přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr zemědělství Marian Jurečka hostem nedělní Partie

15.9.2014

Prima, 14. září 2014

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Dobré dopoledne. Evropská unie v pátek přitvrdila sankce proti Rusku. Následovaly i tvrdší sankce Spojených států. Unie a státy chtějí tak Rusko přimět k tomu, aby pomohlo vyřešit situaci na východní Ukrajině. V dnešní Partii budeme mluvit o tom, jak dosavadní sankce dopadly na české zemědělce a jak jim chce stát pomoci. Ve studiu vítám ministra zemědělství Mariana Jurečku. Dobrý den.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Dobré dopoledne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A do Třebíče zdravím předsedu poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika. Dobrý den.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Dobrý den vám i všem divákům.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane ministře, vy jste měl včera schůzku s prezidentem Milošem Zemanem a šéfem Agrární komory, panem Tomanem a mluvili jste mimo jiné o těch dopadech a o pomoci českým zemědělcům. Vy jste říkal, že zítra půjdete na vládu s návrhem opatření, které by mělo dát povinnost dovozcům potravin, aby 3 dny dopředu hlásili, kolik potravin a za jakou cenu dovezou. Co si od toho slibujete?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak já bych chtěl především říct, že tady toto opatření se nevztahuje na veškerý sortiment živočišných a rostlinných produktů, ale jenom na určité, které jsou tam taxativně vyjmenovány, protože my si od toho slibujeme to, že jestliže jsme dneska v mimořádné situaci a já jako ministr s vedením resortu a případně vláda musíme nějakým způsobem případně umět reagovat na nějakou zhoršenou situaci, tak my potřebujeme vědět v reálném čase, jaký je vývoj objemu zboží, které se k nám dováží u těch klíčových komodit a zároveň, i za jakou cenu, abychom byli schopni říct, začíná se nám třeba výrazně rychle propadat cena například mléčných výrobků, což bude znamenat výrazný pokles ceny mléka a my potom musíme být schopni vyhodnotit tuto situaci, reagovat na ni, ideálně na evropské úrovni a případně i, kdyby bylo nejhůř, na národní úrovni.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kováčiku, považujete tohle za dobrou cestu, jak pomoci tedy českým producentům?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Tak je to krok A a za ním musí následovat potom celá abeceda. A já bych rád slyšel, jak je ta abeceda připravena, protože na jednotném evropském trhu není úplně jednoduché jakákoliv cenová opatření provádět tak, aby byla rychlá a efektivní. A jiná, než rychlá a efektivní opatření prostě tomu českému zemědělci, tedy producentům mléka, například i tomu zpracovateli nemohou nějak výrazně pomoci.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Což je podstata problému, že to, o čem se mluví, pokud jde o dopady na české producenty, je, že se sem spíš dostává zboží, které sousední země neumí nebo nemůžou kvůli sankcím udat v Rusku, posílají ho sem, a jak si tedy představujete, že na jednotném evropském trhu bude fungovat nějaká případná regulace.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak já bych chtěl říct, že to opatření, ta nařízení vlády, o kterých jsme hovořili, to není opatření, které by mělo pomoci, to je nástroj monitoringu tak, abychom mohli potom nějakým způsobem reagovat. A my dneska máme od Evropské komise celý souhrn věcí, které dneska už jsou v běhu, která můžeme nabídnout zemědělcům a potravinářům a v případě například toho sektoru živočišných výrobků a především mléka a mléčných výrobků, je dneska například už možno podporovat soukromé skladování, to znamená, výrobcům umožnit, aby po dobu 90 až 210 dnů mohli uskladnit sušené mléko, máslo, případně některé druhy sýrů a najít si mezitím nová odbytiště, ale já jsem již na Evropské komisi minulý týden v pátek hovořil, že nepovažuji tato opatření za dostatečná a že si myslím, že je potřeba hledat cesty, jak toto zboží dostat z evropského trhu pryč, abychom dokázali zachovat ten cenový vývoj.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Budeme o tom ještě mluvit, ale abych to tedy dobře pochopil, to, s čím zítra půjdete, je tedy jenom to, že budete mít na ministerstvu zemědělství nějaké informace a zatím žádná akce tedy následovat nebude?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My budeme mít naprosto ty klíčové informace, které dnes nemáme. Dneska dostaneme ty ceny, řekněme, s nějakým zpožděním, minimálně, minimálně jednoho týdne nebo měsíce nebo čtvrt roku od Českého statistického úřadu, a pokud já budu mít tyto informace v reálném čase okamžitě, tak jsem schopen velice rychle v rámci komunikace evropských ministrů, případně s evropským komisařem reagovat a apelovat a hledat nějaká další řešení, pokud tato opatření, která dnes Evropská komise nastavila, se ukážou, že nejsou dostatečná.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kováčiku, tak jak to slyšíte, dovedete si představit, že to bude v praxi opravdu fungovat, to znamená, že všichni, všichni dovozci budou, tedy těch komodit, o které jde, budou hlásit ministerstvu zemědělství dovozy, ceny a podobně?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Je to pouze monitoring. Je otázka, do kdy se to opatření skutečně uvede v praxi tak, aby skutečně byly hlášeny všechny ty dovozy a pravdivě také byly hlášeny, jaké jsou sankce, nebudou-li včas hlášeny. A pak tady zůstává jedna ta prvotní největší otázka a to je ta otázka, co s tím zbožím, co s tím objemem, které se dříve do Ruska vozilo a dnes nemůže z domácí produkce.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

I k tomu se dostaneme. Jenom vy jste říkal, jde o to včas podchytit, že nám klesají nějaké ceny, což by naznačovalo nějaké, dejme tomu, dumpingové ceny, což je slovo, které jste včera použil, když jste to opatření představoval, jak se pozná dumpingová cena nějaké komodity?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak, jestliže tady máme dlouhodobý, dlouhodobou cenu u nějaké komodity, která třeba kolísá, za poslední 2, 3, 4 roky a najednou vidíte dramatický zlom, že ta cena té komodity poklesne o 70, o 80 procent, tak začíná být evidentní, že tady dochází k tomu, že ta cena je dumpingová, že je prostě nějakým způsobem dotována, například ze strany toho jednotlivého konkrétního členského státu. A tady samozřejmě v tenhle okamžik my bychom rozeběhli proces upozornění a jednání o tom, že to je dumpingové, což je nedovolené v rámci celosvětové obchodní organizace. A zároveň, pokud by se ukázalo, že pokračoval tady tento trend, tak já jsem neřekl, že v krajní nouzi, v krajní nouzi si dokážu představit i ten bezprecedentní případ, že bychom pro určitou komoditu náš český trh museli uzavřít, pokud by prostě všechny jiné mechanismy, které dneska máme, a které zatím se ukazují, že dokáží ještě tento regulovat, že nedochází k dramatickým propadům, takže bychom tady tento mechanismus museli potom uplatnit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Počkejte, a je to tedy tak, že v rámci Evropské unie jsou státy, které dotují své producenty potravin tak, aby je mohli vyvážet za nízké ceny do jiných zemí Evropské unie.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak hovoří se o tom, my tady máme určité signály a náznaky od konkrétních třeba Svazu pěstitelů ovoce a zeleniny, kteří upozorňují třeba, na vývoj v Polsku, kde samozřejmě tam už je to třeba dáno rozdílným sociálním a daňovým systémem, kdy zemědělci prakticky neplatí sociální a zdravotní pojištění nebo platí ho výrazně nižší, takže ta konkurenční výhoda těchto polských pěstitelů je prostě jiná oproti pěstitelům v České republice. A samozřejmě, pak se hovoří o tom, že tady jsou různé podpory na skladování, na dopravu, prostě různé národní podpory, které nejsou na první pohled takhle viditelné a když to potom posčítáte, tak prostě ta konkurenční výhoda je tam potom dramatická.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kováčiku, vy jste přikyvoval, takže máte podobné poznatky, jako pan Jurečka.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Ale tím, tím, pane redaktore, na nás dopadne ještě to nerovné postavení českých, moravských a slezských zemědělců a zpracovatelů, které je dlouhodobě z rozdílu dotací, z rozdílu podpor, které jsou tady prostě dlouhodobě, oproti třeba starým zemím Evropské unie, ale i třeba oproti Polsku, ten příklad, který pan ministr uvedl, je naprosto v pořádku, ten prostě takto je dlouhodobě, akorát, že si toho teprve teď jakoby všímáme. A co se týká té dumpingové ceny, to přece také není nic nového, dumpingové, dumpingovou cenu já vidím jako cenu podnákladovou a za takové podnákladové ceny tady některé mezinárodní nebo nadnárodní řetězce to zboží prodávaly dlouhodobě. Takže i s těmi dumpingovými cenami máme zkušenosti, ale máme také zkušenosti, že se s tím velmi těžko dá něco rychle a efektivně dělat, proto ty moje pochybnosti o tom, že se stačí zareagovat tak rychle, aby to stačilo zemědělcům a zpracovatelům konkrétně pomoci.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kováčiku, pokud se nepletu, vy jste byl v předchozím volebním období předseda sněmovního zemědělského výboru. Vy jste si taky tedy nevšiml, že některé země jsou zvýhodněné a nesnažil jste s tím něco dělat.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Místopředseda, pane redaktore, abych nebyl obviňován neprávem přisvojení si nějakého titulu či funkce. A co se týká vaší otázky, jak v zemědělském výboru, tak na veřejnosti, tak ve sněmovně jsme se opakovaně snažili například zákon o významné tržní síle tímto způsobem nebo novelu zákona o významné tržní síle tímto způsobem směrovat, snažili jsme se opakovaně volat po tom, že naše postavení, našich zemědělců je oproti těm ostatním v nevýhodné, i když se vyjednávaly podmínky další společné zemědělské politiky po roce 14, tak jsme také poukazovali na to, že prvotně musí být co nejrychleji srovnány, srovnána ta základní startovní čára, aby na tom jednotném takzvaně evropském trhu měli také všichni zemědělci a všichni producenti stejné podmínky, stejnou startovací čáru, bohužel bylo to za časté volání hrachem do zdi, házení hrachem na zeď.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Dobře. Pane ministře, teď tedy pro to další období Evropské unie po roce letošním, ta už jsou ty podmínky pro české zemědělce vyrovnané tak, aby nám nebo jim zemědělci z okolních zemí nemohli konkurovat tím, že mají prostě dotovanější výrobu.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak to, byla tady ambice, aby se ty rozdíly mezi starou Unií, patnáctkou a novými státy, aby se ty rozdíly zmenšily. Já musím říct, že částečně se to podařilo a nicméně pořád je tady velký diametrální rozdíl v tom, že tady máme takzvaný druhý pilíř, to znamená Program rozvoje venkova, kde stát má nějakou minimální povinnost kofinancovat 15 procenty, což v České republice se nám podařilo nakonec na jednání vlády zvýšit na 25 procent, jsme ten podíl těch národních financí do toho zvýšili. A já tady mám souseda, což je Polsko, který to kofinancuje 36 procenty, souseda rakouského ministra, který to kofinancuje 55 procenty, a tím už si zakládáme na tu rozdílnou disproporci toho, že prostě tyto státy mají daleko silnější zemědělské lobby, řekněme, ve vládě a ve sněmovně a daleko více prostě politici tento sektor preferují, než v České republice.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Dobře, ale to znamená, že tedy teď českým zemědělcům moc nepomůžete, když tam jako na náš trh z Polska, z Rakouska bude tlak prostě levnějších potravin, proč by ho, proč by ty levnější a, řekněme, srovnatelně kvalitní potraviny neměli obchodníci nakupovat, když se jim to prostě vyplatí.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak samozřejmě tady je to klíčové a to ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Kromě toho, že to tedy budete mít jak zmonitorovat, teď od pondělka.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak my tady máme, jako těch nástrojů je více, já jsem mluvil, to je otázka, například ta opatření, kdy ty přebytky budou kompenzovány zemědělcům tím, že například nesklidí, nechají je na poli u některých komodit, buď je nechají na stromech, nebo je, že to třeba zaryjí a podobně, tak je zaořou, abychom to, co nemusíme a víme, že nedokážeme udat na trh, tak Evropská unie se snaží motivovat a říct - zemědělci, nesklízejte to, protože potom na tom trhu to bude dělat obrovské problémy. Takže nějaké nástroje tady jsou a víceméně ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

To zrovna moc racionálně nezní, jako nalít peníze do toho, aby se něco, vždyť vy jste zemědělec, jak by vám bylo líto, kdyby vám někdo řekl, zaorejte to.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já musím říct, že to je pro mne osobně je to, je to opravdu strašná představa, já si to nedokáži představit, ale na druhou stranu, jestliže víme, že kdybych to ovoce, tu zeleninu veškerou sklidili a pustili to na tento unijní trh, tak ten unijní trh se v některých komoditách naprostou zhroutí a bude to třeba trvat 2, 3 roky, než ten cenový vývoj vystoupá někam, kde bude zase ta komodita pro zemědělce rentabilní.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A to tady popisujete, popisujete stav, ale já předpokládám, že českým zemědělcům by mělo jít o to, že vytvářejí nějaké potraviny nebo polotovary a prostě, prostě prodávají. A vy říkáte, vzhledem k tomu, že okolní dvě, dva státy jim dotují víc, tak je lepší, aby to prostě nedělali.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já bych tady chtěl říct, že tady opravdu klíčovou roli má český občan a český spotřebitel, protože řetězce dovezou do České republiky jenom to, co tady prodají, a jestliže si uvědomíme, že potravinový trh v České republice je přes 100 miliard, my dovážíme do České republiky zhruba potraviny za 23 miliard korun, my jsme nesoběstační. Ano, je v tom něco, řekněme, exotické ovoce, to, co tady neumíme vyrobit, vypěstovat a tak dále. Ale to je obrovský potenciál v tom, aby ..., český spotřebitel jenom stačí drobně upravit nákupní návyky a jestliže mluvíme o 200 až 300 milionech korun, které naši výrobci nevyvezou do Ruské federace do konce roku, tak toto zboží bychom na tom trhu uplatnili během 14 dnů. A ty nepřímé dopady, které nám hrozí z těch přebytků od ostatních států, ty dneska vyčíslujeme zhruba na jeden až jeden a půl miliardy korun. Takže opravdu je tady velký prostor pro to, aby si spotřebitelé řekli, my chceme kupovat výrobky od českých potravinářů, českých výrobců a tím nám mohou pomoci úplně nejvíce.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kováčiku, vidíte to taky jako použitelnou cestu, tedy začít vychovávat české spotřebitele?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Mně především připadá úplně nepřijatelné, aby se produkce, které, do které byla investována lidská práce a prostředky, aby se likvidovala na poli, aby se zaorávala nebo dokonce spalovala, mně to připadá i z toho etického hlediska prostě nepřijatelné. A co se týká té domácí podpory nebo podpory domácí spotřeby, tak to přeci běží už léta a leckdy i s určitými pochybnostmi nad nejrůznějšími programy, ale dnes díky tomu, že třeba máme program Klasa, tak je, je, je spotřebitel jaksi orientován na české, moravské a slezské výrobky a chce posílit právě propagaci prodeje, respektive spotřeby domácích výrobků. Trošku povzbudit i to vlastenectví tady v té špatné době, kdy tady je potřeba pomoci domácím výrobcům domácí spotřebou, ale to je věc, která dlouhodobě neřeší to, co ztratili ti producenti a budou ještě ztrácet tím, že nainvestovali do toho ruského trhu a pak díky sankcím Evropské unie a potažmo České republiky a proti sankcím Ruska o tyto investice přišli. To je věc, která prostě je třeba také řešit. A jestliže tedy máme být ..., držen basu, jak se říká, s Evropskou unií, tak také Evropská unie by měla podstatně posílit programy, kterými by český, moravský a slezským producentům pomohla.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Počkejte, pane Kováčiku, jenom pan ministr mluvil o tom, že ten, že ten dopad ruských sankcí na české zemědělce je 200 až 300 milionů, což jestli rychle přepočítávám, jsou dvě až tři desetiny, dvě až tři promile ...

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Přímý dopad, přímý dopad na nevyvezeném zboží. Přímý dopad na nevyvezeném zboží. Ale to, co ty firmy do toho trhu nainvestovaly, to, co ztratí tím, že další odbyt mít nebudou, a já nevěřím tomu, že se i v případě určitého uklidnění situace podaří vrátit obchod s Ruskem velmi rychle na nějakou dosavadní úroveň a také to, co ztratí tím, že sem z toho Polska, Německa a z jiných zemí Evropské unie půjdou výrobky, které budou levnější, mimo jiné i proto, že v těchto zemích je přece jenom větší podpora těm zemědělcům, to je daleko víc než těch 200 nebo 300 milionů, o kterých se mluví, to je pouze těšínské jablíčko, ty dopady budou daleko větší.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Souhlasíte s tím, že tohle je problém, tedy ty peníze ztracené z orientace některých českých producentů na ruský trh?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Takto, já jsem si vědom toho, že naši potravináři neinvestovali, protože Rusko vyžaduje v mnoha ohledech ještě přísnější předpisy, než Evropská unie a musela je investovat do svých provozů. Ale my uděláme všechno pro to, teď v průběhu podzimu budeme dávat speciálně zemědělského radu na ambasádu v Moskvě, to stejné je v Ukrajině, my na danou situaci nerezignujeme, protože pořád Rusko je po trzích v Evropské unii ten největší partner mimo, jestliže tam máme za loňský rok 2,4 miliardy export, dneska nám vypadne 300 milionů, pořád je tam 2,1 miliardy. Vyvážíme tam slad, pivo v obrovském objemu a tak dále, takže my tam nadále chceme udělat maximum pro to, aby se ty kontakty podařilo udržet, zachovat, i když třeba v některých komoditách tam ten obchod nebude probíhat, ale víme, že sankce jsou dneska datovány do konce června příštího, možná skončí dřív a my potřebuje být v situaci, kdy v okamžiku, kdy skončí, tak budeme okamžitě schopni rozeběhnout ty kontrakty znovu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Takže tedy v té vaší optice Rusko není až takový nepřítel, abychom mu neprodávali cokoliv?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak já si myslím, že to je potřeba trošku oddělit i ty dvě hranice, ano, dneska tady máme sankce, vymezujeme se společně jako Evropská unie proti tomu, co dneska vidíme na Ukrajině, na ukrajinsko-ruské hranici a na druhou stranu já tady jsem jako ministr zemědělství a našich zemědělců a potravinářů a jsem a povinen udělat maximum pro to, abych v okamžiku, kdy tady toto období překleneme a já věřím, že se u jednoho stolu najde mírové řešení, tak bychom okamžitě potom dokázali zase ten obchod rozeběhnout.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Ono totiž vypadalo tak i po těch výrocích premiéra Sobotky z předchozích dvou týdnů, že nám jde hlavně tedy o české strojaře a ti zemědělci jakoby byli všem tak trochu ukradeni.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak ono je potřeba popravdě si přiznat, že ten dopad na to zemědělství, dneska hovoříme i v těch nepřímých dopadech, něco přes jeden a půl miliardy, a na ty strojaře se to neprojevuje teď hned, protože ty staré zakázky dobíhají, ale už se neuzavírají nové kontrakty, to se projeví třeba za rok a půl, za 2, za 3, a tam se mluvím o dopadu až 8 miliard korun. Takže samozřejmě ti strojaři budou mít třeba potom v reálném čase, pokud by ta situace trvala dlouhodobě, i třeba několik let, tak by tam mohli mít výraznější problémy, než ti zemědělci.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kováčiku, pokud jste říkal, že možná vláda nedělá dost pro pomoc českým zemědělcům v té situaci, v jaké jsou, co by tedy podle vás měla dělat konkrétního, vy jste říkal, slyšeli jsme krok A, chtěli bychom slyšet B, C, D, ale jaké kroky by si představovala KSČM.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Víte, tady je trošku optimismus z úst pana ministra, já vím, že to je určitá povinnost, ale víte, ty trhy mezitím obsadí někdo jiný. Doklad toho je, že například polská jablka byla nahrazena na ruském trhu čínským zbožím za pouhé 2 dny. A další a další druhy zboží mohou být z této strany či z jiných zemí, Brazílie například a podobně, nahrazeny velmi rychle. A obávám se, že trvale. A proto říkám, že velmi těžko se budeme na ty trhy vracet a že v tomto směru tedy to bude trvat nejenom do příštího června nebo kdy, ale že to budou prostě dlouhá léta, která budou velmi perná, velmi těžká, co dělat je, posílit ekonomickou diplomacii v tom smyslu, že je třeba hledat velmi intenzivně jiné trhy. Víte, ono se říká, Bělorusko, to je nekamarádský, nebudeme ani jednat, ale myslím si, že třeba cestou toho Běloruska se dá na ten ruský trh třeba i oklikou vracet, ono se říká, ostatní bývalé postsovětské republiky, že také je to problém, ale jako jinou cestu já nevidím a například Kazachstán, Ázerbájdžán a další tyto země jsou velmi perspektivní. A nevěřme tomu, že se nám naše zboží, naše výrobky podaří uplatnit na dosavadním evropském trhu, tam bude teď daleko ještě větší přetlak. Čili hledat tyto možnosti, hledat je velmi rychle všemi cestami, nejen tedy vládní, nejen tedy diplomatickou cestou ve smyslu ministerstva zahraničí a obchodní zastoupení, ale velmi úspěšná může být i parlamentní diplomacie v tomto směru a tady si myslím, že není možné šetřit silami a prostředky na to, abychom jakoukoliv cestou dokázali našim výrobcům a našim zemědělcům najít možnosti otevřít dveře, zprostředkovat kontakty na jiné země, než jsou naši tradiční obchodní partneři.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane ministře, pokud tohle považujete za dobrý nástroj, budete v tomhle směru tedy něco dělat.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak my už jsme v červnu podepsali memorandum s ministerstvem zahraničních věcí v době, kdy jsme vůbec netušili, že nějaké ruské sankce nebo protisankce přijdou. A už jsme nastartovali projekt posílení té ekonomické diplomacie právě v oblasti agrárního sektoru, takže už v průběhu podzimu má nastoupit pět obchodních radů ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Já myslel, že máme náskok a máme tedy nějaké kontrakty pro české zemědělce vyjednané, tak zase až tak daleko to není ještě.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak samozřejmě takhle úplně rychle v tom byznysu to také nechodí, tam ty obchodní kontrakty a potom konkrétní kontrakty se taky rodí v řádu měsíců, nicméně my na tom intenzivně pracujeme, máme finanční prostředky, které na to chceme vyčlenit navíc. Ale já bych chtěl ještě říct k těm konkrétním krokům, jak se o tom zmínil pan předseda poslaneckého klubu Kováčik, my připravujeme teďka legislativu, která jednoznačně vymezí, co to je potravina českého původu, protože dneska maloobchodní, obchodní řetězce zákazníkovi dávají vlaječky, píšou český výrobek a my vůbec nemáme žádnou garanci, že to je opravdu český výrobek, že to není jenom to kuře, které se doveze odněkud ze zahraničí, u nás přebalí a dostane tu vlaječku, že my to chceme jasně definovat, aby toto mohlo být sankcionováno na základě toho, že neporuší nějaká pravidla, která budou v legislativě a zároveň zákazník dostane okamžitě jasně čitelnou informaci, že prostě to, co kupuje, je například ze 75 procent opravdu český výrobek. A teď ještě v průběhu října budeme spouštět až do Vánoc poměrně velkou osvětovou kampaň právě na spotřebitele české Vánoce s regionální potravinou, abychom dokázali zase upozornit na tu důležitost, když koupíte českou potravinu, podporujete tím nějakého konkrétního výrobce, který je ve vašem regionu nebo kraji nebo republice, který tady zaměstnává lidi, platí daně, sociální a zdravotní, nakupuje služby u dalších českých firem a prostě ta ekonomika a to hospodářství takto může globálně v České republice růst.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane ministře, to je několikátá kampaň, tedy toho typu, kterou ministerstvo zemědělství spouští. Vy jste u těch předchozích pozoroval, že by se nějak dramaticky čeští spotřebitelé začali rozhodovat víc podle původu, než podle ceny potravin.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak já musím říct, že některé ty kampaně, například zmiňovaná Ryba domácí, asi před 3 nebo před 4 roky, tak si myslím, že už ta, už ta vůbec myšlenka, a to provedení do té kampaně od začátku nesměřovalo k tomu, aby se tady zvýšila nějaká spotřeba a nějaké konkrétní ryby.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

K čemu teda směřovala.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Protože ta kampaň byla udělaná tak diletantským způsobem, že bych spíše řekl, že to byl nástroj, aby některé určité skupiny v rámci té kampaně si dokázaly uspokojit nějaké své požadavky. Já samozřejmě ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Jako, že to byla taková velká ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Velká nebo malá, prostě evidentně ta kampaň vůbec ničemu nepomohla, minula se účinkem, prostě vymýšlely se tam věci, které vůbec nemohly zákazníka oslovit, prostě dělali to podle mě lidé, kteří nebyli schopni tu kampaň postavit správným způsobem.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A ta vaše kampaň s těmi českými Vánoci tedy bude jako říkáte jiná.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já věřím, že ano, já přímo sám osobně se už některých těch jednání účastním, protože jsem si vědom toho, že je potřeba, aby ty myšlenky měly rácio. Já k tomu zvu i dokonce potravináře, aby se také vyjádřili k těm myšlenkám, protože tady máme potravinářské firmy v České republice, které dokázaly udělat výborné vtipné kampaně, na které český spotřebitel slyší a my potřebujeme dostat to nejvíce nápadů, aby ta kampaň potom prostě byla kvalitní.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Kolik na to máte peněz, na tu kampaň.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My plánujeme, že by ta částka měla být někde okolo 50 milionů korun.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Takže 50 milionů. A to půjde tedy do nějaké, do nějakých variant reklamy tedy.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ano, do celého šíře spektra, my samozřejmě, já k tomu budu mít jednání příští týden, kde to chci nabídnout i obchodním řetězcům, ať se k tomu přidají, samozřejmě i všem výrobcům, ať se k tomu přidají, protože tam budeme, řekněme, preferovat výrobky, které mají označení Klasa, regionální potravina, bio, český výrobek garantován Potravinářskou komorou a na tyto výrobky ta kampaň bude především cílená.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Vy máte nějak stanovené cíle jako měřitelné, aby se řeklo, ano, takhle utracených 50 milionů přineslo efekt, který je vidět.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak cíle takto, protože nemáme zkušenost přímo s takto konkrétní kampaní v takovém rozsahu, takže nemůžeme srovnávat, jaké by ty cíle měly být, ale samozřejmě my se teď o něco pokoušíme, co jsme tady v minulosti nedělali, já to potom budu chtít vyhodnotit a já jsem obecně říkal, že ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Třeba podle něčeho to hodnotit musíte, že jo, jako ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak samozřejmě my to budeme vidět potom na těch datech, na kolik se tady tyto výrobky, které jsem jmenoval, které budou mít tady toto loga, na kolik se podařilo zvýšit jejich prodej, v tom konkrétním reálném čase a jestli ten efekt těch 50 milionů korun byl dobře investovaný. Já dneska nejsem schopen říct dopředu, bude to úspěšné, nebude to neúspěšné.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Na to já se vás neptám, jestli to bude úspěšné nebo to nebude úspěšné, já se vás ptám, podle čeho poznáte, že to bylo úspěšné, anebo že to bylo neúspěšné? Tam musí mít přece stanoveno nějaké kritérium typu - investujeme 50 milionů a prodej potravin označených značkou Klasa stoupne, já nevím, o 10 procent, a když to bude 5, tak jsme nespokojeni, když to klesne, jsme ještě nespokojenější a podobně.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak přiznám se, že takto úplně detailně jsme ty cíle ještě nestanovovali, protože my to rozbíháme 15. října. My jsme teď zhruba ve 14-denním časovém harmonogramu, kdy jsme to začali teď připravovat, vymýšlíme ten, ten motiv, jak by to mělo být přesně nastaveno, budeme oslovovat příští týden i právě potravináře, takže já vám nejsem schopen dneska tady detailně vysypat číslo z rukávu, kdy budu říkat, že ta hranice je ta úspěšnost, a to úspěšnost není.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A než to spustíte, tak ta čísla budete mít.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já si myslím, že si tam dáme samozřejmě nějaké cíle, abych já byl schopen vyhodnotit zaměstnanec u nás na ministerstvu a samozřejmě i tu konkrétní firmu, která to bude realizovat, zdali prostě ten úspěch tam byl nebo ne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Řeknete dopředu ty cíle potom, až je tedy budete vědět.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Samozřejmě my tu kampaň potom budeme i, řekněme, mediálně prezentovat na svém startu, takže tam tyto věci oznámíme.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kováčiku, teď jste slyšel tedy další nástroj, který má podporovat české spotřebitele k tomu, aby více konzumovali nebo kupovali české potraviny, tak jak jsme to teď s ministrem Jurečkou probrali, považujete to za dobře vymyšlené nebo tam o tom máte nějaké pochybnosti?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Víte, pane redaktore, když byla zmíněna ta Ryba domácí, tak i sami producenti se proti tomuto řešení stavěli, protože neviděli žádný efekt a také to skutečně žádný efekt nepřineslo. Ono totiž ty efekty z těchto kampaní jsou velmi těžko měřitelné, ale zprostředkovaně je možné je změřit, pravda, nedá se určit přesně, protože spočítat, kolik, o kolik více se spotřebovalo té či oné potraviny té či oné značky je těžké, ale jestliže se udělá průzkum veřejného mínění například nad znalostí, o znalosti značky Klasa, a víme z těchto seriózních průzkumů, že dnes je mezi obyvatelstvem znalost značky Klasa na 90 procentech, čili 90 procent občanů České republiky zná značku Klasa a ví, o čem to je, tak to má svůj vypovídací efekt, byť nepřímý, bližší měření je velmi těžké, velmi nákladné taky a možná by se minulo tím pravým účinkem, já vítám to, že tady vzniká, řekněme, další možný program nebo další možný postup pro podpory domácího prodeje, ale prosím jenom o jedno, aby nevznikl další jenom, řekněme, stupínek toho, té šíře počtu těch všelijakých kampaní, značek a programů a že by to bylo potřeba spíše, za prvé zužovat ten počet, abychom nezahltili toho spotřebitele, a co je hlavnější, ještě že je třeba to také konzultovat s výrobci, se spotřebitelskými institucemi, vedle tedy obchodního řetězce, o kterých mluvil, o kterých mluvil pan ministr, i ti potravináři, i ti zemědělci také mají svoje, svoje zkušenosti a znalosti a ti by do toho měli být vtaženi také.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

-

Teď mě jenom překvapuje, že nechcete, aby to ministerstvo konzultovalo také s opozicí, což bych očekával.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Tak víte, pane redaktore, každé opatření, které v této situaci pomůže, tak my, alespoň za mě, jako za předsedu klubu KSČM, čili můžu říci, i za stranu komunistickou, budeme podporovat, protože to jsou věci, které se týkají každého z nás, každého občana, ten, to kuře nebo to mléko nebo ten sýr nemá ani červenou, ani modrou, ani černou, ani oranžovou značku, ten má značku Česká republika, nese českou vlaječku a za Českou republiku bychom rádi tímto způsobem kopali, proto říkám, že všechna tato opatření, která budou podle našeho názoru smysluplná, také budeme plně podporovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pojďme tedy zpátky k dopadům sankcí na české zemědělce, na začátku srpna, pokud se nepletu, Evropská komise vyčlenila nějaké peníze na kompenzace za ztráty, pokud vím, tak ministerstvo zemědělství eviduje 23 takových, takových žádostí od českých producentů, čeho přesně se týkají?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Jsou to žádosti, které se týkají sektoru ovoce a zeleniny, především v oblasti jablek, jsou to tam žádosti jinak právě na tu, na to nesklízení a potom na stažení z trhu, to znamená, že to zboží je staženo z trhu, Státní zemědělský intervenční fond v obou případech tu žádost přijme, zkontroluje, zda k tomu opravdu došlo, to stažení trhu je formě potom využití třeba toho ovoce, třeba pro bioplynové stanice a takto je nyní postupováno, my v tento okamžik máme zhruba ty opatření za 700 tisíc euro, hlášeno za Českou republiku, jsme trošku v komplikované situaci, protože ve středu večer nám Evropská komise oznámila, že tady tento, toto, tato opatření pozastavuje, protože došlo k vyčerpání té alokace 125 milionů euro, což jsme upozorňovali, já jsem o tom hovořil zase minulý týden na té radě v pátek, že si myslíme, že ta alokace je nedostatečná, jestliže máme 11 miliard euro, které nevyexportujeme z evropského trhu, to zboží do Ruské federace, tak prostě opatření za 200 milionů nemohou stačit, já jsem říkal, že nikdo ze zemědělců neočekává 100procentní kompenzace, to ani náhodou, ale měli bychom se bavit někde minimálně o půl miliardě až miliardě euro, které bychom měli v těch příštích měsících uvolnit na to, ať se na ten trh v některých komoditách úplně nerozsype, protože například u mléka, pokud nám dneska, cena mléka je 9,50 v průměru za Česku republiku, náklady jsou někdy od 7 do 7,40 haléřů. 7 korun a 40 haléřů. Pokud by nám ta cena mléka spadla někde pod 8,50, 8 korun, tak v ten okamžik spoustu zemědělců zase bude zvažovat, jestli vůbec dál pokračovat v chovu skotu a výrobě mléka, jestli se nám nebude opakovat mléčná krize jako před 4 roky, to bychom strašně neradi.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A to se tedy zatím neděje, protože říkáte, že ty žádosti přišly od producentů ovoce a zeleniny tedy.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Už od minulého týdne od pondělí jsou otevřená právě i ta opatření pro mléčné výrobky, jak jsem o nich hovořil na začátku, zatím nemáme evidovanou žádnou žádost, byly jenom dva nebo tři dotazy, jak v té věci postupovat, zatím nevidíme úplně, že by dramaticky docházelo k propadu cen u těch mléčných výrobků a mělo to dopad na cenu mléka, ale pozorujeme nějaký trend, který se začíná rýsovat, a právě proto potřebujeme mít ten přesný monitoring, abychom mohli potom v reálném čase velice rychle reagovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Právě, když jsem přemýšlel, jako 23 žádostí, jak říkáte, dohromady tedy v přepočtu za nějakých 21 milionů korun, to přeci nevypadá na nějaké fatální dopady na český zemědělský trh.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak to je právě pořád to, o čem se bavíme, to jsou ty primární dopady, to, co ten náš český výrobce nebo potravinář není schopen vyexportovat, takže mu to teď zůstává u nás na českém trhu. A my pořád všichni čekáme s napětím, kdy se nám začnou plně projevovat ty sekundární dopady, ten přetlak toho zboží, přeliv z jiných členských států na ten trh v České republice.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Já to jenom nechápu. Vy jste říkal, ty přímé dopady jsou 200 až 300 milionů, a jestliže si producenti zažádají o 20, tak mně přijde, že tam je nějaká disproporce mezi těmi, jak tedy trh vnímá ten dopad a jak ho popisujete vy?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Trh má samozřejmě určitou setrvačnost, tady ty věci se nestanou ze dne na den, že by ta cena spadla o 40, o 50 procent. Ale a i ti potravináři, respektive v tomhle případě pěstitelé ovoce a zeleniny, tak váhají a říkají, tak máme to za daných podmínek, zaorat, nemáme to ponechat, anebo počkáme a uvidíme, budeme sklízet a třeba se nám podaří to zboží prodat. Jako žádný zemědělec není nadšen z toho, že by měl něco, co celý rok pěstuje, potom ponechat na poli.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kováčiku, vy se tam netrpělivě chcete vyjádřit, předpokládám, že to asi budete vidět trochu jinak, než ministr Jurečka.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Vracíme se zpátky na začátek té diskuse. Já bych nerad, aby to dopadlo tak, že na jedné straně budeme platit za prohnání jablek bioplynkou nebo zaorání brambor, nebo čehokoliv jiného, na druhé straně totéž zboží se k nám dováželo z Polska a Poláci se chlubili tím, že se jim daří exportovat jablka, také jsem to slyšel před nedávnem v reportáži Českého rozhlasu. Tam se nemluvilo o tom, že se bude zaorávat nebo nesklízet, tam se mluvilo o tom, že polští zemědělci budou sklízet a budou se snažit exportovat. A jsme zpátky na začátku a proto jsem byl možná trošičku kritický k tomu, že vidím, že ta případná opatření na podporu naběhnou pomaleji, než bude žádoucí.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A co byste si tedy představoval, říkáte, platit zemědělcům za to, že nesklidí a nebo vezmou, dejme tomu, ta jablka zpět, že to není cesta, tak byste si představoval nějaké lidské řetězy na polských hranicích.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Ne, to jsem si nepředstavoval, to ani nelze udělat, ani požadovat, ale spíše jako i v Polsku budou platit za nesklízení, i v Německu, i v Rakousku, i ve Francii například budou zemědělcům platit za nesklízení a nebo se jenom u nás bude platit za zaorání a nebo požadovat po zemědělcích, aby nesklízeli a zaorávali a totéž zboží, které se nesklidilo či zaoralo či prohnalo bioplynkou, tak potom bude dováženo z Polska a Rakouska, Německa či Francie, to je moje pochybnost a proto říkám, že se vracíme na začátek a že vedle toho monitoringu by bylo třeba, aby ta opatření například proti těm dumpingovým cenám byla skoro už, bych řekl, připravena na stole, pokud jsou a jenom se o nich nemluví, jenom dobře.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

To se hned dozvíme.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já bych chtěl ještě poznamenat jednu věc, samozřejmě ta opatření jsou pro všechny členské státy, to není jenom selektivně pro určitý, určitý, určité státy, ale samozřejmě připravujeme ještě i další opatření, protože je potřeba si uvědomit zase, sektor ovoce zeleniny, v České republice nejsme soběstační z 50 procent, že pro naše zemědělce se v tomto otvírá pořád jako poměrně velký nástroj řešení, zase, když ten český spotřebitel dokáže na to reagovat. Já jsem byl minulý týden nakupovat v jednom obchodním řetězci v sobotu večer, schválně jsem se šel podívat a viděl jsem tam jablka, tři druhy jablek, všechny z Polska, šel jsem za vedoucím toho obchodu a ptal jsem, proč tady nemáte česká jablka, já chci kupovat česká jablka, já jiná nekoupím, já je vůbec nekupuju, protože je mám doma na zahradě, ale tady je potřeba, aby se spotřebitelé na toto ptali. A my samozřejmě připravujeme, připravujeme i další opatření, máme tady program ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Dobře. Pardon, zrovna u těch jablek tomu nerozumím, protože čísel, která jsem viděl, je Česká republika z hlediska produkce jablek víc než soběstačná, že je snad 120 procent produkce ve srovnání se spotřebou. V čem je problém.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tam jsou dopočítávána v této statistice i čísla, která nejsou úplně přesná, protože je tam odhadem dopočítáváno to, co se například sklidí okolo alejí a podobně ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Jako myslíte u vás doma na zahrádce třeba.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ano, ano, do těchto čísel, když mluvíte nad těch 100 procent, tak jsou tato čísla započítána, i to, co jde potom do pálenic a tak dále. Ale to, co opravdu je na přímou spotřebu, tak tady jsme i v sektoru jablek a hrušek, obecně ovoce nesoběstační. A je jenom o tom, aby český spotřebitel, pokud možno preferoval a nejenom, když u těch jablek je to, dneska v každém okrese máte X pěstitelů, na které se můžete obrátit a nakoupit to přímo od nich ze dvora, nemusíte to kupovat v tom supermarketu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Myslíte, že takhle masově spotřebitelé zvládnou objíždět jednotlivé producenty, aby si někam zajeli pro jabka, někam jinam pro mléko, ještě někam jinam pro maso.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Nemusí. Dneska, když sednete, když sedne občan k internetu, tak prakticky v každém minimálně okresním městě už jsou prodejny, které opravdu prodávají čistě zboží, které je z konkrétních zemědělských hospodářství, kde nabízí mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, přímo od zemědělců a tyto obchody jsou dost často přímo v centrech měst.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Dobře, ale my jsme touhle odbočkou trošku utekli od té původní otázky Pavla Kováčika, co tedy praktického budete dělat, abychom u nás nevykupovali nebo nelikvidovali zemědělské produkty, které současně za ty nižší ceny dovezeme z okolních zemí.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tady jsou ještě další opatření u těch produktů, například Státní zemědělský intervenční fond může spustit intervenční nákupy, to znamená, že my to zboží, vlastně jakoby stát, vykoupíme na základě dojednaných stejných podmínek v rámci celé Evropské unie a potom prostřednictvím Evropské komise se to zboží prodává někde mimo ten trh Evropské unie. V minulosti to tady bylo, ten mechanismus je funkční, jediné, co teďka potřebujeme a na co jsme upozorňovali ten minulý týden, a bylo nás několik ministrů, aby se tam zaktualizovaly ceny, protože ty ceny jsou tam staré, řekněme, 5, 6 let, mezitím se ty ceny zvýšily u těch komodit, a to je tak, že vlastně ten intervenční mechanismus pro ten nákup lze spustit, když například cena určité komodity poklesne na 14 dní a určitou úroveň, v ten okamžik my můžeme spustit nákup a nakupovat, akorát my potřebujeme ty ceny zaktualizovat, to jsme řekli evropskému komisaři, tam zazněla celá škála podnětů, včetně těch subvencí pro ten vývoz mimo Evropskou unii, na Radě ministrů v Miláně zhruba za 14 dnů by měl evropský komisař představit a zareagovat, jaká další řešení a opatření můžeme spustit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A jenom, když zůstanu u těch jablek, tak jestliže mají Poláci teď přebytek asi jeden a čtvrt milionu tun, které by normálně vyvezli do Ruska, proč tedy jako to nevykoupí Poláci a dělá se to ta jako přes český trh nebo ...

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Nedělá se to přes český trh, samozřejmě je tady a to se nakonec stalo v to úterý nebo ve středu večer, kdy se zjistilo, že z těch 125 milionů euro jenom 85 procent si požádalo, požádali Poláci, jako nároky právě na to řešení ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A ještě vyvážejí.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak oni vždycky vyváželi něco i k nám, jo, ale tady se ukazuje, že ta alokace nebyla dostatečná a bylo by potřeba to opatření, aby pokračovalo ještě dál, několik týdnů s nějakými vyššími finančními prostředky. A pokud se nám samozřejmě podaří vyřešit ty problémy v Polsku, Pobaltí, tak potom na nás ty dopady budou podstatně menší a my je nebudeme muset řešit u nás.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kováčiku, je to pro vás uspokojivá odpověď na tu otázku, kterou jste měl.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Kéž by to bylo tak, jak říká pan ministr, ale u nás v České republice opatření, která jsou nutná a aktuální, tak jsou někdy i na dlouhý lokte. A potom za kapitalismu, který tady bezesporu, to nepopře snad nikdo, je a panuje, tak ty intervence a ty přímé zásahy do takzvaně svobodného trhu, svobodného volného oběhu zboží, kapitálu, osob a tak dál, a tak dál nejsou úplně snadné a může se také stát, že když uděláme nějaký cenový zásah na proti ..., pod nákladovým cenám, že se to potom bude dlouhodobě řešit formou arbitráží a že nemusíme úplně, úplně uspět na konci toho řešení.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Vnímáte to jako hrozbu.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Proto mám i obavy z toho, že ne vždycky je možné toto tak snadno naplnit.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Samozřejmě tedy ten proces říct, že je něco dumpingová cena a zastavit ten tok toho zboží na území České republiky, to je opravdu bezprecedentní věc a ty následky potom nemusí být pro nás vždycky úplně pozitivní, právě v rámci té arbitráže, ale já jsem teďka ještě zadal našim lidem na ministerstvu, že jsme zjistili, že Francie, Španělsko a Portugalsko mají zákon, který chrání jejich domácí trh právě proti výrazným výkyvům cen, tak my teď ..., jsem zadal, abychom si tady tyto jejich zákony stáhli, abychom se podívali, jak to přesně v jejich právním řádu je, jak to funguje a zdali by obdobný princip jako, řekněme, taková záchranná brzda, nemohl fungovat i v České republice, ale znovu opakuji, to největší řešení mají v rukou čeští spotřebitelé a já říkám, nebuďme patrioti, jenom když vyhrajeme v hokeji, ale buďme patrioti, i když chodíme nakupovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Vsadil byste si, že se to změní během několika příštích měsíců.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já myslím, že to je běh na dlouhou trať, ale myslím si, že i spousta lidí dneska začíná přemýšlet hlavou u toho nakupování a že ten pozitivní trend se tady začíná projevovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Pane Kováčiku, taky jednou větou odpověď, prosím, vidíte takový posun u českých spotřebitelů?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Já takový posun vidím ve vyjádření českých spotřebitelů, ale když potom jde konkrétně nakupovat, tak většinou se řídí cenou a nikoliv vlastenectvím. A tento trend je potřeba obrátit, například i tím, že se tady konečně pohnou taky mzdy, že tady se konečně také pohne nezaměstnanost, aby ti lidé měli vůbec co utrácet.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

Nebyla to tak úplně jedna věta, ale nevadí, taková byla nedělní Partie s Pavlem Kováčikem. Na shledanou.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu

Na shledanou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor

A s Marianem Jurečkou. Na shledanou.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Na shledanou.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem