přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rozhovor Mariana Jurečky v Press klubu

16.6.2014

Frekvence 1, 14. června 2014

Luboš Xaver VESELÝ, moderátor

Právě teď začíná Press klub a naším dnešním hostem je ministr zemědělství pan Marian Jurečka. Dobrý den.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Dobrý den.

Luboš Xaver VESELÝ

Pane ministře, nemáte obavu, že bude letos nějaké tragické sucho?

Marian JUREČKA

Ono se o tom mluví už od začátku tohoto roku, protože byla extrémně suchá zima. A já, protože jsem vyrostl už od dětství v zemědělství, tak já říkám vždycky hodnoťme ten rok, až máme opravdu sklizeno, až je úroda prodaná. Ono se může zdát, že je sucho a během týdne naprší takové množství srážek, že tady máme povodně. Takže já bych opravdu dneska neříkal, jaký ten rok může být, jestli může být sucho, ale počkal bych si na to, jaký bude, protože to stejně neovlivníme.

Luboš Xaver VESELÝ

Hm. A jako soukromý zemědělec, kterým vy jste byl nebo jste, tak jak vypadá ten letošní rok? Bude všeho dostatek?

Marian JUREČKA

Tak, já jsem soukromým zemědělcem byl, ale samozřejmě člověk asi duchem a vnitřně zemědělcem být nepřestane, pokud v tom vyrostl. Takže stále sleduji, když jezdím autem, nebo když jsem o víkendu doma, tak jdu do polí i třeba s dětma, když jedu na kole, takže zatím bych řekl, že ta úroda vypadá, že může být velice dobrá. Nebo může být velice dobrý rok. Myslím si, že minimálně v globálu by měl být, řekněme, průměrný. Ale je tady šance, že může být opravdu nadprůměrný, pokud se ještě nestane, do žní máme zhruba tak, řekněme, měsíc. Ale potom máme samozřejmě plodiny, které sklízíme na podzim, jako kukuřici, cukrovku. A tam ještě uvidíme.

Luboš Xaver VESELÝ

No, a nemáte obavy, pane ministře, že se nám nepodaří sklidit evropské dotace?

Marian JUREČKA

Tak, já jsem v tento okamžik optimistou. Za prvé pokud jde o to končící programové období, které nám teďka končí, tak ministerstvo zemědělství je nejlepší, pokud jde o využití a čerpání evropských dotací. My se dostaneme někde skoro ke 100 procentům vyčerpání evropských finančních prostředků jako jediné ministerstvo. A v tento okamžik my už opravdu finišujeme, budeme zhruba za 3 týdny nebo do 3 týdnů předkládat materiál návrhu rozdělení evropských dotací pro české zemědělce, pro český venkov. Budeme to v průběhu července předkládat do Bruselu a děláme všechno pro to, abychom opravdu od 1. ledna 2015 byli připraveni na novou společnou zemědělskou politiku.

Luboš Xaver VESELÝ

Co si pod tím máme představit? Pod těmi evropskými dotacemi. Jakou finanční částku?

 Marian JUREČKA

Je to částka samozřejmě podle kurzových rozdílů, bavíme se někde až, řekněme, do 300 miliard korun do roku 2020. Takže je to opravdu částka obrovská. Jsou to peníze, které jdou, řekněme, pro zemědělce jako platba za hektary, které obhospodařují, plus třeba za skot, který chovají. Ale taky jsou to peníze, které jdou zemědělcům za to, že hospodaří určitým ekologickým nebo šetrným způsobem ke krajině, nebo hospodaří v horských a podhorských oblastech, anebo jsou tam také peníze určené na rozvoj zemědělců a potravinářů, řekněme, to jsou investiční prostředky na nákup nových technologií, nových strojů, nových linek.

 Luboš Xaver VESELÝ

A dá už se tedy v této fázi říci, že co se týče investicí, nebo dotací z Evropy, jsou na tom naši čeští zemědělci stejně dobře jako v podobných zemích Evropské unie?

Marian JUREČKA

Pokud bych měl hodnotit jenom finanční prostředky, které jdou, řekněme, z Evropské unie, z té společné zemědělské politiky, tak dneska se nastavují ty podmínky tak, aby tam nebyly mezi jednotlivými členskými státy větší rozdíly než 10 procent za celou Evropskou unii. Což je výrazný posun, protože v minulém programovacím období to tak nebylo. Co je samozřejmě věc, která nás jako trápí, tak to je, řekněme, otázka národních podpor, případně jiných skrytých národních podpor, například ve formě jiných daňových systémů, sociálních odvodů ze zemědělství, protože jsou státy, které mají výrazně vyšší procento zaměstnanosti v zemědělství, třeba Polsko, kde je to okolo 17 procent. A samozřejmě logicky vliv zemědělců na politiku je úplně jiný než v České republice. A tam opravdu z národních peněz jdou velké částky do zemědělství a do podpory zemědělství a venkova.

Luboš Xaver VESELÝ

Hm. A u nás to znamená, že ta částka, kterou dává stát, je daleko menší. Tedy v tom procentuelním rozdělení.

Marian JUREČKA

Je, je daleko menší. Já řeknu jeden příklad. Třeba veškeré ty, nebo ty evropské peníze, které máme v tom druhém pilíři, je to takové trošku techničtější, ale část těch peněz je prostě, musí být kofinancována z národních zdrojů. Ta míra kofinancování je minimálně 15 procent. My jako česká vláda se nám podařilo nejen prostředky a zvýšit to kofinancování na 25 procent, ale třeba polská, polský stát jde na to kofinancování až 36 procent doloží ještě ze svých národních zdrojů. Což jsou obrovské peníze.

Luboš Xaver VESELÝ

Dobře, ale 300 miliard, jestli jste toto číslo použil ...

Marian JUREČKA

Až. Já jsem použil až.

Luboš Xaver VESELÝ

Dobře, tak kdyby to bylo o něco málo méně, tak to už je přece balík peněz. Proč by ještě stát do toho měl investovat další peníze?

Marian JUREČKA

Protože my si musíme uvědomit, že především za posledních, nebo za 40 let období komunismu se naše zemědělství a venkov výrazně podfinancovávalo. Je tady infrastruktura, kterou my budeme muset v nejbližších letech obnovit, jsou to technologie v živočišné výrobě i lidé, kteří jezdí autem, tak vidí, že spoustu zemědělských objektů je zpustošelých nebo, nebo, nebo ve velmi špatném stavu. A tady je potřeba nasměřovat ty investice. A potom je samozřejmě si potřeba uvědomit jednu věc. Ty evropské dotace jsou vypláceny zemědělcům také proto, že ti zemědělci u nás a v Evropě hospodaří určitým šetrným způsobem, dodržují určité postupy, poměrně přísná pravidla. Oproti třeba americkému nebo jihoamerickému zemědělství, kde ta pravidla jsou úplně jiná. Velice liberální. Požadavky na ustájení zvířat jsou úplně někde jinde. Takže i za toto platíme, že prostě zemědělci udrží určitý standard i ve vztahu k životnímu prostředí.

Luboš Xaver VESELÝ

To znamená, že nejsou tak přísné, přísná ta pravidla? Třeba v Americe.

Marian JUREČKA

Rozhodně. To se skoro vůbec nedá srovnat. Podmínky třeba na ustájení zvířat v Americe, kdy tam můžete chovat tisíce kusů, které prakticky mají úplně jednoduchý přístřešek na poli v krajině, neřeší se tam zásadně nějaké odpadové hospodářství, neřeší se tam utěsněné jímky, skladování kejdy a podobně. To jsou samozřejmě jiné podmínky, se kterými se u nás vůbec v Evropě, v Evropské unii dneska už prakticky nepotkáte.

Luboš Xaver VESELÝ

Hm. Pane ministře, poté, co jste nastoupil na post ministra zemědělství, kde je nějaká vaše priorita, abyste hlídal, aby se nešmelilo s těmi evropskými penězi? Protože to bývá trošku problém a možná občané ne úplně, ne úplně věří tomu, jak se to tady dělí ty evropské peníze. Tak máte třeba nějaký svůj osobní mechanismus, nebo máte nějaký tým nebo poradce na to, aby to všechno bylo v pořádku?

Marian JUREČKA

Myslím si, že za 3,5 měsíce máme na ministerstvu zemědělství dobrý tým. Jednak jsou lidé, kteří i třeba náměstci, kteří tam zůstali z minulosti. Já jsem vyměnil jenom polovinu náměstků, tu druhou polovinu na základě třeba, řekněme, svých nějakých zkušeností, protože já jsem v tom resortu prakticky od, od malička se pohybuji, tak ten tým si myslím, že je dneska kvalitní. Ale především je potřeba se podívat, my máme platební agenturu, takzvaný Státní zemědělský intervenční fond, který podléhá přísné certifikaci, kontrolám, jsou tam pravidelné kontroly z Evropské komise a my máme velice vysoký standard, respektive velice malou chybovost, kterou máme zjištěnou. Protože opravdu ty podmínky, tak jak jsou nastavený v případě zemědělských dotací, jsou velice přísné a velice obtížně zneužitelné. Samozřejmě byly tady věci typu marketingové podpory na, na rybu domácí, to byly věci, za které jsme dostali třeba korekce, nebo mí předchůdci korekce 30 milionů od Evropské komise. Tam je evidentní, že ten, ten projekt nebyl nastaven dobře a že tam byl, řekněme, nějaký prostor pro nějaké spekulace. Ale troufnu si říct, že už 95 procent peněz, který jdou do našeho zemědělství, není prostor pro korupční potenciál. A ten zbytek dneska, bych řekl, výrazně zužujeme.

Luboš Xaver VESELÝ

Jak se srovnáváte, pane ministře, s tím, o čem se tu a tam mluví v médiích, že vlastně společnosti pana Babiše, což je váš kolega z vlády, dostávají výraznou část těch evropských dotací. Jak moc přemýšlíte nad tím, jestli tam třeba nemůže být nějaký konflikt zájmů?

Marian JUREČKA

Podniky skupiny Agrofert platí pro ně úplně stejná pravidla jako pro všechny ostatní zemědělce v České republice. Těch podniků není většina. To není většina českého zemědělství skupina Agrofert ...

Luboš Xaver VESELÝ

No, tak něco tam je.

Marian JUREČKA

Je jim, ano, něco tam je, je to zhruba asi přes 120 tisíc hektarů, nicméně, říkám, ty podmínky jsou naprosto striktně stanovený, není tam možnost jakéhokoliv subjektivního hodnocení úředníka, který rozhoduje o tom, zdali ta žádost o ty dotace bude posouzená kladně, prostě on, on ji musí vyřídit podle jasně daných pravidel a není tam prostor prostě pro to, aby on se nějakým způsobem rozhodl něco zlepšit v tom hodnocení a podobně. Takže tady ten, ten prostor není. Samozřejmě pokud jde o tu obecnou otázku, že prostě majitel tak velkého holdingu firem je člen vlády, tak já na to odpovídám, to hodnocení, zdali to je střet zájmů či nikoliv je tady především na občanech České republiky a na voličích, aby vyhodnotili, zdali to je všechno v pořádku nebo není.

Luboš Xaver VESELÝ

A vy jste také občan, ne?

Marian JUREČKA

Já jsem samozřejmě hnutí ANO nevolil.

Luboš Xaver VESELÝ

Ne, já vím, no, ale tak jste občan a tak na to máte nějaký názor. Je to střet zájmů, není to střet zájmů?

Marian JUREČKA

Já zatím, říkám zatím, musím potvrdit za ty čtyři měsíce, co jsme na vládě, že kdykoliv se jedná o věc, která by, řekněme, byla v nějakém střetu zájmů, například, já nevím, když jsme hlasovali o zelené naftě nebo o zvýšení právě toho kofinancování, kdy to znamenalo 1,2 miliardy korun pro české zemědělství ročně navíc z národních zdrojů, tak Andrej Babiš jednak do té debaty prakticky nezasahoval a vždycky se zdržel u těch hlasování.

Luboš Xaver VESELÝ

Slova ministra zemědělství v Press klubu.

Posloucháte Press klub a Marian Jurečka, ministr zemědělství České republiky je s námi ve studiu. Hodně se v poslední době objevily informace v médiích o tom, jak proběhl ten audit na ministerstvu financí. Bude podobný audit na vašem ministerstvu?

Marian JUREČKA

My jsme podobný audit, řekněme, toho charakteru, abychom šli 15 let zpátky nedělali, protože já jsem přesvědčen, že to je sice dobré, že si něco zmapuji a že mohu mediálně něco prezentovat. Ale fakticky nezměním vůbec nic. A ...

Luboš Xaver VESELÝ

Tak, můžete podat trestní oznámení třeba.

Marian JUREČKA

Na to, co bylo před 15 lety už ne.

Luboš Xaver VESELÝ

No, před 15 lety, ale co bylo třeba před 8 lety, tak ano.

Marian JUREČKA

My jsme, my jsme si u nás na ministerstvu zemědělství udělali, řekněme, rozbor všech smluvních vztahů, smluv, faktur, udělali jsme si to našimi vnitřními silami, nedával jsem to formou externího auditu. Na základě toho jsme se dostali na úsporu za 3 měsíce na úsporu nějakých 300 - 330 milionů korun. Což ani jedno z ministerstev hnutí ANO na základě tak hlubokého auditu, který udělalo, tak se na takovou úsporu nedostali. Takže já si myslím, že jsme to asi nedělali, neudělali úplně špatně. A my dneska pokračujeme a budeme i v některých institucích dělat externí audit. A přiznávám, tam už, řekněme, naše možnosti jsou omezené a budeme dál hledat ty možné úspory.

Luboš Xaver VESELÝ

Najít úspory je jedna věc, objevit něco, co by bylo na hranici trestního zákoníku je věc druhá. Tak našel jste něco, co by spadalo do toho druhého oddělení?

Marian JUREČKA

Po, v tento okamžiku musím říct, možná pro posluchače bohužel, nic takového, co by bylo takové, abychom mohli podat trestní oznámení, tak jsme zatím nenašli, protože musím říct, v tomhle v České republice někteří lidé umí mistrně chodit, že dokáží dělat levárny, ale levárny dělají tak, že jsou legislativně v pořádku,

Luboš Xaver VESELÝ

Tak jestli tomu dobře rozumím, některé, jak vy říkáte levárny, tam tušíte nebo vidíte, ale nedá se to třeba zažalovat nebo obvinit ...

Marian JUREČKA

Já řeknu konkrétní příklad. Jestliže si ministerstvo zemědělství objedná právní a jiné poradenství v objemu 60 milionů korun, myslím, že na dva roky to bylo, tady tento případ, tak ono je to po smluvní a právní stránce naprosto v pořádku. Ale když se nad tím zamyslíte a vidíte výsledek toho, co ta firma tomu ministerstvu předkládá, tak zjistíte, anebo respektive já na i laickým pohledu na tu věc bych toto nikdy nezadal, protože máme vlastní právní oddělení, máme vlastní odbor zakladatelské činnosti, kde máme lidi, kteří tyto věci byli schopni dělat vlastními silami, nemuseli jsme za to utrácet veřejné prostředky.

Luboš Xaver VESELÝ

Takže vlastně se nedá nic dělat, nedá se nikdo, nikdo nařknout, ale vlastně jakási levárnička taková to trošku je malá domů někomu to mohla být. Jestli vám dobře rozumím.

Marian JUREČKA

Teoreticky, teoreticky to popisujete asi docela správně. Ale znovu říkám, ten vztah smluvní tam byl v pořádku. Ono se za to předkládala i nějaká, nějaké výsledky práce. Ale z toho praktického hlediska to byly věci, který to ministerstvo nepotřebovalo, nebo bylo schopno si udělat vlastními silami. A to je ten problém, na který se dost často dostáváme. Ale zase, aby to znělo i pozitivně, je tady, je tady jako změna v tom, že prostě už se tady v těchto věcech nepokračuje a jsme schopný si tady tyto věci dělat sami.

Luboš Xaver VESELÝ

Hm. Pane ministře, taková hezké téma jsou české potraviny. Často se o tom hovoří a píše v médiích. Nicméně máte vy pocit, že se to vůbec nějakým pozitivním směrem vyvíjí? Že se děje nějaká náprava? Co vlastně může všechno ministerstvo zemědělství, jak tomu může pomoct?

Marian JUREČKA

No, já mám pocit, že docela pokud jde o, o otázku potravin, že tady je pozitivní směr. Myslím si, že lidi se daleko víc zajímají o kvalitu potravin, samozřejmě o cenu a také o to, kde jsou ty potraviny vyrobeny. My jako ministerstvo v tom můžeme dělat poměrně hodně. Za prvé můžeme pomáhat našim zemědělcům a potravinářům v tom, aby měli kvalitnější výrobky, kvalitnější technologie a dokázali více komodit zpracovat na území České republiky ...

Luboš Xaver VESELÝ

Což jste říkal, že se děje.

Marian JUREČKA

Což se děje a snažíme se to nadále podporovat. A potom můžeme dělat, řekněme, určitou podporu marketingovou, už jenom to, že teď spolu o tom hovoříme, je výrazná podpora, aby si lidi uvědomili a zamysleli se nad tím, když kupují domácí produkty od domácích výrobců, tak podporují domácí ekonomiku. A tento stát, a tím vlastně částečně i sami sebe a tuhle společnost. A potom je ta třetí oblast, a to je, řekněme, to je práce dozorových orgánů, inspektorů, kteří hlídají tu kvalitu, udělují sankce v případě porušení. Máme web Potraviny na pranýři, kde to zveřejňujeme, dáváme to občanům ty informace velice jako, bych řekl, aktuální, jasně srozumitelné. Takže toto všechno my jako ministerstvo můžeme dělat a myslím si, že to i děláme.

Luboš Xaver VESELÝ

A bojí se vás ti velkoproducenti potravin tedy?

Marian JUREČKA

Nemohu hovořit za ně. Samozřejmě ...

Luboš Xaver VESELÝ

Tak cítíte nějak, nějakou odezvu.

Marian JUREČKA

V okamžiku, kdy my dneska můžeme udělovat pokuty s nejvyšší sazbou až 50 milionů korun, a já jsem jasně řekl lidem u nás, u našich dozorových orgánů, že nemám vůbec žádný problém s tím, že pokud se ten prohřešek, stejný prohřešek u stejného, u stejné osoby opakuje, aby opravdu šli na ty horní sazby. Protože já tvrdím, pokuty nemají šikanovat, mají vychovávat. Je to stejné jako u dítěte. Když vidíte, že náprava se neděje, tak asi tou rukou občas přitvrdíte. Takže já říkám, když opravdu je to stejná věc, která se opakuje podruhé, potřetí, někdo to má už, řekněme, součástí svého byznys plánu, že s tou pokutou řádově několika set tisíc počítá, tak pak říkám, pak musí přijít opravdu pokuta, která bude v řádu milionů nebo  desítek milionů, aby opravdu jasně řekla, a tady stop.

Luboš Xaver VESELÝ

Už se to děje?

Marian JUREČKA

Už máme dnes pokuty, které jsou vyměřovány v řádu milionů, zatím jsme, řekněme, do, třeba v jednom konkrétním případě nešli do řádu desítek milionů, ale může se to stát. Já jsem teď před 14 dny na jednání s obchodními řetězci, které si myslím, že bylo poměrně korektní, otevřené, řekl, že prostě tady tato možnost dneska je a dozorové orgány v tomto mají opravdu, jsou svobodné v tom, aby se takto rozhodovaly.

Luboš Xaver VESELÝ

A poraďte tedy teď, pane ministře zemědělství, co máme my občané dělat, na co se máme dívat, na co se máme zaměřit v okamžiku, kdy jsme třeba někde v obchodě, v supermarketu a hodláme nakupovat. Tak jaké jsou rady vaše?

Marian JUREČKA

Já osobně, když nakupuji, tak se snažím kupovat už u výrobců, které znám. Mám, řekněme, kolegy zemědělce, kteří mají mlékárnu, mají masný provoz, což je výhoda samozřejmě toho člověka, který buď žije na venkově, nebo má to blízko. Člověk, který tuto možnost nemá, tak já bych řekl asi jednu nejklíčovější věc. Dneska je značka takzvaná regionální potravina. Je to takové kolečko na tom výrobku, dost často se tam na těch výrobcích už dneska objevuje. A opravdu v případě této značky je nejenom garantovaná kvalita, ale garantovaná určitá regionalita, že ten výrobek je vyroben v tom regionu, kde žijete. Ale také i garantováno, že ta surovina nebo ta většinová surovina toho výrobku pochází z České republiky.

Luboš Xaver VESELÝ

Hm. No, a když jsou takové ty výrobky, na které máme napsáno, že to je, že to pochází z Polska a zpracováno v Německu a zabaleno, já nevím, bůhví kde a prodáváno v České republice, tak co to znamená pro nás spotřebitele? Věřit, máme tomu věřit nebo ne? Těch je spousta teda mimochodem, já se na to teď dívám v obchodě a vždycky to tam vidím.

Marian JUREČKA

Samozřejmě věřit, to, co je uvedeno na obalu by mělo být pravda. Pokud to není pravda, tak dneska ta sankce tam může být až do 10 milionů korun. Ale já obecně ...

Luboš Xaver VESELÝ

A jak to zjistíme?

Marian JUREČKA

Já obecně jako spotřebitel výrobky, které až na výjimky opravdu, které jsou vyrobeny v zahraničí, prostě pokud nemusím, znovu říkám nemusím, tak je nekupuji.

Luboš Xaver VESELÝ

Dobře, no, a tak vy máte ty informace. No, a co tedy má udělat ten spotřebitel v obchodě? Má si to přečíst? Jak si to má ověřit, nebo co má udělat?

Marian JUREČKA

Jestli, jestliže ten výrobek vezmu a je tam, je tam napsáno, kde je vyroben, země původu a v mém případě, když tam není Česká republika, tak velice zvažuju, buď, buď je to exotické ovoce, anebo je to, řekněme, výrobek, který potřebujeme do kuchyně, nebo je prostě nějakým způsobem jako důležitý, tak samozřejmě, já nevím, když je to sýr, sýr z Francie, který je nějaký excelentní, u nás není výrobce, tak samozřejmě tam jej i já nebo manželka koupíme, jo. Ale prostě myslím si, že obecně to, co obdivujeme třeba u Švýcarů, jak funguje švýcarská ekonomika, tak ta je právě založena na tom regionálním patriotismus při tom nakupování těch lidí.

Luboš Xaver VESELÝ

Hm, no, ale je tady takový jeden dlouho doutnající problém, a to jsou ty potraviny polské. Dokonce snad v minulosti mělo proběhnout i nějaký jednání na úrovni ministrů zemědělství. Tak to už se nějak vyřešilo? Jak je možné, že my se občané dozvídáme, že v Polsku mají dvojí potraviny, že jedny, ty, co konzumují v Polsku, nebo dostanou se na polský trh a druhé, ty méně kvalitnější pošlou do České republiky?

Marian JUREČKA

Samozřejmě před dvěma lety otázka polské soli ...

Luboš Xaver VESELÝ

Ale to už byl vrchol, ale ono se to prý děje dennodenně. Kuřata a různě a tak.

Marian JUREČKA

No, dívejte, já jako po pravdě musím tedy objektivně teďka říct jako ministr, že ta situace je dneska taková a zjištění našich inspekčních dozorových orgánů, že ta situace, pokud jde o polské výrobky, se za ten poslední rok výrazně, výrazně změnila. Polští výrobci si k nám ...

Luboš Xaver VESELÝ

Říkáte: změnila, ne zlepšila.

Marian JUREČKA

Změnila. Dobře, zlepšila. Bohužel to slovo zlepšila opravdu si velice hlídají, co do České republiky vyvážejí. A my dneska musíme objektivně říct, že prostě jejich výrobky jsou výrazně kvalitnější, prostě ten, to procento těch zjištění nedostatků nebo závad je, je výrazně kleslo. Výrazně kleslo. Takže i polští výrobci si uvědomili, že ten český trh je pro ně důležitý a snaží se sem nabízet kvalitní zboží.

Luboš Xaver VESELÝ

Hm. Konkrétně ta kuřata, o kterých se tolik mluvilo. Nevím, jestli o tom máte o takovém detailu povědomost jako ministr. Ale to prý bylo nějak nepříjemně napuštěno vodou, nějakou zamraženou a tak. To už se zlepšilo, to už se nestane?

Marian JUREČKA

Já za těch 3,5 měsíce, co jsem ministr žádnou takovou informaci, že by bylo, že by na nějaký takový případ, o kterém vy teď hovoříte, že by nastal, tak o tom informace nemám. A myslím si, že ani SZPI, ani Státní veterinární správa takové zjištění neučinily.

Luboš Xaver VESELÝ

Hm. A ten web Potraviny na pranýři, jste říkal? Potraviny www tečka ...

Marian JUREČKA

Potravinynapranyri.cz.

Luboš Xaver VESELÝ

A tak tam najdeme vlastně všechny ty levárničky, které, kterých, které by se týkaly výroby potravin. Je to tak? Nekvalitu.

Marian JUREČKA

Nejenom zjištění od výrobců potravin, ale i z obchodní sítě prostě, cokoliv, kde najde Státní zemědělská a potravinářská inspekce jakékoliv pochybení, tak je to následně zveřejněno na Potravinynapranyri.cz. A je úplně jedno, jestli to je český výrobce, nebo zahraniční výrobce, nebo opravdu prostě tady je opravdu ten systém padni komu padni.

Luboš Xaver VESELÝ

Hm. No, a ještě jste zmínil tu otázku toho marketingu. Že se snažíte tedy nějakým marketingovým způsobem pomoct těm českým potravinám. Ale já tedy, pane ministře, nikde nic nevidím. Že by třeba mě nějaký billboard před dveřma, abych si kupoval české potraviny.

Marian JUREČKA

My v tento okamžik ten marketing byl zaměřený, pokud jde o naše ministerstvo, především na podporu Klasy a Regionální potraviny. My jsme v situaci, kdy za mého předchůdce bylo vypsáno výběrové řízení na marketing na Klasu pro letošní rok. My máme od ÚHOSu, řekněme, v tento okamžik to výběrové řízení napadeno, musíme tento každý vypořádat připomínky, že ta rekla..., nebo marketingová kampaň v letošním roce se zatím nerozeběhla. Na Regionální potravinu by se měla rozeběhnout, řekněme, do zhruba měsíce, takže by měla být vidět ...

Luboš Xaver VESELÝ

V jakém objemu?

Marian JUREČKA

... ta marketingová podpora. Tam je to v objemu 30 milionů korun na letošní rok. Podporujeme dále, bych řekl, poměrně významně vinařský fond a jejich marketingovou, marketingové akce na, na vína. Ty, ta jsou vidět. Ať už se jedná o růžová vína, nebo svatomartinská vína a podobně. To člověk když jede potom na podzim, tak to vidí. A tady je právě příklad u těch vinařů. Jaký obrovský kus oni ušli za 15 let. Před 15 lety spoustu lidí se smálo, když jelo někam k vinařům, co jim tam kdo naleje. A především, když přijeli z Prahy, tak že to bude nějaký druhák a podobně. Dneska za prvé si myslím, že vinaři už umí nabízet špičkovou kvalitu a naučili se i výborný marketing. A umí lákat zákazníky přímo i do vinařských sklepů, ať už v Čechách, nebo především na jižní Moravě. A myslím si, že oni opravdu to dělají dobře. A to je cesta pro ostatní zemědělce, aby se vydali tímto směrem. Kvalitní produkt, kvalitní marketing a kvalitní péče o zákazníka.

Luboš Xaver VESELÝ

Já vím, ale ten marketing, který, o kterém mluvíte vy, tak ten je zastaven, ten celonárodní nějaký. A co budete dělat?

Marian JUREČKA

Tak, my samozřejmě chceme vypořádat připomínky ÚHOSu. A pokud to bude ještě, ještě, řekněme, v řádu měsíce, dvou, tak uvidíme, jak to řízení dopadne. A případně ještě v průběhu podzimu rozjet i tu marketingovou kampaň na Klasu. Pokud se to nepovede, tak na rovinu říkám, asi to po tom letošním roce vzdáme a budeme připravovat dobře, kvalitně vypsanou soutěž. Ale už ne jenom na rok, ale na příští asi dva, možná i tři roky. Abysme nemuseli každý rok soutěžit, protože jenom příprava té soutěže zabírá několik měsíců. Plus vypořádání připomínek a tady těchto problémů.

Luboš Xaver VESELÝ

Ministr zemědělství Marian Jurečka je naším hostem v Press klubu.

Posloucháte Press klub a povídání s ministrem zemědělstvím, zemědělství inženýrem Marianem Jurečkou. Pane ministře, jaká je teď situace po eurovolbách uvnitř vaší politické KDU-ČSL strany?

Marian JUREČKA

Děkuji za optání, výborná.

Luboš Xaver VESELÝ

A neříkáte to jen tak? Nečekali jste trošku větší výsledek lepší?

Marian JUREČKA

To neříkám jen tak. Od, od, je to náš nejlepší výsledek v evropských volbách v historii. My jsme nikdy neměli 3 europoslance, máme je teď. Byli jsme těsně pod 10 procenty, takže pro KDU-ČSL, která ještě před 3 lety nebyla v Poslanecké sněmovně, dostala obrovský výprask od voličů, je to opravdu, bych řekl, velký výsledek.

Luboš Xaver VESELÝ

Vy jste použil slovo výprask.

Marian JUREČKA

Ano. To, my jsme dostali tvrdou červenou kartu, kdy nám voliči prostě řekli, a dost, takovou politiku a takovou KDU nechceme. Vypadli jsme z Poslanecké sněmovny a museli jsme za ty tři roky hodně zapracovat, hodně, hodně se změnit, proběhla u nás generační výměna. A dneska si myslím, že tady KDU-ČSL je v úplně jiné formě než tady byla před rokem 2010.

Luboš Xaver VESELÝ

A je to tou generační výměnou myslíte?

Marian JUREČKA

Je to jeden z faktorů. Ale třeba v evropských volbách je to třeba i tím, že tady máme opravdu za sebou výbornou práci Zuzany Roithové, to je nejpracovitější europoslankyně ze všech europoslanců českých v Evropském parlamentu.

Luboš Xaver VESELÝ

Jo?

Marian JUREČKA

Ano, to vaši kolegové novináři o tom píší opravdu na základě jejich výstupu, na základě její činnosti legislativní. Je to opravdu nejaktivnější žena.

Luboš Xaver VESELÝ

Jo, tak nejaktivnější. Vy jste řekla nejpracovitější. To se těžko měří.

 Marian JUREČKA

Ono to jde v případě Zuzany Roithové ruku v ruce.

Luboš Xaver VESELÝ

Jo, takhle. A jak jste připraveni na podzimní komunální volby?

Marian JUREČKA

No, my se připravujeme už asi tři čtvrtě roku velice intenzivně. My jsme znovu po Novém roce rozeběhli i síť našich lidí v regionech i v okresech, kterou jsme ztratili. A oslovujeme aktivně kandidáty a tady bych chtěl říct, že ono se ukazuje, že na KDU, že člověk, který do té strany přijde poměrně krátce, za tu stranu třeba kandiduje nebo do ní vstoupí, tak třeba na případu Pavla Bělobrádka, který vstoupil do strany a za 5 let byl předsedou a dneska je vicepremiérem vlády, se ukazuje, že když člověk přijde, má, řekněme, nějaké principy a ideje, tak je může poměrně brzy dokázat uplatňovat i v praxi.

 Luboš Xaver VESELÝ

Hm. Máte na podzimní volby dost peněz?

Marian JUREČKA

Tak, my tady spoléháme spíše, řekněme, na velice efektivní ne příliš nákladnou kampaň. Ty komunální volby si především většinou financují lidé v regionech. Ale nějaké opravdu musím říct ve srovnání třeba s jinými stranami, my nejsme ANO, které by dávalo desítky milionů korun do kampaní a tapetovalo okolí silnic. My se bavíme v řádu jednoho, dvou, tří milionů, pokud jde o komunální volby.

Luboš Xaver VESELÝ

Hm. A máte přesně dáno, co by pro vás byla prohra, co by byl úspěch?

Marian JUREČKA

My bychom chtěli dokázat mít stejný počet komunálních politiků jako v roce 2006, což bylo někde okolo 5 tisíc komunálních politiků. My jsme strana, která je tradičně v komunálních volbách velice úspěšná, protože tady si troufnu říct, že lidé sází při komunálních volbách opravdu na lidi, které znají. A tady si myslím, že kandidáti za KDU-ČSL mají poměrně dobré renomé.

Luboš Xaver VESELÝ

Pane ministře, děkujeme za to, že jste přišel na Frekvenci 1 do Press klubu a těšíme se na příště na shledanou.

Marian JUREČKA

Já děkuji za pozvání, na shledanou.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem