přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rozhovor s Marianem Jurečkou v ČRo

22.6.2017

Český rozhlas Plus, 21. června 2017

Michael ROZSYPAL, moderátor

Říká ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, po celý tento týden běží na vlnách Českého rozhlasu projekt s názvem Týden vody, kde se zabýváme problémy s vodou, respektive problémy se suchem. Eroze postihuje už více než polovinu půdy v zemi, Česká republika tak podle ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO de facto vysychá, a to rychleji, než jsme si dříve dokázali představit, co s tím?

 

Marian JUREČKA,  ministr zemědělství

Těch aspektů, které, nebo těch věcí, které je potřeba změnit, je celá řada, ale já bych začal asi tím nejpodstatnějším, a to je, že především zemědělci musí změnit svůj přístup chování k zemědělské půdě, musí změnit způsob hospodaření, musí se začít chovat opravdu podle těch zásad správné zemědělské praxe, kterou jsme se všichni učili na středních a na vysokých školách, kdy jsme studovali zemědělské obory. A my v této věci jako ministerstvo zemědělství konáme. Já jsem zrovna včera měl velké jednání s expertama na tuto záležitost a po roce a půl přípravy musím říct, že od 1. ledna příštího roku měníme legislativní podmínky pro zemědělce, kde jim výrazným způsobem zvyšujeme nároky na to, jakým způsobem se oni mají k půdě chovat tak, aby také mimo jiné se zvýšila absorpční kapacita půdy, aby se zadrželo více vody.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Co tedy konkrétně se změní?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Konkrétně se změní například to, že pozemky, velké pozemky, které jsou na svažitých pozemcích, budou muset být rozděleny takzvanými předělovacími pásy jiných plodin tak, aby nedocházelo k erozi, aby ten přerušovací pás dával šanci k tomu, že v okamžiku větší srážky nedojde k půdní erozi, ale zároveň také zvýší šanci toho, aby ta voda na tom pozemku se déle zdržela, aby mohla vsáknout do spodních vrstev. To bude, myslím, že i na pohled, na laika, změna, která bude viditelná v krajině, ale měníme i další parametry, zvyšujeme, budeme zvyšovat i postihy proto, když nějaký zemědělec prostě se nebude chovat podle těch zásad správné zemědělské praxe a dojde na jeho pozemku k erozi, tak bude velmi výrazně krácen na dotacích a tak déle. Doposud jsme měli, řekněme, spíše pozitivní motivace pro zemědělce, kde jsme říkali - když uděláš biopás, zemědělče, my ti na to dáme finanční prostředky, abys neměl ztrátu oproti konvenční plodině. Tentokrát doplňujeme tato dobrovolná pozitivní opatření také tím, že jasně a restriktivně říkáme, že, zemědělče, je potřeba, aby ses choval tak a tak.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Já už jsem zmínil, že ta neúroda v roce 2015 byla tak vysoká, že stát musel vyplácet kompenzace zemědělcům. Jsou to ale systémová řešení, když nastane období sucha, že potom stát musí kompenzovat nějaké peníze a ušlý zisk?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Není to systémové. Já jsem jednoznačně přesvědčen o tom, že je potřeba, aby stát pomáhal investovat do preventivního opatření, a to také už děláme. /Nesrozumitelné/ celou řadu investičních podpor tak, aby zemědělci za prvé mohli investovat do vodohospodářské infrastruktury, aby mohli opravovat, obnovovat závlahové systémy, které byly po roce 90 v mnoha částech České republiky zdevastovány, aby si mohli koupit techniku, která přímo potom zavlažuje, to znamená, zavlažovače nebo například investici do kapkové závlahy a také se snažíme zemědělce motivovat k tomu, aby zvážili a přehodnotili to, které plodiny pěstují, aby pěstovali v těch suchých oblastech opravdu plodiny, které mohou zavlažovat a které, když jsou pod závlahou, jsou ekonomicky rentabilní. Takto jsme nastavili i systém zemědělských dotací, že podporujeme pěstování ovoce, zeleniny, výsadby nových sadbů, sadů, výsadby vinohradů, to všechno už dneska běží.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Čili myslíte si, že se prostě a jednoduše bude muset v nejbližších letech změnit struktura toho, co čeští zemědělci pěstují?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství


No, v nejbližších letech, no, ono v zemědělství ...

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Je to běh na dlouhou trať.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ty věci nejsou z roku na rok, protože ti zemědělci mají zažité i určité svoje postupy a tak dále. Já věřím tomu, že to v několika příštích letech prostě dokážeme to uvažování zemědělců postupně změnit, takže nemůžu tady posluchačům slibovat, že to bude za rok nebo za dva, ale ta komunikace i systém nastavení investičních podpor je takový, aby zemědělci to svoje chování a to, co pěstují, aby je dokázali opravdu změnit.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Protože stejně tak došlo ke kompenzacím loni za ty jarní mrazy, které byly na začátku jara a v dubnu a v květnu a letos ta situace byla podobná, kdy část ovocnářů přišla o část své úrody právě kvůli těm prvním jarním mrazům. V jaké fázi je ta letošní kompenzace za ty jarní mrazíky?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My připravujeme podmínky, jakým způsobem tu kompenzaci realizovat, protože v loňském roce ten program nebo ta podpora na kompenzaci běžela, my z toho máme nějaké poznatky, jakým způsobem to upravit a také i zjednodušit především pro ty malé pěstitele. Takže na tom pracujeme. Já jsem přislíbil, že nějaké finanční prostředky v rámci vnitřních rezerv ministerstva nalezneme.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Kolik by to mělo být peněz?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Neumím popravdě řečeno, ani nechci tady říct od pasu nějakou částku. Na té analýze, kolik by to mělo být, pracujeme společně s Ovocnářskou unií.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

A kdy bude jasno, pane ministře?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já počítám, že do konce července budeme mít v tomto naprosto jasno.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

No, není to ale potom tak, že zemědělci se začnou spoléhat na to, že když začne období sucha nebo když nastanou jarní mrazy, že přijde stát a bude jim ty výpadky v ziscích kompenzovat?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Není to tak. Já jenom, abych posluchače uvedl do reality. My jim nekompenzujeme zisk. Ti zemědělci dostanou jenom malou část ztráty, kterou utrpěli, takže jenom pro zajímavost, loňské mrazy byly odhadnuty, že způsobily ztráty zhruba na úrovni někde okolo půl miliardy korun, 500 milionů a my jsme zemědělcům doposud kompenzovali částku zhruba 120 milionů korun, takže, přestože pošleme nějaké peníze tomu zemědělci, rozhodně tím nepokryjeme jeho standardní zisk z jeho běžné průměrné roční produkce, takto to prostě není. My ho de facto zachráníme tak, aby například ta rodina, která hospodaří, nemusela tu činnost úplně ukončit, aby vlastně nezkrachovali, ale není to tak, že bychom jim pokrývali zisky. To určitě ne.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Ale určitá kompenzace to je, pak se nabízí otázka, jestli to je fér vůči jiným oborům, třeba v turistickém ruchu, kde k takovým kompenzacím nedochází.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Je potřeba si uvědomit, že ta, ta turistika je trošku jiný sektor, sektor zemědělství ovlivňuje spoustu dalších věcí, které ekonomicky neumíme dopočítat, to je právě péče o krajinu, hospodaření právě s vodou, s půdou. To jsou prostě hodnoty, které nikdo finančně neumí vyjádřit a my toho zemědělce tady potřebujeme nejenom proto, aby produkoval komodity, které potom konzumujeme jako spotřebitel, když kupujem potraviny, ale my toho zemědělce potřebujeme jako dobrého hospodáře, který se stará o naši krajinu pro budoucnost.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Říká ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, ještě jedna věc mě prosím zajímá, je KDU-ČSL proevropskou nebo respektive prounijní stranou?

 

Marian JUREČKAministr zemědělství

Byli a byli jsme a budeme proevropskou stranou.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Váš místopředseda Jan Bartošek na Facebooku 16. června zveřejnil svůj článek z Práva a teď cituji jeho část: "Přeloženo do srozumitelné řeči, to znamená, že nikým nevolení europapaláši chtějí po Česku, Polsku, Maďarsku, aby si klekly do kouta na hrách a zpytovali své veskrze černé svědomí. Neposloucháte, neřídíte se tím, co vám přikazujeme, tak musíte být přísně pokáráni," konec citace. Jan Bartošek se vyjadřoval k tomu začátku šetření nebo řízení ze strany Evropské komise i vůči České republice kvůli tomu, že nenaplňujeme kvóty na přerozdělování migrantů, tak, mě zajímá, pane ministře, jestli Rada Evropské unie jsou podle vás nikým nevolení papaláši, když to rozhodnutí odhlasovali?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My jsme o tom vedli diskusi s místopředsedou Honzou Bartoškem /nesrozumitelné/ na předsednictvu a musím říct, že jsme jako ostatní členové předsednictva vyjádřili nesouhlas tady s tímto jeho článkem a s jeho pasáží, o které vy zrovna tady teďko hovoříte, kterou citujete, protože představitelé nebo členové Evropské komise rozhodně nejsou nikým nevolení. Jsou, řekněme, volení stejně jako, když se po volbách volí vedení Poslanecké sněmovny.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

No, oni dbají jenom na to, aby byly dodržovány zákony, nebo respektive aby byla dodržována ta rozhodnutí, na čem se shodli ministři členských zemí.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tady je problém v tom, že opravdu většina členských států tady odsouhlasila povinné kvóty. My s nimi nesouhlasíme.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Ano, Česká republika byla přehlasována.

 

Marian JUREČKAministr zemědělství

Ano, byli jsme přehlasováni. My jsme připraveni se vůči tady tomuto rozhodnutí případně ohradit, komunikovat s komisí v tom, že my pomáháme jiným způsobem, proto chceme i data, aby se ukázalo, kolik členské státy pomáhají v místech konfliktů, kolik posílají finančních prostředků, vojáků a tak dále, aby se ukázalo, že tady není jenom jeden rozměr krize přijímat migranty, ale také pomáhat v těch zemích a my prostě chceme přesvědčit Evropskou komisi, aby sankce vůči těmto zemím, které takto pomáhají, které mají jiné, jinou podobu solidaritu, aby sankce vůči nám neuplatňovali.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

A, pane ministře, jak si pak má volič přeložit to, když váš místopředseda napíše, že nikým nevolení europapaláši chtějí po Česku, abychom si klekli do kouta a zpytovali své svědomí?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já mohu jedině říct, že to nebylo šťastné vyjádření a rozhodně to nebylo oficiální stanovisko vedení KDU-ČSL, a to jsme i kolegovi Bartoškovi tento týden řekli.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

On uznal to, souhlasil s tím?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já myslím, že uznal to, že ta formulace rozhodně nebyla šťastná.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Nemůžete si odradit podobnými výroky právě proevropské voliče?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Znovu říkám, nebylo to šťastné vyjádření, ale myslím si, že kdo nás sleduje dlouhodobě, tak ví, že KDU-ČSL je i v dobách, kdy je snadné a jednoduché kritizovat Evropskou unii, tak my jsme se k tomu vždycky snažili stavět tak, abychom toto nedělali, tady toto se prostě, nebyl to šťastný článek, to je celé, co k tomu mohu říct a rozhodně nebylo oficiálním stanoviskem KDU-ČSL.

 

Michael ROZSYPAL, moderátor

Říká Marian Jurečka, ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, děkuji vám za rozhovor. Na slyšenou.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Také děkuji za pozvání, pěkný den přeji.

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem