přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr zemědělství Marian Jurečka hostem nedělní Partie

17.3.2014

Prima, 16. března 2014

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Dobrý den. Včerejší a dnešní déšť už to zřejmě nezachrání. Máme za sebou jednu z nejteplejších, ale hlavně nejsušších zim. Hrozí nedostatek pitné vody a neúroda. A nejenom o tom dnes budou diskutovat ministr zemědělství Marian Jurečka. Dobrý den.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Dobré dopoledne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A prezident Agrární komora Jan Veleba. Dobrý den.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Dobrý den.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Velebo, pamatujete rok, který by z pohledu zemědělců tak špatně začal, jako ten letošní?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Tak špatně ho začal - naprosto netypicky, jak to dopadne, je otázka, to bude záležet na počasí, ale odpovím na vaši otázku. Já takovouto zimu zkrátka nepamatuji, takovouto zimu. A to, že zkrátka vůbec nepršelo, že není žádný sníh, žádná voda z toho, ne, nepamatuji.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Co v takové situaci můžou zemědělci dělat?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Vůbec nic.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Čekat na déšť?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Čekat, čekat na déšť a ta zima nebo toto počasí umožnilo zahájit tak zhruba o tři týdny dřív jarní práce, čili zemědělci naopak s postupem prací jsou vpředu, přihnojit včas a tak dál, a tak dál. A teď musí čekat, co příroda udělá.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Může pro ně něco dělat Agrární komora?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Agrární komora pro ně může dělat možná nebo žádat ve spolupráci s ministerstvem, pokud by byl skutečně suchý rok, a bylo to jako například před 2 lety na jižní Moravě a na Rakovnicku, tak tam by se mělo přemýšlet, ale mluvím hypoteticky a dlouho dopředu, tam by se mělo přemýšlet o nějaké pomoci, ale myslím si, že v současné době a zvlášť, když teď prší, že to ještě není na pořadu dne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane ministře, obracejí se na vás zemědělci kvůli suchu už teď.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Zatím ne. A já bych řekl, že je to opravdu předčasné. Ona ta zima tak špatná z pohledu zemědělce úplně není, protože ty ozimé plodiny, jako je pšenice ozimá a řepka ozimá především přicházejí do jara ve velice dobré kondici. A samozřejmě teď je otázka příštího měsíce, měsíce a půl, zatím ta předpověď, teď nám napršelo někde za ty poslední dva od 2 do 10 i víc milimetrů srážek, i v tomto týdnu má pršet. A já znám v zemědělství situace ..., jednou to vypadá velice problematicky a během 14 dnů se to úplně radikálně změní a všechno může být jinak.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže teď je úplně předčasné mluvit o tom, jaký bude rok z hlediska úrody podle vás.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Teď je to opravdu hodně předčasné. Vždycky úroda se hodnotí až je sklizená, až je pod střechou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vy už jste říkal, že zemědělci mají zaseto, pan ministr zmiňoval ty ozimé plodiny, těm nevadí, že vlastně příliš nemrznulo.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Nevadí, těm by to vadilo bývalo tehdy, kdyby prostě přišel prudký mráz, to znamená, kdyby třeba přišlo minus 15, minus 20.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

To znamená skoková změna teplot.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

A to se nekonalo, ta zima prostě byla teplá. Takže tak, jak říkal pan ministr, tam se nic nedělo. Snad se děje, snad se děje na pastvinách a snad se děje prostě na jetelovinách, vojtěšce, tam podle mého názoru bude kalamitní výskyt hrabošů, protože měli velice příznivé podmínky na život, na rozmnožování, ale zatím to není třeba hodnotit, je potřeba počkat, jak se to vyvine.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

To znamená, že nějaká hrozba, že by tedy chovatelé, kteří tady ty plodiny potřebují na krmení, měli nějakou krizi nebo nedostatek?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Myslím si, že ne, tam se musí udělat nějaké agrotechnické opatření, uválet to a teď, když jsem jezdil nebo chodil v přírodě, tak jsem si všiml, že je asi větší výskyt káňat, příroda si takovýhle záležitosti reguluje, reguluje sama, ale ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

To skoro vypadá, že tedy české zemědělství nepotřebuje ani Ministerstvo zemědělství, ani Agrární komoru, protože příroda se postará tedy?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

To ne, to ne. Čeští zemědělci vstoupili do nejdůležitější fáze, a to je nástup reformy Společné zemědělské politiky, a tam je v současné době Ministerstvo zemědělství a pan ministr naprosto klíčová osobnost, protože na něm záleží, jakým způsobem bude rozhodnuto tak, aby ta reforma podpořila české zemědělství.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Dostaneme se k tomu, ale rád bych ještě zůstal u sucha. Vy jste před pár dny vyzval zemědělce, aby k veškerým agrotechnickým činnostem přistupovali maximálně citlivě s ohledem na hospodaření s vodou, dá se to přeložit pro nás, co nejsme zemědělci?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Dá se to přeložit tak, aby opravdu při těch jarních pracích volili takové technologie, kdy minimálně, minimálně nechají pozemky prosychat nebo zbytečně prosychat tam, kde to není nezbytně nutné, aby ten, ten okamžik, kdy vstoupit na ten pozemek a budou tam například vláčet nebo kultivovat, aby co nejdříve potom následovalo to setí, případně aby po tom setí zvážili třeba takové opatření, jako je zaválení potom toho pozemku, aby opravdu to množství té vody, která se z toho pozemku vypaří, bylo, bylo co nejmenší a že to bude takové předběžné opatření, aby si na toto dali opravdu zemědělci pozor.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Můžou to tedy ovlivnit, je to vždycky na individuálním rozhodnutí každého zemědělce, jestli tu sadbu jako víc odflákne nebo míň?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Samozřejmě, že tam může významně ten agronom tím, jakou zvolí technologii, ovlivnit to, jak kvalitně ten pozemek bude založen, kolik té vody z toho pozemku v rámci těch jarních prací ztratí zbytečně neodborným zásahem, takže na to jsme apelovali, aby toto dobře zemědělci promysleli, jakým způsobem budou postupovat v rámci jarních prací.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Velebo, abychom tomu rozuměli, my, kteří nejsme zemědělci, tak kdy se vlastně zemědělec rozhoduje, co konkrétního na tu půdu zasadí?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Zaseje, zasadí. Tak v českém zemědělství je to tak, a jsou tady, prostě je to dlouholetá staletá historie, že se střídají plodiny, to znamená, ten osevní postup se rozdělí na několik částí a střídají se tam plodiny, střídají se tam obiloviny, řepka, pícniny na orné půdě, má-li ten zemědělec dobytek a to se pořád musí točit dokola, aby zkrátka a dobře se ta půda udržela v nějaké kondici. A jinak s tím začetím těch prací, tam je to jednoduchý, máte to jako na zahrádce, když vám oschnou hroudy, tak je potřeba vzít nějaký pracovní nástroj a urovnat to, aby ten odpad vody tam nebyl, stejný princip je na tom poli.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Kdybych se vrátil tedy k tomu rozhodování, takže ono to není tak, že by si zemědělec řekl, teď je suchá půda, do té se dobře sázejí brambory, tak budu sázet brambory.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Ne, ne, ne, tak to zemědělec nedělá, zemědělec má pevně, pevně stanovený plán, ten plán v podstatě osevního postupu /nesrozumitelné/ plán, ten plán je v podstatě daný řadu let dopředu, podle skladby výroby a to se musí zkrátka střídat. Snad musí měnit ten osevní postup třeba v době, kdy například je mokré jaro nebo je nějaká záplava, tak samozřejmě na tom polic nic dělat nemůže, musí počkat, tak nějakým způsobem improvizuje, ale jinak u nás jsou osevní postupy, které se naplánují a které se dodržují.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A není to tak, že když to vypadá na suchý rok nebo po suché zimě suchý rok, že by si zemědělec řekl, tak teď prostě nezaseji, protože se to nevyplatí.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Ne, to já si myslím, že od doby Františka Lotrinského tato situace u nás nenastala. Zemědělec je od toho, aby ty pole obdělával a dělá to tak.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vy jste taky kroutil hlavou.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já určitě, je to u nás dáno tak, že ti dobří zemědělci jsou dneska vám schopni říct na několik let dopředu, pokud nestanou výjimky, že například jim ta plodina vymrzne přes zimu, jsou vám schopni dopředu říct, co budou za 3 až 4 roky na ten pozemek set, to opravdu v těch plánech osevních postupů je poměrně jasně dané, má to svoji určitou logiku a každý zemědělský podnik už má dneska ustálenou výrobu těch ..., a ty plodiny, které dělá, takže je schopen ten agronom vám to takhle přesně, plus minus nějaké výjimky, říct.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vy jste říkal schopný zemědělec, kolik jich je tak procentuálně v České republice?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já si troufnu říct, že opravdu drtivá většina našich zemědělců jsou zemědělci, kteří postupují s péčí řádného hospodáře, kteří opravdu přistupují k tomu zodpovědně a jenom nějaké malé procento těch, kteří, kteří porušují tato agrotechnická pravidla, tyto, řekněme, zdravé selské principy.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A ty pěstební plány, to někdo schvaluje, anebo to si dělá každý zemědělec sám a jenom to sem tam někam nahlásí, nebo jaký je smysl tady toho?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Ne, neschvaluje to nikdo, je to otázka záležitost toho samotného zemědělce, toho samotného podniku, již od střední školy se učí osevní postupy, až přes vysokou školu, u nás bych si troufl říct, že ta zemědělská vzdělanost je na poměrně vysoké úrovni, teď dojde k určité změně od toho příštího roku, že zemědělci budou, budou muset i potom v rámci kontrol předložit, že dodrželi určité parametry těch osevních postupů, nějaké základní střídání plodin a nějaké procenta, kdy nesmí jedna plodina mít, mít nějaké dominantní nebo výrazně dominantní postavení, ale to tvrdím již dnes, ti, kteří řádně hospodaří, s tím problém mít nebudou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A jinými slovy tím současně říkáte, že jsou zemědělci, kteří k té půdě, na které hospodaří, přistupují tak, aby prostě maximalizovali výnos, to znamená, že se víc zaměřují na plodiny, které se lépe prodávají a podobně?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Samozřejmě i to, ta ekonomika, ta rentabilita těch jednotlivých plodin se promítá do těch osevních postupů, ale troufnu si říct, že zase u většiny těch zemědělců to není z extrému do extrému, samozřejmě došlo třeba k tomu, že pokud nemají živočišnou výrobu, dělají například na ně pícniny nebo je nedělají vůbec a přeorientovali se na nějaké jiné plodiny, ale většina zemědělských podniků dneska má minimálně tři, čtyři plodiny, které v rámci toho osevního postupu střídá.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Jaké máte poznatky vy o zemědělcích, kteří by nadužívali, dejme tomu, plodiny typu řepky, protože možná je to jenom můj pocit, ale ono to vypadá, že ta řepka je úplně všude?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Řepky se pěstují v současné době už skoro 19 nebo kolem 19 procent na celkové výměry hodné půdy, před 20 lety to bylo kolem 5 procent. A za 20 let z českých polí mluvím o celkovém číslu, zmizelo 530 tisíc hektarů pícnin na orné půdě, a to je proto, že jsme výrazným způsobem snížili ty, který ty pícniny užívají, to znamená dobytek hovězí, hovězí dobytek, takže to vypadlo. A samozřejmě ti zemědělci tam pěstují takové plodiny, které mají nějaký ekonomický efekt, což řepka je, což obilí je. A ještě bych dodal, zemědělec si nemůže s tou půdou dělat, co chce, on musí dodržovat zásady prostě správné hospodářské praxe, správné zemědělské praxe, když je nedodržuje, tak prostě to má dopad do dotací, čili není to tak jednoduché, že by si mohl s tou půdou dělat, co by chtěl.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A kdo kontroluje?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

To kontrolují státní, státní kontrolní orgány a kontroluje to konkrétně Státní zemědělský intervenční fond, přes který ty dotace k tomu zemědělci jdou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A podle vašich zkušeností má tedy státní fond dostatek lidí na to, aby odkontrolovali, jestli opravdu ten zemědělec dělá všechno tak, jak má.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

To je spíš otázka na pana ministra. Já bych řekl, že jich je tam skoro až nadbytek.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Aha, zbytečně kontrolujete zemědělce, říká prezident Agrární komory.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já si myslím, že takhle to úplně zjednodušit nelze, i ten Státní zemědělský intervenční fond má jasně dané metodiky a parametry, je to i v návaznosti na legislativu Evropské unie co, v jaké míře, v jakým procentu musí odkontrolovat u těch příjemců, u těch žadatelů dotaci a tomu se tak děje. Samozřejmě jsou nepříjemné věci, i já jako zemědělec jsem to zažíval, kdy vám přijde kontrola v době třeba vrcholících /nesrozumitelné/ prací, ve žních a tak dále, to jsou věci, které jsou nepříjemné. A tady bych si chtěl také o tom vést nějakou debatu, zdali by nemělo být nějaké období, kdyby třeba zemědělci opravdu měli být, měli mít možnost říct opravdu teď máme špičku a já říkám, zemědělství i den, jeden den vám živí celý rok a tam opravdu ten zemědělec by měl mít nějaké, řekněme, moratorium, které by mohl uplatnit a to jsou věci, o kterých se budeme, budeme třeba bavit v budoucnu. Ale nemyslím si, že by zemědělci byli, ano, jsou extrémní výjimky, kdy došlo řekněme, až skoro k šikaně, ale nemyslím si, že by obecně bylo řečeno, že zemědělci jsou nějak víc zatěžováni kontrolami, než třeba jiné oblasti.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Jenom, když to obrátím, není to tak, vzhledem k tomu, že ty dotace se dávají na plochu bez ohledu na to, co na ní ten zemědělec pěstuje, že prostě shrábne dotace a pak nějakým způsobem ošulí tu kontrolu.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Ono to tak úplně, úplně není, to tak jednoduché není, ten zemědělec samozřejmě dostává část dotací na plochu, dnes mu nebylo třeba specifikováno a nebylo, řekněme, po nějakým sankčním řádem s ohledem na to, jaké plodiny tam pěstoval, ale musel dodržovat ty určité postupy, o tom tady hovořil pan, pan prezident, musel dodržovat postupy správné zemědělské praxe, protierozní opatření a tak dál, to už tam dneska bylo zakomponováno a pokud by to porušoval, tak samozřejmě byl na těch dotacích krácen.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Jenom říkáte, že by to, nebo že to zemědělci mají dodržovat doteď, na druhou stranu mluvili jsme o těch celkem rozšířených řepkách, podobně je to s kukuřicí a tady ty celkem velké monokultury mají přeci jako celkem výrazný vliv potom při povodních a podobně, protože prostě ta voda tím polem proteče a děje se to, takže to nevypadá, že by ten systém fungoval až tak dobře, jak to popisujete?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Takto, jsou samozřejmě výjimky, které bohužel prostě k nim dochází a jsou zemědělci, kteří ne všechna pravidla dodržují. Já u té řepky jenom bych chtěl podotknout, ono zrovna řepka je plodina celkem, u které není problém s erozí, je to plodina, která je i v osevním postupu vítána, protože je velice dobré ho přeplňovat, například pro pšenici ozimou, takže já bych tu řepku vyloženě /nesrozumitelné/ to, že tady ty plochy narostly s ohledem na její ekonomiku, to je prostě nějaký vývoj. Samozřejmě bylo by ideální, aby v těch, v těch osevních postupech bylo té řepky někdy okolo 12,5 procenta, což dneska jsme výše, problém je u té kukuřice, tam ten problém je, tam došlo k tomu, že například ne úplně správným nastavením pravidel pro bioplynové stanice jsou dnes podniky, které musí mít výrazně vyšší procento kukuřice ve svém osevním postupu, aby tu bioplynovou stanici, stanici uživili, ale to se, řekněme, i teď v tom příštím období nebo, respektive, od roku 2015 upraví, že to tak úplně jednoduché pro ně nebude.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže ten celkem pokřivený systém, kdy stát na jednu stranu dotuje zemědělce za to, že vyrábějí plodinu, kterou se jim celkem vyplatí prodávat do těch bioplynových stanic, to je věc, která končí s příštím rokem.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Ona už skončila, protože to, ta úprava těch parametrů pro ty bioplynové stanice, tak k ní došlo již před 2 roky, ale teď se ještě zpřísní právě ten, to střídání těch plodin a opravdu bude kontrolováno, na jaké výměře jaké plodiny se pěstují, to už teď od 1. ledna 2015 tam bude zakomponováno v rámci těch kontrolních systémů.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A není to tak, že by někdo centrální Agrární komora, ministerstvo zemědělství dneska schvaloval nebo stanovoval, co kde v jakém množství se pěstuje, nebo v jakém poměru?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

To mi to nebude říkat na konkrétní, řekněme, nebude to dáno, že musí nebo nesmí pěstovat nějakou přesnou, přesné procento, ale bude tam, že musí střídat minimálně tři plodiny, ta jedna z plodin nesmí, nesmí být více než na 80 procentech, takže to tam už dneska, principiálně se tam ukotví určité mantinely.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Velebo, podílí se tady na tom stanovování těchle pravidel Agrární komora nebo to dělá ministerstvo samo?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Pan ministr teď hovořil o ..., toto přesně je zakomponováno do nové reformy společné zemědělské politiky, letošní rok je přechodný. A od roku 2015 to startuje naplno. Ano, Agrární komora se podílela na vyjednávání těchto záležitostí, podílela se velmi aktivně, spolupracovala s ministerstvem zemědělství, nutno říct, nebyl tam žádný antagonistický vztah. A dokonce, protože to bylo velmi důležité, tak dokonce jsme spojili síly, založili jsme konsorcium, nevládní organizace, spojily síly Agrární komora, Potravinářská komora a Zemědělský svaz a potom takzvaná iniciativa, to jsou velké podniky, do toho konsorcia mohl vstoupit každý, tady tyto 4 nebo 5 do toho vstoupily, složili jsme finanční prostředky, pronajali jsme, neudělali jsme smlouvu s agenturou v Bruselu Pavla Teličky a ve spolupráci s ministerstvem zemědělství jsme vytrvale v Bruselu lobbovali a přineslo to docela dobré výsledky, kde jeden z nich je, že to do toho takzvaného ozelenění, o čemž pan ministr teď mluvil, můžou být započítané plodiny, které vážou vzdušný dusík, takže podíleli jsme se na tom, spolupracovali jsme.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A jste s tím výsledkem spokojeni, tedy, když říkáte, že jste ...

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Jsem s ním relativně spokojeni, my jsme samozřejmě, bych jako nemluvil pravdu, kdybych řekl, že se podařilo všechno, ale chci jednoznačně říct, že ta reforma, jak je vyjednaná, není vyjednaná špatně pro české zemědělce. Například se nám nepodařilo, chtěli jsme, aby do takzvaných citlivých komodit, to znamená, s možností dotační podpory, aby byly zařazeni monogastři, monogastrická zvířata. To jsou prasata, to je drůbež, tak to třeba konkrétně se nepodařilo, ale to nemá žádný stát v Evropské unii.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vy jste říkal, že lobbovala Agrární komora spolu s velkými podniky, není problém právě v tom, že česká zemědělská politika víc nahrává velkým podnikům a malí farmáři dost často na ty dotace vůbec nedosáhnou?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Malí farmáři na dotace dosáhnou, protože až doteď a bude to, bude to pokračovat, byly v prvním pilíři platby na plochu a tam je jednoduchý princip, kolik má hektarů, tolik dostane podpory, čili ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A není tam náhodou nějaký sporný strop nebo jako si můžu od jednoho hektaru žádat.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Je to od 5 hektarů, pane ministře.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já jsem přesvědčen, že doteď to bylo tak, že o jakékoliv výměry, kdo požádal, tak si mohl žádat o dotaci o platbu na plochu.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Takže pak, pak padá i tady tato záležitost. Čili tam převažovaly, opakuji, platby na plochu a velkým, malý, když velký má víc hektarů, dostal víc. A potom je třeba vědět to, že já nechci rozlišovat a nerozlišuji, ale je třeba to vidět, že zkrátka a dobře tu určitou potravinu, když je nízká soběstačnost, tak ty chovy hospodářských zvířat tam rozhodující počet zvířat se chová v těch středních a větších podnicích. A nejsou to jenom právnické osoby, jsou to i fyzické osoby.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

S tím jste spokojen tedy?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Tak takovýhle, tak takhle se vyvinulo české zemědělství, s tím těžko můžete co dělat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane ministře, vy celkem často mluvíte, asi vzhledem ke své osobní historii, o podpoře malých a středních zemědělců, v čem se pro ně tedy ta situace změní, protože to, co jsem slyšel teď od pana Veleby, znělo tak, že to je zdánlivě všechno v pohodě.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já bych jenom chtěl tady na úvod říct vlastně, proč z našeho principu je důležité, aby malí a střední zemědělci nebo zemědělce, podniky obecně dostaly, řekněme, větší prostor rozvoje a růstu, jestliže se podíváme na stabilní ekonomickou ekonomiku, tak tam opravdu dvě třetiny tvorby HDP stojí na malých a středních podnicích v Německu. Ta třetina je na těch největších gigantech. U nás je to přesně obráceně. A potom, když přijde období krize, tak v ten okamžik prostě ta naše ekonomika dostane daleko, nebo dostává se do daleko větších problémů, protože ty, ty velké podniky začnou dělat velká masivní opatření, dochází k velkému propouštění, to říkám jenom na úvod. V rámci společenské zemědělské politiky zatím směřujeme k nějakému konsensu, já bych chtěl, aby v tom, v rámci toho prvního pilíře, aby ten první pilíř byl opravdu spravedlivý v tom, že ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

To jsou tedy ty přímé platby na výměru ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

To jsou přímé platby, opravdu, aby to bylo definováno jasně, aby tam nedocházelo k nějaké disproporci ve vztahu velký nebo malý, ale aby prostě ta platba byla stejná. Pokud se podíváme do toho druhého pilíře, tam si myslím, že v rámci už těch, řekněme, investičních podpor je důležité umět určitým, ale rozumným způsobem odstupňovat to, zdali ten žadatel je malý, střední nebo velký podnik, protože jestliže vedle sebe postaví v té soutěži v rámci toho jednoho konkrétního opatření opravdu velký gigant, potravinářský gigant a postavím tam malého a středního zemědělce a teď ten střední zemědělec klidně může být v družstvu, který má 2, 3 tisíce hektarů, tak prostě v té soutěži budou těžko konkurenceschopní tomu velkému gigantu. A tam je potřeba opravdu ty podmínky odladit, odstupňovat je tak, abychom dokázali nejenom rozvíjet ty velké podniky, ale abychom dokázali táhnout nahoru i ty malé a střední podnikatele, kteří navíc, jestliže to přepočteme na nějakou konkrétní, na nějaké konkrétní zpracované množství, například na litr mléka, tak ten malý a střední podnik dokáže vždycky zaměstnat víc lidí, než ten velký gigant, který má špičkové technologie a vysokou produktivitu práce.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A tak tím spíš by se ti velcí giganti ani neměli hlásit do nějakých soutěží, protože by člověk čekal, že budou soběstační?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

To zase potřebujeme, potřebujeme se na to podívat v rámci určitého měřítka globálního nebo evropského, a tady jasná řeč čísel hovoří v to, že náš obecně potravinářský průmysl prostě nevyužívá potenciál trhu České republiky, to naše potravinářství šlo, řekněme, nebo nerozvíjelo se tak, jak u ostatních států, byly tady dva klíčové momenty, a to je kuponová privatizace, kdy to byl, řekněme, velký zásah do potravinářství a potom přechod přístupu do Evropské unie a my potřebujeme dokázat všechny ty segmenty, jak těch velkých podniků, tak ty malé a střední dokázat, dokázat je ..., zvyšovat jejich konkurenceschopnost.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Teď jenom, abych tomu rozuměl, co znamená, že české potravinářství nevyužívá potenciál českého trhu, to znamená, že prostě vyrábíme míň, než bychom uměli spotřebovat nebo ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Samozřejmě, samozřejmě, to, to saldo je za loňský rok zhruba 34 miliard korun v náš neprospěch.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže prostě zbytečně moc dovážíme z vašeho pohledu.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Přesně tak.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Co s tím?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Co s tím. Tak my se teď snažíme v rámci společné zemědělské politiky v rámci těch mantinelů, které už teď ... máme zhruba před sebou dva měsíce, máme velice zúžený, tak dokázat to nastavit tak, abychom v rámci těch investic, které dokážeme dát do zemědělské prvovýroby a do potravinářství, dokázali mít tu obálku co největší. Já jsem měl jednání zhruba před třemi týdny s panem ministrem financí, že bychom dokázali to kofinancování, které nám pokleslo z 25 procent na 15 v rámci těch národních prostředků, které musíme od té společné zemědělské politiky dodat do toho programu rozvoje venkova, tak abychom to o těch 10 procent dokázali navýšit, což dělá zhruba ročně 1,2 miliardy korun. Zatím, jak jsem mluvil s panem premiérem, je k tomu vůle, že by se to mělo podařit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pan ministr financí tedy souhlasí?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Pan ministr financí říká, že si to dokáže představit, já to přinesu potom přímo v rámci několika týdnů na vládu, aby k tomu bylo vládní usnesení tady v této věci, protože je potřeba si uvědomit, k čemu došlo, rozhodnutím Petra Nečase jsme z Programu rozvoje venkova ztratili 300 milionů euro, které se rozpustily do ostatních kohezních fondů ...

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Ročně.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

... ročně. A pak nám ještě pokleslo to kofinancování z těch 25 na 15 procent, což je 1,2 miliarda korun ročně. A to je docela velký problém.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Jenom, pokud jde o pana Babiše, necítíte tam tak trošičku konflikt v zájmu, pokud rozhoduje o tom, že se do zemědělských dotací převedou nějaké peníze, které současně získávají jeho podniky.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Tak já musím říct, že to jednání bylo poměrně tvrdé, protože samozřejmě pan, pan ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Chtěl přidávat víc nebo ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Nechtěl přidávat nic, nechtěl dávat vůbec nic, ale víceméně já jsem mu předložil i přehled toho, kolik z našeho národního rozpočtu jsme dávali v posledních letech do zemědělství a tam ta část je někdy od 8 miliard na zhruba 2,5 miliardy korun teď v loňském roce, takže to, kolik jsme dávali ze státního rozpočtu, výrazně pokleslo. A můj druhý silný argument je ten, jestliže my z agrárního sektoru, to znamená z ministerstva zemědělství, z Lesů ČR a z Budvaru dáváme v letošním roce 7,5 miliardy korun do státního rozpočtu, tak já logicky jako ministr zemědělství musím chtít, aby část těch peněz se zpátky do toho sektoru vrátila.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tak mi řekněte, jak se stalo při takovémhle poklesu dotací, že je české zemědělství v plusu?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Tak ono je potřeba říci, že proti tomu nám rostly, ta výše těch plateb v rámci toho evropského balíčku společné zemědělské politiky.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A to je tedy jediný zdroj toho, proč jsou zemědělci v plusu?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Je tady víc aspektů. Zase, říkáme v plusu globálně, jsou segmenty, které v plusu nejsou v rámci živočišné výroby, ale je potřeba se podívat, že za poslední zhruba 3, 4 roky tam, až na malou výjimku, nám rostou ceny komodit jak na našich trzích, tak na ..., v rámci Evropské unie.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže díky tomu, že máme drahé potraviny, tak jsou zemědělci v plusu tedy?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Nelze říct ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pan Veleba už nesouhlasně mručí, to možná diváci nezaregistrovali.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Tak tuto úměru říkat nemůžeme, protože byly roky, 2 roky zpátky, kdy byly ještě i vyšší ceny komodit, než teď a ty ceny potravin v tu dobu nebyly tak vysoké, jako jsou teď, ono je potřeba se podívat, kde nám zůstává ta marže, ta zůstává u některých výrobců, ale především u těch obchodníků.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A teď se tedy už přesouvá k zemědělcům, když jsou zemědělci v plusu?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Tak lze to tak říct, tak třeba například u mléka, jestliže tady máme vývoj za poslední 4 roky někdy od 6, 8, 7 korun, dneska jsme skoro na 10, tak i zde je, zde se ukazuje, že ta ziskovost o něco roste, ale je potřeba se podívat zase, teď hodnotíme krátký časový úsek 2 let, abychom si vzali tu řadu třeba posledních 10, 15 let, jak to vypadalo, kolik let bylo kdy, například výroba mléka byla v minusu, kdy do toho zemědělci vkládali peníze z jiných oblastí a jak ten sektor je celý proinvestovaný s ohledem na srovnání Německa a Rakouska, tak je potřeba to brát v tomhle širším kontextu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vy jste se před tím nesouhlasně ozýval?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Tak pan ministr to v podstatě řekl, já taky pamatuji dobu, před 3, 4 rokama, kdy chovatelé dojených krav prodávali mléko pod 5 korun, kde pracovali s rentabilitou minus 3 koruny na litr mléka. Takže já si myslím, že v současné době ceny zemědělců, kteří dostávají, jsou dobrý, ale je potřeba se podívat na tu celou potravinovou vertikálu, ten zemědělec je ..., ta spodní část nad ním je potravina, zpracovatel a nad ním jsou obchodníci, můj osobní názor je ten, že marže obchodníků jsou nezdravě vysoké, stále rostou, bylo by třeba vzít statistiku a tam je potřeba začít a je potřeba prostě, aby vláda splnila svoje programové prohlášení a aby se něco udělalo s legislativou a aby se oprášil zákon o významné tržní síle, což se ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tak on tady byl jenom nějak, pokud se nepletu, vůbec nefungoval.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

No, tak nefungoval, on nebyl udělán nějak dramaticky, tam například jste měl opatření, že za 30 dní musí zaplatit ten obchodník, když koupí zboží, což pokládám za úplně normální věc. A pak tam byly některý, nějaký, některý věci, který přece jenom pomáhaly, ale to obchodní lobby, to řetězců lobby je prostě tak silný, kontrolují 80 procent maloobchodního trhu potravin v České republice, že nějakým způsobem to prorazit je velmi složité. Já bych ještě, pane redaktore, rád řekl, okomentoval ještě, jak jste se ptal, co s tím, co s tím udělat, s těma českýma potravinama, je potřeba ... ta potravinová soběstačnost začínala u živočišný výroby. Takže je to ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tak tam jste říkal, že to je v háji víceméně.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Takže je potřeba, je potřeba tam přesměrovat víc dotací a přesně ta možnost v rámci té nové reformy tady je a pak je potřeba podpořit ty plodiny na polích, který přináší zaměstnanost, to znamená, technický plodiny jako je zelenina, ovoce, chmel a tak dál. A dám jeden příklad. Když vozíte okurky nebo rajčata z jižního Španělska, tak je to 2200 kilometrů cesty v kamionu, asi 35 hodin. Když podpoříme naše zelináře, tak může stejný okurky dovézt za 250 kilometrů třeba ze znojemský oblasti, kde teď třeba na těch polích dřív byla zelenina, teď tam najdete pšenici a řepku, takže to jsou ty momenty. A ta reforma to umožňuje ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

To zní hezky, ale jako jde o to, jak to, jak to udělat, protože předpokládám, že pokud obchodníci vozí, dejme tomu, ta rajčata z jižního Španělska, tak se jim to vyplatí, protože tam je prostě koupí levněji, nebo je tam vůbec koupí, protože tady je nikdo nepěstuje.

 

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Udělat, udělat to lze tak, že budeme dělat, začneme konečně dělat českou agrární politiku. To znamená, když se přesměrují k těmto pěstitelům v rámci citlivých komodit prvního pilíře určité peníze, tak oni taky zlevní svoji, svoji výrobu, pomůže to krajině, pomůže to zaměstnanosti, pomůže to zpracovatelskému průmyslu, čili je tady, já si myslím, já nechci pochlebovat, to jsem nikdy nedělal, já si myslím, že po velmi dlouhé době, řekl bych to jednou větou, je tady vláda, který zemědělství zkrátka nesmrdí. Dřív to tak, dřív to tak zkrátka nebylo, bavit se o zaměstnanosti v zemědělství, to bylo házení hrachu, například s panem ministrem Kalouskem to bylo házení hrachu, hrachu na zeď.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Dobrý, tak já budu pokračovat. Jenom, pane Velebo, vzhledem k tomu, že vy jste byl 9 let prezidentem Agrární komory, to skoro zní, že jste ten lobbing za zemědělský sektor moc nezvládal, pokud říkáte, že jsme pořád v něčem na začátku a je potřeba, aby už stát začal něco dělat, tak evidentně jste předchozích 9 ministrů zemědělství nedokázal přesvědčit o tom, že by měli dělat něco smysluplnějšího?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Podívejte, sám jste teď skoro za mě nepřímo odpověděl, když se v čele ministerstva zemědělství v průměru co rok to střídal prostě ministr zemědělství, když drtivá většina z nich nebyla z resortu, když ... nebo neměli, neměli patřičný prostě znalosti, když jejich náměstci neměli ty znalosti, já jsem znal prvního náměstka, pana ministra Gandaloviče, to byl doktor filozofie, takže ..., a rukou prostě to, tu rozhodující, to rozhodování nemá v rukou nevládní organizace, Agrární komora, Potravinářská komora, to má v rukou prostě ministr zemědělství, takže dřív třeba tady byly situace, kdy za ministra Gandaloviče jsme za jediný rok čtyřikrát prostě demonstrovali, čili naše role byla to přibržďovat a nějakým způsobem to nenechat úplně padnout. Když byste napočítal, co jsme ve svých jednáních, demonstracích a já nevím, čím vším, navýšili třeba rozpočet pro zemědělce, nedávno jsme to počítali, tak je to za těch 9 let asi 19 miliard korun, ale začátek je v kvalifikovaným ministru zemědělství, v kompetentním ministru zemědělství, v kompetentních náměstcích a místo soubojů musí být spolupráce a musí být prostě nějaká vize. Já si myslím, že v současné době jsme v situaci, kde, kde, kde ta možnost tady je, za minulého ministra Tomana to bylo také, ale před tím zkrátka nebylo.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tak teď vás váš partner v diskusi celkem výrazně pochválil, ale mě by zajímalo to kouzlo, vy máte, předpokládám, k dispozici pořád zhruba stejný balík peněz, který do zemědělství můžete směřovat. Tedy, pokud jsou ty priority, což z vládního programového prohlášení a z koaliční dohody vyplývá víc na podporu právě, já nevím, té zeleniny, o které mluvil pan Veleba, na úkor čeho tedy ty peníze budete brát?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já bych řekl, že je potřeba si uvědomit, že ten celkový balíček pro hospodářskou politiku je o něco nižší, než byl před tím, teď, řekněme, nám trošičku pomáhá intervence České národní banky, která, která nás jako posouvá, řekněme, do situace, kdy to je ..., zatím to vypadá plus minus skoro stejné, jako to bylo teď to poslední programovací období. Já bych jenom řekl ještě na úvod, proč je důležitá ta debata o těch citlivých komoditách a tak dále. Od roku 2001 jsme v zemědělském potravinářství ztratili 110 tisíc pracovních míst, což z dnešního počtu do počtu nezaměstnaných 625 tisíc je už poměrně výrazná, výrazná množina. Pokud budeme podporovat opravdu tady tyto oblasti, tak to ponese s sebou multiplikační efekt, my tam prostě nasměřujeme nějaké peníze, dáme je tou formou přímé platby na tu plochu pro ty ovocnáře, zelináře, ale zároveň ještě v tom druhém pilíři, v tom Programu rozvoje venkova, jim umožňuje investovat třeba do inteligentních závlah, což je dneska velký problém. Jak chcete dělat zeleninu a konkurovat Španělům, když nemáme inteligentní kapkové a jiné závlahy, otázka ceny vody, hospodaření s vodou a tak dále.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A pořád mi neodpovídáte na tu otázku, když máte stejný nebo dokonce menší balík peněz, tak pokud jste se teď rozhodli, že budete podporovat, dejme tomu, inteligentní závlahy, tak ty peníze asi někde jinde musíte sebrat?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Tak ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Bez ohledu na multiplikační efekty.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Takto. My to samozřejmě, v rámci toho přerozdělování víme, že o něco málo bude nižší ta platba na plochu obecně, ale třeba u těch citlivých komodit dneska dáváme třeba daleko větší obálku na tu, právě na to ovoce a zeleninu, vedeme debatu o tom, jestli by neměly poklesnout a zpřísnit se některé platby, řekněme, aby se jasně definovalo, že pokud někdo dostává dotaci například to, že /nesrozumitelné/ travní porosty, takže to prioritně dostává ten nebo primárně, kdo tam má nějakou reálnou produkci, kdo tam chová ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tím myslíte, že to není golfové hřiště.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Kdo tam chová skot, nemá to jenom jako dobrý byznys, že to dvakrát, jednou za rok poseče a jednou za rok mulčuje a jeho výrobek tam není žádný, takže to chceme opravdu dneska velmi definovat aktivního zemědělce, budeme definovat podmínky pro tyto příjemce a tady vidíme určitý prostor pro úsporu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A ten cíl je jaký, cíl je tedy mít v zemědělství zaměstnáno víc lidí a být z hlediska České republiky víc potravinově soběstační tedy?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já myslím, že primární cíl je kvalitní potraviny, potravinová soběstačnost a ruku v ruce tím, co jsem vyjmenoval, půjde nebo měl by být i nárůst pracovních míst a samozřejmě potom je ten cíl, řekněme, na tom čtvrtém, pátém místě i ta údržba té krajiny.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Jak rychle myslíte, že tady ta politika začne fungovat?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Tak my tu politiku teď nastavujeme na příštích 6 let. A já bych byl rád, aby se to v průběhu těch 6 let opravdu projevilo, my v každým, v každém roce budeme vypisovat i ta kola jednotlivých žádostí pro čerpání těch finančních prostředků těch investičních a tam budeme nastavovat po dohodě samozřejmě s nevládním sektorem, poté, co budeme mít vyhodnoceny statistiky a zpracovány, zpracována vyhodnocení, kam, do kterých oblastí je potřeba ty finanční prostředky směřovat, to znamená, v potravinářství, do kterých segmentů, kde je, kde je i potenciál vůbec ty peníze různě proinvestovat a v návaznosti podívat se, co nám umožňuje vlastně trh v České republice, kde je zájem o ty, o ty konkrétní výrobky a takhle chceme postupovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Když se vrátím k začátku. My jsme začínali dnešní Partii tím, že je celkem sucho, samozřejmě ještě je předčasné mluvit o tom, jestli se to promítne do úrody nebo ne, na druhou stranu, jak je obecně ministerstvo zemědělství připraveno na variantu, že se prostě neurodí?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Ministerstvo zemědělství má několik, řekněme, nástrojů, funguje tady zemědělské pojištění, které je podporováno z veřejných zdrojů, je na to dotační titul, takže to je, řekněme, nějaká ochrana částečně pro, pro ty zemědělce, aby jim ten výpadek přímo ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

To je ochrana zemědělců. Pokud jde o spotřebitele?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Pokud jde o spotřebitele, tak my zde máme státní hmotné rezervy, které by měly dokázat, kdyby opravdu byl nějaký větší nedostatek, takže ty státní hmotné rezervy uvolníme, například pro potravinářský segment, pro mlynáře nebo pro krmivovou základnu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A jakých plodin se to týká, protože předpokládám, že nemáme nashromážděno někde ve skladech úplně všechno.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Především obilovin se to týká.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A pokud by docházely, jakým způsobem se potom shánějí?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Tak potom je to samozřejmě analýza evropského trhu, kde případně jsou nějaké přebytky nebo i globálního trhu, odkud můžeme případně /nesrozumitelné/. Já si nepamatuji v posledních, já nevím, 10, 15 let, že by Česká republika do takové situace se dostala, že bychom museli dovážet a v rámci třeba intervenčního fondu nakupovat komodity pro státní hmotné rezervy ze zahraničí.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pokud by taková situace nastala, proto má ministerstvo zemědělství připravené nějaké rezervy nebo by to extra schvalovala vláda?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

My máme státní hmotné rezervy, které, které podléhají rozhodnutí vlády, o jejich uvolnění rozhoduje vláda.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Na jak dlouho vlastně ty rezervy máme?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Tak je otázka, jaký by ten výpadek byl, jestli bychom měli z toho živit z těch státních hmotných rezerv opravdu ..., teď v tento okamžik bychom odečtli všechno ostatní, jenom z těch rezerv měli život tento národ, tak je to asi záležitost spíš jenom týdnů.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Když se ještě vrátíme k tomu hrozícímu suchu, znamená ta suchá zima, kterou máme za sebou, že bude nedostatek pitné vody?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Zatím, pokud mám informace aktuální ještě z minulého týdne, tak pokud jde o vodní zdroje, o přehrady, tak ta situace je zatím normální, není tady důvod se obávat, že by mohlo dojít k nedostatku pitné vody, ale pokud by byl i březen a duben srážkově podprůměrný, tak samozřejmě potom už ta situace by mohla začít být vážná.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A je to tak, že zatím tomu ministerstvo zemědělství nechává volný průchod a čeká, co se během těch dvou měsíců stane, anebo už se můžete nějakým způsobem připravovat.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Tak to není o tom, že bychom tomu nechávali volný průchod, všechny vodní díla a především ta, která slouží k zásobování pitnou vodou, mají přesně stanovený svůj manipulační řád a postupuje se podle toho, jaká je předpověď a tak dále, takže oni zatím si drží svojí běžnou průměrnou hladinu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tak ta průměrná hladina loni byla v situaci, kdy ještě na horách ležely asi celkem velké zásoby sněhu.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Samozřejmě únor je, máme o víc jak 90 procent nižší sněhovou pokrývku, ale říkám, tady je potřeba se dívat, co nám přinese předpověď počasí teď v tento okamžik, co tady sedím ve studiu, tak na tento týden je třeba srážkově poměrně příznivá.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Existují nějaké krizové plány, co by se postupně omezovalo ve chvíli, kdyby té vody bylo opravdu málo?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Samozřejmě, že existují, je to potom otázka jednání Bezpečnosti rady státu. A já bych v tento okamžik opravdu nechtěl předbíhat ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Mě by to docela ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

... vytvářet dojem pro diváky, že, že v tento okamžik je nějaký problém.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane ministře, já bych pro diváky rád vytvořil dojem, že Vláda České republiky ví, co by dělala, kdyby ten problém nastal.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Mají to popsáno přesně, jak vodohospodáři, jak mají manipulovat s vodními děly, ale potom je i, potom v kompetenci Bezpečnosti rady státu nastavovat, řekněme, nějaké priority nebo omezení hospodaření s vodou, já si pamatuji, že jsou léta, kdy například jsou výzvy, abychom nevyužívali vodu k běžnému zalévání a tak dále, ale aby to bylo určeno pouze na, na to, abychom to používali jako pro pitné účely, takže to jsou potom věci, kdy lze omezovat to, řekněme, průmyslové a jiné využití vody a nechávat to jenom pro tu osobní potřebu, ale to jsme opravdu hodně daleko.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

To jsou věci, které se stanovují ad hoc, nějaký dopředu daný seznam, podle kterého by potom ta bezpečnostní ráda státu jela?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Tak samozřejmě, pokud bychom měli indikováno z těch vodních zdrojů, že ta situace začíná se vymykat dlouhodobému průměru, což v tento okamžik není, teď jsme opravdu, jak ty, jak ty vodní zdroje, podzemní, tak ty vodohospodářské nádrže jsou zatím ještě v průměrných hodnotách, takže není důvod takto začít postupovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Velebo, mluvili jsme o tom, že po 9 letech končíte ve vedení Agrární komory. Proč jste se vlastně rozhodl už nepokračovat?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Ten hlavní důvod je to, že když někdo to dělá 9 let, což jsou 3 volební období, jsou 3 volební období, tak si myslím, že pokud se říká nevládní organizace, takže tam je potřeba nějaká změna, že tam je potřeba nová, nový člověk, čerstvý člověk, který to bude a novou připadnou hodnotu, to je jeden důvod. Druhý důvod, jsem už v určitém, v určitém věku a musí mít člověk i nějakou takovou svou soudnost. A třetí důvod je ten, že na podzim roku 2012 jsem zvítězil v senátních volbách ve volebním odboru 44 Chrudim jako ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže nechcete sedět na dvou křeslech.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

... nezávislých, to znamená, že dělám souběh dvou funkcí a můžu říct, že je to velmi obtížné, protože máte mnoho situací, kdy jak v Senátu, tak v Agrární komoře jsou akce, kde byste měl být na obou dvou, takže já jsem po nějaké takové zralé úvaze se takto rozhodl, i když jsem třeba nemusel, ale myslím si, že to rozhodnutí je správné.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A když se ohlédnete za těmi 9 lety, co byste řekl, že užitečného jste pro české zemědělce prosadil?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Tak povídejte, já jsem vychován tak, že o sobě jako těžko mluvím.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Dobře.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane ministře, vy jste bývalý zemědělec, co užitečného pro vás pan Veleba prosadil?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já se přiznám, mně se to těžko hodnotí, já bych spíš možná řekl jednu věc, která mě mrzí, že se nepodařilo Agrární komoře zavčas zastavit, a to byla třeba například ta podpora těch obnovitelných zdrojů, ať už fotovoltaika na polích nebo bioplynové stanice, které mají velké opodstatnění a mají smysl, pokud jejich podmínky jsou rozumně nastaveny.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A teď nejsou nebo teď už zase jsou, jste říkal.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Teď jsou, ale opravdu ten, ten rozjezd byl nastaven opravdu velice bezbřeze a dostaly tam podporu podniky, které by tu podporu podle mne nikdy dostat nemohly.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Mohu k tomu dodat?

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Ano.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

My jsme vždycky prosazovali takzvané zemědělské bioplynové stanice a vždycky jsme prosazovali, aby to byly bioplynové stanice napojené na živočišnou výrobu, to, že energetický lobby, možná, že víte, o kom je řeč, prosadil tuto dikci ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Nevím. O kom je řeč?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Tak například ČEZ.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Děkuju.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Tak prosadili prostě, a nejenom oni, prosadili prostě tuto verzi, tak na to byla Agrární komora krátká. A poslední větu. Možná, že to, co jsme přispěli, tak určitě jsme přispěli k povědomí českých potravin a určitě jsme přispěli k tomu, že čeští občané se začali trošku víc zajímat o zemědělství, protože dělali jsme spoustu akcí, který k tomu prostě přispěly.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Taková byla nedělní Partie s Janem Velebou. Na shledanou.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:

Na shledanou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A s Marianem Jurečkou. Na shledanou.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Na shledanou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A vy už za chvíli sledujte tady na Primě Receptář.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem