přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Otázky Václava Moravce – Podpora malých a velkých farem

11.4.2017

ČT, 9. dubna 2017

Václav MORAVEC, moderátor

Evropská unie přednostně dává dotace pro malé a střední zemědělce a pro malé a střední výrobce v potravinářském průmyslu. Česká republika je ale jednou z výjimek.

Herbert PAVERA, poslanec /TOP 09/ /23. 2. 2017/

Musím říct, že jsme opravdu jedni z mála, kteří krátíme minimálně dotace pro velké zemědělce i pro velké potravinářské firmy. U nás jenom pro zopakování nad 150 tisíc se krátí dotace o 5 %, což je minimum, které vyžaduje Evropská unie. V jiných zemích se třeba nad 150 tisíc nedává už žádná dotace v zemědělským firmám a někde to je i částka o hodně nižší. Můžeme zajít jenom kousek tady do Rakouska, Polska, Maďarska či Německa.

Václav MORAVEC, moderátor

Argumentoval nedávno v Poslanecké sněmovně poslanec Herbert Pavera. Pane náměstku, nemělo by ministerstvo zemědělství rozlišovat víc mezi malými a velkými farmáři, neměli byste podporovat ty, co opravdu jsou s tím venkovem spojeni?

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Tak jednak já musím říct, že v České republice je situace specifická, protože prostě mám největší farmy v Evropské unii, největší podniky, to je, to je, to je holý fakt...

Václav MORAVEC, moderátor

A s tím se máme smířit, že budeme posilovat ty velké, namísto toho, abychom více posilovali ty menší a střední?

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Já vám to řeknu takhle. Na vesnici, když jdete a je tam dejme tomu jedno velké družstvo, nebo akciová společnost, několik těch malých, všichni jsou tam důležití. Podílejí se na tom životě, podílejí se na těch investicích a tak dále, fungují tam, když to zaznělo tady nějaký strop, třeba 150 tisíc euro, při té struktuře zemědělských podniků v České republice by to znamenalo, myslím si, velký, velký problém a já bych chtěl připomenout, že podpora malých farem už dneska je v České republice významná. Jenom...

Václav MORAVEC, moderátor

No počkejte, ale není tak dostatečná jako v okolních státech. Když se podívám na platby na první hektary, to znamená, že do průměrné velikosti té farmy v daném státě se platí vyšší částka, výrazně vyšší částka každému zemědělci, čím se přiznává, že má výraznou roli na venkově, která je, nestálo by, abychom v tomto kopírovali ten model výraznější podpory na první hektary, než, než je tomu v současnosti?

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Takhle, podpora na první hektary je jedna úzká výseč z  možné podpory a já neříkám, že by to nebylo správně, nebo, nebo tak. Určitě je jedna možnost...

Václav MORAVEC, moderátor

No zatím to není v Česku.

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Zatím to není v rámci společné zemědělské politiky tuto, tuto věc jsme neimplementovali, ale na druhou stranu v programu rozvoje venkova, prosím, podívejte se na ty statistiky za minulé programovací období 2007 až 2013. Tam podniky do 1 milionu nebo projekty podniků do 1 milionu korun, což v zásadě jsou ty, jsou ty malé, dostaly 22 % finančních prostředků. V současném období, tedy od roku 2014 dostávaly v prvním a třetím kole rozvoje venkova 60, lehce přes 60 % projekty do 1 milionu korun. Když se podíváme zase do 5, zase mezi 1 milionem, 5 miliony, bylo to 49 % v tom minulém programovacím období, teď je to 29 a nad 5 milionů, dřív to bylo 29 % a dneska ty velké projekty nad 5 milionů dostaly lehce přes 10 %. Takže ta čísla třeba z hlediska podpory těch menších podniků, menších projektů jsou naprosto jasná a neúprosná.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale, ale proč tady v rámci těch, té společné zemědělské politiky některé nástroje, jako například platby na první hektary neuplatňujete jako ministerstvo zemědělství, čímž byste mohli nastartovat, chápu-li to správně, tu, tu myšlenku nastartovat větší množství těch menších?

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Já vám nemůžu říct ten přesný důvod. Já jsem nebyl u toho rozhodování, které vedlo k tomu, že tato součást není aplikovaná, ale na druhou stranu, vemte si, že podmínky v Polsku, v Rakousku jsou podstatně odlišné. V Polsku je těch malých zemědělců přes 1 milion, v České republice jsou to řekněme tisíce nebo desetitisíce...

Václav MORAVEC, moderátor

Já se ptám, jestli nechceme změnit i strukturu tuzemského zemědělství? To je jediná věc, proč, když tady byli podporováni vždy velcí, kteří mají obrovské zisky, tak proč v této politice jedeme namísto toho, abychom tady mohli podporovat i ty menší? Viz jeden z těch nástrojů, jako je platba na první hektary?

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Opět, nechci komentovat to vlastní rozhodnutí a myslím, že ta, ta diskuse je, zda třeba tuto platbu budeme aplikovat v tom budoucím programovacím období a dále ta platba dneska je za hektar anebo za takzvané ozelenění společné zemědělské politiky. To znamená ty větší podniky obhospodařovávají větší výměry a oni na těch výměrách musí plnit veškeré požadavky z hlediska ochrany životního prostředí, vod a tak dále, musí mít určitou diverzifikaci plodin a podobně. To znamená, ty podniky jsou placené za to, že něco dělají a je to tak, prostě velké podniky hospodaří na velkých výměrách a proto ten, ten model vypadá tak, jak vypadá. Štěpení...

Václav MORAVEC, moderátor

Vy jste spokojeni s tou strukturou, já se teď omlouvám, že, že, že po vás chci jasnou odpověď, ale zdá se, že jako ministerstvo zemědělství jste spokojeni s tou strukturou a...

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Tak spokojeni, víte co, ta struktura vznikla po násilné kolektivizaci v minulém století v 50. letech, kdybych měl hovořit za sebe, tak samozřejmě já můžu říct, ano, mně se líbí, když můžu o víkendu jet někam na, na, na malou farmu než do nějakého velkého podniku, ale prosím, buďme realisté, jestliže struktura farem v České republice je taková, jaká je, neumím si představit, že bysme teď šli a programově je nutili, aby se rozštěpili. Oni by to určitě dokázali, jo, ale smysl by to nedávalo.

Václav MORAVEC, moderátor

Ne, proto bych chtěl abyste více podporovali ty, ty malé a aby nebyli handicapováni, protože se smiřujeme se stavem po kolektivizaci, respektive s tím, co jsme zdědili po roce 1989?

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Víte co, platba, platba na první hektary, vztahuje se opravdu na první desítky hektarů, a to by byly tisíce korun, nebo desítky tisíc korun. A já jsem teďka zmínil, že pokud jde o projekty do 1 milionu korun, to znamená investice, které těm podnikům opravdu pomáhají, tam se téměř ztrojnásobil ten podíl pro, pro malé projekty malých farem. Takže já si myslím, že ta podpora v rozvoji venkova, ta projektová je důležitější a tím nechci říct, že ty první hektary třeba do budoucna by nemohly být aplikovány. Ale je to rozhodnutí, které bylo učiněno a v tuto chvíli asi se k tomu nemůžeme vrátit.

Václav MORAVEC, moderátor

A vy byste si přál, aby po roce 2020 byl, byl ten institut plateb za první hektary?

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Pokud by to zapadlo do další celé řady podmínek, já si to umím představit.

Václav MORAVEC, moderátor

Podívám-li se do statistik Eurostatu, tak zatímco v Evropské unii je podle nejnovějších údajů Eurostatu zhruba 11 milionů zemědělských podniků v České republice jich máme 26 tisíc, ve srovnání s Evropskou unií je v Česku farem málo těch menších, ale zato jsou právě v průměru velké a obří.

redaktorka

Průměrná plocha českého zemědělského podniku činí 133 hektarů, což je nejvíc ze států Evropské unie. Druhou příčku obsadila Velká Británie s 94 hektary na jednu farmu. Průměrnou velikost na hranici 80 hektarů mají slovenské zemědělské podniky. Velikost francouzských a německých farem se pohybuje těsně pod hranicí 60 hektarů. Necelých 20 hektarů je průměr rakouských farem. A polské a maďarské farmy se průměrně rozkládají na 10 hektarech.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane předsedo Stehlíku, teď po té statistice začnu u vás. Chápu správně, že české zemědělství, respektive resort zemědělství se smiřuje s tím, co se zdědilo a nedělá maximum pro to, aby se i ta struktura zemědělství změnila?

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

My jsme o tom přesvědčeni a ono nakonec ty kroky, já jenom si dovolím na začátku opravit pana náměstka, jak tady zmiňoval ty projektové záležitosti, co se týká podpor malých farem, tam se nejedná o čísla, nebo ty procenta v penězích, ale v počtu uspokojených žadatelů. A to je poměrně velký rozdíl, protože...

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená těch 22 % v minulém a teď...

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

22, to je, to je, to bylo počtu těch, těch žadatelů z řádově 3, 4 tisíc žadatelů třeba za určité programové období. A důležité číslo, já ho tady specielně nemám, ale je to, že v roce 2000, nebo pardon, v období do 2017 byla průměrná velikost projektu někde kolem 3,5 milionu. A zatím známá, známá čísla, které teda jsou ze ZIFu, je u toho v tom novém období něco kolem 5,5 milionu a tam se jedná o to, že například vzrostla pětinásobně velikost možného projektu, který by mohl být realizován na venkově až na 150 milionů a my to teda považujeme za nepřínos venkovu, protože, pokud někde realizuje někdo v katastru obce, která má 600 obyvatel, 150milionový projekt, tak je to spíš zátěží nebo problém pro tu danou lokalitu, než že by to byl velký přínos, ale...

Václav MORAVEC, moderátor

Tady stručně chtěl reagovat pan náměstek Šír...

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

Ano, určitě.

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Já se velice omlouvám, já s tím nemohu souhlasit. V tom minulém programovacím období pro ty malé podniky na ty malé projekty šlo zhruba 235 milionů korun za ty tři roky, co máme dneska, už je to přes 1 miliardu. To znamená nejen procentuálně, ale i v absolutních částkách to výrazně ta podpora malých podniků narostla.

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

Tak zaprvé v tom minulém období podpora do jednoho milionu nebyla, jo, tam prostě byly tím, že nebylo ani do 150 milionů, tak tam nebyla ani do 1 milionu. Tam se ta struktura vytvářela jinak. Ale v každém případě zatím ty čísla, která byla dosažitelná z ministerstva zemědělství, mluvily o tom, že velikost projektu, jednoho projektu v průměru, se zhruba o 1,5 milionu zvýšila oproti předcházejícímu období. Což znamená, že v globálu se víc podporují velké projekty než ty malé, ale teď nechci, abysme tady vedli debatu nad číslama, který tady asi nemáme úplně všechny pohromadě...

Václav MORAVEC, moderátor

No ono jde o to, o tu, o tu myšlenku, jestli se máme smířit s tím, že ta...

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

Tak, ano...

Václav MORAVEC, moderátor

Tady máme strukturu, kterou budeme zachovávat a saturovat.

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

Tak my samozřejmě jsme od počátku, kdy ta možnost vyvstala, aby byly takzvané první hektary podporované, to znamená těch dneska u nás v České republice zhruba prvních 100 hektarů, tak jsme volali po tomto opatření, protože my jsme přesvědčeni, že pro Českou republiku, pro politiky je podpora malých, nebo menších rodinných farem a když mluvíme menší rodinné farmy v České republice, tak je to někde kolem 100 hektarů v průměru, tak tato podpora je výhodná pro venkov, pro spotřebitele, pro krajinu, pro půdu. Prostě to máme dneska už ověřený model 25 lety hospodaření. Takže tam nemluvíme do větru, tam mluvíme skutečně podle zkušeností, které máme. A my se to snažíme vždycky také ještě mimo jiné udávat na konkrétním příkladě. Když si vezmete, že Česká republika díky svým obcím a katastrům má velikost průměrnou katastru zhruba 300 hektarů, kdybysme vzali tu průměrnou farmu těch 100 hektarů, tak v každém katastru obce by de facto hospodařili tři sedláci. Peníze z přímých plateb do, těmto sedlákům, de facto přicházejí do toho konkrétního místa, přímo těm třem sedlákům přijde každoročně 1,7 milionu korun, plus minus. Vedle toho pokud hospodaří podnik, který má 15 tisíc hektarů, tak hospodaří na 50 katastrech. A ty peníze, které jsou určený pro těch 50 katastrů, se realizují, řekněme ve dvou, ve třech katastrech, kde jsou nějaké střediskové firmy. A my říkáme, že tímto vlastně venkov jako takový o ty peníze přichází. Protože samozřejmě, část se jich sice promítne do nějakých investic, do mezd a podobně, ale vždy se to odehraje třeba ve dvou, ve třech katastrech, možná v 5 toho velkého podniku, ale ten zbytek  je o ty peníze prostě ochuzen. A my na tom deklarujeme...

Václav MORAVEC, moderátor

Proto je to nerovnoměrné hospodaření...

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

Proto je to nerovnoměrné, vlastně nerovnoměrné rozvrstvení těch peněz, které jsou také svým jedním dílem určeny pro podporu venkova, protože ten sedlák ty peníze užije v místě, kde hospodaří, i když si koupí stroj, kterej je vyroben třeba v Německu, ale zase ty další věci, které tam jsou prostě kolem něj, tak...

Václav MORAVEC, moderátor

Chápu správně, že to je lítý boj  s Agrární komorou a tam vy prohráváte jako asociace?

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

A to je do určité míry dlouhodobý lítý boj, nebo lítý boj s Agrární komorou, protože my jsme samozřejmě na tuto disproporci ukazovali už před vstupem do Evropské unie, po vstupu a víme bezpečně, a to nakonec vědí i na ministerstvu, že společná zemědělská politika Evropské unie je konstruována pro rodinné farmy. Ty ostatní farmy se v tom musí nějakým dílem najít, ale ne 100% třeba.

Václav MORAVEC, moderátor

To je stručnej, stručný přípodotek, pane...

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Velmi stručně. Pan předseda tady naprosto jasně identifikoval ten problém. V tom minulém programovacím období ty projekty do 1 milionu od těch malých podniků nebyly, prostě nebyly, to je až v posledních 3 letech a bylo na rozhodnutí pana ministra Jurečky, že prostě do 1 milionu, do 5 milionů a proto ta podpora je za poslední tři roky tak výrazná právě pro ty malé rodinné farmy...

Václav MORAVEC, moderátor

Ale stále je nedostatečná, jak naznačuje pan předseda.

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Počkejte, ale vemte si už jenom to, že jsme například zavedli takovou věc, kdy podnikům do 150 hektarů plně proplatíme i náklady na ten vlastní projekt. To znamená ten malý zemědělec ani nemusí vynaložit řekněme, jsou to desítky tisíc korun, ale on je nemusí vynaložit a on dostane uhrazen ten projekt, získá tu dotaci. Já jenom připomenu, do 1 milionu korun v živočišné výrobě, což je i priorita tady Asociace soukromého zemědělství, bylo uspokojeno ve třetím kole prakticky 100 % projektů do 5 milionů, prasata, drůbež, opět se to blíží 100 %. Já tady opravdu nevidím to, že bychom my jako ministerstvo zemědělství nepodporovali malé podniky. Ale tam došlo k jedné věci...

Václav MORAVEC, moderátor

Ale, ale, promiňte, pane náměstku, ty stávající, jestli to chápu správně, zůstávají nástroje, jako první hektar...

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Ano...

Václav MORAVEC, moderátor

A podobně, které by mohly nastartovat...

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

Které, které by mohly, které by mohly pomoct dalším. Existuje také model pro malé farmy, který lze v rámci toho jednotné platby zavést, to znamená, že ty opravdu malé farmy do 10 hektarů prakticky nepodléhají režimu kontrol a požadavků tak, jako farmy, které mají třeba tisíc, nebo 5 tisíc hektarů. Což nám přijde logické, protože samozřejmě tyto malé farmy nejsou žádným velkým potenciálním nebezpečím například vůči krajině, ekologii a podobně. Takže to si myslíme, že jsou další pomocné nástroje. A já jenom ještě poslední větu. Totiž, pokud se nějakým způsobem daří aplikovat ta společná zemědělská politika i pro tu Českou republiku, tak když vezmeme zase výsledek Eurostatu, mezi rokem 2000 a 2013, tak jenom na úrovni fyzických osob vzrostla, vzrostlo množství obhospodařované půdy fyzickými osobami o 15 %, oproti tomu výchozímu stavu. A samozřejmě ta půda šla na úkor velkých právnických firem. Počet nebo výměra těch farem fyzických osob vzrostla o 17 %. To znamená, že ten trend sám o sobě vykazoval určitý posun směrem i většímu počtu i mírně větších farem toho rodinného typu, o kterém my mluvíme.

Václav MORAVEC, moderátor

A když jste, pane prezidente Jandejsku tedy velmi úspěšní jako Agrární komora, že ti velcí jsou podporováni více než...

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

Já myslím, že to není vysvětlovaný správně. Já se k tomu samozřejmě vyjádřím. Nemám vůbec, jestli má někdo 30 hektarů nebo 3 tisíce, jsem sedlák, pocházím z toho, 12 generací jsme byli sedláci, takže jsem ten, kterej v první řadě podporuje sedláky, nejsem ten, kterej získal nějakou privatizací nebo něčím podnik, v kterém jsem, ze kterého jsem přišel. Takže to bych zaprvý. Zadruhý bych chtěl říct, že 80, ty větší podniky dělají 80 % produkce pro naše obyvatelstvo, jestli chcete zkrátka, aby naše, a to já nechci, já chci, aby naše děti a vnuci měli český potraviny, aby se nevozily z Turecka, z Egypta a tak dále, tak musíme to dělat tak, jak to dělá svět. A ne jak to dělá Bavorsko a Rakousko jenom. My vidíme ten kousek. Podívejte se, já vám řeknu Německo, vy mluvíte...

Václav MORAVEC, moderátor

No počkejte, v rámci, v rámci, v rámci ale Evropy jsme opravdu jako unikátní. Mně nejde o...

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

Není to pravda. Já vám to hned vysvětlím, jestli můžu. Podívejte se do východního Německa bývalého, dneska se podívejte do Saska, já jsem tam teďka byl, je to tři měsíce, tam dávají farmy dohromady, tam budujou obrovský prosperující firmy, je to, jakobysme chtěli dneska automobilky rozdělovat a dělat, dělat, dělat malý dílny. To jsou přece ten, ten vývoj, ta koncentrace kapitálu, to asi nezměníme. Podívejte se Bavoráci, jsou dvě farmy, jedna má 50 hektarů, druhá druhejch 50 a pokud to dají dohromady, tak dostanou třetí podpory navíc, jenom aby to dali dohromady. Tohle to jsou jenom takový, takový tanečky kvůli tomu...

Václav MORAVEC, moderátor

To znamená, to znamená, že tam probíhá kolektivizace...

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

No samozřejmě, tam, ne to, toto slovo bych tady neou..., to, to není, to je dobrovolný, kolektivizace byla násilná...

Václav MORAVEC, moderátor

No dobrovolná kolektivizace po bavorském stylu.

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

To není kolektivizace, to je tlak na to, aby se koncentroval kapitál, aby se dělalo lacinějc, aby se koncentrovala výroba, kde se můžou použít výkonný stroje a tak dál. Takže já jsem projel celej svět a můžete se podívat, Austrálie, Brazílie, Amerika, podívejte se na to, kam ten svět jde. Ten, kterej vlastně živí svět, tak ten musí jít směrem jako všechno ostatní. Ale vedle, proč by nemohly být malý farmy, já proti nim nic nemám. Ať jsou ty, který produkujou, je jich řada, já si myslím, že tady, tady kolega vedle, že taky produkuje, a dělá, dělá, dělá živočišnou a tak dál, já nemám proti...

Václav MORAVEC, moderátor

No počkejte, ale, ale...

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

Aby dostali víc, ať dostanou...

Václav MORAVEC, moderátor

Ale v tom budoucím, ale v tom budoucím programovacím období se uvažuje o tom, že by se nepřidělovaly ty zemědělské dotace podle obhospodařené plochy, ale i podle toho, jak je využívána tvorba pracovních míst, rozvoj turismu, ochrana krajiny, klimatu, což nahrává těm menším, menším farmám.

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

To je zatím, to je zatím úvaha...

Václav MORAVEC, moderátor

Ano.

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

A ty farmy, o kterých mluvím já, tak ten tlak je na to, je spojovat. Celý Sasko se dává dohromady, Bavorsko se podporujou z hlediska dotací, který jsou k dispozici, aby se dávali dohromady. Tak my potřebujem...

Václav MORAVEC, moderátor

Jinými slovy podle vás ta asociace tady tlačí proti trendu...

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

Ne, ne, ne, ne, ne, ne...

Václav MORAVEC, moderátor

Který je v Bavorsku, v Sasku a podobně.

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

Ne, ne, to jsem nechtěl...

Václav MORAVEC, moderátor

No ne tady, tady říkáte, že...

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

No ne, já jsem nechtěl říct, že já...

Václav MORAVEC, moderátor

Že oni se přiblíží nám, Němci...

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

Ne, ne, ne, já jsem, já jsem chtěl říct něco jiného, já jsem chtěl říct to, že ať dají další podpory těm, který budou to hospodářství zvelebovat, zvětšovat, aby, aby měli, aby byli konkurenceschopný, proč ne, ať jim dají, ať těm menším, který mají nižší produktivitu práce, ať mají nějakou korunu víc....

Václav MORAVEC, moderátor

To by museli vzít vám velkým.

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

Ale ne, to se vezme z celkového rozpočtu. A jestli ubyde, tam nejde o nám, o velký, tam jde o ty národní dotace, já jsem to tady říkal na začátku. Tam vůbec nejde o evropský dotace, ty jsou dneska vyrovnaný a jestli dostane o 1 %, o 2, o 3, o 5 dostanou míň ty malý, mně to nevadí, naopak. Ať se rozvíjej.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane předsedo, vaše stručná reakce, pak pan náměstek.

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

Já jenom rychlou reakci. Já si myslím, já jsem tady zmínil o té průměrné velikosti té rodinné farmy v České republice, když tady byl ten, ta statistika, která běžela na televizi, prostě Česká republika i s těmi svými rodinnými farmami, je někde řeknu možná o několik koňských délek před například bavorskými statky, ale na druhou stranu zase musíme říct, pokud se bavíte s občany České republiky, tak kam se chtějí jet dívat na venkov, já to teďkom budu hodně přeženu, určitě ne na ruskou vesnici, i když to má třeba taky určitej svoje, svoje kouzlo, ale jedou do Rakouska, jedou do Bavorska. Takže my říkáme, je potřeba najít prostě stav, kdy my využijeme těch určitých výhod jako Česká republika i u těch rodinných farem, které jsou větší a které tak prostě už máme nastaveny po té řekněme restituci, ale zároveň ne potřeba dát prostor pro to, aby vznikaly nové farmy, nové rodinné farmy toho menšího typu, protože ty snáz vzniknou a tam říkáme, udělejme určitou i protekci, protože státu se to jedno... A společnosti, abysme to řekli úplně správně, se to prostě do budoucna vrátí.

Václav MORAVEC, moderátor

Počítáte s tou protekcí, pane náměstku, abyste shrnul tu debatu o...

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

To není vůbec hezké slovo, pane moderátore. Já bych řekl...

Václav MORAVEC, moderátor

To použil pan předseda, omlouvám se, že jsem ho převzal.

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Pojďme si říct, že je potřeba, aby byly jakoby abysme zbytečně podle mého názoru nerozlišovali podle velikosti podílu. Proč se bavíme o velikosti? My chceme, aby ty zemědělci, bez ohledu na velikost dodržovali požadavky na životní prostředí, aby zlepšovali kvalitu půdy, aby předcházeli erozi, aby zlepšovali kvalitu vody a tak dále. A pokud toto plní malá farma, střední nebo velká, já myslím, že nám to může být jedno. Ta priorita, kterou jsme...

Václav MORAVEC, moderátor

Mezi námi, já bych chtěl jako občan České republiky, aby tam byla podpora těch, kteří by chtěli do toho systému vstoupit, chtěli by hospodařit...

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

A to máme...

Václav MORAVEC, moderátor

A ale není dostatečná.

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

My máme podporu například pro mladé zemědělce v rámci přímých plateb, kdy je tam, je tam zvýhodnění a ty rodinné farmy v České republice prosím, ta situace je jiná. Vždyť máme rodinné farmy 100, 200, 300 i více hektarů, fungují velmi dobře a co mně trošku nedělá radost, ten boj mezi malými velkými. Proč se prosím nesedneme k jednomu stolu a neřekneme si, co všechno můžeme udělat, aby české zemědělství uspělo v té obrovské konkurenci proti EU15 a třetím zemím, to je to, co nás zajímá.

Václav MORAVEC, moderátor

Proto tady jste u jednoho stolu. Stručná reakce.

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

Stručná reakce je ta, že teda díky tato od pana náměstka, podpora mladých začínajících vznikla pod tlakem Asociace soukromého zemědělství. Nebyla kdysi vládou socialistickou vůbec uvažována, že bude. To samé podpora do jednoho milionu, vznikla pod tlakem Asociace soukromého zemědělství. Současné ministerstvo nevyužilo například možnost podpory ne mladých začínajících, ale začínajících  zemědělců. To znamená, že někdo, komu je třeba 50 se rozhodne, že změní úplně svoji kariéru, protože má nějaké hektary, které koupil, zdědil, získal a rozhodne se podnikat v zemědělství, což je úžasný krok a vláda by měla být  za něj, za každého takového člověka ráda, a tato podpora je možná v rámci programu rozvoje venkova, nebyla zvolená přesto, že jsme požadovali, aby byla.

Jiří ŠÍR, náměstek ministra zemědělství, Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů a ekologického zemědělství

Já jenom jednu věc. My prosím neříkáme, že vše děláme dokonale a že děláme rychle. Jsou věci, které nám jako ministerstvu možná trvají déle než bychom si sami přáli a prosím jenom opravdu sedněme si k tomu stolu a řekněme, co ještě můžeme zlepšit a pracujme na tom společně.

Václav MORAVEC, moderátor

O tom budou i další diskuse o zemědělství. Děkuji třem hlavním hostům druhé hodiny Otázek, kterými byli náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, dále předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík a nový...

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor

Prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Pánové, děkuju.

Josef STEHLÍK, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, soukromý zemědělec

Taky děkujeme.

Václav MORAVEC, moderátor

Děkuju vám...

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR

Děkuju.

Václav MORAVEC, moderátor

Děkuji vám divákům, že jste se dívali. Nezapomeňte, známá adresa, jsme vám k dispozici na internetových stránkách, stejně jako na sociálních sítích. Hezký zbytek květnové neděle ve společnosti zpravodajské 24.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem