přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vodovody a kanalizace patří k projektům protipovodňové ochrany

10.10.2008

Tisková zpráva – Mezi projekty protipovodňové ochrany patří zásadní potřeby infrastruktury měst a obcí v podobě vysoce kvalitních vodovodních a kanalizačních sítí. Ministerstvo zemědělství se proto zabývá vodohospodářstvím také právě v tomto kontextu. Ministr Petr Gandalovič to řekl v průběhu slavnostního otevření výrobní haly korugovaného potrubí a Alojzově na Prostějovsku.

Důkazem je podle ministra  19 podpořených projektů za téměř 150 milionů korun z dotačního programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“  v Olomouckém  kraji během posledních dvou let. K nejvýznamnějším patří rekonstrukce čistírny odpadních vod Mariánské Údolí za téměř 18 milionů korun nebo realizaci vodovodu Dolany - Véska, Nové Sady za necelých 13 milionů.

„Čeká nás ale ještě spousta práce. Do konce roku 2010 bude nezbytné splnit požadavky směrnice Rady o čištění městských odpadních vod ve 26 aglomeracích kraje a odhadované náklady na tato opatření činí téměř 1,5 miliardy korun,“ upozornil ministr Gandalovič.

Ministerstvo zemědělství (MZe) podle jeho slov důsledně dbá na oprávněné regionální zájmy, které prosazují v transparentní komunikaci  regionální i místní politici. Ministr se přitom opírá o praktické zkušenosti z regionální politiky, které vnímá jako základ pro pochopení potřeb krajských i místních reprezentací.

„Princip subsidiarity mi není lhostejný a naopak se snažím rozhodovací proces v maximální možné míře decentralizovat,“ uvedl Gandalovič.

V období let 2007 a 2008 bylo v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ podpořeno v Olomouckém kraji celkem 12 akcí vodovodů  celkovou podporou 70,910 mil. Kč a 7 staveb kanalizací a čistíren odpadních vod celkovou podporou 77,859 mil. Kč.

Nápravu povodňových škod zajišťovalo MZe prostřednictvím programu „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“. Na odstranění následků povodně z roku 2006 zajistila vláda finanční prostředky ve výši 1 590 milionů korun. V Olomouckém kraji to představuje 118 akcí v celkové výši 215 mil. Kč.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem