přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rozhovor s Marianem Jurečkou v ČT 24

11.7.2017

ČT 24, 10. července 2017

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Sucha, změny klimatu, potravinová soběstačnost. Jak udržet zemědělství v rovnováze v nových podmínkách? Vláda se snaží přijmout mimo jiné protierozní vyhlášku. Proč proti ní tolik vystupují agrárníci a co nejraději pěstují? Horké léto se podepisuje i na politice. Postupně probublává nejistota, kterou nese spojenectví KDU-ČSL a Starostů pro vstup do sněmovny. Vydrží koalice, která vznikla nedávno, anebo se KDU-ČSL v rámci vlastní záchrany odpojí? I o tom bude dnešní Interview. Přišel ministr zemědělství a taky první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Děkuju za to a dobrý podvečer.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Dobrý podvečer.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Je léto, titulky médií opět plní problém sucha i v době, kdy koneckonců občas prší, protože se voda neudržuje v půdě. Využívá, pane ministře, podle vás Česko všechny možnosti, jak tenhle proces ovlivnit?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak je potřeba říct, že se snažíme. Nemůžeme říct, že bychom využívali úplně plně všechny možnosti beze zbytku, zatím si myslím, že pořád zemědělci i lesníci by mohli udělat více než doposud. My se snažíme zemědělce motivovat také, aby to svoje chování změnili, aby ten přístup k hospodaření a zemědělské půdě byl jiný, protože jsme si vědomi toho, že nejvíce té vody opravdu jsme schopni zadržet v půdě. Ale samozřejmě musíme k tomu přidat i jiná, další technická opatření, protože jenom ta absorpční kapacita půdy v těchto klimatických změnách nemusí stačit, protože my máme sice stejný úhrn srážek, v průměru za poslední roky plus minus stejný, ale mění se nám rozložení těch srážek, a to klade ty vyšší nároky na tu změnu toho chování.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Co si myslíte, že tedy chybí? Protože ministerstvo zemědělství se snaží jaksi ty všechny procesy kolem toho ovlivnit, podle ministerstva životního prostředí to ale nestačí, souhlasíte s tím? A co konkrétně tedy chybí?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To, co už jsem naznačil, to, aby i zemědělci výrazně změnili svoje chování a svůj přístup.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Ale v čem a jak?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ano, například ve skladbě plodin, které pěstují. Tady opravdu spoustu zemědělců má ještě velké limity v tom, aby lépe střídalo plodiny, aby zařadilo do osobního postupu plodiny, které třeba vymizely, nejsou v takové míře jako pícniny, také aby využívali více meziplodin, byť za poslední 3 roky zaplaťpánbůh sledujeme nárůst právě jetelovin, meziplodin a tak dále v posledních postupech, ale zdaleka to není tolik, kolik by mohlo býti, takže my se snažíme jak pozitivní motivací, například nastavení některých dotačních titulů ty zemědělce k tomu motivovat, na druhou stranu připravujeme i restriktivní opatření, které právě s tou protierozní vyhláškou anebo i se zpřísněním podmínek, které jsou dány v rámci společné zemědělské politiky proto, aby zemědělec mohl získat dotace.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Kdybyste byl konkrétní, které plodiny vy i s vašimi zkušenostmi považujete za takové, které neprospívají půdě v našich podmínkách?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To nelze říct takto obecně. Já teď budu mluvit trošku i jako ...

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Spíše konkrétně.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Jako, jako rostlinolékař, protože vždycky záleží, jakou plodinu vezmeme ve vztahu k tomu danému pozemku, k jeho lokalitě, k tomu půdnímu typu. Nicméně když bych to měl úplně paušalizovat, tak samozřejmě velkým problémem pro nás jsou širokořádkové plodiny, jako je kukuřice na svažitých pozemcích, kde prostě díky takto zvolené plodině na tu nevhodnou lokalitu potom dochází k erozi, snižuje se schopnost toho půdního bloku nebo pole zadržet tu vodu v krajině, ta nám rychle odtéká, takže to je třeba ten konkrétní problém, ale nechci to úplně zobecňovat, na to nelze úplně jednoduše odpovídat.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Pak je tady plodina, o které vy jste kdysi v minulosti řekl následující: "Řepka, nejkontroverznější plodina dnešních dnů, hodně se o ní diskutuje v souvislosti s biopalivy. My jako zemědělci ji máme rádi, z malého zrníčka nám vyroste velká rostlina. Její ceny na komoditních burzách jsou velice vysoké." Ale abych to doplnila, vy jste také řekl: "Bohužel mám pocit v posledních letech, že podpora biopaliv se nám dostává do určitého nezdravého extrému." Kdy vám došlo, že se to dostalo do toho nezdravého extrému a čí je to podle vás vina?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak ono je potřeba říci, že se to změnilo, že to tolik diskutovaný tehdy návrh zákona o spotřební dani, který já jsem tehdy nesl do Poslanecké sněmovny, tak byť si toho mnoho novinářů nevšimlo, ale ten vlastně návrh zdanil vysokoprocentní biopaliva a ta podpora, která na ně byla vyplácena v minulosti, ještě v roce 2015 to bylo přes 2 miliardy korun, tak v roce 2016 už to zůstalo na částce pouhých 38 milionů korun a týkalo se to hlavně bioetanolu, který je vyráběn jako z cukrové řepy, z melasy, která je druhotná surovina, takže i v této oblasti se tyto věci mění a řepka ...

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Dobře, a když se podíváme ale na ty rozměry osevních ploch, tak víte sám, jak to je tady v té zemi s řepkou, stačí se rozhlédnout, ono se to možná střídá během roku, ale po letech ...

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ony ty plochy se, ony ty plochy se příliš za posledních, řekněme, 15 let u řepky nemění. Tam máme rozdíl někde do 4 % a například ...

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

No tak ten nárůst je tam ale veliký třeba, když se podíváme za posledních 25 let.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

No když se podíváme od roku zhruba 2000, tak musím říct, že ty plochy řepky se výrazně nemění. Říkám, je tam ten pohyb někde mezi 4, 5 %. Letošní rok je třeba zaseto třetí největší množství, na druhou stranu po zimě, která řepce nepřála, kdy mnoho porostů vymrzlo, tak očekáváme zhruba o 7 % nižší výnosy nebo celkový objem produkce řepky, takže nelze to takto úplně jednoduše říci. Ale samozřejmě ono to souvisí s tím, že tady celosvětově roste poptávka po řepkovém oleji nejenom z důvodu biopaliv a uvědomme si, že jsme na globálním trhu, že to neovlivňuje jenom Česká republika a její podpory, ale ovlivňují to i jiné státy, to, kolik řepky se bude pěstovat v České republice, takže tady těch faktorů je daleko vícero. Dneska třeba vidíme nárůst spotřeby a poptávky po řepkovém oleji, protože někteří zpracovatelé odcházejí od palmového oleje zase, takže tady těch aspektů je daleko vícero. A na jednu stranu chci říci, z hlediska rostlinolékařského, z hlediska pohledu agronoma, řepka z hlediska, řekněme, charakterizace té plodiny je plodina zlepšující. Ona má velice dobrý kořenový systém, který pomáhá právě zvyšovat tu absorbční kapacitu půdy zase.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Na druhou stranu vy jste právě řekl, že se začíná vytrácet ten význam, který tady byl původně, abychom my jako zemědělci pěstovali plodiny především pro dobré a kvalitní potraviny. Tam řepku řadíte, pakliže jí nazýváte nejkontroverznější plodinou?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ona je nejkontroverznější díky té, řekněme, mediální, mediální zkratce, která se kolem ní vytváří, ale zase je potřeba si uvědomit, že pořád je ...

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

To jsou vaše slova.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ano, ano, ale já to, já to dávám do toho kontextu, že pořád je to plodina pěstovaná především pro řepkový olej, pro potravinářské využití. To, co já jsem myslel v tom, v čem mě citujete, v jednom videobloku, který je starý asi 4,5 roku, tak je to, aby pořád u zemědělství jsme zůstávali u toho, že ty plodiny pěstujeme primárně pro účely potravinářské výroby. A pokud je možnost ...

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Což ale asi uznáte sám, že nebyl úplně ten primární důvod jaksi toho boomu řepky olejky jako takové.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ale, ale s tím souvisí ten návrh, který já jsem přinesl do Poslanecké sněmovny, který vlastně zdanil ta vysokoprocentní biopaliva a prodej metylesteru řepkového oleje se prakticky zastavil za poslední rok a půl. Ale já to chci říct na tom konkrétním příkladu, kdy ...

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Proto se na to ptám, promiňte, ale jaký je ten hlavní motiv ...

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Kdy to dává smysl.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Promiňte, pane ministře, proč zemědělci se právě k řepce uchýlili? A aby to zaznělo jednoznačně. Vy mluvíte o tom, co to všechno může přinášet dobrého, na druhou stranu sami zemědělci říkají ano, je to prostě tak, jak jste to popsal, plodina ne tolik náročná s velkým výnosem a jsou ochotni to přiznat, že to je i jejich motiv, proč se rozhodli pro tuhle tu ...

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

No ty, ty aspekty jsou dva. Ekonomicky je to zajímavá plodina z hlediska i rentability. A ten druhý aspekt, že je to výborná předplodina. Z hlediska dnešních plodin, které můžeme pěstovat, je opravdu, řekněme, po cukrovce a řepce třetí nejlepší předplodinou. Ono kdyby diváci a posluchači viděli, kolik je v České republice pěstováno obilovin, tak by se zděsili, protože je to skoro 60 %, ale obilí nám nekvete žlutě, takže my to nevidíme. Takže ta řepka je dneska pěstovaná zhruba na 16 % a prostě zemědělci jí pěstují z těch dvou důvodů. Každý zemědělec se také dívá na to, aby byl ekonomicky rentabilní.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Zajímá se třeba vláda o to, jaké další dopady má řepka jako taková dejme tomu i na zdraví lidí i zvířat? Protože i k tomu se dají najít vědecké jaksi postoje, které nejsou úplně pozitivní, například i co se týče alergií? Je to vůbec téma, které jste někdy třeba otevřeli s ostatními resorty?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já musím říct, že mnoho dalších zemědělských plodin má velké dopady na alergiky. Když ...

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

No, ale také se o nich často v této souvislosti mluví, u té řepky to není tak úplně běžné.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Když se podíváte, já neznám statistiku, nejsem ministr zdravotnictví, nevím, kolik lidí je na co alergických, ale když třeba kvetou některé druhy trav, tak je potřeba si říct, že to má také významné dopady a ty trávy nám nekvetou jenom na intenzivně obdělávaných zemědělských pozemcích, ale i na ostatních plochách, takže ono vytrhávat jednu zemědělskou plodinu z kontextu toho, že může způsobovat alergie, by nebylo úplně košer. A já ty data nemám a přiznám se, že vláda žádnou takovou studii ani nezadávala.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Co se týče právě těch potravin, o kterých vy jste hovořil právě v souvislosti s řepkou, dokážete říci, zdali v této záležitosti je řepka skutečně tou plodinou, která je přínosem? Teď se nebavme o té půdě, ale co se týče právě kvalitních a dobrých potravin, co se týče soběstačnosti? Anebo tam byste jí nezařadil rozhodně na první místo?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak na první místo nevím, jestli bych jí zařadil. Tady samozřejmě asi na prvním místě se bavíme ...

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

No z logiky věci předpokládám, že tam spíše patří ty obiloviny, ale ...

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Bavíme například třeba o pšenici, protože je to klíčová surovina třeba pro výrobu pečiva a chleba jako takového, ale když se třeba podívám nad ekologickými dopady při pěstování řepky nebo při výrobě palmového oleje na palmu olejnou, tak si myslím, že i laik pochopí, že řepka stojí, zase stojí úplně někde jinde než masivní pěstování palmových plantáží, kde dochází k obrovskému mýcení deštných pralesů a podobně. V tomto případě ta řepka je velice dobře udržitelná plodina.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Když jste hovořil o té protierozní vyhlášce, to je záležitost, kterou připravuje ministerstvo životního prostředí, vy jste na tom spolupracovali, Agrární komora je proti. Vy rozumíte tomu proč? Co se pro zemědělce změní a vy jako ministr zemědělství jste pro tu protierozní vyhlášku?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já jako ministr zemědělství i jako člověk, který má k tomu odborné vzdělání, tu verzi protierozní vyhlášky, která snad vzejde z toho meziresortního připomínkového řízení, protože ona není ještě hotová, tak já jí podporuju, protože, a říkám to otevřeně všem zemědělcům, musíte si šáhnout do svědomí, jestli se k té půdě v dnešní době chováte opravdu zodpovědně. A já tvrdím, že stále většina zemědělců se zodpovědně nechová. A když se to nedařilo doposud nastavit, řekněme, v rámci nějaké edukace, v rámci toho, že jsme o tom stále mluvili, tak prostě musí tady přijít i jasné vymezení v podobě legislativy. A to od 1. 1. 2018 po zhruba dvouleté diskusi nastává. Chápu, že se to zemědělcům nelíbí, ale na druhou stranu si musí uvědomit, že paradoxně my chráníme jejich klíčový výrobní prostředek, a to je půda. A jestliže oni k ní nezmění přístup, tak i oni i v budoucnu budou mít problémy s tím, jakým způsobem nebo jaké budou mít výnosy a jakou budou mít stabilitu té své výroby.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

A v čem tedy chápete ty jejich výhrady? Co se pro ně změní? Na tom jsem se ptala.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak samozřejmě změní se výčet ploch nebo objem ploch, která bude daleko přísněji sledována. Zemědělcům budou hrozit případně sankce, pokud dojde k erozním událostem a oni nebudou splňovat ty podmínky, které definujeme v té legislativě. Takže my třeba jasně říkáme, že třeba pozemky, velké pozemky, které jsou na svažitých pozemcích, prostě takto, a dneska tam pěstují jednu plodinu, třeba tu kukuřici, tak to nebude možné, prostě budou tam muset mít přerušovací pásy, abychom zabránili rychlému odtoku té vody, která zároveň s sebou strhává tu ornici, takže to jsou praktické věci, které se tam mění a prostě zemědělci musí pochopit, že to není jenom něco, co je restriktivní, ale zároveň je to paradoxně i, i pro ně pozitivní.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Myslíte si, že to bude stát více peněz nebo jenom větší úsilí?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Asi úplně poctivě je potřeba přiznat, že asi nějakou, nějakou, nějakej drobnej vícenáklad to ponese, že třeba ten velký půdní blok člověk nebo ten zemědělec neobdělá tak jednoduše s těmi nejnižšími výrobními náklady například na pohonné hmoty, ale na druhou stranu k tomu musím postavit to číslo, které už dneska známe, že zhruba za necelých 5 miliard korun ročně ztratíme zemědělské půdy v České republice. Takže já jsem přesvědčen o tom, že když tu bilanci postavíme proti sobě v tomto kontextu, tak jednoznačně zemědělec na tom vydělá.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Proč si myslíte, že čeští zemědělci nemají třeba ten vztah k té půdě takový, a proto jsem se záměrně bavila o té řepce a o těch ekonomických výnosech, není to právě tím, že ta půda dejme tomu často není jejich? Čím si myslíte, že to je?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já poprosím pořád tam nevkládat tu řepku, protože ta řepka opravdu je dobrou plodinou pro, pro to, aby ta půda se zlepšovala, aby se vytvářel ten potenciál více té vody zadržet v té půdě, ale to, na co se ptáte, je dáno do značné míry tím, že zhruba 70 % půdy, kterou zemědělci obhospodařují, tak je v nájmu, jim nepatří, a to je o tom, že ne každý si uvědomuje, i když je agronom, aby si řekl, i když mi to nepatří nebo mému podniku to nepatří, tak přesto já se budu chovat maximálně zodpovědně podle těch zásad správné zemědělské praxe, jak jsme se to všichni učili na středních a vysokých školách. A to je něco, co prostě podle mě bude chvilku trvat, než se to, řekněme, změní možná i s generační obměnou v zemědělství.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Může skutečně ale tím pádem stát nějakým způsobem ovlivňovat vývoj toho, jak to bude ve vztahu mezi zemědělcem a půdou jako takovou?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Může, může a ovlivňuje a už to děláme vlastně dnes. My za ty poslední 3 roky jsme ty podpory, které dneska stanovuje, nastavili opravdu tak, že dneska motivujeme zemědělce, kteří dělají ty citlivé komodity, to znamená dělají brambory, cukrovku, ovoce, zeleninu, chmel, to znamená plodiny, které se právě se snažíme, aby zemědělci neměli jenom motivaci dělat ty jednoduché 3 plodiny, které dělají nejraději, to znamená většinou je to pšenice ozimá, řepka, kukuřice, takže snažíme se jim tou změnou podpory je motivovat i k jiným plodinám a zároveň jsme třeba podpořili to, aby pěstovali meziplodiny, takže dneska jednou z podmínek získání jedné části dotace, která není úplně malá, je to, že ten zemědělec musí splnit určitou výměru meziplodin na té ploše, kterou celkově obhospodařuje. My vidíme v těch trendech, že nám právě ta výměna meziplodin roste. Vidíme i díky podpoře živočišné výroby, že nám roste výměra jetelovin, trvalých travních porostů, zase plodin, které jsou příznivé ve vztahu ke kvalitě půdy a k zadržení vody v krajině. Takže ty věci se pozitivním směrem začínají měnit, ale zase nečekejme u zemědělství, že to otočíme o 180 stupňů z roku na rok, to prostě takhle úplně nefunguje.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Já jsem tam tu řepku, nebo abychom si rozuměli, vložila právě proto, že vy jste hovořil o nezdravém extrému a vy jste hovořil o tom, že se začíná vytrácet ten význam, který tady původně byl, abychom jako zemědělci pěstovali plodiny především pro dobré kvalitní potraviny, to se netýká sucha, o kterém vy hovoříte v souvislosti s řepkou, ale těch potravin, tak jenom hovořím o tom, jaké motivy ženou zemědělce, proč se rozhodnou pěstovat to či ono. Jsou to často peníze, když to zkrátím?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To bychom to video museli pustit celý. Já se jenom snažím, aby to nebylo vytrženo z kontextu, proto to dávám i do těch souvislostí.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Ale já to se snažím dávat do těch souvislostí, co se týče těch motivů, co je pro dnešního zemědělce právě to nejdůležitější? Aby na tom vydělal, ale vy chcete asi, aby se jaksi ten vztah trošku vyvážil i v tom, co je užitečné.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já bych chtěl, aby vlastně ta prvotní motivace, proč zemědělec tu svoji činnost dělá, je produkce kvalitních potravin a dobrá péče o životní prostředí. Ano, ten zisk tam musí být, ale ten by měl být podle mě až tím druhým cílem. Tím prvním by měl být to, co jsem teď jmenoval.

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Zítra by se ve sněmovně mělo znovu projednávat přijetí klimatické dohody přijaté v Paříži. Senát už ji schválil, je vůbec podle vás, pane ministře, reálné, že Česko tuto smlouvu, tuto dohodu nakonec tedy ratifikuje ještě v tomhle volebním období? Poté, co máme za sebou, tak jak to sledujete?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Přiznám se, já to neumím úplně odhadnout, ale já bych byl rád, aby ten závazek, který tady byl dán  v Paříži, abysme ho přijali, protože prostě v okamžiku, kdy začneme mít takovou tu filozofii Spojených států amerických, musíme si uvědomit, že to je velice nebezpečné, protože my jsme zodpovědní tím naším konáním nejenom za tu činnost toho území České republiky, ale vzájemně se ovlivňujeme tím, jak ta krajina vypadá i daleko za hranice naší země. A je to i obráceně, takže proto vítám to, když se takové množství států na tom dohodlo, aby se to opravdu dodržovalo, protože je to důležité nejenom kvůli nám, ale především kvůli našim dětem a vnoučatům.

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem