přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr Ivan Fuksa dnes v Brně vysvětlil svou strategii protipovodňových opatření a pozemkových úprav

16.9.2010

Tisková zpráva – Podstatně urychlit protipovodňovou ochranu a výrazně pokročit s procesem pozemkových úprav označil ministr Fuksa za své klíčové priority již při nástupu do čela resortu zemědělství. Při své dnešní návštěvě Jihomoravského kraje se seznámil se stavem protipovodňových opatření a přiblížil, v čem vidí řešení. V tomto kraji je v různé fázi provedení 13 protipovodňových akcí ve finančním objemu 370 mil. korun.

„Po mé poslední návštěvě zde na jižní Moravě, postižené nedávnými povodněmi jsem si vyžádal podrobné informace o protipovodňových opatřeních, která se v současnosti provádějí, nebo jsou ve stadiu příprav a samozřejmě mě zajímá, kde případně váznou přípravy,“ řekl v souvislosti se svým výjezdem ministr Fuksa.

V rámci programu „Prevence před povodněmi - II.etapa" na území Jihomoravského kraje je v tuto chvíli rozpracováno celkem 13 akcí v celkovém finančním objemu bezmála 370 milionů korun. Pokud připočteme k této částce ještě akci komplexního protipovodňového opatření na řece Jihlavě, zčásti na území Jihomoravského kraje a zčásti v kraji Vysočina, která zahrnuje opatření jak blízká přírodě, tak i ohrazování vodního koryta, pak celkové investice dosáhnou 580 milionů korun.

Z uvedeného počtu 13 protipovodňových děl byla dokončena protipovodňová ochrana v oblasti Blanska, dále je v běhu opatření na vodním díle Vranov, které bude dokončeno v roce 2011. Pro tři protipovodňové akce se vybírá zhotovitel a u ostatních se řeší otázky spojené s vypořádáním vlastnických vztahů k pozemkům, které jsou stavbou dotčeny.

„Otázka vlastnictví pozemků při přípravě životně důležitých protipovodňových akcí je stále určující pro jejich uskutečnění. Mnohdy úsilí vynaložené ze strany obcí, coby navrhovatelů, je v konečném důsledku zmařeno nemožností získat vlastnický vztah k pozemkům,“ řekl v této souvislosti ministr Fuksa, a dodal: „Neopominutelnou podmínkou je otázka vztahu samotných opatření k životnímu prostředí. Kdekoliv to jde, chceme jít cestou přírodě blízkých opatření, soustředit se na přírodní rozlivy do suchých poldrů, které lze šetrně vytvářet podél vodních toků. Uměle ohrazovat koryta budeme jen tam, kde to je nezbytně nutné.“

V každém případě bude na správci vodních toků, což je v tomto případě Povodí Moravy, aby  pomáhalo jednotlivým návrhům ze strany obcí, které jsou nebo mohou být ohroženy povodní. Je jasné, že na všechna navrhovaná protipovodňová opatření a pozemkové úpravy nebudou stačit prostředky, proto bude ministerstvo zemědělství upřednostňovat ty žadatelé, kteří jsou nejlépe připraveni, ať po stránce projektové dokumentace nebo v majetkoprávních záležitostech.


MZe bude také intenzivně spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí na protipovodňové strategii, která má být předložena vládě do 31. 10. a na vytipování vhodných lokalit pro zadržování povrchových vod.

Co se týká pozemkových úprav, ty jsou jednou z priorit koalice i samotného ministra Fuksy. „Jedno ze základních opatření, které najdete v programovém prohlášení vlády i v koaliční smlouvě, je zabezpečení přístupu k jednotlivým pozemkům. Je to zásadní téma, na kterém je před námi ještě velký kus práce. Vím, že to nebude jednoduché, na ministerstvu financí jsem měl na starost odstraňování ekologických škod po privatizaci a tam jsem viděl, jak obtížné je dotáhnout projekt tak obrovského rozsahu do konce. Přesto, pustili jsme se toho a budeme pokračovat. Počítám s tím, že nám v tom pomohou samotní vlastníci i obce,“ uzavřel Ivan Fuksa

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem