přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr zemědělství vyšel vstříc ovocnářům, jejichž úrodu postihly pozdní jarní mrazy

29.12.2011

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl schválil na žádost Ovocnářské unie prodloužení lhůty ze dvou na tři roky pro podání Žádosti o proplacení pro podniky poškozené mrazem v květnu 2011.

Pozdní jarní mrazy, které v květnu 2011 postihly členy Ovocnářské unie ČR, výrazně zasáhly do prací na započatých projektech 9. kola příjmu žádostí v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků a Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Vzhledem k urgentní potřebě likvidovat vzniklé škody bylo třeba výrazně přehodnotit rozvržení finančních výdajů a předejít vážným dopadům do ovocnářského sektoru. Ministr zemědělství se vzhledem k výjimečným okolnostem a potřebě zabránit oslabení konkurenceschopnosti ovocnářského sektoru rozhodl prodloužit lhůtu pro realizaci  projektů o 12 měsíců a poskytnout tak dostatečný čas pro jejich náležité dokončení.

V obdobném duchu se bude ministr zemědělství  snažit přistupovat rovněž k případům, kdy takto výrazné teplotní výkyvy negativně ovlivnily ekonomické ukazatele u Mladých začínajících zemědělců.

„Letošní rok byl pro naše zemědělce z pohledu úrody všech polních plodin velmi vydařený. To nelze říci o ovocnářích, jejichž úroda byla postižena nepřízní počasí v jarních měsících, což v důsledku znamenalo horší výsledky než v jiných letech, a proto jsme se ovocnářům rozhodli pomoci“, uvedl ministr Petr Bendl.


Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem