přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství a Potravinářská komora se zaměří na možnosti vývozu agrárních produktů na východní trhy

18.11.2014

Tisková zpráva – O nových exportních výzvách východních trhů diskutovali účastníci semináře, který se konal pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a prezidenta Agrární a Potravinářské komory Miroslava Tomana. Pro zlepšení vývozu českých výrobků plánuje Ministerstvo zemědělství zřízení zemědělských diplomatů, podporu účasti českých firem na mezinárodních veletrzích a podnikatelské mise ministra zemědělství.

„K hlavním nástrojům proexportní politiky Ministerstva zemědělství patří plánované zřízení zemědělských diplomatů v pěti zemích mimo Evropskou unii nebo podpora účasti českých firem na mezinárodních veletrzích a pořádání podnikatelských misí za účasti ministra zemědělství. Budeme také usilovat o zvýšení počtu projektů na podporu ekonomické diplomacie zaměřených na sektor zemědělství a potravinářství,“ řekla náměstkyně ministra pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková.

Na semináři, který se konal 14. listopadu, hovořili zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vedoucí obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR v Rusku, Ukrajině, Koreji a Srbsku seznámili účastníky s proexportním potenciálem těchto zemí. O možnostech vývozu pro české firmy do Běloruska pak informoval český velvyslanec v Bělorusku Milan Ekert. Zástupci Exportní a garanční pojišťovny (EGAP) a České exportní banky (ČEB) uvedli příklady z praxe a novinky v oblasti exportního financování. V diskusi upozornili zástupci podniků na zásadní význam podpory při získávání veterinárních a fytosanitárních certifikátů pro export produkce nebo na souvislost obchodních vztahů a existencí přímé letecké linky z České republiky do ekonomicky významných destinací východního regionu.

Zájem o danou problematiku potvrdila velká účast producentů a exportérů potravin (mléčných a masných výrobků, potravinových polotovarů, minerálních vod, piva nebo trvanlivého pečiva atd.) i představitelů sektoru zemědělských a zpracovatelských technologií. V podobných informačních aktivitách pro podnikatelskou veřejnost bude MZe pokračovat i v budoucnu.

Agrární zahraniční obchod vykazuje pozitivní trendy, jelikož vývoz z ČR roste v posledních letech dynamičtěji než dovoz a daří se trvale snižovat pasivní saldo zahraničního obchodu.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem