právě si na to sáhnou ti malí zemědělci. Takže ono když někdo říká ty informace o tom, že nekrátíme, tak nezná všechny tyto konkrétní věci. Já to na Facebooku i na webových stránkách Ministerstva zveřejňuju. Je to částka zhruba čtvrt miliardy ročně, která se takto vezme těm velkým a dává se ve prospěch těch malých a středních.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Zkusme to ještě vzít z druhé strany. Jestli třeba Ministerstvo zemědělství chystá nějakou podporu proto, aby vznikalo více malých rodinných farem. Nějaké projekty, které by podpořily toto podnikání.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ta podpora už nám tady běží, běží celé 3 roky, co, nebo 4 už skoro, co jsem na Ministerstvu zemědělství. My podporujeme mladé, začínající zemědělce částkou 45 tisíc euro do začátku jejich podnikání. A máme také i právě ty investiční a provozní úvěry, které máme prostřednictvím našeho fondu, PGRLF je ta zkratka, tak tam je právě, tyto podpory jsou zacílené jenom na malé a střední podnikatele. Tam si velké firmy vůbec o tyto podpory nemohou jít žádat.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

A zlepšují se, řekněme, už na základě těchto programů, které vaše Ministerstvo uvedlo do běhu, průměr nebo to, jak si Česká republika stojí v Evropské unii? Skutečně české farmy jsou v průměru největší v celé Evropské unii. Chybí nám takové ty rodinné malé.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To máte, to máte pravdu, že máme největší průměrnou velikost farem. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že oproti Rakousku, Francii, Německu a podobně prostě tam nebyl rok 48 a kolektivizace, nebyl tam rok 90 a já jsem tyto historické momenty nemohl ovlivnit a prostě ta struktura zemědělství je tady takto nastavena a my ji dramaticky teď nemůžeme ze dne na den změnit, protože ty zase střední a velké farmy třeba dneska drží 75 % živočišné výroby v České republice. Drží zhruba 65 % všech pracovních míst. Takže i toto, i toto já musím brát jako ministr zemědělství v potaz a musím se na ty věci dívat citlivě. Ale prostě, jak jsem říkal v těch předchozích odpovědích, ty malé farmy dneska mají opravdu široký vějíř podpor, které tady v minulosti nebyly, díky kterým se mohou rozvíjet a mohou začínat noví podnikatelé a také se to děje. Já když jsem nastupoval, bylo třeba v mém resortu 57 minimlékáren. Dneska jich máme za 4 roky skoro 200. Takže to jsou čísla, která hovoří jednoznačně, že zemědělci mají chuť a ty malé farmy se rozvíjejí.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Já jenom jsem chtěla poznámku k té struktuře našeho zemědělství, že přece jenom se ale vracíme k něčemu, co je staré desítky let, že přece jenom nevím, jestli je ještě úplně na místě ten argument v tuto chvíli opakovat.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ne. Já to jenom říkám pro připomenutí, že prostě, když někdo řekne, je průměrná velikost farmy třeba ve Slovinsku 8 hektarů, tak je to prostě dáno úplně jiným historickým vývojem. A dneska, kdybychom řekli ze dne na den, okamžitě uděláme nějakou tvrdou hranici, třeba nad 150 hektarů nebudeme ty větší podniky podporovat, a musím říct, že jsou tady rodinné farmy, které mají třeba dva tři tisíce hektarů, je to rodinná farma, která vyrostla za 25 let, z nějaké původní výměry 20 hektarů se vypracovala na takovou velikost, a já tyhle podniky najednou je odstřihnu úplně, v ten okamžik ty podniky budou mít dvě cesty. Buďto ukončí třeba tu živočišnou výrobu, ty lidi propustí, protože to prostě nebudou schopni ekonomicky utáhnout, anebo se účelově rozdělí na daleko větší počet malých podnikatelských subjektů a pojede se dál, jenom my budeme mít daleko víc administrace. Takže ty jednoduché pohledy je potřeba brát opravdu s rezervou a dívat se na to s daleko vícero úhlů toho problému.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Pokud hovoříme o těch malých farmách a o těch skutečně nejmenších farmářích, jaký je váš aktuální postoj k dalším fázím elektronické evidence tržeb? To je také něco, co mělo na malé farmáře, farmářské trhy dopadnout. Byla diskuse, jestli to nemůže ohrozit jejich fungování. Tak jaký je postoj KDU-ČSL?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Na to se dívám já i KDU-ČSL velice kriticky. Já jsem se snažil s kolegou poslancem Klaškou, dokonce jsme předkládali i pozměňovací návrh, který právě měl upravit parametry třetí a čtvrté vlny, tak aby například zemědělců a prodejců na farmářských tržištích se EET netýkalo. Protože dneska třeba se řeší problém, co budou dělat rybáři při prodeji kaprů na Vánoce, jestli budou muset najednou kvůli jednomu týdnu si nakoupit 40, 50 pokladen pro ta svoje prodejní místa.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

A budou?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

A to jsou věcí, které... Já na to neumím dneska odpovědět. Já o tom budu muset jednat s Ministerstvem financí. A to jsou věci, které prostě se nedomyslely, a já jsem ve Sněmovně se snažil toto napravit. Bohužel ani pravicové strany ten pozměňovací návrh tehdy nepodpořily. Takže já jednoznačně říkám, pokud bychom měli jednat o příští podobě jako KDU-ČSL vládní koalice, tak budu chtít, aby v koaliční smlouvě bylo přehodnocení parametrů EET, nejenom třetí a čtvrté vlny, abychom si řekli, že prostě na rovinu, je potřeba si říct, ty parametry se nepodařilo ve všech případech nastavit ideálně, pojďme je upravit.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

A je to nepřekročitelná podmínka pro vaši stranu při nějakých příštích povolebních jednáních?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ano. Já si myslím, že i dneska kolegové na ministerstvu financí, byť to neřeknou nahlas, přiznávají, že je potřeba se na ty parametry podívat a udělat úpravu parametrů EET.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Myslíte, že je chyba, že to byli i vaše hlasy, které umožnily to, aby elektronická evidence prošla v té současné podobě?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Dneska zpětně, protože člověk se učí, já jsem v politice 3,5 roku, tak se přiznám, že bych byl daleko tvrdší v těch požadavcích na to, že buď se ty věci upraví, byť ani v tu době jsme neviděli ještě všechny ty důsledky, které vidíme dnes, anebo to nepodpoříme. Nicméně to už teď nevrátíme zpátky. Teď si myslím, že je klíčové říct, prostě ty parametry nejsou všechny 100% dobře nastavené, pojďme je pro Pána Boha upravit.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

A když už jsme se dostali k těm povolebním vyjednáváním nebo k podmínkám, které by KDU-ČSL k příští vládě mohla mít, jaký je váš názor na povolební spolupráci KDU-ČSL s hnutím ANO a Andrejem Babišem?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já se k tomu vyjadřuji velice rezervovaně. Já jsem to říkal už několikrát, že pokud Andrej Babiš nevysvětlí věrohodně otázku nahrávek s panem Přibilem, nevysvětlí otázku svých dluhopisů, kdy jednoznačně se ukazuje, že to nebyl důvod, který on uvádí, dát cash flow, dát finanční prostředky Agrofertu, protože doba mezi vydáním a zaplacením je skoro proluka dvou let a už byl v politice, když to platil fyzicky, ty dluhopisy, a nevysvětlí i teď tu kauzu s Čapím hnízdem, kdy se objevují nějaké nové skutečnosti, tak v ten okamžik pro mě osobně je nepřijatelné v té vládě s Andrejem Babišem sedět. Ale jsem připraven se u toho stolu případně bavit s ostatními kolegy z hnutí ANO o jejich programových prioritách, protože když bychom řekli, že vyloučíme ANO, nebudeme spolupracovat s komunisty a s Tomiem Okamurou, což říkáme dlouhodobě, tak v ten okamžik si taky řekněme na rovinu, pak není šance poskládat nějakou smysluplnou 101 koalici ve Sněmovně. A pokud nechceme tady žít s nějakou třeba provizorní úřednickou vládou prezidenta Zemana, tak se musíme snažit hledat nějaké řešení.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

Říká druhý muž KDU-ČSL a ministr zemědělství Marian Jurečka. Děkujeme, že jste byl hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Děkuji za pozvání. Krásný den.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka

A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem