přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpráva o cizorodých látkách v potravních řetězcích za rok 2018: K extrémním nálezům nedochází

19.9.2019

Tisková zpráva – Ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými znečišťujícími látkami poskytuje každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích. Podle zprávy o výsledcích tohoto sledování a vyhodnocování za rok 2018 nedochází k extrémním nálezům zatížení cizorodými látkami. Podstatná jsou zjištění nálezů reziduí veterinárních léčiv, reziduí zakázaných barviv používaných k léčení nebo prevenci u chovaných ryb a ojedinělý záchyt polychlorovaných bifenylů (PCB) v mase prasat a skotu v chovech.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni v rámci monitoringu cizorodých látek odebrala a analyzovala 2 007 vzorků. U 22 z nich byl překročen maximální limit, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 1,1 % nevyhovujících. Oproti roku 2017 se počet vzorků s nadlimitním nálezem zvýšil zhruba o polovinu.

Celkem 90 341 vyšetření udělala v uplynulém roce Státní veterinární správa (SVS). Nevyhovující nálezy tvořily 0,16 %, což je oproti roku 2017 mírné zvýšení (0,11 %). Důvodem zvýšeného počtu vyšetření bylo především zvýšení počtu vzorků hospodářských zvířat, chovaných ryb a hotových potravinářských výrobků odebíraných u výrobců a v místech určení. Vzhledem k relativně nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu cizorodých látek nadále za příznivou. Důležitým zjištěním jsou průkazy nadlimitních koncentrací reziduí veterinárních léčivých přípravků, především antimikrobik u hospodářských zvířat a důkazy používání nepovolených látek (malachitová zeleň) k léčení nebo prevenci onemocnění u chovaných ryb, zvláště pstruhů. Příznivě lze hodnotit to, že v loňském roce nebyly zaznamenány žádné nové chovy skotu a prasat s kontaminací zvířat polychlorovanými bifenyly (PCB). Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat z hlediska sanace stájí a odstranění starých nátěrů s obsahem PCB přispěla významně důsledná kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená SVS.

Pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského odebrali a vyhodnotili v loňském roce 771 vzorků krmiv. Nevyhovovalo 20 vzorků (2,6 %), z tohoto bylo 7 krmiv nejakostních, 3 krmiva se závažnou nejakostí více deklarovaných parametrů, 1 krmivo falšované, 3 krmiva s nevyhovujícím obsahem reziduí. Bylo také zjištěno 6 vzorků krmiv s ohroženou bezpečností, které byly neprodleně staženy z trhu. V roce 2017 kontrole nevyhovělo 3,1 % vzorků krmiv, takže v roce 2018 výskyt nevyhovujících vzorků mírně klesl.

Na monitoringu se podílel i Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP), Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV) a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM).

Celá Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2018 je dostupná zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/monitoring-cizorodych-latek-v-potravnich.html

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem