přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Otázky Václava Moravce - Jedna potravina, dvě různé kvality

3.12.2018

ČT , 2. prosince 2018

Václav MORAVEC, moderátor

Témata a hosté, o kterých se po dnešních Otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech, ještě jednou vám všem divákům zpravodajské čtyřiadvacítky hezké první nedělní adventní odpoledne z observatoře Žižkovské televizní věže. Jedna potravina, dvě různé kvality, jedna pro západní země, druhá pak pro země střední a východní Evropy, donedávna běžná praxe, která Evropská komise v dubnu navrhla zakázat a to v rámci revize směrnice o nekalých obchodních praktikách. Evropský parlament ale chce po komisi ještě tvrdší legislativní opatření, zpráva, kterou europoslanci schválili v září říká následující.

Olga SEHNALOVÁ, europoslankyně

Za prvé dvojkvalita jako fenomén tu již nejde zpochybnit, je to prostě daná věc, kterou se Evropský parlament a Evropská unie musí zaobírat, za druhé, že to je téma pro vnitřní trh, to znamená, že by nemělo být na každém členském státě, aby si dvojkvalitu řešil sám, ale jsme prostě na evropském vnitřním trhu, proto je to otázka prostě pro celou Evropskou unii a to třetí významné, co Evropský parlament řekl, že chce legislativní řešení a že se přiklání k tomu tvrdšímu legislativnímu řešení, to znamená, že dvojí kvalitu jako takovou odmítá a říká, že by měla být zakázaná jako taková na černé listině takzvaných nekalých obchodních praktik v rámci revize směrnice o nekalých obchodních praktikách, která se právě teď připravuje k revizi.

Václav MORAVEC, moderátor

Slova europoslankyně za ČSSD Olgy Sehnalové, které pronesla v rozhovoru pro Českou televizi. Vyhoví Evropská komise europoslancům v těch bodech, které jsme právě teď slyšeli, i o tom bude druhá hodina Otázek. Jejími hosty jsou europoslankyně Věra Jourová, které přeji hezký dobrý den do Třebíče.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka

Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor

Vítám i ministra zemědělství České republiky Miroslava Tomana, hezký dobrý den.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor

A mé pozvání přijal i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, bývalý pan euro, respektive státní tajemník pro evropské záležitosti, vítejte, hezký dobrý den.

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Děkuji, dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor

Začnu u vás paní eurokomisařko, europoslankyně Sehnalová navrhla jemnější řešení, které v podstatě říká, že dvojí kvalita cituji tu a tam a za určitých okolností to může být povolená praktika, konec citátu. Jak se vypořádáte s tím návrhem Evropského parlamentu, aby jste legislativu, která se týká dvojí kvality potravin zpřísnění?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka

My jsme navrhli takovou legislativu, která tu praktiku zakazuje jako neférovou a pokud se objeví rozdíl pod stejnou značkou různá kvalita, tak musí ten výrobce vysvětlovat proč tam ten rozdíl je, takže je tam na jeho straně břemenu důkazů, já si myslím, že bude velmi dobře, když ta legislativa projde přes Parlamentem a přes členské země v co nejtvrdší variantě s tím ale, že tam musíme ponechat tu možnost pro toho výrobce, aby vysvětlil, proč tam je ten rozdíl, ale zásadně trvám na tom, že to je neférová obchodní praktika, která musí zmizet z evropského společného trhu, že je to něco, v čem nemůžeme pokračovat.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže vy se přimlouváte za ten tvrdší postup, který požadují europoslanci?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka

Já jsem navrhla tvrdý postup, teď máme návrhy z Evropského parlamentu, ale zároveň návrhy od členských zemí, protože to je ten třetí zákonodárce, který má do toho co mluvit a budeme o tom jednat během ideálně ledna a února a já budu zastávat tvrdá stanoviska, protože jak jsem říkal, můj záměr je to dostat z trhu pryč.

Václav MORAVEC, moderátor

Když mluvíte o jízdním řádu projednávání té tvrdší legislativy v Evropském parlamentu, logicky mi tedy odpovíte kladně na otázku, jestli je možné ještě do voleb do Evropského parlamentu, které se konají v květnu příštího roku prosadit ta tvrdší přísnější pravidla, jak chtějí europoslanci a za která se i vy přimlouváte?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka

Já tomu věřím, že to půjde a opravdu velmi tvrdě lobbuji, protože v té legislativě je i řada dalších věcí, které jsou důležité i pro české spotřebitele, jako třeba možnost zákazu agresivních praktik, takzvaných šmejdů a já opravdu tvrdě lobbuji hlavně u států, které říkají, že to není problém, protože pořád ještě se to trošku zlehčuje a nechápe se podstata věci a musím ještě k tomu říct, že já pracuji ještě na druhém a třetím stavu, jestli mám ještě prostor, nejenom legislativa, ale my jsme rozjeli velice rozsáhlé měření, které nám prokazuje, že u řady produktů máme rozdílnou kvalitu, máme na to důkazy, na základě měření, které jsme vyvinuli jako nezpochybnitelnou metodu a budeme dávat státům už ty jednotlivé produkty k dispozici, aby zahájily jednání s těmi producenty, to může začít neprodleně, jenom pro ilustraci, my jsme teď měřili 65 produktů jako typy z pěti členských států, u 20 z nich jsme nalezli tyhle ty rozdíly a v dalším kole budeme teď pokračovat s dalšími zhruba 140 produkty, kdy budeme mít výsledky po novém roce, takže to měření je přesně to, co bylo potřeba, abychom měli důkazy o tom, že neopodstatněné rozdíly jsou u produktů, abychom věděli, které to jsou a abychom vůči nim mohli zahájit potřebné kroky a ten třetí stav, na kterém pracuji, je, že se osobně angažuji, že jednám s těmi zastřešujícími organizacemi pro značky a pro jídlo a pití na evropském trhu a oni to začaly brát velmi vážně, protože vidí, že i my to myslíme vážně, že to musí zmizet z trhu, takže není to jenom ta legislativa, na které pracuji.

Václav MORAVEC, moderátor

A teď mi velmi stručně prosím odpovězte na otázku, které země vám na té národní úrovni blokují ta přísnější pravidla, popřípadě je tam shoda mezi výrobci, kteří šidí a mají dvojí kvalitu produktů nejen potravin a státy, které nechtějí tu přísnější legislativu?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka

Asi vás nepřekvapím, že to jsou země, kde to ti spotřebitelé jako problém necítí, já průběžně vysvětluji Německu, Dánsku, Skandinávie, to necítí jako problém, ale musím říct, že nastal opravdu obrat, že už se bavíme spíš o určitých souvislostech, než o tom, jestli ten problém existuje, dneska už jsme na takové úrovni, že se bavíme se všemi zeměmi jako o něčem, co je problém, co způsobuje, že se spotřebitelé v některých státech cítí jako druhořadí spotřebitelé a že je to něco, co musíme zastavit, já jsem teď byla na Litvě, byla jsem v Rumunsku, před tím v Bulharsku, já mám v tomhle velikou podporu právě od zemí jako je Česká republika, kde to spotřebitelé cítí jako křivdu.

Václav MORAVEC, moderátor

Tady, když padla řeč na národní státy, s jakými požadavky v rámci zpřísňování přijdete vy pane ministře, respektive Česká republika, když jsme slyšeli slova eurokomisařky, která říká leden, únor bude klíčový i z hlediska národních států?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Tak my v podstatě souhlasíme s tím, co předkládala paní komisařka Jourová, to je potřeba říci, takže my to podporujeme v plné výši, vlastně Česká republika patřila k těm, kteří vlastně přišli s touto metodikou a s tímto problémem prostřednictvím paní europoslankyně Sehnalové a dalších, takže my víceméně budeme bojovat za to, aby ta legislativa nebyla rozmělněná do těch dvojích chutí, do různých zvyků a tak dále a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor

Máte většinu na své straně?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Netroufám si říct, ale nicméně teď to bylo na fóru na vysoké úrovni minulý týden ve středu, ve čtvrtek tam jednali naši experti z ministerstva zemědělství a právě k tomuto rozmělňování byla chuť dojít a musím říct, že se nám to podařilo zablokovat samozřejmě ve spolupráci se Slovenskem s Maďarskem a dalšími.

Václav MORAVEC, moderátor

Kdo rozmělňoval, Němci?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Můžeme se bavit o těch starých zemí EU 15, odkud pochází nadnárodní výrobci a já bych rád dodal ještě jednu věc, ono vlastně toto všechno se týká takzvaně značkových výrobců nebo nadnárodních firem, to se absolutně netýká výrobců z České republiky a dalších a já si právě myslím, že to je ten problém, který my tady máme, že výrobci, kteří pochází ze zemí na západ od nás a mají tam své sídlo, si to nedovolí jakoby dělat, ale naopak se snaží do těch nových zemí dodávat levnější výrobky s nižší kvalitou, samozřejmě pro nás je rozhodující, jaký to má obsah masa a tak dále, já se tady nechci bavit o tom, jestli je to víc slané nebo míň slané, to už je chuťová specifika, ale nicméně o obsahu masa se poj´dme bavit, o obsahu ovocného koncentrátu a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor

Česká republika, respektive i tento pořad opakovaně upozorňuje na dvojí kvalitu potravina probíráme je tady v Otázkách od roku 2003, vraťme se v čas.

Jan PIVOŇKA, tehdejší pracovník Ústavu konzervace potravin, VŠCHT, 1. 7. 2015

Zjistili jsme, že čaj z České republiky a z Německa se liší použitými sladidly a že v čaji z České republiky je o 40% méně čajového extraktu.

Marian JUREČKA, tehdejší ministr zemědělství 18. 2. 2016

Je spoustu výrobků, které hlavně nad národní společnosti vyrábějí, mají stejný obal, stejný logo typ, stejnou grafiku, ale různé složení.

Robert FICO, tehdejší slovenský premiér 19. 7. 2017

To, co se děje dámy a pánové v oblasti dvojité kvality potravin, začíná být mezinárodní skandál. Lidé velmi oprávněně v našich krajinách to vnímají jako urážku.

Jean-CLAUDE JUNCKER, předseda Evropské komise 27. 7. 2017

Nepovažujeme to za zanedbatelný problém, protože víme, že na Slovensku a v dalších zemích to je vážné téma.

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka

Naším cílem je, že se zvýší kvalita tam, kde je teď snížená, že zmizí jinými slovy ty ošizené verze.

Olga SEHNALOVÁ, europoslankyně

Já jsem těch argumentů za celá ta léta slyšela strašnou spoustu, jednou to byly chuťové preference, jednou to byly cenové preference, chcete to levnější, tak to máte méně kvalitní a podobně.

Radek SAZAMA, ředitel Komory obchodních řetězců, 18. 9. 2018

Na druhou stranu je to možná příliš zveličované, protože když si vezmete procento poměru nebo procento zjištěných nedostatků o celkovém počtu výrobků na trhu, tak je to velmi zanedbatelné.

Václav MORAVEC, moderátor

Slyšeli jsme tedy slova na závěr ředitele Komory obchodních řetězců, přikláníte se spíše k těmto slovům, nebo bude dobře Tomáši Prouzo, když ta pravidla budou co nejpřísnější?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Bude dobře, když budou co nejpřísnější, prostě je jedno, jestli těch podvodů je tady půl procenta nebo tři nebo pět, prostě má to být nula, český spotřebitel má mít nárok, když si kupuje zahraniční značku, aby si ji koupil stejně kvalitně, jako když si koupí v Německu a nebo ve Francii.

Václav MORAVEC, moderátor

A argument zanedbatelnosti není podle vás argumentem?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Ale to je jedno, lidé, když vás okradou jedno za život, pořád vás okradou, je jedno, jestli vás okradou jednou nebo desetkrát, prostě, když si jdu koupit něco, co má stejný obal, stejnou značku, dokonce za to připlácím, protože si kupuji to, čemu věřím, že je kvalita a místo toho je to podřadná varianta, tak je to prostě špatně a nemá se to dít.

Václav MORAVEC, moderátor

Může mít zpřísnění těch pravidel pokud projdou v lednu či v únoru v Evropském parlamentu dopad do cen, to znamená, že by došlo ke zdražení některých těch produktů v rámci východní Evropy pane ministře?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Ne, absolutně si to nemyslím, protože když se podíváte na ty ceny těch výrobků, které se tady dneska prodávají těch značkových a porovnáte si to s cenou v zemích na západ od nás, tak já myslím, že absolutně ne. Bude se dodržovat pravidla, jak říkal pan prezident, s tím se dá souhlasit,nemám k tomu vůbec nic a já velmi vítám na druhou stranu zase jednu věc, že některé obchodní řetězce se přihlásily k tomu, že nebudou akceptovat dvojí kvalitu, že budou dovážet stejně kvalitní zboží, takže to já velmi vítám, akceptuji a s cenou by to nemělo mít vůbec nic společného.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale vy by jste jako ministr zemědělství mohl nám zákazníkům zaručit, jestli nejde pouze o marketingový tah, což je logicky další otázka, že oni něco deklarují a naše kontroly by měly ukázat, zda se opravdu tak chovají, máte už takové informace?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

No já jsem o tom mluvil s ředitelem státní zemědělské a potravinářské inspekce, jsou tam jiné problémy, na které se přicházejí, ale rozhodně nedošlo, že by došlo k porušení toho, že nebudou dbát na dvojí kvalitu u těch řetězců, které to prohlásily a že by to nedodržovaly, tam já musím říct, že speciálně u těch privátních značek a u dalších, u některých to velmi oceňuji.

Václav MORAVEC, moderátor

Tedy už máte výsledky a ukazuje se, že ty řetězce, které se přihlásily.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Které to slíbily, tak že teď problémy nejsou.

Václav MORAVEC, moderátor

Pane prezidente, dojde ke zdražení těch možných artiklů, které měly jiné složení, protože se také říkalo, lidé na východě chtějí i levnější ty výrobky?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Já si myslím, že nedojde, jednak je tady to srovnání se západní Evropou, ale to, proč dneska ti západoevropští výrobci tak křičí je to, že realizují u nás výrazně vyšší marži, o tu přijdou, ale nemyslím si, že si budou moci dovolit zdražovat.

Václav MORAVEC, moderátor

Otázka pro Věru Jourovou, myslíte si, že do cenotvorby bude mít dopad ta přísnější evropská regulace, po které volají europoslanci a o níž se bude znovu hlasovat v lednu či únoru?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka

Já také nepředpokládám, že to bude mít vliv na cenu a nemělo by se tak stát, my chceme stejnou kvalitu za přijatelné ceny všude a jenom k těm cenám, já musím říct, že tomu zklamání lidí, kteří žijí ve střední a východní Evropě přispíváte, že oni na tu ošizenou potravinu dělají déle, než ti spoluobčané, kteří žijí na západ od našich hranic a to si myslím, že je samozřejmě jiný příběh, ale pro ilustraci, jak ten problém vnímáme, že to je skutečně i otázka ceny versus plat.

Václav MORAVEC, moderátor

A slyší na to ti výrobci, že jim říkáte vaše argumenty jsou liché, protože máte tyto statistiky, o nichž právě mluvíte, že dokonce i ta šizená potravina je dražší?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka

No, vemte na to jed, že když s nimi jednám, že používám všechny argumenty, které mám a pro které mám jasné důkazy, ta jednání bývají hodně tvrdá, ale musím říct, že i tím, že jsme ty výrobce a prodejce přizvali do tvorby té metodiky pro testování, že to je takový proces, kam oni jsou i vtaženi a spolupracují, tak že to může pomoct, já musím říct, že oni sami uznávají, že pokud budou oni sami tolerovat tyhle ty praktiky, že to nakonec bude poškozovat značky jako takové, takže ta jednání jsou tvrdá, dokonce jsem teď opakovaně slyšela, že by mohli přijít s nějakou známkou kvality, že garantují stejnou kvalitu, to jsou všechno aktivity, které jdou z jejich strany, ale já trvám na tom, že musí zafungovat kombinace legislativy, důkazů o tom, kde máme ty produkty a setrvalého tlaku národních orgánů, které mají vynucovat právě právo, což je právě vynucování toho, aby neférová obchodní praktika nepřetrvávala.

Václav MORAVEC, moderátor

A když se podíváme na to, že by v únoru, pokud to dobře půjde, europoslanci schválili ta přísnější legislativní pravidla, tak se to v těch národních státech projeví kdy paní eurokomisařko?

Věra JOUROVÁ, eurokomisařka

Musí to schválit europoslanci, musím k tomu říct já svoje poslední slovo a státy, jenom abych to doplnila, že to je právě na tom trojúhelníku a ta legislativa přijde k sobě někdy do dvou let, ale proto já říkám, musíme konat už teď to, co konat můžeme a nečekat, až ta legislativa přijde do účinnosti, proto měříme, proto odhalujeme ty produkty, proto vyvíjíme tlak, já nechci čekat na to, až budeme mít tohle to zpřesněné znění legislativy, protože komise jak víte už dříve přišla s právním názorem, že už dnes je možné hovořit o klamání spotřebitele a že by se ty praktiky měly vytlačovat z evropského trhu už nyní.

Václav MORAVEC, moderátor

Děkuji pro tuto chvíli eurokomisařce Věře Jourové, nejde jen o dvojí kvalitu potravin, potraviny mnohdy nevyhovují normám, které to konkrétně jsou?

zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, výroční zpráva za r. 2017

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v loni nejvíce nevyhovujících šarží u čokolád, cukrovinek a medu, šlo asi o polovinu kontrolovaných vzorků, v případě sušených výrobků neprošla kontrolou skoro třetina, z mražených krémů a nealkoholických nápojů nevyhověla čtvrtina šarží, v pětině případů inspekce označila za nevyhovující jedlé tuky a oleje, brambory, zpracovanou zeleninu a nebo těstoviny.

Václav MORAVEC, moderátor

Ve světle těch citovaný dat pane ministře je dostatečně silný boj i na té národní úrovni, když Věra Jourová jasně říká, už v současnosti národní státy mohou bojovat proti tomu šizení?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Tak Státní zemědělská potravinářská inspekce provedla za rok řádně 30 tisíc kontrol, letos to bude stejně nebo možná více, takže já si myslím, že velký počet kontrol. Také udělala velký množství záchytů, ať to bylo při obsahu masa v konzervách, to jsme s panem kolegou řešili, bylo to používání nedovolených pesticidů, bylo tam spousta dalších věcí, takže já si myslím, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce funguje, my se ji snažíme podporovat, aby měla dostatek finančních prostředků, dostatek inspektorů.

Václav MORAVEC, moderátor

A ukazuje to také na poklesu těch potravin, které nesplňují normy ve světle statistik?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Já to zase řeknu podle čísel, problémy byly u českých výrobců u českých potravin do 10%, u výrobců z ostatních zemí Evropské unie to bylo řádově 20% a z dovozu ze třetích zemí to skoro už šlo ke 30%. Takže chci říct, že vlastně ty záchyty a nálezy u českých výrobců byly prakticky nejnižší, což souvisí i s tou oblibou českých potravin mezi spotřebiteli, mezi obchodníky, že tak křivka jde nahoru, svědčí to o tom, že zachytáváme nálezy nedovolené pesticidy v jablkách, nízký obsah masa v konzervách, právě při akcích, které se konaly v řetězcích a to je jeden z důvodů, proč jsme se o tom s panem prezidentem začali bavit, aby jsme to odstranili a tak dále a já myslím, že to funguje.

Václav MORAVEC, moderátor

A odstraní se slevové akce právě kvůli tomu, že ve slevových akcí jsou ty nejvíce šizené potraviny?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Úplně to není pravda, co říkáte, ve slevách je spousta jiných věcí a já jenom s dovolením se rychle vrátím k těm kontrolám, já jsem rád, že ty kontroly probíhají a až budou probíhat co nejtvrději, protože to myslím si, nikdo nechceme, je aby se na trh dostala problematická potravina a teď je jedno jestli z Ruska, Polska nebo z Česka, prostě to, že my dneska máme velmi dobře fungující inspekci je pro mě velké plus, protože dokáži z toho trhu dostat ty problematické.

Václav MORAVEC, moderátor

A vy už jste se dohodli na tom, jak jinak přistupovat ke slevovým akcí, jestliže ministr zemědělství Miroslav Toman měl jisté výhrady ke slevovým akcím, že kvalita těch potravin ve slevových akcí není taková, jaká by mohla v mnoha ohledech být.

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Prostě určitě nemá smysl, aby tady dlouhodobě bylo tolik slev, ale teď se nebavme jenom o potravinách, když se podíváme, jak jsou Češi neuvěřitelně závislí na slevě, že si nikdo nic nekupuje dnes bez slevy, to máte 80% zájezdů je buď first minute nebo last minute. Já neznám člověka, pro mě neexistuje člověk v České republice, který si koupil auto bez nějaké slevy a tak můžeme jít segment po segmentu, z mého pohledu 50% slevy potravin jsou vlastně chudí příbuzní, ale co si myslím je důležité, aby ty slevy nebyly na stejné zboží celý rok, protože pak už to není slevy, pro mě je sleva nějaká krátkodobě omezená akce na něco konkrétního a to si myslím, že je prostě normální součást byznysu.

Václav MORAVEC, moderátor

Když Češi hledí na kvalitu, tak zároveň jsou mistry právě v těch slevových nákupech, jak se o tom začínáme bavit, data společnosti GFK potvrzují, že Češi, Moravané a Slezané vládnou středoevropskému regionu ve schopnosti nakupovat ve slevách, tady jsou data.

redaktorka

Z celkových výdajů za balené potraviny a drogistické zboží, činí nákup v akčních slevách asi polovinu. V Chorvatsku jde o 39%, na Slovensku o 38 a v Maďarsku o 29%. V Polsko tvoří výdaje na zboží v akci pětinu celkové sumy, v Německu už je to jen 17%, oproti Česku tedy zhruba třetina výdajů.

Václav MORAVEC, moderátor

A právě problematika slev se stala zajímavou i z pohledu ministerstva zemědělství, protože vy jste pane ministře musel vysvětlovat, že nechcete zakazovat slevové akce, které my občané milujeme, ale že chcete, aby se potraviny v České republice nedaly prodávat za pod nákladové ceny, už s tím zákoným opatřením přijdete, to znamená, dohodli jste se s obchodníky na tom, jak vyřešit prodej produktů, především potravin za pod nákladové ceny?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Já bych to rozdělil do několika fází, za prvé my nechceme rušit slevy jako takové, to je standardní marketingová věc, ale my chceme v těch slevách udělat pořádek, to, co říkal pan prezident, jestli se 80% času jedno zboží prodává ve slevě, tak se ptáme, je to sleva nebo to není sleva, uděláme v tom pořádek, to znamená tak, aby spotřebitel věděl cenu zboží, aby nedocházelo k plýtvání s potravinami, protože jestliže my jsme druzí v Evropě za Slovenskem a vlastně Rakousko, které nám je jakoby nejblíž, tam je to někde okolo 34%, jestli se nemýlím, takže my jsme někde okolo 52-54%, tak to má všechno tyhle ty svoje pravidla, to znamená, nikdo nechce rušit slevy, nechceme zdražovat potraviny, pouze v tom chceme udělat pořádek, vlastně i vůči spotřebiteli a vůči tomu, aby nedocházelo k plýtvání s potravinami.

Václav MORAVEC, moderátor

A vy už jste došli ke shodě?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

A teď se k tomu dostanu, my jsme se naposled setkali ve velké skupině i se zástupci řetězců v polovině listopadu, komunikujeme velmi intenzivně, jak jednotlivě s jednotlivými řetězci, tak i s celou skupinou Svazu obchodu a cestovní ruchu, já musím říct, že ta jednání jsou vstřícná a konstruktivní, což neznamená, že se úplně ve všem shodujeme, nicméně dohodli jsme se, že do konce prosince, začátkem ledna, Svaz obchodu a cestovního ruchu přijde s nějakým návrhem, o kterém budeme diskutovat, protože my jsme teď předložili určitý návrh, některé návrhy ze Svazu obchodu a cestovního ruchu tam jsou, jestli se nemýlím, omlouvám se, jestli to prozradím, například zákaz letáků papírových z hlediska životního prostředí a tak dále, je to úspora 1,5 miliardy, zákazníci byli informování, těch věcí tam je spousta, ale nicméně, já teď.

Václav MORAVEC, moderátor

Tisknout se tedy nebudou letáky?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Ne, ne, ne, ne. Je to jedna z cest, o které se bavíme, to znamená, my jsme nic nezakázali, my jsme neuzavřeli žádné jednání, já to dávám jako příklad, že to jedna z úvah, nic víc, nic míň a dohodli jsme se, že v tom uděláme nějaký systém, ta dohoda nebyla jednoduchá, "nesrozumitelné" se ukotvit v zákoně a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže ta dohoda bude o konkrétních krocích, které se promítnou do zákona.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Dohoda bude o tom, co to je vlastně sleva, co to je akce a jak, co můžeme promovat.

Václav MORAVEC, moderátor

A to bude v zákoně zakotveno, protože nám takový zákon chybí.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

V podstatě my to nemáme nikde definováno v obecné rovině k potravinám.

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Úplně jednoduše prostě ta pravidla musí stanovit zákon, na tom se nemohou dohodnout obchodníci, prostě tady nemůže vzniknout nějaká kartelová dohoda, která by řekla, toto je nějaký limit, prostě pokud ten limit má vzniknout, musí vzniknout zákonem a musí platit pro všechny, jak pro ty velké obchodní řetězce, tak pro ty malé, tak tady pro ten neformální vietnamský řetězec, který se tváří jako spousta drobných samostatných obchůdků.

Václav MORAVEC, moderátor

Vietnamský řetězec, máte na mysli večerky?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Tak, ale když se podíváte, tak to je dneska velmi s centrálně nakupovaným zbožím, s informačním systémem, který je propojuje s velmi slušnou koordinací cen, čili jako z řady praktických důvodů i když to nemá jedno, většinou se to prostě ale chová jako další velký řetězec.

Václav MORAVEC, moderátor

Když tady paní ministr prozradil jednu věc, proč tisknou letáky, ročně 1,5 miliardy stojí?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Řádově by jsme se o tom mohli bavit ano.

Václav MORAVEC, moderátor

A je zbytečné, aby letáky byly v té papírové podobě.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Ze všech možných důvodů prostě, ale je to jedna z věcí, o které se bavíme, jednak z ekonomických důvodů, jednak také z ochrany životního prostředí, plýtvání potravinami, ale to je jedna z věcí, já to nechci teď vytrhnout.

Václav MORAVEC, moderátor

Jaké další návrhy tam jsou, které už jste dali ministerstvu?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Tak jako druhá věc, o které se bavíme, to jsem zmiňoval, jako jestli má být nějaké pravidlo na to, jak dlouho můžete mít nějaké zboží ve slevě, když to bude 80, 90, 100% času, už to není sleva, už to není akce. Už je to prostě jako výrazně ponížená trvalá cena, takže to si myslím, že byl druhý aspekt, třetí pro mě velmi důležité bavit se mnohem více o kvalitě, vysvětlovat lidem, proč mají investovat do kvalitnějších potravin, prostě mít tady více českých potravin, které se vyrábí v České republice, ať je nemusíme dovážet z venku.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale promiňte pane prezidente, když se podívám na to, co souvisí s těmi akcemi, tak ministerstvo financí a zemědělství má na to vaše jednání předložit statistiku a věcnou analýzu, zda řetězce více nepodporují dovozové potraviny na úkor tuzemských a zda nemůže jít o dumping nebo nepovolenou exportní podporu, ta data ještě nejsou k dispozici, jak vás tak poslouchám?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Ta data já jsem neviděl, viděl jsem šetření ministerstva financí z loňského roku k dováženému máslu a českému máslu, tam ministerstvo financí ověřilo, že ta marže obchodu byla v obou případech stejná i když to německé máslo bylo levnější, čili tady se obchody myslím chovají velmi férově.

Václav MORAVEC, moderátor

Máte tu statistiku?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Samozřejmě náš Ústav zemědělské ekonomiky, informací tady tu statistiku dělá, teď momentálně zpracovávají, musím říct, že na to máme dva rozdílné pohledy, jako naprosto evidentně, protože podle těch statistik i to máme od výrobců, od všech, tak k tomu zvýhodňování některých zahraničních docházelo prostě a dochází, nicméně to tak je, ale já souhlasím s tím.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže máte statistiku, že řetězce.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Máme údaje, budeme říkat.

Václav MORAVEC, moderátor

Že řetězce více nepodporují dovozové potraviny na úkor tuzemských, respektive, že právě ty dovozové upřednostňují před tuzemskými, je to tak?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Ano.

Václav MORAVEC, moderátor

Jasně prokazatelnou, u kterých řetězců?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

To se o tom bavíme, já tady teď nebudu chodit jako abych říkal, že to je řetězec A, B, C a tady je soudil, my se o tom bavíme, ty věci řešíme průběžně a já tu naší dohodu tady nebudu nějakých způsobem porušovat, protože my chceme jít nějakou cestou a ty věci odstraňovat a říkám, naším cílem je to, co tady řekl pan prezident, podpora českých výrobců, českých kvalitních potravin, to je náš cíl. To znamená my tyto všechny postupně budeme řeknu odstraňovat, omlouvám se v uvozovkách, budeme se snažit, aby bylo preferenci českých výrobců, politika ministerstva zemědělství k tomu bude přispívat a přispívá podporou zpracování, propagace, kterou budeme dělat společně a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor

Promiňte pane ministře, ale když se lišíte, já chápu, že tím by vám asi ztroskotala ta vaše dohoda, o kterou se snažíte, ale kupříkladu viceprezident Potravinářské komory Hynek Strnad letos v říjnu na potravinovém Žofínském fóru připomněl například fakt, že dovoz mléčných výrobků se na domácí spotřebě podílí zhruba ze 43%, týká se to zejména másla, sýrů, či jogurtového mléka.

Hynek STRNAD, viceprezident Potravinářské komory ČR. 4. 10. 2018

Opravdu nemohu pochopit, proč u tak základní komodity jako je mléko a mléčné výrobky není na našem trhu minimálně 70% podíl českých výrobků tak, jak je to z pohledu ekonomického zcela optimální a zcela obvyklé v okolních zemích jako je Německo nebo Rakousko.

Václav MORAVEC, moderátor

Vy tedy odmítáte Tomáši Prouzu za Svaz obchodu a cestovního ruchu, že by jste tlačili české výrobce do nesmyslně nízkých cen a proto tady máme více dovozů, než našich kvalitních potravin.

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Tady jsou důležité dvě věci, první, velmi často ten český výrobek ani není, jsou situace, kdy dneska ani potravináři nemají výrobní kapacitu, když se podíváte na statistiky, vyvážíme mléko, dovážíme máslo, vyvážíme živá zvířata, dovážíme maso, prostě ten první cíl dlouhodobý, jak té naší debaty s panem ministrem by přece mělo být o tom, aby tady bylo dostatek výrobních kapacit, které budou moderní, které budou efektivní, aby se prostě nestávalo, že to německé máslo je výrazně levnější než to české a pokud se to děje, tak se ptejme, jestli je to protože ten německý výrobce je efektivnější, nebo protože má prostě nějakou jako další dotaci, podporu německého státu, pak to porovnejme a podívejme se možná také na to, jestli tady chceme mít rozumně oceněné potraviny, tak třeba jestli musíme mít na potraviny takovou sazbu DPH, jako máme dneska nebo jestli nemůže být nižší a tím, jestli třeba nemůžeme pomoci konkurenci schopnosti českých potravin, jako je tady spousta věcí, které.

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, ale když zůstanu u toho jádra, na kterém jsem se původně ptal, tak v rámci přípravy na tento pořad jsem obcházel velké obchodní řetězce, máslo za 26 korun, máslo v akci za 26 korun, převážně polské, to znamená přece tady neplatí argument, českého másla máme relativně dost, ale v akci prodáváme zákazníkům polské, není to, co ukazují data ministerstva zemědělství, že v rámci těch slev se upřednostňují právě dovážené potraviny?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Jsme velmi často v situaci a to máslo je jednou z těch komodit, prostě toho českého výrobku není dostatek, my tady v řadě segmentů prostě nepokrýváme českou spotřebu.

Václav MORAVEC, moderátor

Proto české máslo prodáváme za 50, zatímco polské za 26?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Proto také v Česku nemáme tolik, naopak Polák, který umí vyrobit výrazně víc, je ochoten ho prostě prodat za levnější cenu, a ptejme se proč a to je prostě základ té naší debaty, prostě co tady udělat s produkčními kapacitami?

Václav MORAVEC, moderátor

Pan ministr má oči v sloup, pane ministře.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Takže teď doopravdy si tady řekněme, tady děkuji, s Tomášem si tykáme, takže nebudu zakrývat. Já jsem velmi rád, že se stal prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu, akorát já se obávám, že občas budeme muset zajít a my ty čísla dáme nějak dohromady, při vší úctě je to o jedné věci, dlouhodobě, když se vrátím tedy zpátky, řetězce a obchodní řetězce tady dlouhodobě likvidovaly český potravinářský průmysl, protože to takzvaně vozily za levnější peníze, já opravdu už, když jsem dělal prezidenta Potravinářské komory, tak jsem jasně ukazoval faktury, za kolik to bylo nakoupeno, že to byla podobná cena jako od českých výrobců a za kolik se to prodávalo, nevracejme se k tomu, ale už to neopakujme, kapacita tady je, musíme si pouze říct a to je ta naše dohoda, o které se chceme blížit, pojďme dělat dlouhodobé smlouvy na rok, pojďme si říct nějaká cenová prohlášení, pak to stabilizuje nejenom obchod, stabilizuje to průmysl a hlavně to je výhodné i pro zákazníky, protože zákazník bude vědět, co má očekávat, a tady myslím, že to je uhelný kámen, já se k tomu nechci vracet, protože jinak se dostaneme k argumentaci kolik, co a jak a tak dále, my se musíme posunovat dopředu, to znamená, já znovu opakuji, není to tak, já prostě nechci tady tu debatu zatěžovat, jestli si tady budeme říkat, jestli si tady budeme trumfovat s panem prezidentem, jestli tam je 10% víc obchodní přirážka nebo míň, je naprosto evidentní řeč, že jste se nějak chovali, chovali se nějak, že stát jim to umožňoval a my teď se bavíme o tom, že si dáme pravidla tak, aby došlo ke slušnému a standardnímu konání, jako se chovají ve svých mateřských zemích, nic víc, nic míň.

Václav MORAVEC, moderátor

To by mělo být součástí toho zákona té regulace?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Ne, součástí zákona jsou akce a my si děláme určité jakoby predikce a říkáme, co by mělo být pravidly slušného chování a kam to budeme včleňovat a co s tím budeme dělat.

Václav MORAVEC, moderátor

A jak to chcete udělat pane ministře, když jsem uvedl jeden konkrétní případ, který vám se asi pochopil líbil a nelíbila se vám argumentace zde přítomného prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, to znamená, že není normální podle vás, že máslo v akci za 26 ve velkém obchodním řetězci je polské nikoli české?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Já se přiznám, že teď neumím reagovat, jestli je to za 26 nebo za kolik, ale věřím vám, budu vám věřit.

Václav MORAVEC, moderátor

Opravdu jezdil jsem po marketech.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Co mi zbývá, věřím vám, ale jde mi o jednu věc, že samozřejmě tady je ten problém, že velký zájem o mléčný tuk v celé Evropě, ať jsem jednal se srbským kolegou, ať jsem mluvil rakouskou kolegyní a tak dále, je velký zájem o české kvalitní máslo, tam je zajímavá jedna věc, že zahraniční řetězce jsou ochotné zaplatit za to máslo více, než kolik jsou ochotni nám zaplatit tady doma, to je ten paradox a my se musíme k tomu nějakým rozumným způsobem dostat ze všech stran, ale že by tady nebyla výrobní kapacita, odmítám.

Václav MORAVEC, moderátor

A vy se nedostanete k tomu jinak, než že budete měnit zákon nebo ne? Podle vás není zapotřebí změna zákona k tomu, aby jste se dostali.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

To je několik věcí, máme zákon o potravinách, do kterého můžeme včlenit konání akcí, kvalitu potravin a tak dále, což chceme udělat, pak máme zákon o "nesrozumitelné" tržní síle, o tom se můžeme bavit, jestli projde novela nebo neprojde, zjednoduší se to, na evropské úrovni se baví o nekalých obchodních praktikách, což může jedna z věcí. Minule se tam povedlo dát, že je splatnost do 30 dnů, teď se to objevuje v evropských pravidlech, takže my se zároveň můžeme bavit, že "nesrozumitelné", že by měly být smlouvy na jeden rok, že by mělo být nějaké úložiště, že když se to bude měnit a tak dále, těch věcí je spousta, ale to se týká několika různých zákonů, různých vyhlášek, takže teď tady abych řekl, všechno nacpeme do zákona o potravinách, to by asi nebylo fér a asi bych tady neříkal úplnou pravdu, ale jdeme kus za kusem, to znamená, máme problém slevy, máme problém doba konání kontraktů, máme problém a my se bavíme o tom, kam se to může včlenit, zda je to vůbec potřeba, aby jsme zbytečně nevytvářeli novou nějakou regulatoriku, jestli nejsme schopní se domlouvat, aby se chovali normálně a tak dále, a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor

Než dám slovo Tomáši Prouzovi, tak se ještě podívejme na to, jak se mi občané díváme v průběhu času a jak se mění naše postoje právě k potravinám, Pavel Ranocha a Kantar.cz posbíral aktuální data a srovnával současné postoje obyvatel České republiky k potravinám s názory, které lidé měli před 2 lety, když jsme se ptali na podobné věci.

Pavel RANOCHA, analytik Kantar.cz

Čím dál víc Čechů se domnívá, že v České republice za potraviny, které jsou kvalitativně srovnatelné se západní Evropou zaplatíme více než jinde v EU, v tuhle chvíli si to myslí 70% Čechů, před 2 lety to bylo 61%. O něco častěji si to myslí ženy, také lidé ve střední generaci, rodiny s dětmi, které možná o něco více dbají na to, jak kvalitní potraviny kupují. Více než polovina Čechů, konkrétně 58% se ale také domnívá, že potraviny ze západní Evropy jsou kvalitnější než ty naše, před 2 lety to bylo 52%, čili i tohle to číslo roste, na druhou stranu zhruba stejná polovina asi 53% lidí, považuje kvalitu našich potravin za lepší, než byla před 3 lety, říkají, že ta kvalita se minimálně subjektivně zvedla, takže ten celkový obrázek by se dal shrnout, ano, ta kvalita českých potravin se zlepšuje, ale rozhodně máme pořád, co dohánět.

Václav MORAVEC, moderátor

Říká v rozhovoru pro dnešní Otázky Pavel Ranocha ze společnosti Kantar.cz, kupříkladu ty smlouvy na jeden rok je věc, kterou jste ochotni jako obchodníci akceptovat?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Určitě to dává smysl, protože jeden z důvodů, proč tady nemáme tolik výrobních kapacit, že řada potravin říká, my nemáme dlouhodobě garantovaný odběr, tak přece nebudeme investovat do něčeho, o čem nevíme, jestli se nám vyplatí, čili tomuhle naprosto rozumím, prostě dávejme co nejdelší garanci a součástí toho také je, abychom prostě dokázali všichni společně mnohem více podporovat české potraviny jako takové a zejména té kvalitní.

Václav MORAVEC, moderátor

A na to existuje tedy shoda a vaši členové tedy přistoupí na to, že by v zákoně o významné tržní síle byla, ne?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

My se bavíme o tom, co chceme udělat a druhý krok bude, zda to vůbec někam musíme vložit a v případě, že ano, tak kam a na tom je shoda.

Václav MORAVEC, moderátor

No ale protože je jasné, že se to asi někam vložit musí, tak se ptá, jestli by jste souhlasili, pokud by to bylo v zákoně, dlouhodobé smlouvy s výrobcem na jeden rok a dát to například do zákona o významné tržní síle?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

V tuto chvíli spekulujeme, ve chvíli, kdy se dohodneme na těch principech, tak přijde druhé kolo, kde si budeme říct spolu s právníky, co musí být v zákoně, že to nemůže být nějaká.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale na tomto principu už jste se dohodli?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Je to jedna z věcí, které chceme, rozhodně, prostě chceme mít tu dlouhodobou udržitelnost českého zemědělství, českého potravinářství, to je to klíčové.

Václav MORAVEC, moderátor

A musí to být podle vás v zákoně?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Samozřejmě ano, já si myslím, že je to přesně věc, když někdo přestane dělat, tak získá neférovou výhodu proti těm, kteří se budou chovat slušně.

Václav MORAVEC, moderátor

Takže souhlasíte s tím, aby to bylo v zákoně?

Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Je to jedna z věcí, která tam být musí, všechno, co se týče cen, obchodní politiky prostě musí definovat zákon, aby se nestalo, že prostě někdo se někde utrhne a bude získávat nefér výhodu proti těm, kteří se chovají slušně.

Václav MORAVEC, moderátor

A zdá se, že to je poměrně velká harmonie pane ministře?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Víte co, tak jako my jsme se dohodli na nějakých postupech, aby si někdo nemyslel, že tam je něco špatného zatím, je to o tom, že jsme se dohodli, že se dohodneme a že naším zájmem je propagovat české potraviny.
 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem