přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Interview ČT24 s Marianem Jurečkou

2.4.2015

ČT24, 1. dubna 2015

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Po 31 letech končí v Evropské unii kvóty na mléko. Co to bude znamenat pro zákazníky a co pro české farmáře? Budou schopni konkurovat velkým producentům mléka? Jsou české potraviny v porovnání s těmi za hranicemi stejně kvalitní a je podpora biopaliv na dalších 5 let v souladu s politikou Evropské unie? I na to se zeptám ministra zemědělství Mariana Jurečky, který je hostem Interview ČT24. Dobrý podvečer.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Dobrý podvečer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Pane ministře, proč končí kvóty na mléko právě teď? Přebytek mléka přece v Evropě pořád trvá.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Na ukončení režimu mléčných kvót se dohodly členské státy už v roce 2008. Je to vlastně postupné kroky u jednotlivých komodit, které ještě jsou chráněny určitým kvótovým režimem a je tady ochrana evropského trhu a jednotlivých členských států, tak víceméně se ten postup mění v tom, že se to odbourává, vlastně otvíráme se celosvětovému trhu i v těchto komoditách, takže teďka nám končí mléčné kvóty nebo skončily včerejškem a zůstávají nám ještě cukerné kvóty.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Je to ve správnou dobu?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak dnes já si troufnu říct, že to není úplně ve správnou nebo šťastnou dobu, protože teď nám ten trh se výrazně rozkolísal od srpna právě díky ruským sankcím a nemá to úplně, řekněme, dobré dopady. Kdyby to byl standardní rok třeba rok 2013, řekněme, v tuto dobu, tak by víceméně nebylo, řekněme, tolik vnějších vlivů, které mohou tu cenu ovlivňovat a nejenom přímo to, že rušíme mléčné kvóty.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Co se teď bude na trhu dít? Může se stát, že bude mléko levnější, když budou moct producenti vyrobit mléka, kolik budou chtít a nic se nebude omezovat?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ono právě tu cenu mléka nám trošku srazily právě ty ruské sankce v Evropě, nicméně já jsem přesvědčen o tom, že teď krátkodobě k nějakým dramatickým změnám nedojde. Ta cena mléka nám od srpna klesala, teď máme za sebou čísla za únor v rámci Evropské unie a tam byl nárůst o 0,6 % oproti měsíci, měsíci lednu. Z dlouhodobého hlediska samozřejmě tady několik je, řekněme, otazníků, protože globálně nám spotřeba mléka na celém světě poroste, protože nám poroste počet obyvatel. To se obecně v analýzách uvádí, ale poroste nám také výroba mléka v Evropské unii a to samozřejmě může znamenat pro některé státy určité problémy.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Co to bude znamenat pro české mlékaře? Očekáváte, že budou schopni konkurovat těm velkým producentům mléka nebo nastanou nějaké problémy?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já věřím, že dobrý český zemědělec, který se opravdu věnuje a dělá výrobu mléka na kvalitní úrovni, by v budoucnu problémy mít neměl. Samozřejmě co tady trošičku je pro nás problém, je otázka schopnosti zpracovat to mléko v České republice a dokázat ji uplatnit na domácím trhu, případně v zahraničí, protože dnes je bohužel ten velký handicap, že zhruba 40 % celkové výroby mléka z České republiky se vyváží jako základní surovina hlavně do Německa, do Itálie a tady samozřejmě se dostávají české mlékárny do problémů, kdy čeští zemědělci logicky chtějí stejnou cenu jako v zahraničí a ne všechny české mlékárny to umí nabídnout a tady je potřeba, abychom dokázali nainvestovat do těch provozů a pomoci jim zvýšit jejich konkurenceschopnost a efektivitu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A jaký máte připravený plán v případě, že se ukáže, že čeští producenti nebo zpracovatelé mléka nejsou schopni konkurovat a aby je ta konkurence zvenku nepřeválcovala?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My samozřejmě nespíme, nečekáme na to, až dojde nějaká krizová situace, která by trvala třeba několik měsíců nebo třeba možná třeba i rok a podobně dlouho. My připravujeme, řekněme, takzvaný dotační titul, já mu říkám do šuplíku, který by měl právě pomoci jak výrobcům mléka, tak i zpracovatelům překonat případně nějaké opravdu krizové období. Ten dotační titul připravujeme do té fáze, abychom jej měli i notifikovaný Evropskou komisí a pak ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Co to přesně znamená, jaký máte plán?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To znamená, že by měli možnost zemědělci si šáhnout a potravináři na finanční prostředky. Ten dotační titul by byl, řekněme, zaměřen především na zvýšení kvality mléka. Je to prostě nástroj, jakým, jakým způsobem dostat ty  finanční prostředky do toho sektoru tak, aby to nebyly nedovolená podpora, aby to bylo notifikovatelné Evropskou komisí.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Jak se to dá udělat, aby to nebyla ta nedovolená podpora?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Je to právě to, že to budeme zaměřovat na tu zvýše..., na to zvýšení kvality mléka jak u výrobce, tak u zpracovatele, to znamená, podpora těch, kteří vyrábějí mléko, řekněme, které má větší složky, vyšší složky bílkovin, tuku, prostě jsou to některé technické parametry, které zajistí tomu zákazníkovi, že ta surovina, která se zpracovává, ze které je ten mléčný výrobek vyroben, je kvalitnější než standardní mléko.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

To znamená, že ti zpracovatelé nebo výrobci mléka dostanou peníze na to, aby mohli třeba zlepšit technologie, které používají nebo jak si to máme představit?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Aby dostali finanční prostředky na to, že to mléko, které bude za těchto větších standardů vyrobeno a bude zpracováno, tak na to mléko dostanou určitou dotaci. Ale znovu říkám, to je, tento režim spustíme v případě, že se ukáže, že ta cena dramaticky poklesne a hrozilo by tady opravdu, že zemědělci budou ukončovat výrobu a zpracovatelé by zavírali své provozy, protože já kdybych dneska řekl, že tento režim spustím a řekl bych i za jaké situace přesně, za které ceny, tak samozřejmě obchodní řetězce v ten okamžik vytvoří tlak na zpracovatele a prvovýrobce a budou je tlačit na nižší ceny, protože budou vědět, že stát v nějaký určitý okamžik ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Podpoří.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

... podpoří, proto neříkám ty specifické parametry, kdyby se to rozeběhlo.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A řeknete nám, jakou částku máte vyčleněnou pro takový krizový plán? Nebo ani to nemůžete říct?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Logicky ani toto nemůžu říct, protože pak si někdo spočítá ten objem vyráběného mléka v Český republice a věděl by ta čísla poměrně přesně.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Podle odborníků je problém českých farmářů taky v tom, že jsou hodně roztříštění, že se nesdružují ve větších odbytových družstvech, která si můžou snáz prosadit lepší ceny. Souhlasíte s tím?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Je to, je to do značné míry velký problém českého zemědělství a já to zemědělcům říkám i zpracovatelům sdružujte se do odbytových družstev nebo výrobních družstev tak, jak to dělali naši předci v minulosti. Za první republiky to byla běžná věc, že rolníci se sdružovali, vytvářeli rolnické akcionářské cukrovary a podobně. A my, jestliže tady máme umět čelit velkým obchodním řetězcům, které jsou třeba v 70 zemích světa jako Tesco, tak prostě my se musíme dokázat sdružovat nejenom v rámci republiky, ale dneska už máme odbytová družstva třeba, které se sdružují i napříč mezi Francií a Holandskem, už se to ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Proč to nedělají čeští farmáři?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Protože zatím mám pocit, že si do jisté míry neuvědomili tu situaci, kterou prostě tady ten globálně otevřený trh vytváří v tom tlaku na toho zpracovatele a prvovýrobce a to je vlastně prakticky jediný efektivní nástroj, jak dokázat tady těmto problémům čelit.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dají se změnit i nějak pravidla pro ta odbytová družstva, aby to bylo pro české farmáře jednodušší se v nich sdružit, nebo jsou ta pravidla už teď dost jednoduchá a volná a není to žádný problém?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ta pravidla pro to, dokázat se sdružit do odbytových družstev, jsou poměrně jednoduchá. Bohužel zhruba před necelými 10 lety tady vznikala odbytová družstva účelově a stát nesprávně nastavil tu podporu a de facto jeden zemědělský podnik si vytvořil svoje jedno odbytové družstvo, přes které jenom profakturoval faktury a dostával finanční prostředky. Tento stav nechci. Já chci, aby tady byly opravdu funkční velká odbytová družstva, která budou zastřešovat malé, střední i velké zemědělce. Už několik jich tady funguje. A my chceme nastavit teď třeba podmínky v rámci Společné zemědělské politiky, abychom zemědělce v některých bonifikačních kritériích motivovali k tomu, aby vstupovali do odbytových družstev, abysme je prostě dokázali tímto směrem nasměrovat, protože je to prostě pro Českou republiku, ale i pro ně samotné důležité.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Bude to tedy finanční motivace.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Bude to určitá, řekněme, když například budou žádat v Programu rozvoje venkova, kde se ty žádosti hodnotí bodově, tak já si dokážu představit, že by tady bylo určité bodové zvýhodnění pro toho žadatele, tudíž jeho větší šance, že si šáhne na nějakou investiční dotaci.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dotaci. Ode dneška se taky v celé Evropské unii, včetně Česka, rozšiřuje povinné značení původu masa. Doteď byl tenhle údaj povinný jen u hovězího, nově platí u vepřového, drůbežího, skopového i kozího. Proč ta změna nastala?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Proč ta změna? Aby zákazník se opravdu dozvěděl o tom, nejenom kde to maso například bylo naposledy zabaleno, ale aby měl i tu informaci, kde to zvíře bylo vychováno a kde to zvíře bylo poraženo.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Takže to všechno se z etikety teď dozvím ode dneška.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ano, ano.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Proč to platilo jen u hovězího masa, proč mělo takové privilegium právě hovězí?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já myslím, že u toho hovězího se to udělalo podstatně dřív než u ostatních druhů mas především po aféře s nemocí šílených krav, tak tam byla, řekněme, velká, velký zájem veřejnosti i na zákazníků, abychom věděli, odkud to hovězí maso je. A teď prostě Evropská komise, Evropská unie přišla tady s tímto i u těch zbývajících hlavních druhů mas. Já si myslím, že možná není potřeba se dneska ptát, proč to zpoždění, ale hlavně že už to je.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Co tedy konkrétně přesně se na té etiketě, když si půjdu koupit maso, dozvím? Dozvím se, kde ten konkrétní vepř vyrostl, kde byl poražen, kdo ho zabalil, nebo co přesně tam?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Dozvím se, kde žil většinu svého života to zvíře, protože může se stát, že například bylo narozeno a prvních 30 dnů třeba ten vepř žil v Holandsku, ale pak zbývající 3,5 až 4 měsíce žil třeba v Český republice, kde byl vykrmován, takže se dozvím, že byl vykrmen v České republice. Dozvím se to, že byl například na porážce v České republice poražen a dozvím se, že byl, je zpracován. Tak veškerou, řekněme, tu, ten rodokmen ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Historii.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

... rodokmen toho zvířete vlastně jako zákazník budu vědět, a to si myslím, že je docela důležité.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vy jste zastáncem podpory českých výrobků. Jak ale v obchodě poznám, který výrobek je skutečně kvalitní a skutečně český? Mám šanci teď v tuhle chvíli poznat, odkud přesně, jestli je to český výrobek a že je kvalitní?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já myslím, že u minimálně třech jasný označení to poznám. V případě, že ten výrobek je s označením Klasa, tak mám garantovanou opravdu vysoké kvalitativní nárok na ten výrobek. Pokud hledám regionální výrobek, pak je to ten výrobek, který je označen jako Regionální potravina a pak je to samozřejmě ještě označení, který, které používají výrobci od Potravinářské komory, to znamená Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou. To jsou stoprocentně tři označení, která nám říkají něco o vyšší kvalitě a o místě výroby toho produktu a původu té suroviny.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Podepsal byste se pod tvrzení, že česká potravina rovná se kvalitní potravina?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ano. Podepsal, protože i z našich výsledků Státní zemědělské a potravinářské inspekce vyplývá, že nejnižší procento chyb, které nalezneme při našich inspekcích v terénu a u výrobků, tak to nejnižší procento je právě u českých výrobků a u českých zpracovatelů. Pak máme vyšší procento u výrobků z Evropské unie a pak dramaticky roste ta chybovost u těch vzorků, které jsou a u těch výrobků, které jsou ze zemí třetího světa, to znamená mimo Evropskou unii.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Řekněte mi, ale spousta lidí, kteří mají tu možnost, jezdí nakupovat třeba do Německa, za hranice, a ti říkají, že když si tam koupí párky, tak opravdu jsou, je v nich maso, když si koupí marmeládu jahodovou, tak je ta marmeláda opravdu z jahod, ne z jablek, z náhražky, když si koupí máslo, to máslo se chová a chutná jako máslo. Vy nemáte tu zkušenost, že by stejné potraviny, které se tady dají koupit za stejnou cenu jako v Německu, v tom Německu chutnaly lépe a byly kvalitnější?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já vím, že jsou tady oblasti a ty zkušenosti, že ty rozdíly v těch potravinách jsou. Na druhou stranu já, který nemám tu možnost, protože bydlím u Přerova, možnost jet pravidelně nakupovat do zahraničí, tak já prostě už roky, už přes 10 let do naší domácnosti domů nakupujeme masné výrobky od dvou výrobců, od místního zemědělského družstva, které dělá všechny výrobky bezlepkově, tudíž je to prostě čistý masný výrobek, kde je jenom maso, žádná náhražka, nebo případně ještě jedna firma u nás na okrese a od nich nakupuji a nakupujeme vždy. Prostě je to o tom, že já jako zákazník mám tohohle výrobce prověřeného, prakticky ho skoro i osobně znám a od něj nakupuji. A takto to máme i v případě mléčných výrobků. A je to do značné míry dáno tím, aby spotřebitel si občas dal tu práci, podíval se na etiketu toho výrobku, přečetl si, kde je to vyrobeno a přečetl si to složení.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vy jste ale před chvílí řekl, že byste podepsal, že česká potravina rovná se kvalitní potravina. Magazín Reportér napsal a teď vám budu citovat z jednoho článku: „Podpora českých výrobků, kterou razí stávající ministr zemědělství, může být paradoxně podporou toho horšího, co je na trhu k dostání.“ S tím nesouhlasíte?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já s tím nesouhlasím, protože ten můj výrok jsem opřel o naše statistická zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce, což je dozorový orgán, který dělá největší rozsah kontrol v oblasti celé výroby potravin a i zpracování na pokrmy. A tam to jasně statisticky vyplývá. A potom je tady takový žebříček, který byl zastaven mezinárodně a z toho vyplývá, že Česká republika je na 23. místě, pokud jde o kvalitu a bezpečnost potravin na světě. Stojíme si v rámci všech středoevropských zemí nejlépe.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Po telefonu se k nám teď připojila lékařka a výživová poradkyně Kateřina Cajthamlová. Dobrý podvečer.

Kateřina CAJTHAMLOVÁ, lékařka, výživová poradkyně

Dobrý den.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní doktorko, máte vy osobně zkušenost s nákupy potravin za hranicemi? Je pravda, že jsou tam kvalitnější než tady u nás?

Kateřina CAJTHAMLOVÁ, lékařka, výživová poradkyně

Bohužel já tedy patřím mezi ty, kteří nakupují v zahraničí. Je to proto, protože se zajímám o složení potravin a pokud chci nějaké kvalitnější potraviny jako například různé masné výrobky a podobně, tak pokud bych se orientovala pouze deklarativně například na těch různých trzích, které jsou, tak nemám jistotu, že tam nakoupím produkci, která je z české provenience. Dokonce se mi stalo, že na jednom takzvaném farmářském trhu se právě prodávaly jenom lehce dražší věci z nejbližšího supermarketu. Tady bych chtěla říct, že problém značení potravin je ve dvou, ve dvou oblastech. První oblast je, že potraviny některé, zejména teda potraviny například balené přímo v tom obchodě, jsou značené velmi nedostatečně, to jsou takové ty krájené sýry. Pokud se ptáte na jejich složení, tak se vlastně z té drobné etikety, která je na tom přebalu, nedozvíte přesné složení toho výrobku.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní doktorko, řekněte mi, souhlasíte s panem ministrem, že česká potravina rovná se kvalitní potravina? Mají Češi možnost v obchodech si koupit kvalitní českou potravinu bez náhražek za přijatelnou cenu?

Kateřina CAJTHAMLOVÁ, lékařka, výživová poradkyně

Co se týče obchodů, bavíme-li se o větších řetězcích, tam se obávám, že strávíte velmi dlouho tím, že studujete původ výrobku. Pokud by byly výrobky značeny právě těmi různými etiketami Klasa a podobně a bylo by vlastně zaručený původ toho výrobku, tak určitě ano. Pokud to tak není, tak je to v těch řetězcích velmi obtížné. Existují lokální menší prodejny lokálních výrobců a tam tahle ta jistota je ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Obchodníci často argumentují tím, že Češi náhražkové jídlo chtějí, hlavně aby bylo levné. Je to pravda nebo je to jen klišé, za které se prodejci schovávají?

Kateřina CAJTHAMLOVÁ, lékařka, výživová poradkyně

Není to klišé. Bohužel většinová populace hledá hlavně cenu, nehledá kvalitu a já mohu říct, že za těch 25 let se tady výrazně trh přizpůsobil této snaze získat levnější výrobky a zároveň se přizpůsobil té výhodě, kterou u nás mají zahraniční dovozci, že Čech nečte malá písmena, nezajímá se o složení, nezajímá se o původ svého výrobku. Bohužel ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní doktorko, já vám děkuju za to, že jste se připojila k našemu Interview. Pane ministře, co na to říkáte?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak samozřejmě máme určitě výrobky v supermarketech, kdy ta kvalita výrazně pokulhává za tím, co máme třeba například v Německu nebo v Rakousku. Ale paní doktorka řekla jednu věc, kterou jsem říkal i já. Pokud si vezmeme výrobky s označením Klasa, Regionální potravina, tak ten zákazník má opravdu garanci, že ten výrobek má nadstandardní kvalitu a například v případě výrobku označeným Regionální potravina, že navíc pochází ještě z jeho kraje, kde bydlí.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Čeští obchodníci si taky stěžují, že v supermarketech musí platit takzvané regálné. Poplatek za to, že tam vůbec můžou svoje výrobky mít. To je v pořádku?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To si nestěžují obchodníci, ale výrobci ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Výrobci.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

... a výrobci potravin. Já samozřejmě říkám, že to v pořádku není. Já bych byl velice rád, aby řetězce dokázaly mít svoji obchodní politiku, řekněme, na určité etické úrovni, aby se chovali solventně a slušně ke svým partnerům a aby pokud možno obchodovali v čistým netto cenách, kdy opravdu je to jasně průkazné, za jakou cenu prodávám, abych si mohl dokalkulovat jasně výrobní náklady a ne v průběhu roku, že mně někdo mění obchodní podmínky.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Můžete vy s tím něco jako ministr zemědělství udělat, aby v těch velkých supermarketech to regálné se neplatilo?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My se o to teď snažíme a teď právě do Sněmovny z vlády odešla novela zákona o významné tržní síle, kde výrazným způsobem se jasně specifikují ty největší, řekněme, prohřešky, které máme indikovány právě od potravinářů, abychom dokázali vymezit a řekněme upravit ty podmínky, aby byly férovější. Na druhou stranu nikdy legislativní normou nevyřešíme 100 % všech problémů, které obchod přináší.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Další téma, které vás bezprostředně týká, jsou biopaliva. Vy jste včera řekl, že svým koaličním partnerům navrhnete, aby státní distributor paliv firma Čepro spadala pod jiný resort než Ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem, protože Babišovy firmy jsou nejvýznamnějším dodavatelem bionafty pro Čepro. Vidíte v tom střet zájmu, to jste říkal. Jak ten váš návrh dopadl? Mluvil jste o něm se svými koaličními partnery?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já jsem včera v podvečer byla schůzka, na které byl přítomen pan premiér a někteří další zástupci koaličních stran, tak jsem tam to téma otevřel, hovořil jsem o něm, říkal jsem, že třeba já osobně mám problém, na který jsem narazil předevčírem, když jsem začal zjišťovat okolnosti, jakým způsobem Čepro nakupuje právě tu biosložku, tak jsem zjistil, že třeba by jako koaliční partner nemáme v dozorčí radě člověka, který by tam naši koaliční stranu nějakým způsobem reprezentoval a měl vhled do právě způsobu nákupu v Čepru ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Jak na ten váš návrh reagovali koaliční partneři?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Na ten náš návrh samozřejmě sociální, kolegové ze sociální demokracie tam vidí také ten problém podobně jako já, nicméně ta diskuse nebyla možná dál, protože tam chyběl ten, jakého se to týkalo nejvíc, a to byl Andrej Babiš, a ten se vrátí z dovolené až příští týden, takže potom na nějaké příští koaliční radě je to téma, které rozhodně se bude otvírat.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Řekněte mi, jaký by to mělo praktický dopad, efekt, nebyla by to změna jen na oko? Vždyť přece Babišovy firmy by dál dodávaly do Čepra biopaliva, změnilo by se jen to, že tím, kdo je tím hlavním orgánem, který to dozoruje, nebude Ministerstvo financí, ale jiný úřad, ale v tom vy nevidíte ten střet zájmů, že ministrovy firmy dodávají do státního Čepra vlastně nejvíc těch biopaliv?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak potom bych to elementární střety zájmů mohli najít ve spoustě jiných oblastí ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Já se vám ptám na tuhle, ta mě zajímá.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já se, já, tam je to klíčové, jakým způsobem to to Čepro nakupuje. Jestliže já mám informaci, že Čepro dělá tendr na 2 roky pro firmy, tam jich je v celkovém součtu 14 těch firem, mají rámcovou smlouvu a potom každý měsíc soutěží ty firmy o nejlepší nabídku. Pokud tento systém je naprosto transparentní a není tam možný únik informací, které by dávaly nějakou výhodu firmám z Agrofertu, pak říkám v principu ten nákup je v pořádku.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A je ten nákup, ten, to výběrové řízení transparentní, když říkáte, že teď momentálně Čepro spadá pod ministerstvo financí, je zaručeno, že se nemůže nikdo z Agrofertu dozvědět ty podmínky dřív?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak já předpokládám, že ano, ale nicméně mně chybí ten prvek té kontroly, který je minimálně už v tom, že tam koaliční partneři nemají zastoupení v dozorčí radě, vlastně nevidí, jak ten podnik právě třeba v tomto, v této oblasti nákupu, jak je ten systém nastaven. Já to dneska nevím, jak je nastaven.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Budete na tom trvat, aby se Čepro dostalo pod jiný resort než Ministerstvo financí? Bude to váš nějaký zásadní požadavek?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Pro mě je to věc, kterou chci otevřít a dneska neříkám, že to je zásadní požadavek. Pro mě zásadní je vědět, jak ten systém funguje v nákupu, a to já dneska nevím, a to je pro mě klíčové.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Vláda rozhodla o další podpoře biopaliv na 5 let do roku 2020. Já vám teď pustím, jak na to reagoval ministr financí Miroslav Kalousek.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu, bývalý ministr financí /TOP 09/ (OVM, 15. 3. 2015)

Ten zákon není nic jiného než tunel na státní rozpočet v objemu 9 miliard korun pro velmi úzký okruh lidí, to není daňová reforma, která něco buď všem zdraží, nebo všem zlevní. To je prostě peníze z našich kapes pro velmi úzký okruh lidí, z nichž nejvýznamnějším hráčem z hlediska objemu na trhu je Andrej Babiš, který bude mít těch 5 miliard.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Já dodám, že ministr Andrej Babiš těch 5 miliard zásadně odmítl, velmi ostře se proti tomuto vystoupení pana Kalouska ohradil. Řekněte mi ale, jak velkou část, částkou bude Česko výrobu biopaliv podporovat během následujících 5 let a jak část z toho získají firmy Andreje Babiše?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já bych možná pro tu diskusi ještě řekl, že celý tento systém je ohraničen 10 lety. Vláda v roce 2009, ve které seděl Miroslav Kalousek, se zavázala, že v roce 2020 snížíme produkci emisí skleníkových plynů o 6 % a zavedeme podíl obnovitelných zdrojů v dopravě na úrovni 10 %.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

To nejde jinak než těmi biopalivy?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To je, je to závazné, co nám ukládá Evropská komise.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Já se ptám, jestli to nejde jinak než biopalivy?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Prakticky v dopravě není, není skoro jiné řešení, jak to naplnit než biopalivy.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Skoro? Takže nějaké jiné je.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak mohli bychom počítat, že třeba vyrobíme elektřinu z bioplynových stanic, kterou budeme dodávat do veřejné hromadné dopravy, musíme odlišit, aby to bylo přesně trasy bioplynových stanic a to do zdotovavali Evropské komisi, ale tím třeba vyřešíme 0,5 %
z 10 %. Nebo můžeme rozšířit elektromobily ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře. Pojďme se vrátit k té otázce, kolik peněz tedy během těch 5 let stát do podpory biopaliv vloží a jakou část z toho získají firmy Andreje Babiše?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Je tam notifikováno maximální ta podpora může být, maximální na těch 5 let 9 miliard. Za ministra Kalouska byla notifikována podpora těch 5 let, maximálně 11 miliard ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Dobře. Teď jsme se dobrali k tomu číslu 9 miliard. Kolik z toho můžou dostat firmy Andreje Babiše?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Na to nejsem vůbec schopen odpovědět, protože právě jak jsem uváděl na tom příkladu Čepra, každý měsíc má 14 firem možnost v tom tendru uspět ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A zajímá vás to, kolik peněz z toho může dostat firma Andreje Babiše? Nebo vás to nezajímá?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já vám řeknu, já vám řeknu .... Pro mě je důležité, že my teď zvyšujeme spotřební daň, která doteď byla nulová na biopaliva, zvyšujeme výběr z biopaliv pro státní rozpočet a já jenom chci říct, že když jsem se díval na výrobní kapacitu jednotlivých závodů v České republice, tak firmy Andreje Babiše mají maximální výrobní kapacitu 25 %.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Ptám se, jestli vás zajímá, kolik peněz získají firmy Andreje Babiše z obchodu s biopalivy nebo vás to nezajímá.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství/

Mně osobně to, pokud ten systém bude naprosto transparentně nastaven, tak mně v zásadě je jedno, jestli tu zakázku vyhraje jako nejlepší nabídku pro stát firma Andreje Babiše nebo cukrovar Tereos v Čechách, anebo nějaká jiná firma, která vyrábí biolíh, anebo metyl z té řepkové oleje.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Já vám budu citovat z jednoho článku týdeníku Dotyk.cz, který zveřejnil článek, ve kterém tvrdí, že v jedné z konkurenčních firem Babišových společností firmě KRATOLIA Trade zasahovala daňová Kobra a podezřívá ji z daňových podvodů. Ta firma musela s těmi biopalivy de facto skončit, Generální finanční ředitelství, jehož nadřízeným je ministr financí Andrej Babiš, vydalo zajišťovací příkaz ve výši 90 milionů korun. Víte o tom? Máte k tomu nějaký komentář?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já se přiznám, já jsem to četl pouze na webových stránkách týdeníku Echo a já k tomu žádný bližší komentář nemám a pokud ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Můžete vyloučit, že to, co ve svém článku naznačuje týdeník Dotyk.cz, tedy, že se daňová Kobra v tomhle případě soustředila na firmu proto, že představuje konkurenci byznysu Andreje Babiše, můžete to vyloučit, že by to byl ten důvod, proč Kobra šla právě po této firmě?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já si myslím, že pokud by kdokoli z té firmy měl podezření, že tomu tak je, tak už dneska leží trestní oznámení na Andreje Babiše nebo na Ministerstvo financí.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Říká ministr zemědělství Marian Jurečka. Děkuju za to, že jste byl hostem Interview ČT24. Vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost, na řadě jsou Události. Dobrý večer.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem