přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr zemědělství Petr Bendl se zúčastnil kontroly vánočního prodeje ryb

19.12.2011

Tisková zpráva – K předvánoční době neodmyslitelně patří prodej ryb, zvláště kaprů. Veterinární inspekce prověřuje, zda probíhá podle platných nařízení. Ministr Petr Bendl se dnes v rámci pracovní cesty zúčastnil společně se zástupci Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce kontroly prodeje ryb v Hradci Králové na Baťkově náměstí a kontroly stánkových prodejců na Masarykově náměstí.

Ministr zemědělství Petr Bendl se zúčastnil kontroly vánočního prodeje ryb Minulý týden ministr zemědělství Petr Bendl na jednání v Bruselu obhajoval peníze na investice pro české rybáře. „Existuje řada pochybností o udržitelnosti dosavadního způsobu mořského rybolovu, a proto musíme sladkovodní rybářství vidět jako velkou budoucí příležitost, jak využít naše národní zkušenosti i přírodní bohatství. Proto jsem na posledním jednání v Bruselu obhajoval peníze na investice pro české rybáře. Tyjsou důležité pro posílení konkurenceschopnosti odvětví sladkovodního rybářství, k propagaci akvakultury a podpoře konzumace ryb, vzdělávání, výzkumu, včetně testování nových výrobků a technologií. Proto jsem dnes chtěl využít možnosti přesvědčit se, jaká je kultura prodeje a co a v jaké kvalitě si náš zákazník může koupit,“řekl ministr Petr Bendl.

Prodejních míst je letos v celé republice zhruba dva tisíce. V Praze jich je k dnešnímu dni zhruba 175, nejvíce jich je v Moravskoslezském kraji, a to 250, a nejméně v Karlovarském kraji, a to 38. To vyplývá z rozlohy kraje i počtu obyvatel. Inspektoři krajských veterinárních správ na těchto místech kontrolují, zda kádě s rybami mají dostatečný přívod, odtok a okysličování vody. Zajímají se o původ ryb, protože chov musí být pod veterinárním dozorem, a posuzují například odborný způsob zabíjení ryb předepsaným způsobem. Po zkušenostech z uplynulých let lze říci, že prodej v podstatě probíhá v souladu s předpisy a žádná velká pochybení inspektoři nezaznamenávají.

V roce 2011 zkontrolovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce celkem 175 trhů, převážně farmářské. Celkem bylo při 1465 inspekcích kontrolováno více než 3 500 povinností a prověřeno bylo 1373 stánkařů, někteří i opakovaně. Předmětem kontrol byly: ohlašovací povinnost, hygienické požadavky, označování a obchodní úprava, spotřební lhůty, dodržování chladícího řetězce, jakost, vysledovatelnost a bezpečnost potravin. Kontrolovány jsou všechny druhy potravin, s výjimkou potravinářských aditiv, které nejsou na trzích uváděny do oběhu. Nejčastějším problémem bylo nedodržování hygienických požadavků a označování potravin. Častým nedostatkem je též porušení chladícího řetězce a chybějící doklady o původu zboží. Prodejcům jsou při kontrolách vysvětlovány jejich povinnosti, důsledně jsou také kontrolována uložená opatření, která mají vést k nápravě závadného stavu.

Tématy tiskového brífinku v Hradci Králové, kterého se zúčastnil ministr zemědělství Petr Bendl, ředitel Státní veterinární správy Milan Malena a ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Jakub Šebesta, byly podpora sladkovodního rybářství v ČR ze strany MZe, kontrola prodeje kaprů a kontrola potravin. Ministr Petr Bendl při své pracovní cestě také navštívil zemědělský podnik a soukromou farmu.


Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem