přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Budoucí zemědělská politika

10.2.2014

Prima, 9. února 2014

*Pojďme k dalšímu tématu. Koaliční dohoda počítá s tím, že se pod vaše ministerstvo soustředí všechny organizace, které se zabývají dohledem nad kvalitou potravin. Jak rychle myslíte, že to, a bezpečnostní, jak rychle myslíte, že to bude hotové?

Budeme chtít, nebo osobně budu chtít, aby se vytvořila pracovní skupina tady k tomuto tématu, protože to je ...

*To je hodně politická odpověď, že jo.

To není politická odpověď, protože už tady byly snahy, kdy politici něco, něco rozhodnou a potom v praxi se ukáže, že to nefunguje. A já tady vnímám i za poslední 2 roky, kdy ta debata už tady byla před 2 lety a velký spor mezi ministrem Bendlem a ministrem Hegerem a vyhrocená situace mezi Státní potravinářskou inspekcí a Státní hygienou, tak si myslím, že teď je potřeba opravdu, abychom si, aby lidé, kteří tu problematiku znají, pohybují se v terénu, tak aby řekli tady tyto věci má smysl měnit a tyto věci by byly jenom populistické, řekněme, nějaké politické změny, které by v té praxi žádné zlepšení nepřinesly. A opravdu tak, jak já se potkávám se zaměstnanci hygieny, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Veterinární správy, tak jsou tam věci, které je možno optimalizovat, ale také si není možné říkat, jak to, jak to změníme tady z vrchu a jak vytvoříme tady nějaký super úřad, když to nebudeme mít prodiskutováno s lidmi v terénu.

*Takže máte v koaliční dohodě něco, co je v podstatě populistické, populistický návrh?

To neříkám.

*To říkáte, říkáte, že jste napsali do koaliční dohody, že něco uděláte a že vám ve chvíli, kdy se tím začínáte zabývat podrobněji, vychází, že to taky může být nesmysl?

Já teď vysvětluji, že to, co je tam napsáno, je nějaký zájem, na kterém budu já chtít, aby pracovali lidé opravdu se znalosti té terénní praxe a ne, abychom si to jako my politici teď v tento okamžik nalajnovali, jak to bude, začali to připravovat a potom se zjistilo, že to nefunguje. Takže já chci, aby opravdu lidé se k tomu sešli, připravili k tomu materiály a řekli - tady toto má smysl, to má mysl měnit a toto řeknou, třeba, tady jsou varianty a teď se rozhodněte, vážení politici, jestli to teda chcete takto měnit nebo nechcete.

*Jenom pokud bychom měli jeden orgán, který by dohlížel nad všemi aspekty bezpečnosti a kvality potravin, co by to mělo přinést, co je ten efekt případného sloučení těch jednotlivých orgánů?

Tak mělo by to přinést tu systematickou kontrolu opravdu od počátku toho potravinářského řetězce, až po ten úplný konec, to znamená, stravovací zařízení, kuchyně, ať již veřejné nebo školské a tak dále. Mělo by to přinést také, řekněme, i nějakou úsporu nákladu, bych od toho očekával, ale to je otázka, zdali se to takto podaří nastavit.

*A co to přinese mě jako spotřebiteli, budu mít jistotu, že dostávám, teď nevím, bezpečnější potraviny, kvalitnější potraviny?

Pokud jsem nehovořil o tom, že by ten řetězec měl být opravdu u organizace od počátku od, řekněme, od té vidle až po tu vidličku, tak pro nás jako pro konzumenty by to mělo přinést větší jistotu v tom, že ta potravina, řekněme, je důsledněji zkontrolovaná, netvrdím, že musí být nutně kvalitnější, protože tady je potřeba rozlišovat to, že z nichž něco výrobce uvede na etiketu, a souhlasí to s tím složením, tak ta potravina je, řekněme, z legislativního pohledu pořádku. Teď je otázka, co to složení vlastně, vlastně v té potravině je, a to už je věc, kterou taky musí umět odlišovat ten zákazník.

*A vy máte ambice, ale pokud jsem dobře četl, přispívat k vyšší kvalitě potravin, to znamená, nejenom k tomu, aby ve chvíli, kdy mám u párku napsáno, že je tam 80 procent mouky, tam bylo opravdu 80 procent mouky, ale pokud možná by v tom párku tedy bylo maso. Jak to chcete dělat?

Těch nástrojů je několik, za prvé, dokázat podpořit investicemi naše zemědělce, naše potravináře, aby dokázal investovat do svých technologií, do svých provozů, protože tady je prostor na trhu, kdybychom dokázali uplatnit výrobky naše domácí tuzemské ...

*Když ten prostor je, tak proč tam tedy ti farmáři a producenti nedodávají?

Protože, řekněme, až v posledních letech se dokáží, řekněme, daleko více inovovat, nakupovat nové technologie. Já řeknu konkrétní příklad, byla tady mléčná krize, před 4, před 5 lety, někteří zemědělci to začali řešit tak, že nakupovali mléčné automaty, potom tehdejší hygienik, pan Michael Vít, přišel s tím a řekl občanům, že mléko z automatu je nebezpečné, během měsíce ta, ten prodej poklesl o 40 procent, ale spoustu těch zemědělců se rozhodl investovat do malých mlékáren, před těmi 3, 4 roky. Dneska, co znám zemědělce, jsou to malí nebo velcí zemědělci, ty mlékárny výborně fungují, mají využitou tu výrobní kapacitu na 100 procent, a říkají, už bychom chtěli i rozšiřovat a máme problém s odbytem, a je to otázka toho, prostě dát ten prostor, dát tu pobídku investiční, aby ti zemědělci a potravináři do té investice mohli jít. A potom je tady ta druhá rovina, a to je ta osvěta těch zákazníků a podpora toho marketingu a vysvětlování lidem, aby se zajímali, co jí, co tím nákupem vlastně podporují, my tady shlížíme k Německu a ke Švýcarsku, ale je potřeba si uvědomit, že tam ti lidé nakupují opravdu s velkým regionálním patriotismem, a to je taky jedna z věcí, která nám tady chybí.

*Jestli ten problém není v tom, že v Německu a v Rakousku ti lidé nakupují s větší peněženkou.

Asi to úplně takto nemyslím, protože dnes neplatí rovnice, co je drahé, to je dobré, nebo co je levné, to je špatné. To takto neplatí. Já znám producenty nebo znám i výrobky, kdy za drahé peníze koupíte poměrně velký šmejd, který je jenom dobře zabalenej, ostatně i různé, různé dTesty a podobně, to už několikrát zákazníkům předvedli, ale tam je to spíš o tom, že ti lidé vědí, že nakupují u svého "řezníka", u svého zemědělce, u svého mlékaře a ten zase nakupuje v jejich regionu nějaký jiný služby a tak to ta regionální ekonomika se, se vzájemně podporuje, ale my chodíme nakupovat do obchodních řetězců, utrácíme tam obrovské částky, ale ...

*A tohle teda chcete změnit osvětou, že budete lidem říkat, běžte nakupovat, nechoďte to nakoupit všechno na jedno místo, abyste měli za půl hodiny nakoupeno, ale oběhnete si svého mlékaře, svého pekaře, svého uzenáře.

Jedna věc je změnit to těmi investicemi a podpořit ty prvovýrobce a výrobce, a druhá věc je ta osvěta, ale ono to není tak, jak to dneska říkáte, dneska, když půjdete na Internet, budete chviličku googlovat, tak zjistíte, že dneska už máte i tady v Praze, v centru Prahy prodejny, kde vám nabídnou nejenom kvalitní uzeniny od zemědělců, ale také mléčné výrobky, pečivo, takže tam ten sortiment se opravdu rozšiřuje a myslím si, že i samotní zemědělci cítí, že je tady doba, která tady tomuto, řekněme, rozvoji přeje a zákazníci zároveň daleko více přemýšlí, kde nakupují.

*A jste přesvědčen o tom, že zákazníci, a teď nemyslím někteří, ale převážná většina, mají dost peněz na to, aby si to mohli dovolit.

Tak samozřejmě, že jsem si vědom toho, že těch peněz není, není dostatek, nikdy jich nebude dostatek, ale je potřeba také, aby zákazník si uvědomil, že mnohdy, když kupuje výrobek, který je za 9,90 v akci, nebo výrobek, který je za 13 korun a kdyby si porovnal to množství té základní suroviny třeba nějaké, řekněme, živočišné bílkoviny, tak zjistí, že nakonec, když se to přepočítá na to množství, já vím, že to na první pohled působí složitě, ale že za těch 12 korun kupuje větší množství toho základního výrobku, té bílkoviny, a tudíž je to vlastně levnější než ten za "9,90 v akci", který já označím, lidově řečeno, šmejd, protože tam jsou různé náhražky, které jsou levné.

*A ještě k jedné věci, české zemědělství je specifické tím, že tady působí spíš velké podniky, než drobné farmy, předchozí rozpočtové období z hlediska evropských dotací tomu bylo přizpůsobeno, vy teď vlastně přebíráte vyjednávání o dalším rozpočtovém období, je to věc, kterou budete kopírovat, anebo budete chtít českou zemědělskou politiku nějakým způsobem přesměrovat tak, aby více podporovala, dejme tomu, drobné farmáře.

Já bych chtěl, aby ta budoucí zemědělská politika byla především spravedlivá, ona už do značné míry v tom nastavení základních pravidel spravedlivá je, většina těch plateb je určena, řekněme, na plochu, na ten hektar, tam dostane stejně, jak ten malý, tak ten velký, plus minus stejně, tam jsou opravdu jenom drobné odchylky, které tam, které byly i v minulosti nastaveny určitým krácením ..., určitou výší těch dotací, ale to si myslím, že plus minus zůstane zachováno stejně, co si myslím, že je trošku rozdíl potom otázka, podpory těch investic, to je otázka toho druhého pilíře a nastavení těch parametrů v tom programu rozvoje venkova, kde by se, myslím si, že mělo v rozumné míře umět zohlednit velikost toho žadatele, přece jen je trošku rozdíl, kdy žádá opravdu velký podnik nebo střední podnik, je to otázka třeba dostupnosti úvěru, administrativní zpracování žádostí, ale ...

*A to by mělo jít tedy ve prospěch těch menších podniků.

Já říkám, mělo by se tam opravdu nepatrně, nepatrně zohlednit na té bodové škále při tom hodnocení to, jaký, jakou rovnou šanci k získání prostředků na tu dotaci a celkovém, celkovému přístupu má ten malý nebo ten střední a ten velký.

*A důvod toho jenom nepatrného zvýhodnění nebo zohlednění je ten, abyste nenaštval tedy velkopodnikatele.

Ne, ne, to není o tom, já si myslím, že tady je potřeba se zase racionálně podívat, často říkáme ten příklad Německa, a německá ekonomika stojí na tom, že příjmy do státního rozpočtu jsou ze dvou třetin od malých a středních firem. Z jedné třetiny jsou to ti giganti, u nás je to přesně obráceně a potom v okamžiku, kdy přijde nějaký problém na globálním trhu, v rámci globální ekonomiky, tak na nás to má daleko větší dopady, než na to Německo, které je tím, že tam je ten větší podíl těch malých a středních, kteří s tím dokáží, řekněme, lépe vypořádat, tak o tom je ta stabilita té německé ekonomiky. A myslím si, že to je i věc, kterou bychom měli my podporovat, navíc to máme napsáno i v koaliční smlouvě, že budeme podporovat malé a střední podnikání.

*Malé a střední podnikání, myslíte i v zemědělství tedy?

Je to v úvodní kapitole koaliční smlouvy, kde se hovoří o národním hospodářství ...

*To pan Babiš podepsal a neměl s tím problémy.

Samozřejmě.

*Přestože to je asi v rozporu s jeho zájmy tedy, pokud jde o zemědělství.

Ale já si myslím, pan Babiš teď je ministr financí, a je tady ministr financí všech občanů, ať malých, velkých podnikatelů nebo středních firem.

*Nezkouší vám radit, co byste měl dělat v zemědělství?

Zatím ne, ale já jsem otevřen nějaké diskusi, protože ji také považuji nebo lidí z jeho skupiny za zemědělce, takže jsem připraven s ním diskutovat, ale vždycky je tady konečná zodpovědnost a rozhodnutí na ministru zemědělství.

*Poslední otázka. Pokud teď ve středu nebo v úterý neopustíte koalici, tak budete pravděpodobně ministrem zemědělstvím dalšího 3,5 roku. Máte představu nebo vizi, kam byste chtěl za tu dobu české zemědělství posunout?

Mám. Chtěl bych, aby naše zemědělství bylo daleko nebo směřovalo k soběstačnosti, k soběstačnosti v těch produktech, které můžou u nás vyrábět, aby zemědělství produkovalo nejenom kvalitní potraviny, ale také nová pracovní místa a je tady potom taky otázka třeba těch dalších věcí, jako je otázka ochrany půdy, budování protipovodňových opatření, takže těch věcí je tady víc, ale tady ty tři, které jsem jmenoval, jsou asi klíčové.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem