přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství má plán, jak bojovat se suchem

29.7.2015

Tisková zpráva – Vláda na svém dnešním jednání schválila materiál „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Jeho cílem je zpracování dlouhodobé strategie, kterou stát pomůže zajistit dostatek vody při předpokládané změně klimatu. Materiál společně předložili ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Materiál, který předložil ministr Marian Jurečka vládě, obsahuje náměty z jednání Meziresortní komise VODA-SUCHO, v níž pracují odborníci z většiny ministerstev, zástupci profesních sdružení, výzkumných institucí a samosprávy. „Navrhli jsme vládě, aby se jednotlivá ministerstva a další instituce zaměřily hlavně na aktivity, které umožní zadržování vody v krajině a na výstavbu vodních nádrží,“ řekl ministr Marian Jurečka.

K dalším doporučením patří rekonstrukce a uplatnění efektivních závlahových systémů, udržitelné hospodaření s půdou, využívání odpadních a srážkových vod, posílení zadržování vody v krajině, návrhy na obnovu a výstavbu rybníků a nádrží, zajištění předpovědních a výstražných systémů nebo zavedení úsporných technologií při stavbách.  „Konkrétně zemědělci mohou ovlivnit udržení vody v krajině tím, že budou využívat pracovní technologie, které zabrání zbytečnému vysychání půdy,“ uvedl Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství plánuje v příštím roce prověřit možnosti rekonstrukcí vodních nádrží, odstranění sedimentů pro zvětšení zásobního prostoru a zkontrolovat funkčnost vodovodních a kanalizačních soustav, aby navrhlo nejvhodnější způsoby distribuce pitné vody. Dalším opatřením bude vytipování zemědělských a lesních lokalit, které jsou nejvíce ohroženy suchem. Právě tam by měla směřovat podpora na zajištění nových vodních zdrojů pro využití na závlahy nebo na obnovu suchem poškozených porostů.

Cílem materiálu je zpracování ucelené dlouhodobé koncepce k zabezpečení ochrany České republiky před škodlivými následky sucha, které se může nepředvídatelně vyskytnout. Koncepce bude předložena vládě do 30. června 2017. „Podle dosavadních klimatických modelů můžeme v budoucnu s velkou pravděpodobností očekávat růst teplot vzduchu a s tím souvisejícího zvýšení odparu vody a také prodloužení období sucha,“ řekl Marian Jurečka.

Souběžně jsou připraveny podpory a další opatření pro zemědělce, kterými lze následky sucha z hlediska ekonomických dopadů omezit. Začátkem ledna 2014 byl notifikován Rámcový dotační program pro poskytování státní podpory řešení rizik a krizí v zemědělství, který umožňuje okamžitou kompenzaci finančních ztrát při příštích živelných katastrofách. Na program byla notifikována částka 12,25 miliard korun využitelných v letech 2014 – 2020. Rozpočet programu není stanoven, neboť jde o Rámcový program a peníze by měly být vyčleněny až na základě výskytu události a odhadu skutečně vzniklých škod. Po výskytu mimořádné události rozhodne o spuštění programu vláda ČR.

Ministr Jurečka dnes zároveň vládu informoval o aktuálním stavu vodních zdrojů a suchu na konci července 2015. „Díky vodním nádržím se daří zajistit odběry povrchových vod pro vodárenství, průmysl i zemědělství. Naplněnost vodních děl je 70 až 90 procent objemu a i kdyby sucho pokračovalo, nádrže dokážou své funkce plnit. V tíživější situaci jsou domácnosti zásobované výhradně ze studní a vodní živočichové, které ohrožuje nedostatečný kyslíkový režim vysychání koryt,“ uvedl Marian Jurečka. K zmírnění těchto dopadů slouží opatření, která řada vodoprávních úřadů přijala na podnět státních podniků Povodí, například zákazy zalévání zahrad, mytí aut a napouštění bazénů. V tomto týdnu došlo rovněž k prvním zákazům zpoplatněných odběrů povrchových i podzemních vod pro podniky, většinou na severu a východě Čech.

 

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem