přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rekordní rok českého zemědělství

9.3.2015

ČT24, 6. března 2015 (zkráceno pouze na vystoupení ministra Mariana Jurečky)

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Domácí témata dominují páteční Ekonomice ČT 24. Já vám u ní přeju hezký večer. České zemědělství zažilo loni nejlepší rok od vzniku samostatné České republiky. Zisk chovatelů a pěstitelů vzrostl o 40 %, bezmála na 23 miliard korun. Za rekordní čísla může mimořádně dobrá úroda, výkupní ceny u živočišných komodit a taky vyšší dotace.

Michaela POLÁKOVÁ, redaktorka

Zatímco tato jezdecká dvojice bude o rekordy v sezóně teprve usilovat, české zemědělství už ho má za sebou. Čistý zisk dosáhl 22 miliard a 900 milionů. Rekordní byla i celková produkce, která dosáhla více než 136 miliard. Svazy se přesto radují jen opatrně.

Martin PÝCHA, předseda, Zemědělský svaz ČR

Já se bojím té zkratky, že české zemědělství dosáhlo nejlepšího, historicky nejlepšího výsledku, a tudíž je všechno v pořádku a nemusíme se o něj starat. Vůbec ne.

Jiří HRBEK, ředitel odboru statistiky zemědělství, ČSÚ

Opatrná radost to je, nad výsledkem samozřejmě ta radost je asi větší, je to historický výsledek.

Michaela POLÁKOVÁ, redaktorka

Zemědělství táhla nahoru hlavně nezvykle dobrá úroda. Zlevnění krmiv a dalších nákladů, vyšší dotace, ale také třeba kurz koruny, který pomohl vývozcům. Poslední dobrou zprávou byla levnější nafta.

Hynek JORDÁN, mluvčí, Ministerstvo zemědělství

To, co nás těší v prvé řadě je, že po dlouhých letech roste živočišná výroba.

Michaela POLÁKOVÁ, redaktorka

Dobré výsledky ale zdaleka neznamenají, že by se problémy českého zemědělství rázem vypařily. Třeba tento podnik doplácí paradoxně na to, že sídlí nedaleko Prahy.

Jaroslav ŠVEC, předseda představenstva, ZEA Světice

Tím, že jsme tady blízko u Prahy, tak nezískáváme preferenční body například na nezaměstnanost, na to, že nejsme teda v tom Severočeském nebo Severomoravském kraji.

Michaela POLÁKOVÁ, redaktorka

Hovězí maso a mléko jsou jedny z mála komodit, které Česko umí bez problémů vyrobit a dokonce je vyváží. Dotací a nové přístavby se ale třeba tady hned tak nedočkají. Redakce a Michaela Poláková, Česká televize.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Radostnou zprávu teď probereme s Marianem Jurečkou, ministrem zemědělství. Hezký večer.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Dobrý večer z Olomouce.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Když se bavíme o rekordních číslech, rekordních ziscích českých zemědělců, co to znamená pro blízkou budoucnost? Jak se dají zisky využít a jak se využijí?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak já bych byl především rád, aby se ty zisky využily ve prospěch českého zemědělství, potravinářství a venkova. To znamená, aby zemědělci ty peníze, které za loňský rok utržili, aby je znovu dokázali rozumně investovat, a věřím tomu, že dnes nastavujeme podmínky a vytváříme stabilitu pro to, aby zemědělci věděli, že opravdu se vyplatí ty finanční prostředky investovat, ať už do rostlinné výroby, nebo právě do té živočišné výroby, která v minulých letech tolik skomírala.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Když zmiňujete živočišnou výrobu, teď také rostla. Jak tedy dosáhnout toho, aby čeští zemědělci nejen vyprodukovali maso a vyvezli ho, ale aby ho prostě nějak zpracovali a skutečně na něm vydělali ještě víc?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak my tady vnímáme velký dluh, který tady je, vůči právě potravinářskému průmyslu a chceme teď v příštích 5 letech i díky evropským dotacím v rámci Programu rozvoje venkova, směřovat nemalé finanční prostředky do rozvoje potravinářství. Chceme ten princip, aby se v České republice daleko víc zpracovávaly ty komodity, které umíme vyvážet, abychom jim dali přidanou hodnotu, abychom tady zaměstnali lidi a potom ten finální produkt nabídli na domácí trh a do zahraničí. Takže do toho máme nachystáno, do těch investic zhruba skoro 10 miliard korun z evropských finančních prostředků a samozřejmě počítáme i s národními financemi.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

A nutno říci, že pro tento rok počítáte se zhruba 42 miliardami dotací?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Celkově v rámci Společné zemědělské politiky je v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu počítáno se zhruba 42 miliardami korun evropských finančních prostředků, je tam podíl 25 % kofinancování a počítáme taky s národními dotačními tituly.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Právě dotace jsou zmiňováno za to předchozí období také jako plus nicméně, co to znamená? Předpokládám, že tedy jsme je vyčerpali 100 %, ale znamená to, že v předchozích letech ne?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My jsme za celé to období 2007 až 2013, a to období teď končíme, teď v pololetí tohoto roku budeme vlastně uzavírat veškeré ty účetní záležitosti k tomuto období, tak my vyčerpáme jako resort ministerstva zemědělství prakticky 99 %. Jsme jediný resort, který takto dokáže efektivně čerpat. Zůstane nám nevyčerpaná částka zhruba 30 milionů korun, což je sankce, kterou jsme dostali za kampaň na Rybu domácí.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Určitě je to dobře, že čerpáme bezmála 100 %, nicméně nespoléhají zemědělci přece jen až moc právě na dotace? Není to zemědělství až příliš postavené na tom hlavně, abychom čerpali dotace?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ne, ne, určitě ne. Musíme si uvědomit, že ty dotač..., ty dotace tady využíváme proto, abychom dofinancovali ten dluh, který tady máme za posledních zhruba 40 let, který je velký, je to viditelné, když člověk jede po české krajině a podívá se na spoustu zemědělských areálů, staveb, tak ty zhruba od 70. let prostě nebyly do nich vkládány nové investice, takže tady je opravdu poměrně velký dluh, který musíme vyrovnat a samozřejmě to, co už jsem zmiňoval, to je ta oblast potravinářství, která nám chybí v té koncovce, abychom ty komodity tady dokázali zužitkovat na území České republiky.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Je vidět, že to pomáhá, protože je to nejlepší výsledek za 17 let. Druhé největší, druhý největší objem dotací od roku 2009. Když mluvíte o potravinách, vy sám jste si zahrál v reklamě Podporujeme české výrobky. Zabralo to, pomohlo to, prodávají se víc?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak jedna kampaň tříměsíční to nedokáže zásadním způsobem zvrátit, je to dlouhodobá práce se zákazníkem. Ale je tady pozitivní trend, zase máme za loňský rok nejlepší číslo od roku 2000, pokud jde o zahraniční saldo, to znamená nejméně se k nám dovezlo v oblasti agro, agropotravinářství do České republiky, to znamená, dokážeme využívat i ten domácí trh a tady je potřeba našim zákazníkům stále vysvětlovat, že kupují nejenom kvalitní potravinu od českých výrobců, zemědělců a potravinářů, ale také něco, co tady bylo vyrobeno na území České republiky a kdy tady dostali lidé práci a zaplatili zde daně, sociální a zdravotní do státního rozpočtu.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Pane ministře, předpokládám, že tady ale tu největší roli sehrála česká koruna, tedy to, že byla velmi slabá, tudíž to nahrávalo vývozům a naopak nenahrávalo dovozům.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Samozřejmě, já také jsem si vědom toho, i mí kolegové, že nám tady pomohl kurz eura za poslední rok a půl, ale my, když se podíváme do těch statistik i na ta množství za ten loňský rok, tak i v těch objemech se to promítlo, že opravdu objemově ten vývoz rostl podstatně rychleji než dovoz.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

Zemědělci varují, aby ta dobrá čísla nezakryla to, jaké problémy zemědělství stále má. Tak jaké to tedy jsou a právě ony dobré zisky, neměly by to řešit?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Samozřejmě jsou tady problémy, když budu jmenovat jenom namátkou, tak v letošním roce nás čeká, už za měsíc, ukončení režimu mléčných kvót, takže budeme tady velice intenzivně sledovat vývoj ceny mléka v Evropské unii i v České republice a musíme hledat nové trhy, nová odbytiště pro mléko, čeká, nebo máme problémy s vývojem ceny prasat, vepřového, také budeme muset řešit tady tuto situaci a hledat nástroje, jakým způsobem pomoci zemědělcům, ale třeba v rostlinné výrobě nás čeká za dva roky ukončení kvót cukerných, také budeme řešit budoucnost pěstování cukrové řepy v České republice. Takže není to tak, že by nebyly žádné problémy, problémy máme tak, jako mnoho jiných odvětví, ale myslím si, že je důležité najít ta správná řešení pro české zemědělce a potravináře.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka

A my budeme sledovat, jak se vám to bude dařit ty problémy řešit. Pane ministře, díky za rozhovor.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Děkuji. Pěkný večer.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem