přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Státní pozemkový úřad zapojuje veřejnost do hlasování o Společné zařízení roku

12.11.2014

Tisková zpráva – Již 8. ročník soutěže Společné zařízení roku vyhlásil Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. V soutěži může během listopadu hlasovat i veřejnost.

„Do letošního ročníku se přihlásila více než třetina našich poboček s celkem 43 projekty. Nejvíce přihlášených projektů tradičně evidujeme v kategorii Zpřístupnění pozemků,“ uvedla ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová. Jednotlivé pobočky Státního pozemkového úřadu přihlašovaly projekty, které realizovaly, do konce září.

Soutěž Společné zařízení roku je členěna do tří kategorií:

1, Zpřístupnění pozemků

2, Protierozní a vodohospodářská opatření

3, Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

 

Souhrnné údaje k přihlášeným projektům
Počet zúčastněných poboček 32
Počet přihlášených projektů v dané kategorii:
Zpřístupnění pozemků 26
Protierozní a vodohospodářská opatření 12
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 5
Celkem přihlášených projektů 43

Ocenění dostanou diplom „Společné zařízení roku“ a k tomu obdrží první tři místa v každé kategorii věcný dar. Zároveň má jeden z oceněných projektů možnost získat „Cenu Státního pozemkového úřadu“, kterou vybírá centrální komise. Dalším oceněním je „Cena veřejnosti pro společné zařízení roku“. Tu získá projekt, který dostane nejvíc bodů od veřejnosti.

Hlasovat můžou lidé během listopadu na webových stránkách http://soutezszr.spucr.cz. Vylosovaný účastník hlasování se může těšit na věcný dar v podobě odolného mobilního telefonu do přírody.

Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají pozitivní přínos pro zvýšení kvality životního prostředí i kvality života na venkově. Nejčastěji se budují polní cesty pro zpřístupnění krajiny a nově uspořádaných a scelených pozemků, vodohospodářská a protierozní opatření, která by měla zabránit nebo snížit výskyt povodní, předcházet erozi a sloužit k zadržení vody v krajině a zvýšení druhové rozmanitosti území. Dalšími prvky sloužícími ke zvýšení ekologické stability je výsadba zeleně např. biokoridorů, biocenter, remízků, solitérní zeleně apod. 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem