přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Regulace obchodních řetězců

12.5.2014

Otázky Václava Moravce, 11. května 2014

Václav MORAVEC, moderátor:

Když mluvíte o Janu Mládkovi, připomeňme, že Rusnokova vláda, překlenovací vláda, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu za vedení této vlády připravovalo zpřísnění zákon a o významné tržní síle. I poslanci se pokoušeli v uplynulých letech svými návrhy právní normu zpřísnit. Připomeňme si, co v té souvislosti v únoru říkal ve Sněmovně právě ministr průmyslu a obchodu z ČSSD Jan Mládek.

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu ČR (13. 2. 2014):

Co se týká zákona o významné tržní síle, ten jsem stáhnul z jednoduchého, spíše z technického důvodu, protože pro mě je to déjà-vu trochu. Já, když jsem byl před osmi lety ve vládě jako ministr zemědělství, tak jsem to předkládal ve snaze pomoci. A ono to nějak od té doby stále nefunguje. Takže já jsem připraven to předložit znovu, ale po poměrně zevrubné diskuzi s odvětvím, protože tady je snadné projevit dobrou vůli, ale dosáhnout výsledku je něco úplně jiného, což ukazuje reálná situace v posledních osmi letech v této zemi.

Václav MORAVEC, moderátor:

Zaznamenala v polovině února Česká televize slova ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka z ČSSD pronesená v Poslanecké sněmovně. Dejme tomu, že Jan Mládek ze svého názoru neustoupí, že by se měl zákon o významné tržní síle měnit po nějaké hlubší diskuzi. Navíc by měl projít tím klasickým legislativním procesem. Přikláníte se k tomu, aby za této podoby ten návrh přijat nebyl, ten, rozumějme, sněmovního výboru?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Pokud nedokážeme na tom najít shodu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s koaličními partnery, tak pak se přikláním k tomu opravdu v tento okamžik ten pozměňovací návrh nepřijmout a připravit tu novelu standardním legislativním procesem, to znamená jako vládní návrh.

Václav MORAVEC, moderátor:

Jak dlouho by to trvalo? Když se podívám na tu, na ten pozměňovací návrh zemědělského výboru, tak přijde vám natolik kvalitní, že opravdu budou dodavatelé obchodních řetězců lépe ochráněni, než v současnosti?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já mám obavu, že když bude tady ambice to postavení obchodních řetězců zneužívat, tak se vždycky nějaká cesta najde. A my vždycky s legislativou budeme o ten půlkrůček pozadu, kdy budeme ty věci se snažit nějakým způsobem legislativně ošetřit a vtělit je do nějakého znění zákona, nebo nějaké vyhlášky. Takže to je opravdu boj s větrnými mlýny, a který my nikdy nemůžeme jako politici logicky vzdát.

Václav MORAVEC, moderátor:

A ptám se znovu na kvalitu toho návrhu, přijde vám kvalitnější, že zásadně mění zákon o významné tržní síle? Tam je například změna, že ze slova „jehož cílem nebo výsledkem je podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu“, nahrazují „jehož cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže“, to znamená, že to slova. Ta slova „podstatné narušení hospodářské soutěže“ jsou vyměněná a jde jenom o „narušení hospodářské soutěže“. To znamená, větší pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tedy antimonopolního úřadu?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Tady já musím říct na rovinu, tady se k tomu musí opravdu vyjádřit kompetentní legislativní právní odbor Ministerstva průmyslu a obchodu. To si myslím, že není na to, aby to posuzoval ministr zemědělství. Ale opravdu musí legislativci na MPO říct: ano, tato norma je legislativně kvalitní. Já mohu říct zase případ, kdy jsme nyní řešili tu zákonnou, tu novelu zákona o potravinách, a ty kompetence, a byl to poslanecký návrh paní poslankyně Balaštíkové, tak já jsem do toho vstoupil jako resortní ministr, kdy jsem řekl: chci, aby maximálně ta novela, pokud již se děje jako poslanecká, byla kvalitní. A dal jsem úkol našim legislativcům, aby ve shodě s ní a s Ministerstvem zdravotnictví vypracovali ten konečný text té novely, abychom už aspoň, řekněme, když už děláme tady tuto věc poslaneckým návrhem, eliminovali to, aby tady nebyly nějaké legislativní chyby nebo zmetci.

Václav MORAVEC, moderátor:

Ano, vy teď narážíte, narážíte na ten spor, už odvěký spor mezi Ministerstvem zemědělství na straně jedné a Ministerstvem zdravotnictví na straně druhé. Zda má o kompetence přijít hygienická správa, nebo hygienická služba právě ve prospěch Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární služby. V tom jste nakonec dojednal kompromis s ministrem zdravotnictví. Ten nový zákon o potravinách, respektive jeho zásadní novela, kterou v příštím týdnu bude Poslanecká sněmovna schvalovat, i s těmi pozměňovacími návrhy krom toho zákona o významné tržní síle, považujete za, za dobrý zákon?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já to považuji opravdu za dobrý a zásadní zákon, je to největší změna za posledních, řekněme, deset let ve vztahu k potravinám. Jsou tam samozřejmě i některé pozměňovací návrhy ještě i jiných poslanců, kolegů, které asi, asi neprojdou a nebudou schváleny. Ale ten hlavní pozměňovací návrh paní poslankyně Balaštíkové, tak ten, si troufnu říct, že schválen bude v tento okamžik. A já jsem přesvědčen, že je to ku prospěchu našich zákazníků, kdy se opravdu zlepší ten dozor nad celým potravinovým řetězcem. Ty kontroly budou, řekněme, efektivnější, budou častější. A myslím si, že to je to, co od té novely očekáváme.

Václav MORAVEC, moderátor:

Pane ministře, ať už my novináři, nebo i částečně vy, politici, jste kritizováni zástupci obchodních řetězců, nebo obchodníky, že tady je v posledních měsících a letech tažení proti obchodním řetězcům, a že se zapomíná na další články toho, toho řetězce potravinového. A cesty těch věcí k zákazníkům. Myslíte si, že ty argumenty obchodníků jsou namístě, když mluví o podrazu, o větší regulaci, že se zapomíná na potravináře, možná i zemědělce, a jejich přísnější regulaci?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já jsem přesvědčen, že dneska i potravináři i zemědělci jako výrobci potravin jsou opravdu pod, řekněme, velice přísnou kontrolou. I k nim chodí dozorové orgány a sledují, jakým způsobem vyrábějí potraviny, a zda dodržují všechny předpisy. A u těch obchodních řetězců samozřejmě, tam je problém i ten, když mám obchodní řetězec, ve kterém prostě běhají, běhají hlodavci, a ten obchodní řetězec funguje a sám nezjedná včas nápravu a musí dojít na tu situaci, že na to zákazník upozorní, přijde ten kontrolní orgán.

Václav MORAVEC, moderátor:

Promiňte, ale už dnes může v zákoně, podle toho zákona o potravinách Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřít nějaký obchod, pokud tam běhají myši, či jsou tam myší hovínka.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

To se samozřejmě děje. Před zhruba třemi týdny byl takový jeden supermarket zavřen v Plzni. To se děje. Ale to svědčí o tom, tady tyto konkrétní věci, jak opravdu ty obchodní řetězce, jakou mají kvalitu a co nabízejí těm zákazníkům.

Václav MORAVEC, moderátor:

Vy tedy odmítáte, že by, že by kontrola a státní regulace byla vychýlena v neprospěch obchodních řetězců, a že na potravináře, zemědělce není tak vidět?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

To odmítám, to opravdu odmítám. I s panem ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce jsme několikrát diskutovali, že tady je opravdu systém padni, komu padni. A na nikoho se nějak víc nezaměřujeme.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem