přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kvalita potravin v ČR

12.5.2014

Otázky Václava Moravce, 11. května 2014

Václav MORAVEC, moderátor:

Bič na obchodníky a podle všeho hodně bolestivý. V Poslanecké sněmovně je před závěrečným schvalováním zásadní novela zákona o potravinách. Nová právní norma má umožnit Státní zemědělské a potravinářské inspekci rychlejší reakci v krizových situacích. Jde o okamžiky, jakými byly například metanolová kauza, nebo výskyt dioxinu v mase a ve vejcích dovezených z Německa. Kontroloři mají mít nově právo zakázat používání prostor, do nichž jim podnikatelé neumožní přístup. Rekordní výše pokut udělovaných Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí navíc ukazuje, že už teď může stát významně postihovat nepoctivé obchodníky a potravináře. Problémem je například falšování potravin.

Martin KLANICA, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (27. 2. 2014):

Nejčastější nedostatky jsme zaznamenali v oblasti označování. A dále nedodržení jakostních parametrů. A byly tam i případy falšování. Med je klasický příklad komodity, která se velmi masivně falšuje.

Václav MORAVEC, moderátor:

Prozradil před časem v rozhovoru pro Českou televizi ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martin Klanica. Novela zákona o potravinách, kterou budou poslanci schvalovat v příštím týdnu, má inspektorům umožnit i zastavení prodeje potravinářských výrobků v případě, že jsou nejakostní nebo klamavě označené. Rozšířena na nejakostní či klamavě označené produkty má být také možnost provádět rozbory výrobku v laboratoři na náklady výrobce či prodejce. Toto opatření zatím platí jen u nebezpečných výrobků. Prvním hostem Otázek, ministr zemědělství a místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Vítejte po čase v Otázkách, hezký dobrý den, pane ministře.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Dobré poledne.

Václav MORAVEC, moderátor:

Jaké slovo či věta nejvýstižněji popisuje váš vztah k obchodním řetězcům?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Velice rezervovaný.

Václav MORAVEC, moderátor:

Už jste se setkal se zástupci obchodních řetězců?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já jsem se setkal minulý týden jenom se zástupci zatím jedné, jednoho, jednoho řetězce. A to velké setkání se zástupci, řekněme, skoro všech obchodních řetězců, máme naplánováno na první týden v červnu.

Václav MORAVEC, moderátor:

Vy jste 19. dubna v rozhovoru pro deník Právo uvedl, cituji: „V nejbližší době plánuji setkání se zástupci obchodních řetězců. Chování řetězců není v pořádku. A buď se shodneme na nápravě, nebo budeme válčit“. Válčíte, nebo se ukazuje jistá možnost míru a nápravy?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Zatím neválčíme a právě na tom setkání, které proběhne za ty tři týdny, se chci s představiteli obchodních řetězců pobavit o tom, jaký je jejich přínos pro, řekněme, potravináře a zemědělce v České republice. Jaký je jejich přínos pro tuto společnost a pro zákazníky, co nabízejí našim zákazníkům, jakou kvalitu za jakou cenu. A budu to chtít s nimi rozdiskutovat a říci si, že já samozřejmě respektuju to, že jejich cílem celé jejich aktivity je maximální zisk. Ale je potřeba zohlednit také to, jakým způsobem se chovají k našim potravinářům, protože ty informace, které já mám z terénu, tak opravdu u některých obchodních řetězců to jednání je velice, řekl bych, nedůstojné, neférové. Já tvrdím, že i v obchodě, v byznyse má platit nějaká etika. A ta tady v některých případech evidentně neplatí.

Václav MORAVEC, moderátor:

A cílem potravinářů není maximalizace zisku, když se podíváte na pančování a falšování potravin, nejsou to přece jen obchodní řetězce, a narážím na to, že nezačíná válka s obchodními řetězci už v současnosti, protože vy jste v té dvojjediné roli, a příští týden bude Poslanecká sněmovna schvalovat zásadní novelu zákona o potravinách. A zemědělský výbor navrhuje měnit zákon o významné tržní síle. Jak budete o tom pozměňovacím návrhu zemědělského výboru hlasovat? Měl by se měnit poslaneckou iniciativou, tedy iniciativou zemědělského sněmovního výboru zákon o významné tržní síle?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já úplně nepovažuji za šťastné to, že zemědělský výbor tady tuto novelu tady tímto způsobem nechává projednávat v Poslanecké sněmovně.

Václav MORAVEC, moderátor:

Vy budete hlasovat proti tomu návrhu?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já si dokážu představit, že ten návrh mohu nakonec podpořit. Ale myslím si, že tady.

Václav MORAVEC, moderátor:

Říkáte, že to není šťastné a nakonec ho můžete podpořit.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Není šťastný ten proces, jakým způsobem ta legislativa je tvořena v tomto případě.

Václav MORAVEC, moderátor:

Proč ho tedy jste ochoten podpořit?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Protože je dost možné, že pokud bychom i vedli diskuzi s obchodními řetězci a především Ministerstvo průmyslu a obchodu, kterému gesčně přísluší tato novela, tak bychom se možná shodli, řekněme, na podobném znění. Ale mně tady vadí to, že opravdu v tomto případě neproběhlo meziresortní připomínkové řízení. Nebylo to vydiskutováno v řetězci, i kdybychom nakonec zvolili takto, řekněme, poměrně tvrdou formu. Tak já považuju, že tyto věci máme dělat v nějakém dialogu s těmi, kterých se to týká, což se v tomto případě nestalo.

Václav MORAVEC, moderátor:

A přesto jste ochoten to příští týden podpořit. Znovu se ptám, jestli to není protimluv? Jestli by se nemělo počkat na vaše červnové jednání s obchodními řetězci. Popřípadě zákon o významné tržní síle, který má chránit dodavatele obchodních řetězců, měnit vládním návrhem, nikoliv pozměňovacím návrhem zemědělského výboru, který to vtělí do zákona o potravinách?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já musím říct, že tady trošičku nás zemědělský výbor nás jako poslance překvapil a zaskočil, protože si myslím, že ještě v průběhu středy většina poslanců netušila, že tento pozměňovací návrh tam bude načten. Já tady budu chtíti vyvolat jednání ještě v průběhu pondělka nebo úterka, abych se setkal s ministrem průmyslu a obchodu panem ministrem Mládkem tak, jak jsem to udělal v případě těch sporných věcí, když jsme řešili ty záležitosti v případě kompetencí Státní veterinární správy, SZPI a hygieny. A budu se s ním chtít pobavit, jakým způsobem tady s touto iniciativou zemědělského výboru naložíme. Protože považuji za důležité, abychom i v této věci, řekněme, měli nějakou koaliční shodu, abychom nešli do toho hlasování s výsledkem, který nelze předvídat.

Václav MORAVEC, moderátor:

Myslíte, že se podaří najít koaliční shodu, a vy sám, znovu trvám na tom, jestli to není schizofrenní situace, že vám vadí způsob, jak sněmovní zemědělský výbor připojil pozměňovací návrh, respektive navrhuje změnit zásadní vládní novelu zákona o potravinách. A na straně druhé jste pro to ochoten zvednout ruku.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Já jsem říkal, že za situace, kdy si to i vyjasním s panem ministrem průmyslu a obchodu, a bude na tom koaliční shoda, tak si dokážu představit, že pro ten návrhu tu ruku nakonec zvednu. Ale jsou tady dvě věci, které si musíme v průběhu pondělí a úterý vyjasnit.

Václav MORAVEC, moderátor:

Vyjasňovat si chcete co? Jestli půjdete vládní cestou a navrhnete Poslanecké sněmovně, ať odloží hlasování, respektive ať odmítne návrh sněmovního zemědělského výboru?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství:

Ano, to si myslím, že musí být zcela jasné předtím, než se nebude hlasovat o této novele ve třetím čtení.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem