přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Upravená pravidla PRV pomohou obnově lesů po kalamitách. Už od března

11.2.2009

Tisková zpráva – Od 10. března a podle zpřesněných pravidel mohou žadatelé předkládat projekty v rámci opatření „obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenské funkce lesů“. Podstatou zpřesnění pravidel je snížení maximálních požadovaných výdajů na projekt. Nově bude za způsobilý výdaj považováno zpracování dřevní hmoty, soustřeďování klestu a jeho likvidace pro porosty do 40 let věku. Úprava také stanovuje nové mezní hodnoty, od kterých se poškození porostu považuje za kalamitu.

 

Příjem žádostí pro opatření Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů bude probíhat v termínu od 10. 3. do 31. 3. 2009 do 13:00 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace, podrubrika  Program rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova, osa II) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

 

Hlavní změna spočívá ve snížení maximálních způsobilých výdajů na projekt, tedy výdajů, které budou žadateli na jeden projekt proplaceny. Ze způsobilých výdajů bylo vypuštěno DPH v souladu s čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a věcné plnění. Nově bude za způsobilý výdaj považováno zpracování dřevní hmoty, soustřeďování klestu a jeho likvidace pro porosty do 40 let věku. Nově byly stanoveny mezní hodnoty, od kterých se poškození porostu považuje za kalamitu.

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem