přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rozhovor ministra Mariana Jurečky na Rádiu Impuls

19.2.2015

Rádio Impuls, Kauza dne, 18. února 2015

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

O resort zemědělství byla po volbách rvačka. Proudí přes něj totiž velké peníze. Máme je cpát do reklamy? Kam chceme vyvážet naše potraviny? Zeptám se. Hostem Impulsu je ministr zemědělství Marian Jurečka. Začíná Kauza dne.  Pane ministře, chystá se nová marketingová kampaň, a to na podporu značky Klasa a značky Regionální potravina, proč?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Značku Klasa Ministerstvo zemědělství propaguje už více než 10 let, Regionální potravinu děláme přes 5 let. Jsou to projekty, které jsou opravdu dlouhodobé, jsou důležité proto, že tím pomáháme i nepřímo našim zemědělcům, potravinářům, ale také zákazníkům, které tímto daleko lépe informuje, informujeme o kvalitních potravinách.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Takže čeští zákazníci si neumí sami vybrat a potřebují reklamu k tomu, aby se rozhodli?

Marian JUREČKA

V jednom případě je to propagace značky Klasa, která dlouhodobě hovoří o tom, že tyto výrobky jsou kvalitní, to znamená, pomáhají v orientaci spotřebitele. Já netvrdím, že zákazník si neumí vybrat, ale v mnoha ohledech zákazník nemá úplně jednoduchou pozici, aby se dokázal laicky rozhodnout, která potravina je ta opravdu se zaručenou kvalitou, a to výrobky značky Klasa jsou. A v případě Regionální potraviny, to není klasická kampaň, ale to je propagace soutěže, protože Regionální potravina je soutěž.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Kolik peněz na to tak jako plánujete rozdat?

Marian JUREČKA

Mí předchůdci za vlády Petra Nečase i předtím dávali zhruba na ten marketing okolo 250 milionů korun. My jsme za loňský rok proinvestovali něco okolo 120 milionů korun.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Letos to bude kolik?

Marian JUREČKA

Letos je tam plánováno 200 milionů korun v rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu, ale zase nepředpokládám, že tu částku musíme úplně vyčerpat.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Bude tedy nová reklama po vzoru té, co obletěla internet, ve které jste vy hrál?

Marian JUREČKA

Já si myslím, že asi taková nebude. My teď opravdu chceme i přehodnotit způsob zadávání té zakázky, budeme o tom informovat veřejnost někdy na konci února, kdy chceme opravdu ztransparentnit celou kampaň, která třeba v minulosti u Klasy byla také zpochybňována, zdali byla vždycky transparentní.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Vy už byste se do reklamy nepustil?

Marian JUREČKA

Já si myslím, že asi ne.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Proč?

Marian JUREČKA

Necítím se úplně být dobrým hercem, myslím si, že možná asi daleko lépe funguji jako ministr než jako herec.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Není obličej ministra zárukou kvality?

Marian JUREČKA

My, když jsme do té kampaně šli před Vánocemi, tak samozřejmě já jsem k tomu měl velké otazníky, jestli tam mám vystupovat.  My jsme to probírali docela hodně dlouho, nicméně nakonec jsem do toho šel, protože jedním z argumentů, který byl, že to způsobí a rozvíří mediálně pozornost v té kampani, což se nakonec stalo a my i v tom období máme opravdu daleko větší nárůst příjmu těch hracích karet v soutěži, poté, co se o tom mediálně začalo hovořit, že ministr hraje v reklamě.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Když mluvíme o tom, že na reklamu, na podporu českých a regionálních potravin dáme desítky milionů, stovky milionů korun, tak nedalo by se přece jenom ušetřit?

Marian JUREČKA

My už teď, jak jsem zmiňoval ten loňský rok, jsme ušetřili prakticky polovinu rozpočtu. Ale já bych rád poznamenal třeba Rakousko, počtem obyvatel menší než my, ekonomikou o něco větší samozřejmě, ale vydává v přepočtu na české koruny zhruba 1,5 miliardy korun ročně na podporu tady těchto aktivit pro zemědělce a pro potravináře v Rakousku. A ty peníze se jim vracejí. Oni dlouhodobě vědí, že opravdu rakouský spotřebitel kupuje primárně domácí kvalitní výrobky.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Kde tedy může Ministerstvo zemědělství podle vás šetřit a bude šetřit?

Marian JUREČKA

My šetříme desítky nebo v loňském roce i stamiliony korun v oblasti IT a v oblasti právních služeb obecně, outsourcingu, kdy mnoho věcí mohou dělat naši úředníci, kteří to mají v popisu práce, a vůbec to nemusíme nechávat dělat externí dodavatele. My jsme za resortu Ministerstva zemědělství za loňský rok uspořili přes 300 milionů korun, na lesích skoro půl miliardy korun a i v dalších našich podřízených organizacích jsme šli tou cestou in house, to znamená, dělejme věci, které můžeme, dělejme je sami.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Na právníky ty externí dáte kolik teď?

Marian JUREČKA

Za Ministerstvo zemědělství jsou to jenom jednotky milionů korun, v loňském roce jsme zrušili zakázku zhruba za 60 milionů korun na právníky. My jsme posílili právní oddělení o pár lidí a jsme schopni ušetřit řádově přes 50 milionů korun tím, že to budeme dělat si sami ty věci.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Pane ministře, Ministerstvo pro místní rozvoj teď navrhuje v rámci nového zákona, aby státní a veřejné instituce nemusely právní služby soutěžit vůbec, rozumíte tomu?

Marian JUREČKA

Tak já si počkám, až bude konkrétní znění toho zákona o zadávání veřejných zakázek, který Ministerstvo připravuje. Já obecně jsem příznivec toho, co můžeme, a když máme ty právníky a ty právníky máme mít kvalitní, protože ti právníci píšou zákony, tak si ty věci dělejme sami. Pokud samozřejmě jsou takové specifické záležitosti, které se třeba týkají zastupování Ministerstva ve věci nějakých pracovněprávních sporů, případně věcí, které se třeba týkají účetnictví, tak tam samozřejmě přizvěme toho externího kvalitního právníka, kterého třeba nemáme, ale to jsou víceméně ojedinělé případy.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Když ještě půjdu po těch částkách, tak jakou část peněz z vašeho rozpočtu získáte z evropských fondů, tedy z těch peněz, na které tak jako šaháme jinak?

Marian JUREČKA

Tak pro představu, my celkově máme z Evropské unie okolo 42 miliard korun ročně k dispozici a k tomu máme zhruba rozpočet náš z národních zdrojů 18,5 miliardy, takže opravdu zhruba přes 60 % je tvořeno finančními prostředky Evropské unie.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Pane ministře, opoziční TOP 09 vám v opozičním auditu, který vydala, tak vám tam omlacuje o hlavu, že třeba nezveřejňujete příjemce dotací, proč?

Marian JUREČKA

Já jsem tu zprávu včera četl a musím říct, že ji zpracovával někdo opravdu hodně nekvalitně, protože všichni příjemci dotací jsou na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu zveřejněni.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

To mluvíme o tom registru příjemců dotací?

Marian JUREČKA

Všichni příjemci dotací tam jsou zveřejněni.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

A když teď půjdu na internet, tak se do něj dostanu?

Marian JUREČKA

Dostanete, jenom vím, že možná je tam jediný poznatek, že to, myslím, že není v Excelu, ale je to PD formátu a to je opravdu jako jenom drobná věc, kterou, když bude chtít někdo to dostat do Excelu, to asi také dostane, ale opravdu všichni tam jsou, včetně třeba mě, když jsem podnikal v minulosti, tak tam jsem zveřejněn.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Takže kdokoliv teď se bude chtít dozvědět, jak se přerozdělují peníze z Ministerstva zemědělství, tak se to dozví online?

Marian JUREČKA

Online, je to na tom webu Státního zemědělského intervenčního fondu, což je naše organizace, která administruje celý systém dotací, můžete se podívat na kohokoliv, kdo hospodaří ve vaší obci jako zemědělec nebo potravinář, můžete se podívat, kolik dostal, v kterých platbách, ve kterém roce, kolik dostal celkově, všechno tam je.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Jak často čelíte otázkám na, také na dotace, které získává ministr financí a majitel Agrofertu Andrej Babiš?

Marian JUREČKA

Tak vy jste úkazem toho, že čelím těmto dotazům často, spousta lidí se mě na to ptá. Samozřejmě pro mě ta pozice není úplně příjemná, protože já jsem potom konfrontován s tím, že cokoliv dělám a snažím se dělat dobrého pro naše zemědělce a potravináře, tak mě kdokoliv potom vmete do tváře, že to dělám, proto, že jdu na ruku Andreji Babišovi a v zájmu Agrofertu, prostě není to tak. Já musím říct, že víceméně i velké podniky v České republice naopak jsou procentuálně na dotacích kráceny, prostě každý podnik nad 1150 hektarů je krácen 5 % na příjmu dotací, každý podnik, který hospodaří v takzvaných v LFA, znevýhodněných oblastech, tak zase nad určitou výměru je krácen až někdy k 30 %, takže i to je potřeba si uvědomit.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Přece jenom kontrolují se dotace, které jdou nějakým způsobem do firem třeba navázaných na Agrofert více než ty jiné?

Marian JUREČKA

Ne, ten systém je transparentní padni, komu padni. My nemůžeme upřednostnit a zaměřit se na některé firmy, které někomu patří, protože tady není jenom Agrofert, tady je spousta jiných velkých investičních skupin, které obhospodařují tisíce až desetitisíce hektarů. My máme certifikovaný systém Evropskou unií, kolik procent žadatelů musíme ročně zkontrolovat jasným definovaným způsobem a i Evropská unie kontroluje nás a potom i ty farmy, na kterých jsme ty kontroly dělali, zdali to bylo v pořádku.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Jak se chová Andrej Babiš v momentě, kdy se rozhoduje o dotacích pro jeho firmu, nebo když se na vládě bavíte o zemědělských věcech, které by se mohly dotýkat jeho firem?

Marian JUREČKA

Já musím říct zcela otevřeně, že on se se mnou o zemědělství a o těchto otázkách nikdy nebaví. Jediné téma, kdy se o tom bavíme, je sestavování rozpočtu, a to víte, v loňském roce, že byla tvrdá bitva a na vládě, pokud je nějaký bod, který se tohoto týká, tak se zdržuje hlasování.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Jak jsme na tom s exportem zemědělských produktů, potravin?

Marian JUREČKA

Tak s exportem jsme na tom poměrně překvapivě dobře.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Kolik toho vyvezeme?

Marian JUREČKA

Za loňský rok export vzrostl, je to částka přes 100 miliard korun, teď se omlouvám, nejsem schopen to říct úplně přesně. Od roku 2000 máme v tento okamžik nejnižší rozdíl, je stále situace, že import do České republiky je o malinko větší, než je export, ale opravdu se to snižuje, ještě před 2 roky to bylo přes 30 miliard korun, teď jsme na úrovni zhruba 17 miliard korun, takže teď se nám velice daří ten export posilovat.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Tušíte, jak s tím zahýbaly sankce nejen Evropské unie směrem k Rusku, když se mluvilo o tom, že čeští zemědělci budou mít problém?

Marian JUREČKA

To je právě velice překvapivé, protože, pokud jde právě o agrární část exportu do Ruska, tak nám za loňských 11 měsíců leden až listopad export vzrostl o 22 % a když jsem si vytáhl statistiku jenom za srpen, kdy přišly sankce, až listopad, tak přesto export vzrostl o 15 % za tyto měsíce, takže byť teda nemůžeme vyvážet některé komodity mléčného sektoru, tak přesto export za zemědělství do Ruska roste.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Co to tak nahání, když tam nevyvážíme mléko a mléčné produkty?

Marian JUREČKA

Roste tam odbyt piva, sladu, chmele poměrně výrazně.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Čekal jste to?

Marian JUREČKA

No, přísahám, až tak překvapivě ne.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

A jak to teď bude pokračovat dál, sankce ještě jsou?

Marian JUREČKA

Sankce jsou. My samozřejmě Rusko považujeme stále za důležitý trh, po unijním trhu je to náš nejdůležitější trh i z hlediska agrárníhoi. My v letošním roce budeme zřizovat pozici speciálního zemědělského rady na velvyslanectví v Moskvě a chceme nadále posilovat postavení českého potravinářství a zemědělství v Rusku, ale i v zemích bývalého Sovětského svazu, protože pořád tam máme kontakty, dobrý zvuk a o naše produkty je tam zájem.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Ty nové trhy, o kterých se mluvilo, že bude potřeba hledat, tak budou kde?

Marian JUREČKA

Stále pracujeme na tom, abychom dokázali hledat nové kontakty. Já bych řekl, jsou tady zhruba 2 klíčové oblasti, jednak jsou to země bývalého Sovětského svazu, dneska je třeba Kazachstán velice zajímavým rozvíjejícím se trhem a potom jsou tady i země Afriky, protože tam dlouhodobě jednak byly studentské výměny, spoustu studentů studovalo u nás, máme tam technologie, které tam byly dodány ještě před druhou světovou válkou, ale potom i v období celého komunismu a devadesátých let, které do dnešních dnů jsou v provozu, takže i tam je potenciál, protože i demografická křivka tam roste velice významně. Já jsem trošku skeptičtější, pokud jde o asijský trh, protože tam si myslím, že všechny země se tam snaží uspět, je tam velký přetlak a je to pro nás trošičku specifičtější trh a je podstatně dál, takže bych řekl, soustředíme se na tyto teritoria, to znamená, Evropu, bývalý Sovětský svaz a případně některé potenciálně zajímavé země v rámci Afriky.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

A i tam to bude o mléčných výrobcích?

Marian JUREČKA

I tam to může být o mléčných výrobcích, protože obecně o sušené mléko začíná být ve světě s ohledem právě na rychle rostoucí demografickou křivku zájem, ale obecně třeba mléčné výrobky jsou hodně zajímavé v oblasti arabského světa, tam jsme dlouhodobými stabilními partnery.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

A už jste začali navazovat kontakty, vím, že to neradi říkáte předtím, než něco dojednáte, ale přece jenom?

Marian JUREČKA

My je samozřejmě navazujeme, pracujeme na tom. My teď v letošním roce připravujeme i rozšíření a zlepšení podmínek pro naše firmy, kdy jim chceme přispět větším dílem na jejich zahraniční aktivity na jednotlivých veletrzích.

Zuzana ČERNÁ, moderátorka

Mají zájem?

Marian JUREČKA

Dřív byl zájem velký, po roce 2008, kdy přišla krize, zájem se výrazně snížil, teď se snažíme znovu firmy rozpohybovat, motivovat je, vytvořit jim podmínky, aby znovu začaly jezdit do zahraničí, aby se tam dokázaly prosazovat.

Zuzana ČERNÁ

Říká ministr zemědělství Marian Jurečka. Děkuji vám za rozhovor.

Marian JUREČKA

Děkuji za pozvání a pěkný večer.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem